Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VI istungjärgu 9. töönädal 20. – 23. märtsini

Esmaspäev, 20. märts

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete esitatud arupärimistele vastavad õiguskantsler Ülle Madise külade põhjendatud soovi kohta muuta omavalitsuslikku kuuluvust (nr 317); haridus- ja teadusminister Mailis Reps erandite lubamise kohta vene koolidele eestikeelsele õppele üleminekul (nr 307), koolivõrgu kohta (nr 314) ja “Eesti keele arengukava 2011–2017” elluviimise vahearuandes (Tallinn 2015) Vabariigi Valitsusele esitatud ettepanekute täitmise kohta (nr 331); peaminister Jüri Ratas Eesti piirivalve tuleviku kohta (nr 306), haldusreformi ebaõnnestumiste kohta Pärnumaal (nr 310) ja 2019. aasta Riigikogu valimistel pärast haldusreformi lõppu (nr 312); justiitsminister Urmas Reinsalu samast soost isikute abielu kandmise kohta rahvastikuregistrisse (nr 298).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: ülevaade Euroopa Komisjoni teatisest “Euroopa uued liidrid: idu- ja kasvufirmade algatus”, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; seisukoha andmine maksejõuetust käsitleva ELi direktiivi eelnõu kohta, kutsutud justiitsministeeriumi esindajad;

Euroopa Liidu asjade komisjoni ja väliskomisjoni ühisistung – kell 14: Eesti seisukohad 25. märtsil toimuval ELi valitsusjuhtide ja riigipeade tippkohtumisel Roomas, kutsutud peaminister Jüri Ratas;

keskkonnakomisjonis – metsaseaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (396 SE), kutsutud keskkonnaministeeriumi ja metsaorganisatsioonide esindajad;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: noorsootöö seaduse, Eesti Vabariigi haridusseaduse ja huvikooli seaduse muutmise seaduse eelnõu (341 SE);

maaelukomisjonis – metsa majandamine ja muudatused metsaseaduses, kutsutud keskkonnaminister Marko Pomerants ja Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) juhatuse esimees Aigar Kallas;

majanduskomisjonis – kell 11.10: elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (290 SE); ELi roamingu regulatsioon ning jätkusuutlikkuse mehhanism, kutsutud Elisa Eesti AS-i tegevjuht Sami Seppänen ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindaja; planeerimisseaduse täiendamise seaduse eelnõu algatamise arutelu (eriplaneering);

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: Vabariigi Presidendi puhkuse regulatsiooniga seotud Vabariigi Presidendi Kantselei pöördumise arutelu, kutsutud Vabariigi Presidendi Kantselei direktor Tiit Riisalo;

rahanduskomisjonis – kell 11.10: väärtpaberituru seaduse ja Finantsinspektsiooni seaduse muutmise seaduse eelnõu (359 SE); rahandusministeeriumi ülevaade majanduse hetkeolukorra ja 2016. aasta riigieelarve täitmise kohta;

riigikaitsekomisjonis – kaitseministeeriumi valitsemisala arengukava aastateks 2018-2021; kohtumine Georgia presidendi julgeolekunõuniku ja Rahvusliku Julgeolekunõukogu sekretäri David Rakviashvili ja Georgia suursaadikuga Eestis Tea Akhvledianiga;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: päevakeskuse Käo lastevanemate ja eestkostjate pöördumine, kutsutud sotsiaalministeeriumi, Tallinna linnavalituse, AS Hoolekandeteenused ja pöördujate esindajad; Eesti seisukohad ELi sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise määruse ja selle rakendusmääruse muutmist käsitleva eelnõu kohta, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile, kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja;

väliskomisjonis – ülevaade arengutest Moldovas, kutsutud Eesti diplomaat Moldovas Raul Toomas (videokonverents); ülevaade 15. märtsil toimunud Hollandi parlamendivalimistest, kutsutud Eesti suursaadik Hollandis Peep Jahilo (videokonverents);

õiguskomisjonis kell 11.15: karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (suhtumise karmistamine sõiduki joobes juhtimisse) eelnõu (328 SE), kutsutud justiitsministeeriumi esindajad;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: komisjoni esimehe ja aseesimehe erakorraline valimine; ülevaade koordinatsioonibüroo tegevusest, kutsutud Riigikantselei julgeoleku ja riigikaitse koordinatsioonibüroo juht Kristjan Prikk;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: Tallinna Linnahalli projekteerimise hankega seotud asjaoludest, kutsutud AS Tallinna Linnahall juhataja Väino Sarnet, nõukogu esimees Meelis Pai ja Tallinna abilinnapea linnapea ülesannetes Taavi Aas (ruum L332);

probleemkomisjonis rahvastikukriisi lahendamiseks – kell 13.30: 2020. aasta registripõhisest rahva ja eluruumi loenduse ettevalmistamisest ja esimesest prooviloendusest, kutsutud statistikaameti esindajad;

probleemkomisjonis riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks – kell 13.30: valimiste korraldamine peale maavalitsuste tegevuse lõpetamist, Riigikogu Kantselei riigi valimisteenistuse juht Priit Vinkel;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13: riigi eelarveinfosüsteemist, kutsutud rahandusministeeriumi esindaja; riigikontrolli ülevaate „Ülevaade omavalitsuste raamatupidamise aastaaruande audiitorkontrolli probleemidest“ arutelu, kutsutud Eesti Linnade Liidu, Eesti Maaomavalitsuste Liidu, rahandusministeeriumi, audiitorkogu ja  Riigikontrolli esindajad, istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L 333).

Sündmused

Riigikogu II korrusel on tänasest üleval näitus 2016. aasta kauneimatest Eesti raamatutest.

Kell 16.45 – Euroopa Liidu asjade komisjoni liikmed kohtuvad City of Londoni ülemlinnapea Andrew Parmley ja City of Londoni eriesindaja Jeremy Browne’ga.

Teisipäev, 21. märts

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 1 eelnõu: pakendiseaduse muutmise seaduse eelnõu (358 SE).

Esimene lugemine – 1 eelnõu: raudteeseaduse ja ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (398 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

kultuurikomisjoni ja sotsiaalkomisjoni ühisistung – hariduslike erivajadustega õpilaste õppekorraldus ja sidusus sotsiaalsüsteemiga, kutsutud haridus- ja teadusminister Mailis Reps, sotsiaalministeeriumi ja Eesti Puuetega Inimeste Koja esindajad (ruum L241);

maaelukomisjonis – kohalik toit, kutsutud maaeluministeeriumi kaubanduse ja põllumajandussaadusi töötleva tööstuse osakonna esindajad;

majanduskomisjonis – alkoholiseaduse ja reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõu (381 SE) arutelu huvigruppidega (ruum L332);

põhiseaduskomisjonis kell 13: kohaliku demokraatia toetamise seaduse eelnõu (388 SE), kutsutud Vabaerakonna fraktsiooni ja justiitsministeeriumi esindaja; Riigikohtule arvamuse andmine Riigikogu valimise seaduse § 51 osas, mis käsitleb kandidaadi sõiduautol reklaami keelamist;

rahanduskomisjonis – alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (380 SE) (ruum L262);

riigikaitsekomisjonis – Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise Euroopa kaitsealane tegevuskava kohta, kutsutud kaitseministeeriumi esindaja;

väliskomisjonis – ülevaade arengutest Ukrainas, kutsutud Eesti suursaadik Ukrainas Gert Antsu (videokonverents);

õiguskomisjonis – kell 13: töölepingu seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (356 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi esindajad.

Sündmused

Kell 10.30 – Riigikogu aseesimees Taavi Rõivas osaleb Briti saatkonna korraldatud diskussioonil finantsturgude ja FinTech teemadel (Lift99).

Kell 12 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Gruusia rahvusliku julgeolekunõuniku David Rakviashviliga (ruum L251).

Kell 13 – Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Toomas Vitsut kohtub Hispaania suursaadiku Teresa Orjales Vidaliga.

Kell 16 – majanduskomisjoni esimees Aivar Kokk kohtub TEN-T Põhjamere ja Balti põhivõrgustiku koridori Euroopa koordinaatori Catherine Trautmanniga Rail Balticu teemadel.

Kolmapäev, 22. märts

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 1 eelnõu: väärtpaberituru seaduse ja Finantsinspektsiooni seaduse muutmise seaduse eelnõu (359 SE).

Teine lugemine – 5 eelnõu: äriseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (juriidilise isiku ja tema juhatuse või seda asendava organi asukoht) eelnõu (347 SE); Euroopa Liidu kodaniku seaduse ja võrdse kohtlemise seaduse muutmise seaduse eelnõu (189 SE); vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (361 SE); elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (290 SE); looduskaitseseaduse § 20 täiendamise seaduse eelnõu (373 SE).

Esimene lugemine – 5 eelnõu: metsaseaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (396 SE); keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (397 SE); alkoholiseaduse ja reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõu (381 SE); tolliseaduse eelnõu (374 SE); konkurentsiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (386 SE).

Neljapäev, 23. märts

Kell 10 – täiskogu istung

Riigikogu juhatuse valimised

Kell 14 – komisjonides istungid

majanduskomisjonis kell 9.30: planeerimisseaduse täiendamise seaduse eelnõu algatamise arutelu; kell 14: riigihangete seaduse eelnõu (204 SE);

riigikaitsekomisjoni väljasõiduistung kell 12.40: tutvumine Nursipalu harjutusväljaku õppekeskusega ja arutelu selle arendamisest, kutsutud Võru maavanem Andres Kõiv, kaitseministeeriumi, 2. jalaväebrigaadi, Kuperjanovi jalaväepataljoni, Kaitseliidu Võru Maleva ja Rõuge valla volikogu esindajad; kohtumine Kaitseliidu ja kohalike omavalitsuste esindajatega;

väliskomisjonis – kokkuvõte Euroopa Nõukogu ministrite komitee Eesti eesistumisest 18. maist kuni 22. novembrini 2016, kutsutud alaline esindaja Euroopa Nõukogu juures suursaadik Katrin Kivi, välisministeeriumi esindajad ja Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni liikmed.

Sündmused

Kell 9 – riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso ja liige Johannes Kert kohtuvad Ukraina asekaitseministri Ivan Rusnakiga.

Reede, 24. märts

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10: Eesti seisukohad 27.-28. märtsil toimuval ELi justiits- ja siseasjade nõukogu istungil, kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu ja siseminister Andres Anvelt; Europoli 2015. aasta aruande kuulamine, kutsutud politsei- ja piirivalveameti esindaja, seisukoha andmine ELi sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise määruse ja selle rakendusmääruse muutmise kohta, kutsutud sotsiaalministeeriumi esindajad; seisukoha andmine ELi määruse eelnõu kohta, mis käsitleb arestimis- ja konfiskeerimisotsuste vastastikust tunnustamist, kutsutud justiitsministeeriumi esindaja;

riigikaitsekomisjoni väljasõiduistungkell 10.15: Piusa kordoni külastus, ülevaade olukorrast piiril ning koostööst Kaitseväe ja Kaitseliiduga, kutsutud Lõuna prefektuuri prefekt politseimajor Vallo Koppel ja Võru maavanem Andres Kõiv; tutvumine erinevate piirilõikudega.

Sündmused

Riigikogu aseesimehe Enn Eesmaa ringsõit Hiiu maakonda, kus ta kohtub Puuetega Inimeste Koja liikmetega Käinas.

Riigikogu aseesimees Taavi Rõivas on ringsõidul Raplamaal.

Välislähetused

16. – 22. märts
Riigikogu liige Deniss Boroditš osaleb Aafrika koostööfoorumil Crans Montana Forum Marokos.

19. – 22. märts
Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb Põhjamaade ja Balti riikide (NB8) spiikrite kohtumisel Gruusias.

20. – 21. märts
Riigikogu liige Anne Sulling on kohtumisel digitaalse agentuuri poliitikakomiteega (Comité d’orientation de l’Agence du Numérique) Pariisis, et tutvustada Eesti digiarenguid.

20. – 22. märts
Riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso teeb lõpukõne küberturvalisuse teemal sümpoosionil Risks from a European Perspective Londonis.

20. – 25. märts
Riigikogu liige Kalle Palling osaleb “Future Leaders” programmis Pariisis, Prantsusmaal.

23. – 24. märts
Sotsiaalkomisjoni esimees Helmen Kütt osaleb ELi sotsiaalkomisjonide esimeeste kohtumisel Maltal.

23. – 24. märts
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Jaak Madison osaleb ENPA sotsiaal-, tervishoiu ja säästliku arengu komitee istungil Pariisis.

23. – 25. märts
Balti Assamblee (BA) delegatsiooni esimees Aadu Must ja liige Monika Haukanõmm osalevad BA presiidiumi istungil ja BA ning Beneluxi ühisel ümarlaual piiriülese meditsiiniabi osutamise küsimustes Hollandis, Haagis.

Riigikogu pressiteenistus
Kati Varblane
T: 631 6353, 516 9152
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside