Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VII istungjärgu 2. töönädal 20. – 23. jaanuarini

Esmaspäev, 20. jaanuar

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu liikmete esitatud arupärimistele vastab rahandusminister Jürgen Ligi parvlaevaliikluse tuleviku ja maamaksuvabastuse kohta.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse muutmise seaduse eelnõu (569 SE); keskkonnakomisjoni 2014. aasta 1. poolaasta tööplaani arutelu;

kultuurikomisjonis – parlamentaarne kuulamine „Ülevaade Eesti Teadusagentuuri tegevusest“, kutsutud Eesti Teadusagentuuri nõukogu ja Rektorite Nõukogu esindajad ning Eesti Teaduste Akadeemia president Richard Villems (ruum L333);

maaelukomisjonis – ülevaade EL-i struktuurivahendite kasutamisest aastatel 2014 – 2020, kutsutud rahandusministeeriumi esindaja (ruum L332);

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: õiguskantsleri ettepaneku „Vahistatu liikumisvabadus ja suhtlemisvõimalus teiste vahistatutega vangistusseaduse § 90 lõike 3 lause 1 ja lõike 5 põhiseaduspärasus“ arutelu, kutsutud õiguskantsler Indrek Teder; Riigikogu otsuse “Saale Laose Riigikohtu liikmeks nimetamine“ eelnõu (563 OE), kutsutud Riigikohtu esimees Priit Pikamäe ja Riigikohtu liikme kandidaat Saale Laos;

rahanduskomisjonis – tulumaksuseaduse ja sotsiaalmaksuseaduse § 3 muutmise seaduse eelnõu (533 SE); riigieelarve seaduse eelnõu (513 SE);

riigikaitsekomisjonis – esindaja määramine Kaitsetööstusnõukogusse; Kaitseväe korralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (487 SE);

sotsiaalkomisjonis – meditsiiniseadme seaduse muutmise seaduse eelnõu (562 SE); tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (566 SE); narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse eelnõu (567 SE); maksukorralduse seaduse muutmisega seotud teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (574 SE);

väliskomisjonis – ülevaade arengutest Iraanis, kutsutud Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse vanemteadur Erik Männik; arutelu poliitilistest ja majanduslikest arengutest Lätis, kutsutud Eesti Vabariigi suursaadik Läti Vabariigis Mati Vaarmann;

õiguskomisjonis – korrakaitseseaduse muutmise ja rakendamise seaduse eelnõu (424 SE); õiguskantsleri ettepaneku „Vahistatu liikumisvabadus ja suhtlemisvõimalus teiste vahistatutega vangistusseaduse § 90 lõike 3 lause 1 ja lõike 5 põhiseaduspärasuse kohta“ arutelu, kutsutud õiguskantsler Indrek Teder;

korruptsioonivastases komisjonis – kell 13.30: hinnangu kujundamine komisjonis algatatud avaliku vahendi võimaliku korruptiivse kasutamise arutamise kohta (ruum L332).

Sündmused

Kell 11 – Riigikogu esimees Ene Ergma, Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma ja Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osalevad riigikaitse nõukogu koosolekul (Kadriorus).

Kell 13 – rahanduskomisjoni esimees Sven Sester ning liikmed Rannar Vassiljev, Remo Holsmer ja Kadri Simson kohtuvad Taani Parlamendi rahanduskomisjoniga Taani saatkonnas suursaadik Søren Kelstrup’i kutsel.

Teisipäev, 21. jaanuar

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 1 eelnõu: maksukorralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (507 SE).

Vabariigi Valitsuse aruanne Riigikogule Eesti osalemisest Euroopa stabiilsusmehhanismis.
Ettekandja rahandusminister Jürgen Ligi

Esimene lugemine – 1 eelnõu: Riigikogu otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõu (544 OE).

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – pakendiseaduse muutmise seaduse eelnõu (568 SE); EL-i direktiiv, millega muudetakse direktiivi pakendite ja pakendijäätmete kohta, et vähendada õhukeste plastkandekottide tarbimist, arvamuse andmine EL-i asjade komisjonile;

maaelukomisjonis – piima- ja kalatoodete sisseveokeeld Venemaale; toiduhügieen ja selle järelevalve toidu käitlemisel, kutsutud Veterinaar- ja Toiduameti peadirektor Ago Pärtel;

majanduskomisjonis – maakondlike arenduskeskuste tegevus ettevõtluse edendamisel; majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ülevaade Rail Baltic projekti hetkeseisust ja arutelu;

põhiseaduskomisjonis – justiitsministeeriumi 2014. aasta tööplaani tutvustus; kohtute seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (570 SE), kutsutud justiitsminister Hanno Pevkur; märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seaduse ning Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (518 SE); kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu projekti arutelu, kutsutud siseministeeriumi esindaja; rahanduskomisjonile arvamuse andmine strateegiliste arengudokumentide ja põhiseaduslike institutsioonide erisuste osas riigieelarve seaduse eelnõus (513 SE); vastuskirja projekti arutelu Eesti Linnade Liidu kirjale, mis puudutab eelnõu 513 SE menetlust Riigikogus, kutsutud rahandusministeeriumi esindaja;

rahanduskomisjonis – maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (575 SE); krediidiasutuste seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (559 SE); maamaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (558 SE);

riigikaitsekomisjonis – 2013. aasta detsembris toimunud Euroopa Liidu Ülemkogu arutelu, kutsutud kaitseministeeriumi kantsler Mikk Marran; Vabariigi Valitsuse korralduse eelnõu esitamine arvamuse avaldamiseks;

sotsiaalkomisjonis – avalik istung „Last üksi kasvatavate vanemate majanduslik ja sotsiaalne toimetulek – probleemid ja lahendused“, ettekanded teevad sotsiaalministeeriumi, justiitsministeeriumi, Kohtutäiturite Koja ja advokatuuri esindajad; kutsutud on Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooni, Eesti Naisteühenduste Ümarlaua, Lapse Huvikaitse Koja, Eesti Lastevanemate Liidu, Lastekaitse Liidu, Ühendus Isade Eest MTÜ, MTÜ Üksikvanema Heaks, MTÜ Ühendus Emade ja Laste Kaitseks esindajad; veebiülekanne (konverentsisaal);

väliskomisjonis – kohtumine Eesti suursaadikukandidaatidega Hispaanias ja Andorras; Lätis ja Usbekistanis; Ungaris, Horvaatias ja Sloveenias, kutsutud välisministeeriumi kantsler Alar Streimann; Vene
maa kehtestatud toiduainete impordipiirangutest ning edasistest tegevustest ja plaanidest, kutsutud põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder ning Veterinaar- ja Toiduameti, välisministeeriumi, Eesti Kalaliidu ja Eesti Piimaliidu esindajad;

õiguskomisjonis – kell 13: korteriomandi- ja korteriühistuseaduse eelnõu, kutsutud justiitsministri esindajad (462 SE).

Kolmapäev, 22. jaanuar

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 1 eelnõu: erakonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (439 SE).

Teine lugemine – 5 eelnõu: Riigikogu otsuse “Riigikogu otsuse “Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamine” muutmine” eelnõu (534 OE); Riigikogu otsuse “Riigikogu otsuse “Riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamine” muutmine” eelnõu (540 OE); Riigikogu otsuse “Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia 2014–2020 “Teadmistepõhine Eesti” heakskiitmine” eelnõu (529 OE); käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (506 SE); liiklusseaduse ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (508 SE).

Esimene lugemine – 3 eelnõu: avaliku teabe seaduse, elektroonilise side seaduse ja hädaolukorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (524 SE); elektroonilise side seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (536 SE); Riigikogu otsuse “Transpordi arengukava 2014–2020 kinnitamine” eelnõu (560 OE).

Neljapäev, 23. jaanuar

Kell 10 – täiskogu istung

Õiguskantsleri ettepanek nr 24 vahistatu liikumisvabaduse ja teiste vahistatutega suhtlemise võimaluse kohta (vangistusseaduse § 90 lõike 3 lause 1 ja lõige 5).
Ettekandja õiguskantsler Indrek Teder
Ettekandja põhiseaduskomisjoni esindaja
Ettekandja õiguskomisjoni esindaja

Kell 14 – komisjonides istungid

majanduskomisjonis – Eesti seisukohtade arutelu Euroopa Komisjoni teatise eelnõu kohta, mis käsitleb raskustes olevate mittefinantsettevõtete päästmist ja ümberkorraldamist, arvamuse andmine EL-i asjade komisjonile; raudteeseaduse, hädaolukorra seaduse ja riigilõivuseaduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (482 SE);

riigikaitsekomisjonis – kell 13.45: kohtumine Eestisse akrediteeritud kaitseatašeede delegatsiooniga (ruum L241);

väliskomisjonis – kell 13: EL-i idapartnerluse edasised arengud; välispoliitika arutelu olulise tähtsusega riikliku küsimusena Riigikogu täiskogul 27. veebruaril 2014 – Vabariigi Valitsuse ettekande teesid; arutelu Eesti välispoliitikat puudutavatel teemadel, kutsutud välisminister Urmas Paet;

riigieelarve kontrolli komisjonis – kell 8.30: Riigikontrolli kontrolliaruande tutvustus, kutsutud Riigikontrolli esindajad; kell 13 avalik istung – Riigikontrolli kontrolliaruande „Laste hoolekande korraldus valdades ja linnades“ kordusarutelu, kutsutud sotsiaalministeeriumi, Eesti Linnade Liidu, Eesti Maaomavalitsuste Liidu ja Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333).

Sündmused

Kell 13 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Arte Gümnaasiumi 9. klassi õpilastega.

Kell 15 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Mustamäe Humanitaargümnaasiumi 10. klassi õpilastega.

Reede, 24. jaanuar

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10: Eesti seisukohad 27. jaanuaril toimuval eurorühma kohtumisel ja 28. jaanuaril toimuval majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu (ECOFIN) istungil, kutsutud rahandusminister Jürgen Ligi; arengud Maailma Kaubandusorganisatsioonis (WTO): Bali kokkulepe, kutsutud välisministeeriumi ja põllumajandusministeeriumi esindajad; seisukoha andmine Euroopa Komisjoni teatisele, mis käsitleb raskustes olevate mittefinantsettevõtete päästmist ja ümberkorraldamist, kutsutud rahandusministeeriumi esindaja.

Sündmused

Riigikogu aseesimees Jüri Ratas on ringsõidul Läänemaal. Ratas annab ühiskonnaõpetuse tunnid Lihula Gümnaasiumis 11. ja 12. klassi õpilastele ning Oru Kooli 8. ja 9. klassi õpilastele. Samuti külastab Martna Päevakeskust ja kohtub Lääne-Nigula omavalitsusjuhtidega.

Riigikogu aseesimees Laine Randjärv on töövisiidil Pärnumaal. Randjärv annab loengu 8. ja 9. klasside õpilastele Paikuse Põhikoolis, kohtub kooli juhtkonnaga ja teeb ringkäigu Paikuse Huvikoolis. Seejärel peab loengu Audru Keskkoolis ja kohtub kooli juhtkonnaga.

Välislähetused

20. – 21. jaanuar
Riigieelarve kontrolli erikomisjoni esimees Mihhail Stalnuhhin ning liikmed Margus Hanson, Jüri Morozov ja Tarmo Tamm on töövisiidil Läti Seimis avaliku sektori kulutuste ja kontrollikomisjoni kutsel.

20. – 22. jaanuar
Euroopa Liidu asjade komisjoni liige Aivar Sõerd osaleb Euroopa Parlamendi poolt korraldatud parlamentaarsel nädalal Brüsselis.

21. – 22. jaanuar
Riigikogu aseesimees ja Balti Assamblee president Laine Randjärv osaleb Balti Assamblee presiidiumi istungil ning Balti Assamblee ja Põhjamaade Nõukogu tippkohtumisel Kopenhaagenis.

21. – 25. jaanuar
Riigikogu liige Juku-Kalle Raid esindab Eestit konverentsil World Freedom Day Taiwanis.

22. – 24. jaanuar
Riigikogu esimees Ene Ergma on ametlikul visiidil Itaalia Saadikutekojas Camera dei Deputati. Teda saadavad Riigikogu liikmed Väino Linde, Heljo Pikhof, Kadri Simson ja Toomas Tõniste.

23. – 26. jaanuar
Väliskomisjoni liige Jevgeni Ossinovski osaleb Eesti eurolõimumise kogemuse jagamise programmi raames erinevatel sündmustel (intervjuud, loengud) Chisinaus, Moldovas.

23. – 24. jaanuar
Sotsiaalkomisjoni esimees Margus Tsahkna osaleb Balti Assamblee tervishoiu teemalisel seminaril “Cross Border Health Care Directive and E-Health” Riias.

23. – 24. jaanuar
Riigikogu liige Ülo Tulik osaleb Balti Assamblee heaolukomisjoni ümarlaual Riias.

25. – 31. jaanuar
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel ning liikmed Margus Hanson, Mailis Reps, Indrek Saar (26.-30.01) ja Ester Tuiksoo (26.-31.01) osalevad ENPA 2014. aasta I istungjärgu I osaistungi töös.

26. – 27. jaanuar
Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Arto Aas osaleb rahvusparlamentide EL-i asjade komisjonide esimeeste kohtumisel (COSAC) Ateenas.

26. – 27. jaanuar
Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Kiievis Ukraina analüütikute ja erinevate poliitiliste esindajatega.

Riigikogu pressiteenistus
 

Tagasiside