Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VI istungjärgu 9. töönädal 20. – 26. novembrini

Esmaspäev, 20. november

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete esitatud arupärimistele vastavad peaminister Jüri Ratas Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise digipoliitika ignorantsuse kohta internetivabaduse suhtes (nr 383), teadus- ja arendustegevuse kulutuste kohta (nr 385) ning korruptsiooni kohta kohalikes omavalitsustes ja mujal (nr 387), riigihalduse minister Jaak Aab vastab Ida-Virumaa programmi (nr 378), ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo ülikiire interneti maaelanikeni viimise (nr 388) ning keskkonnaminister Siim Kiisler jahiturismi ja jahilindude küttimise kohta Eestis (nr 392).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – arutelu Kohtla-Järve linnavolikogu majanduskomisjoni pöördumise teemal, kutsutud Kohtla-Järve linnavolikogu majanduskomisjoni, Rahandusministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi, Keskkonnainspektsiooni ja Keskkonnaameti esindajad (ruum L333);

kultuurikomisjonis – kell 11.10: nädala töökava kinnitamine;

majanduskomisjonis – kell 11.10: ülemaailmse Postiliidu 26. kongressi lõppaktide ratifitseerimise seaduse eelnõu (535 SE), kutsutud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo; turismiseaduse, võlaõigusseaduse ja tarbijakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (492 SE); lennundusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (532 SE), maakondliku ühistranspordi korraldamisest 2018. aastal, kutsutud majandus- ja taristuminister Kadri Simson;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: haldusmenetluse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (497 SE); Riigikohtule arvamuse andmine põhiseaduspärasuse kohta õigusabi seaduse § 37 lõike 1 osas, milles see ei võimalda saada riigi õigusabi kaebusega Euroopa Inimõiguste Kohtusse pöördumiseks isikul, kes ei ole Eesti kodanik või Eestis elamisloa alusel viibiv isik; korruptsiooni ohjeldamisest kohalikes omavalitsustes;

rahanduskomisjonis – kell 11.10: Riigikogu otsuse „Riigi 2016. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine“ eelnõu (500 OE); 2017. aasta riigieelarve muutmise seaduse eelnõu (510 SE); väärtpaberituru seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (507 SE); sotsiaalmaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (499 SE);

riigikaitsekomisjonis – väljasõiduistung Kaitseväe peastaapi, informatsioon Kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel ning Kaitseväe valmisolek nendel jätkata;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: ravikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (514 SE); perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (517 SE); Eesti Haigekassa seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (512 SE); okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse muutmise ja sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (518 SE);

väliskomisjonis – väliskomisjoni kuulamised Eesti välismajanduspoliitikast: ülevaade Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) tegevusest, kutsutud EASi esindajad;

õiguskomisjonis – kell 11.15: perekonnaseisutoimingute seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus eelnõu (511 SE), kutsutud Siseministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi ja Eesti Perekonnaseisuametnike Kutseliidu esindajad;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: Riigikantselei julgeoleku ja riigikaitse koordinatsioonibüroo tegevusest, kutsutud Riigikantselei julgeoleku ja riigikaitse koordinatsioonidirektor Indrek Sirp;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: ülevaade korruptsioonivastase seaduse rakendamisest Tartu linnavalitsuses ja selle hallatavates asutustes, kutsutud Tartu linnavalitsuse esindajad;

probleemkomisjonis rahvastikukriisi lahendamiseks – kell 13: rahvastiku töörühma koosolek; istung on avalik, toimub veebiülekanne (Riigikogu konverentsisaal);

probleemkomisjonis riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks – kell 13.15: erakorraline esimehe ja aseesimehe valimine;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13: tutvumine riigi eelarveinfosüsteemiga.

Sündmused

Kell 13 – riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso ja väliskomisjoni aseesimees Keit Pentus-Rosimannus kohtuvad Ameerika Ühendriikide Kongressi ametnike delegatsiooniga.

Kell 13 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Eestis visiidil viibivate NATO juurde akrediteeritud Taani, Prantsusmaa ja Ühendkuningriigi suursaadikuga.

Teisipäev, 21. november

Kell 10 – täiskogu istung

Teine lugemine – 2 eelnõu: liiklusseaduse paragrahvi 34¹ täiendamise seaduse eelnõu (480 SE); püsiasustusega väikesaarte seaduse, liiklusseaduse ja maapõueseaduse muutmise seaduse eelnõu (493 SE).

Esimene lugemine – 13 eelnõu: maaparandusseaduse eelnõu (524 SE); ühistranspordiseaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (509 SE); 11 Kaitseväe rahvusvaheliste missioonide eelnõu (538 OE, 539 OE, 540 OE, 541 OE, 542 OE, 543 OE, 544 OE, 545 OE, 546 OE, 547 OE, 548 OE).

Kell 14 – komisjonide istungid

kultuurikomisjonis: põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse kohta käiva Riigikohtu lahendi tutvustamine, erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (520 SE), põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (519 SE), kutsutud Haridus- ja teadusminister Mailis Reps;

maaelukomisjonis – väärtusliku põllumajandusmaa kaitse, kutsutud Maaeluministeeriumi esindajad; veeseadusest tulenevad sõnniku laotamise nõuded, kutsutud Keskkonnaministeeriumi, Maaeluministeeriumi ja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja esindajad (ruum L332);

rahanduskomisjonis – sotsiaalmaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (499 SE); Eesti ja Jaapani vaheline tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise ja maksupettuste tõkestamise lepingu ratifitseerimise eelnõu; kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (525 SE);

riigikaitsekomisjonis – reservis olevate isikute vabastamine Kaitseväe õppekogunemistest; NATO sõjalise juhtimisstruktuuri reformist, kutsutud NATO ekspertgrupi liige kindralmajor reservis Neeme Väli;

sotsiaalkomisjonis – sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja riikliku matusetoetuse seaduse kehtetuks tunnistamise ning nendega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (490 SE); tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (479 SE); tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (357 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja;

väliskomisjonis – kell 15: ülevaade 24. novembril Brüsselis toimuvast idapartnerluse tippkohtumisest, ülevaade 29. – 30. novembril Abidjanis Côte d’Ivoire’is (Elevandiluurannikul) toimuvast Aafrika Liidu ja Euroopa Liidu 5. tippkohtumisest, kutsutud peaminister Jüri Ratas;

õiguskomisjonis – kohtutäituri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (280 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi, Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja, ASi Lindorff Eesti, Krediidihaldusettevõtete Liidu, Julianus Inkasso, Krediidihaldusettevõtete Liidu, Eesti Pangaliidu ning Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu esindajad.

Sündmused

Kell 15 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Põlva Kooli 9. klasside õpilastega.

Kell 18 – Eesti-Hiina parlamendirühm kohtub Hiina suursaadiku Qu Zhega.

Kolmapäev, 22. november

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 2 eelnõu: karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (alaealiste õigusrikkujate kohtlemise muutmine) eelnõu (453 SE); 2017. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (510 SE).

Teine lugemine – 6 eelnõu: Riigikogu otsuse „Riigi 2016. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine“ eelnõu (500 OE); kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse ja prokuratuuriseaduse muutmise seaduse eelnõu (513 SE); okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse ja sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (518 SE); perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (517 SE); Eesti Haigekassa seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (512 SE); ravikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (514 SE).

Esimene lugemine – 2 eelnõu: maakatastriseaduse, maapõueseaduse ja ruumiandmete seaduse muutmise seaduse eelnõu (533 SE); osoonikihti kahandavate ainete Montreali protokolli 2016. aastal Kigalis tehtud muudatuse ratifitseerimise seaduse eelnõu (528 SE).

Riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 9: väljasõiduistung Riigikontrolli, ülevaade Riigikontrolli tööplaanist, Riigikontrolli arvamusest Eesti Haigekassa ja Eesti Töötukassa reservide haldamise praktikast, Riigikontrolli arvamusest fiskaalpoliitika teemal.

Sündmused

Kell 10 – Riigikogu esimees Eiki Nestor avab arutelu „Mitteaktiivsed noored – kas meie ühiskonna uus väljakutse?“.

Neljapäev, 23. november

Kell 10 – täiskogu istung

Teine lugemine – 4 eelnõu: tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (479 SE); sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja riikliku matusetoetuse seaduse kehtetuks tunnistamise ning nendega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (490 SE); turismiseaduse, võlaõigusseaduse ja tarbijakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (492 SE); konkurentsiseaduse muutmise seaduse eelnõu (508 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

kultuurikomisjonis – 30 minutit pärast täiskogu istungi lõppu: spordiseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (534 SE), kutsutud Kultuuriministeeriumi esindajad;

riigikaitsekomisjonis – ülevaade Eesti ja Ameerika Ühendriikide kaitsekoostööst, kutsutud Kaitseministeeriumi ja Välisministeeriumi esindajad; Nursipalu harjutusväljast, kutsutud Kaitseministeeriumi esindajad;

sotsiaalkomisjonis – kell 12: Eesti Väikekaupmeeste Liidu märgukirja „Maapoodide kaitseks koguti 31 000 allkirja“ arutelu, kutsutud Väikekaupmeeste Liidu ja Sotsiaalministeeriumi esindajad;

väliskomisjonis – kell 13: Riigikogu otsuse „Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamineˮ muutmise otsuse eelnõu algatamine; väliskomisjoni Kagu-Eesti visiidi ettevalmistamine: piiriäärsete elanike piiriületusest, piiriülesest koostööst, kutsutud Välisministeeriumi esindajad.

Sündmused

Kell 11 – õiguskomisjoni esimees Jaanus Karilaid ütleb avasõnad Justiitsministeeriumi korraldataval kriminaalpoliitika seminaril; toimub veebiülekanne (Riigikogu konverentsisaal).

Kell 11.10 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumise ministri David Davisega.

Kell 14 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Leedu suursaadiku Giedrius Apuokasega.

Kell 21 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Soome suursaadiku Kirsti Narineniga.

Reede, 24. november

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10: ülevaade 30. novembrist kuni 1. detsembrini toimuvast konkurentsivõime nõukogu istungist, kutsutud majandus- ja taristuminister Kadri Simson, ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo ning Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja; ülevaade 5. detsembril toimuvast transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu istungist, kutsutud majandus- ja taristuminister Kadri Simson.

Sündmused

Kell 10 – Riigikogu esimees Eiki Nestor tervitab lõimumise häkatonil osalejaid (Erinevate Tubade Klubi, Telliskivi 60a).

Kell 13 – Riigikogu esimees Eiki Nestor peab kõne Tallinna Teeninduskooli kodanikupäeva üritusel (Tallinna Teeninduskool, Majaka 2).

Kell 19 – Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb Jõulujazzi pidulikul avamisel (Vaba Lava, Telliskivi 60a).

Välislähetused

20. – 22. november
Väliskomisjoni aseesimees Keit Pentus-Rosimannus osaleb ettekannetega Euroopa Parlamendi arengukomisjoni ja välisasjade komisjoni ühisistungitel rahvusparlamentidega Brüsselis Belgias.

21. – 22. november
Õiguskomisjoni liige Liisa Oviir osaleb ettekandega Euroopa Parlamendi parlamentidevahelise naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni istungil „The Istanbul Convention: combating violence against women at national and EU level“ Brüsselis Belgias.

21. – 23. november
Balti Assamblee (BA) Eesti delegatsiooni esimees Aadu Must ja aseesimees Johannes Kert osalevad V Põhjamõõtme parlamentaarsel foorumil Brüsselis Belgias.

21. – 24. november
Riigikogu liige Barbi Pilvre osaleb poliitilise kommunikatsiooni konverentsil „Political Communication in Times of Crisis: New Challenges, Trends & Possibilities“ Zürichis Šveitsis.

22. – 24. november
Riigikogu liige Arto Aas esineb sõnavõtuga Ukraina parlamendi korraldataval küberkaitseteemalisel arutelul „TAIEX High-Level Workshop on Cyber-Security“ Kiievis Ukrainas.

23. – 24. november
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni esimees Marianne Mikko osaleb ENPA büroo kohtumisel ja alalise komitee istungil Kopenhaagenis Taanis.

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
631 6353, 510 6179
[email protected]
päringud: [email protected]

Tagasiside