Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu III istungjärgu 2. töönädal 20. – 23. jaanuarini.

Esmaspäev, 20. jaanuar

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: Eesti seisukohtadest 22.–24. jaanuaril toimuval Euroopa Liidu mitteametlikul justiits- ja siseasjade nõukogu istungil, kutsutud siseminister Mart Helme ja Justiitsministeeriumi esindaja;

keskkonnakomisjonis – kell 11.10: Nairobi rahvusvahelise laevavrakkide eemaldamise 2007. aasta konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (123 SE);

kultuurikomisjonis – kell 11.10: spordiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (105 SE), kutsutud Kultuuriministeeriumi, Eesti Olümpiakomitee ja Eesti Korvpalliliidu esindajad;

maaelukomisjonis – kell 11.10: kohtumine loomakaitseorganisatsiooni Nähtamatud Loomad esindajatega; kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõust, kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindaja;

majanduskomisjonis – kell 11.10: toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (125 SE); vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (126 SE); Rail Balticu projekti hetkeseisust, kutsutud majandus- ja taristuminister Taavi Aas ja Rail Baltic Estonia esindaja;

rahanduskomisjonis – kell 11.15: arvamuse andmine keskkonnakomisjonile kollektiivse pöördumise „Kliimaneutraalne Eesti aastaks 2035“ kohta; kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (kohustusliku kogumispensioni reform) eelnõu (108 SE);

riigikaitsekomisjonis – kell 12.30: ettepanekust rahvusvahelise õiguse ekspertkogu loomiseks;

riigikaitsekomisjoni ja julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni ühisistung – kell 13.15: kaitseväe korralduse seaduse kaitseväeluure regulatsioonidest, kutsutud Kaitseministeeriumi ja Siseministeeriumi valitsemisala esindajad;

sotsiaalkomisjoni väljasõiduistung – kell 11.10: Sotsiaalministeeriumi töökavadest ja tegevusplaanidest (Sotsiaalministeerium);

väliskomisjonis – Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse uuringust “Eesti välispoliitika mõju ja kuvand Euroopa Liidus”, kutsutud Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse Välispoliitika Instituudi direktor Kristi Raik; NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni tegevusest, kutsutud Eesti delegatsiooni juht Oudekki Loone; Euroopa Parlamentidevahelise Kosmosekonverentsi (EISC) Eesti delegatsiooni tegevusest, kutsutud Eesti delegatsiooni juht Raivo Tamm;

õiguskomisjonis kell 11.15: äriseadustiku muutmise seaduse (osa võõrandamine) eelnõu (117 SE) ning äriseadustiku, tõestamisseaduse ja notari tasu seaduse muutmise seaduse eelnõu (101 SE), kutsutud justiitsminister Raivo Aeg;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: 5G sageduslubade konkursist; huvide deklaratsioonide täiendavast kontrollimisest;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: Riigikontrolli kontrolliaruandest „Omavalitsuste kogutud hoolekandeandmete kasutamine“, kutsutud sotsiaalminister Tanel Kiik, Sotsiaalkindlustusameti peadirektor Egon Veermäe, Eesti Linnade ja Valdade Liidu tegevdirektor Veikko Luhalaid ning Riigikontrolli peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen, istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L 333).

rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjonis – kell 13.30: rahvastikupoliitika põhialustest.

Teisipäev, 21. jaanuar

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – üks eelnõu: psühhiaatrilise abi seaduse § 3 täiendamise seaduse eelnõu (115 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjoni väljasõiduistung – Keskkonnaagentuuri tegevusest (Keskkonnaagentuur);

kultuurikomisjonis – dokumendi „Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020“ täitmisest, kutsutud kultuuriminister Tõnis Lukas; kultuuriehitiste investeeringu otsuse ettevalmistamisest;

maaelukomisjonis – Eesti regionaalse majanduse tulevikustsenaariumidest aastani 2035, kutsutud Arenguseire Keskuse esindajad; kollektiivsest pöördumisest „Jagame Eesti Euroopa Liidu toetuste taotlemisel ja rakendamisel kaheks piirkonnaks“, kutsustud pöördumise esindaja ja Rahandusministeeriumi ning Maaeluministeeriumi esindajad;

majanduskomisjonis – laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse ning tulumaksuseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse ning tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (100 SE), kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad;

põhiseaduskomisjonis – kell 12.15: Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (36 SE);

rahanduskomisjonis – kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (kohustusliku kogumispensioni reform) eelnõu (108 SE);

riigikaitsekomisjonis – julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud Kaitseministeeriumi valitsemisala esindajad;

sotsiaalkomisjonis – suure abivajadustega laste abistamise rakendumisest, kutsutud Sotsiaalministeeriumi, Sotsiaalkindlustusameti, Politsei- ja Piirivalveameti ning Justiitsministeeriumi esindajad;

väliskomisjonis – „Eesti välispoliitika arengukava 2030“: Eesti välispoliitika eesmärkidest suhtluses Hiina Rahvavabariigiga ning välispoliitika arutelust olulise tähtsusega riikliku küsimusena Riigikogu täiskogul 11. veebruaril, kutsutud välisminister Urmas Reinsalu;

eesti keele õppe arengu probleemkomisjoni väljasõiduistung – kell 16.15: SA Innove Keelekümbluskeskuse tööst (SA Innove).

Kolmapäev, 22. jaanuar

Kell 12 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Esimene lugemine – viis eelnõu: riigikaitseseaduse eelnõu (112 SE); karistusseadustiku muutmise seaduse (riigikaitsevastased süüteod) eelnõu (113 SE); kriminaalmenetluse seadustiku, halduskohtumenetluse seadustiku ja karistusseadustiku ning teiste seaduste muutmise seaduse (kriminaal-, väärteo- ja kohtumenetluse erisused erakorralise ja sõjaseisukorra ajal) eelnõu (114 SE); perioodi 2014‒2020 struktuuritoetuse seaduse ja välissuhtlemisseaduse muutmise seaduse eelnõu (129 SE); rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (130 SE).

Sündmused

Kell 11.30 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas avab Ludmilla Siimu isikunäituse „Olemise ilu ja valu“ (Toompea lossi kunstisaal).

Kell 15.30 – Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Anneli Ott kohtub Tšehhi välisministri asetäitjaga Euroopa küsimustes Aleš Chmelařiga.

Kell 16 – Eesti-Tšehhi parlamendirühma esimees Aivar Sõerd kohtub Tšehhi välisministri asetäitjaga Euroopa küsimustes Aleš Chmelařiga.

Neljapäev, 23. jaanuar

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – üks eelnõu: relvaseaduse, riigilõivuseaduse ja strateegilise kauba seaduse muutmise seaduse (tulirelvadirektiivi ülevõtmine) eelnõu (62 SE).

Komisjoni istung

väliskomisjonis – kell 11.30: OSCE Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni tegevusest, kutsutud Eesti delegatsiooni juht Sven Sester; „Eesti välispoliitika arengukava 2030“: üleilmse Eesti programmi koostamise hetkeseisust, kutsutud rahvastikuminister Riina Solman.

Reede, 25. jaanuar

Komisjoni istung

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10: Eesti seisukohtadest 27.–28. jaanuaril toimuval Euroopa Liidu põllumajanduse ja kalanduse nõukogu istungil, kutsutud maaeluminister Arvo Aller; Eesti seisukohtadest 28. jaanuaril toimuval Euroopa Liidu üldasjade nõukogu istungil, kutsutud Välisministeeriumi esindaja; Horvaatia Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise prioriteetidest, kutsutud Horvaatia saatkonna esindaja.

Välislähetused

18.–20. jaanuar
Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Anneli Ott osaleb Euroopa Liidu parlamentide Euroopa Liidu asjade komisjoni esimeeste plenaaristungil Zagrebis Horvaatias.

19.–21. jaanuar
Riigikogu liige Keit Pentus-Rosimannus osaleb koolitusel NATO peakontoris Brüsselis Belgias.

20.-25. jaanuar
ENPA delegatsiooni liige Raivo Tamm osaleb Aserbaidžaani eelvalimiste vaatlemisel Bakuus.

Riigikogu pressiteenistus
Veiko Pesur
tel 631 6353, 55 590 595
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside