Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu II istungjärgu 9. töönädal 20.–23. novembrini

Esmaspäev, 20. november

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete arupärimistele seadusloome läbipaistvuse kohta (nr 151), rohepöörde mõju kohta Teie juhitava ministeeriumi haldusalale (nr 135), käibemaksu tõusu kohta (nr 233) ja maksupaketi terviklike mõjude kohta (nr 143) vastab kultuuriminister Heidy Purga.

Riigikogu liikmete arupärimistele käibemaksu tõstmise kohta (nr 284), seadusloome läbipaistvuse kohta (nr 282), sooneutraalsuse kohta (nr 302), valeliku poliitika kohta (nr 86), vastab justiitsminister Kalle Laanet.

Riigikogu liikmete arupärimistele valeliku poliitika kohta (nr 80), automaksu kehtestamise kohta (nr 249), automaksu kehtestamise kohta (nr 359, nr 364), tulumaksu kohta (nr 374), käibemaksu tõusu kohta (nr 371, nr 236) vastab rahandusminister Mart Võrklaev.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjoni ja väliskomisjoni ühisel istungil – kell 13: Euroopa Liidu laienemispoliitikast, kutsutud Riigikantselei ja Välisministeeriumi esindajad;

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: Eesti seisukohad 23.-24. novembril toimuval Euroopa Liidu tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogu mitteametlikul kohtumisel  (võrdsus), Eesti seisukohad 27.-28. novembril toimuval Euroopa Liidu tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogu mitteametlikul kohtumisel, kutsutud sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo; Eesti seisukohad 23.-24. novembril toimuval Euroopa Liidu haridus-, noorte, kultuuri- ja spordinõukogu istungil, kutsutud haridus- ja teadusministeeriumi esindaja; seisukoha andmine: Euroopa Liidu eelarve uue põlvkonna omavahendite kohandatud pakett COM(2023) 330, COM(2023) 331, COM(2023) 332, COM(2023) 333, kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja;

keskkonnakomisjonis – kell 11.10: kollektiivsest pöördumisest „Tarvastu paisjärve veetaseme langetamise lõpetamine ja järve säilimine“, kutsutud pöördumise algatajate, Kliimaministeeriumi ning Keskkonnaameti esindajad; Euroopa angerja looduskaitse alla võtmisest, kutsutud Eestimaa Looduse Fondi, Eesti Loomakaitse seltsi, Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi, Kliimaministeeriumi esindajad;

maaelukomisjonis – kell 11.10: Eesti seakasvatuse olevikust ja tulevikust, kutsutud Eesti Tõusigade Aretusühistu esindajad;

majanduskomisjonis – kell 11.10: kortermajade renoveerimisest, kutsutud Kliimaministeeriumi ning EAS-i ja KredExi ühendasutuse esindajad; audiitortegevuse seaduse ja vabariigi valitsuse seaduse muutmise seaduseelnõu väljatöötamiskavatsusest, kutsutud Rahandusministeeriumi esindajad;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: erakondade sundlõpetamisest; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L332 ja videosild);

rahanduskomisjonis – kell 11.15: 2023. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (303 SE); Euroopa Liidu asjade komisjonile arvamuse andmine: Eesti seisukohad nõukogu direktiivi eelnõu kohta, millega kehtestatakse õigusnormid ülemääraselt kinnipeetava maksu vähendamise kiiremate ja turvalisemate menetluste kohta COM(2023) 324; kollektiivsest pöördumisest „Petitsioon automaksu kehtestamise vastu“; rahanduskomisjoni otsus „ Eesti Panga Nõukogu valdkonna asjatundjast liikme nimetamine“; käibemaksuseaduse muutmise seadus eelnõu (286 SE); Riigikogu otsuse ,,Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele langetada vähiravimite käibemaksumäära“ eelnõu (277 OE); Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele toiduainete ja ravimite käibemaksu langetamiseks 5-le protsendile“ eelnõu  (272 OE);

riigikaitsekomisjonis – kell 11: asendustäitmise ja sunniraha seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (340 SE), kutsutud Kaitseressursside Ameti peadirektor Anu Rannaveski, Kaitseministeeriumi ja Rahandusministeeriumi esindajad;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.15: hooldereformi hetkeseisust, kutsutud Sotsiaalministeeriumi, Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi, Eesti Linnade ja Valdade Liidu ning Sotsiaalkindlustusameti esindajad;

väliskomisjonis – kell 11.15: Eesti–Hiina suhetest, kutsutud Eesti suursaadik Hiina Rahvavabariigis Hannes Hanso; arengutest Ungaris ja Slovakkias, kutsustud Eesti suursaadik Ungaris Raul Toomas, Eesti suursaadik Slovaki Vabariigis Merle Pajula ja Eesti alaline esindaja Euroopa Liidu juures Aivo Orav; Eesti seisukohad 21. novembril toimuval Euroopa Liidu arenguministrite kohtumisel, kutsutud Välisministeeriumi esindajad;

õiguskomisjonis – kell 11.15: Justiitsministeeriumi koostatud äriregistri seaduse muutmise seaduse väljatöötamise kavatsusest, kutsutud Justiitsministeeriumi esindajad; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: PNR (broneeringuinfo) lepete läbirääkimisi käsitlevad nõukogu otsused COM(2023) 507, 508, 509, kutsutud: Siseministeeriumi esindajad;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: politsei tegemistest 2023. aastal, kutsutud Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor Egert Beltšikov;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: Euroopa Liidu toetuste kasutamisest (sh Ida-Virumaa õiglase ülemineku fond) ning riigieelarve täitmisest, kutsutud rahandusminister Mart Võrklaev, kliimaminister Kristen Michal, haridus- ja teadusminister Kristina Kallas, Ida-Virumaa õiglase ülemineku fondi koordinaator Ivan Sergejev ning Riigikontrolli kommunikatsioonijuht Priit Simson; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333 ja videosild).

Sündmus

Kell 13 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Rahumäe Põhikooli 8. klassi õpilastega.

Teisipäev, 21. november

Kell 10 – täiskogu istung

Teine lugemine – kolm eelnõu: sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (295 SE), ravimiseaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse (lähtetoetused) eelnõu (293 SE), ravikindlustuse seaduse täiendamise seaduse eelnõu (294 SE).

Eelnõud on seotud valitsuse usaldusküsimusega. Valitsuse usaldusküsimusega seotud eelnõule esitatud muudatusettepanekuid hääletamisele ei panda. Pärast usaldusküsimusega seotud eelnõu esindajate ettekandeid ja läbirääkimisi toimub eelnõu lõpphääletus.

Kell 14 – komisjonide istungid

Keskkonnakomisjonis – jäätmereformist, kutsutud kliimaminister Kristen Michal; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad metsapaljundusmaterjali tootmise ja turustamise määruse kohta – COM(2023) 415, kutsutud Kliimaministeeriumi esindaja;

kultuurikomisjonis õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (288 SE), kõrgharidusseaduse muutmise seaduse eelnõu (291 SE), koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 muutmise seaduse eelnõu (319 SE), kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja;

maaelukomisjonis Põllumajandus- ja Toiduameti taotluste ja väärtegude menetlemise protsessist, kutsutud Eesti Taimekaitse Assotsiatsiooni ninh Põllumajandus- ja Toiduameti esindajad;

majanduskomisjonis – Elroni tööst, kutsutud AS Eesti Liinirongid (Elron) juhatuse esimees Lauri Betlem; arvamuse andmine väliskomisjonile Euroopa Liidu ja Tšiili vahelise kaubanduse vahelepingu läbirääkimiste lõpetamise ja allkirjastamise kohta COM(2023) 434, kutsutud Välisministeeriumi esindaja;

põhiseaduskomisjonis – Riigikogu valimise seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (344 SE); Riigikogu valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (292 SE); kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (290 SE); Riigikogu otsuse „Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine peaministri abikaasa osalusega äriühingu Venemaaga seotud äritegevuse asjaolude uurimiseks“ eelnõu (307 OE), Riigikogu otsuse ,,Rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjoni moodustamine“ eelnõu (324 OE); kollektiivsest pöördumisest „Ei, Venemaa ja Valgevene kodanike hääleõiguse äravõtmisele!“, Euroopa Liidu asjade komisjoni ettepanekust kaaluda Riigikogu Kodu- ja Töökorra Seaduse § 1522 lõike 3 muutmist;

rahanduskomisjonis 2024. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (306 SE); riigilõivuseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (298 SE); riigieelarve seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (304 SE); Riigikogu otsuse „Riigi 2022. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine“ eelnõu (309 OE);

riigikaitsekomisjonis – kohtumine riigikaitse kõrgeima juhi, president Alar Karisega (Vabariigi Presidendi Kantseleis);

sotsiaalkomisjonis – esmatasandi arstiabi korraldus ja kättesaadavus, kutsutud Sotsiaalministeeriumi, Tervisekassa, Ravimiameti, Eesti Perearstide Seltsi, Eesti Arstide Liidu, Eesti Erakorralise Meditsiini Arstide Seltsi ja Eesti Haiglate Liidu esindajad (August Rei nõupidamisruumis);

väliskomisjonis – kell 14.30: julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud kaitseministeeriumi esindajad (Välisluureamet);

õiguskomisjonis kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (320 SE), kutsutud EKRE fraktsiooni ja Justiitsministeeriumi esindajad; Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele vähendada kohtutäituritel sissenõude summast sõltuvaid põhitasu määrasid poole võrra“ eelnõu (273 OE), Riigikogu otsuse ,,Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele sisekaitsereservi loomise kohta siseministeeriumi valitsemisalas“ eelnõu (275 OE), Riigikogu otsuse ,,Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele prokuratuuri üle teenistusliku järelevalve teostamise tõhustamiseks“ eelnõu (280 OE), kutsutud EKRE fraktsiooni esindajad.

Sündmus

Kell 8.30–17 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas külastab koos töövarjudega Mustamäe Riigigümnaasiumi, Mustamäe linnaosa valitsust, Ragn-Sells AS-i ja Keskkonnaametit.

Kolmapäev, 22. november

Kell 12 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – üks eelnõu: 2023. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (303 SE).

Teine lugemine – neli eelnõu: maamaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (297 SE), ravimiseaduse, ravikindlustuse seaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (299 SE), maapõueseaduse muutmise seaduse eelnõu (296 SE), liiklusseaduse ja autoveoseaduse muutmise seaduse eelnõu (302 SE).

Teisel lugemisel olevad neli eelnõu on seotud valitsuse usaldusküsimusega. Valitsuse usaldusküsimusega seotud eelnõule esitatud muudatusettepanekuid hääletamisele ei panda. Pärast usaldusküsimusega seotud eelnõu esindajate ettekandeid ja läbirääkimisi toimub eelnõu lõpphääletus.

Esimene lugemine – 12 eelnõu: karistusseadustiku täiendamise seaduse eelnõu (76 SE), Riigikogu otsuse „Riigigarantii andmine Euroopa Investeerimispangale Ukraina ülesehitamise toetamiseks“ eelnõu (336 OE), liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (243 SE), Riigikogu otsuse „Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine mõttekoja SALK poolt valimiste mõjutamisega seotud asjaolude uurimiseks“ eelnõu (251 OE), karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (85 SE), alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (80 SE), alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (84 SE), tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (83 SE), ehitusseadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse (taastuvenergia kasutuselevõtu kiirendamine) eelnõu (308 SE), infoühiskonna teenuse seaduse ja karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (224 SE), vangistusseaduse, karistusseadustiku, kriminaalhooldusseaduse ja täitemenetluse seadustiku muutmise seaduse (vangistusseaduse kaasajastamine ja digilahenduste kasutusele võtmine) eelnõu (227 SE), Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuudi muudatuste ratifitseerimise seaduse eelnõu (226 SE).

Komisjoni istung

Riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 8.30: Riigikontrolli kontrolliaruandest „Elektriga varustamise kindlus Eestis“, kutsutud kliimaminister Kristen Michal, rahandusminister Mart Võrklaev, riigisekretär Taimar Peterkop, Eesti Energia AS juhatuse esimees Andrus Durejko, Elering AS juhatuse esimees Kalle Kilk, Riigikontrolli peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen, Riigikontrolli auditijuht Silver Jakobson ning Riigikontrolli kommunikatsioonijuht Priit Simson; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333 ja videosild).

Sündmused

Kell 9.15 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas külastab Laagri Kooli.

Kell 10–16.30 – Arenguseire Keskuse hariduskonverents “Kuidas tagada õpetajate järelkasv?” Info päevakava ja esinejate kohta ning osalemiseks registreerumine siin (Riigikogu konverentsisaal ja videosild Worksupi kaudu).

Kell 11.30 – Riigikogu esimees Lauri Hussar avab Peeter Lauritsa isiknäituse „Biotoopia – eluvormide parlament“ (Toompea lossi kunstisaalis).

Kell 14.30 – Riigikogu esimees Lauri Hussar kohtub Poola parlamendi spiikri Szymon Hołowniaga (videosild).

Kell 14.30 – Eesti–Rumeenia parlamendirühm kohtub Rumeenia välisministeeriumi aseministri Daniela Gîtmaniga.

Neljapäev, 23. november

Kell 10 – täiskogu istung

Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Energeetika tulevik on pime?“ arutelu. Ettekannetega esinevad Eesti Keskerakonna fraktsiooni liige Lauri Laats, Eesti Energia juhatuse esimees Andrus Durejko, ASi Utilitas kontserni juht Priit Koit ja Tallinna Tehnikaülikooli Energiatehnoloogia instituudi direktor Alar Konist.

Kell 14 – komisjonide istungid

Riigikaitsekomisjonis – Eesti Kaitseväe diviisist ja õppusest Decisive Lancer 2023, kutsutud diviisi ülem kindralmajor Veiko-Vello Palm (Kaitseväe peastaap);

väliskomisjonis – kell 13: Eesti seisukohad 28.–29. novembril toimuval NATO välisministrite kohtumisel, Eesti seisukohad 30. novembril ja 1. detsembril toimuval Euroopa Koostöö- ja Julgeolekuorganisatsiooni (OSCE) välisministrite kohtumisel, kutsutud välisminister Margus Tsahkna; Eesti seisukohad 27. novembril toimuval Euroopa Liidu kaubandusministrite kohtumisel, kutsutud Välisministeeriumi esindaja; seisukoha andmine: Eesti seisukoht Euroopa Liidu Nõukogu otsuse eelnõu, millega kiidetakse heaks Euroopa Liidu ja Tšiili vahelise kaubanduse vahelepingu Euroopa Liidu nimel allkirjastamine (COM(2023) 434) kohta, kutsutud Välisministeeriumi esindajad.

Sündmused

Kell 19 – Balti Assamblee kunstipreemiate ja Balti innovatsiooniauhinna üleandmise tseremoonia Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kontserdisaalis. Tseremoonial osaleb ja peab kõne Riigikogu esimees Lauri Hussar.

Kell 11 – Eesti–Moldova parlamendirühma esimees Luisa Rõivas, ELAKi esimees Liisa-Ly Pakosta ja väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtuvad Moldova Euroopa Liidu asjade riigisekretäri Stela Leucăga (ELAKi ruum).

Kell 12 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Aserbaidžaani suursaadiku Anar Maharramovaga.

Reede, 24. november

Komisjoni istung

Euroopa Liidu asjade komisjoni videoistungil – kell 9: seisukoha andmine: Euroopa Komisjoni jaeinvesteeringute paketi kohta, mis käsitlevad jaeinvestorite kaitse eeskirju COM(2023) 278, COM(2023) 279, kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja; seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus taimse paljundusmaterjali tootmise ja turustamise kohta Euroopa liidus COM(2023) 414, kutsutud Regionaal- ja põllumajandusministeeriumi esindaja; seisukoha andmine: Euroopa puudega isiku kaardi ja Euroopa puudega isiku parkimiskaardi direktiivi kohta – COM(2023) 512, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindajad; seisukoha andmine: PNR (broneeringuinfo) lepete läbirääkimisi käsitlevad nõukogu otsused COM(2023) 507, 508, 509, kutsutud Siseministeeriumi esindajad; seisukoha andmine: Euroopa Komisjoni kestliku rahastamise paketi õiguslike algatuste sh Euroopa Komisjoni keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimisreitingute (ESG reitingud) andjate määruse kohta COM(2023) 314, kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja.

Sündmused

23.-24. novembril toimub Tallinnas Balti Assamblee 42. istungjärk ja 29. Balti Nõukogu.

Kell 9 – Balti Assamblee presiidiumi ja riikide parlamentide spiikrite kohtumine.

Kell 10 – Balti Assamblee 42. istungjärgu avamine. Istungit juhatavad assamblee president ja Eesti delegatsiooni juht Timo Suslov, asepresidendid Andrius Kupčinskas ja Jānis Vucāns. Eesti on BA eesistujariik.

Kell 11 algab Balti Nõukogu, kus osalevad Eesti välisminister Margus Tsahkna, Leedu välisminister Gabrielius Landsbergis ja Läti välisministera Krišjānis Kariņš. Kohtumise lõpus allkirjastavad ühisavalduse.

Kell 11.30 – Riigikogu esimees Lauri Hussar, Läti parlamendi esimees Daiga Mieriņa ja Leedu parlamendi esimees Viktorija Čmilytė-Nielsen külastavad Viimsi Artiumi.

Kell 13 – Balti Assamblee ja Balti Nõukogu pressikonverents Riigikogu valges saalis.

Kell 14 – Balti Assamblee istungjärk jätkub. Kõne all on energiajulgeolek ja tsiviilkaitse. Samuti võetakse vastu istungjärgu resolutsioon ja lõppdokument. Istungjärgul toimub ka eesistumise üleandmine Leedule ja uue BA presidendi valimine.

Kell 12–16 – kodanikupäeva foorum teemal „Euroopa Liit inimõiguste eestvedajana maailmas. Kuidas pagulaste kriis, sõda Ukrainas ja majanduslangus on mõjutanud meie prioriteete inimõiguste valdkonnas?“ Foorumi esimesest paneelist võtavad osa vandeadvokaat Merit Velling, Inimõiguste Instituudi tegevjuht Aet Kukk ja ERRi sõjareporter Anton Aleksejev. Paneeldiskussioonis poliitikutega osalevad Hanah Lahe (Reformierakond), Natalie Mets (Sotsiaaldemokraatlik Erakond), Siim Umerov (Isamaa), Andrei Korobeinik (Keskerakond), Ilmar Raag (Parempoolsed) ja Liisa-Ly Pakosta(Eesti 200). (Riigikogu konverentsisaal)

Välislähetused

16.–20. november
Riigikogu liige Eerik-Niiles Kross osaleb Tswalu Dialogue’i foorumil „Rich State, Poor State – the Role of Strategy and Leadership“ Tswalus Lõuna-Aafrika Vabariigis.

17.–21. november
Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni esimees Mati Raidma ja liige Heljo Pikhof osalevad OSCE PA sügiskohtumisel Jerevanis Armeenias.

18.–26. november
Majanduskomisjoni liige Andres Sutt osaleb tuumaenergia õppereisil Tokyos Jaapanis.

23.–26. november
Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb holodomori 90. mälestuspäeva üritustel Kiievis Ukrainas.

23.–26. november
Riigikogu liikmed Martin Helme, Rain Epler ja Arvo Aller osalevad Euroopa Identiteedi ja Demokraatia partei kongressil Lissabonis Portugalis.

26.–29. november
Riigikogu liikmed Kadri Tali, Anti Poolamets, Maido Ruusmann, Katrin Kuusemäe ja Luisa Rõivas osalevad Euroopa Liidu riikide parlamentide Euroopa Liidu asjade komisjonide täiskogul COSAC Madridis Hispaanias.

Riigikogu pressiteenistus
Maris Meiessaar
631 6353, 5558 3993
[email protected]
päringud: [email protected]

 

Tagasiside