Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu III istungjärgu 12. töönädal 20. – 23. aprillini.

Esmaspäev, 20. aprill

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Kolmas lugemine – üks eelnõu: abipolitseiniku seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (COVID-19 haigust põhjustava viiruse SARS-Cov-2 levikuga seotud meetmed) eelnõu (170 SE).

Teine lugemine – üks eelnõu: maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse ning tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (124 SE).

Riigikogu liikmete esitatud arupärimisele Ida-Virumaa tuleviku kohta (nr 28) vastab peaminister Jüri Ratas.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjoni videoistungil – kell 13.30: Euroopa Parlamendi tegevusest COVID-19 kriisi ajal, kutsutud Euroopa Parlamendi saadik Andrus Ansip; Eesti seisukohtadest 20. aprillil toimuval Euroopa Liidu terviseministrite kohtumisel, kutsutud sotsiaalminister Tanel Kiik;

keskkonnakomisjoni videoistungil – kell 11.10: kiirgusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (144 SE); keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (109 SE);

kultuurikomisjoni videoistungil – kell 11.15: Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (122 SE);

majanduskomisjoni videoistungil – kell 11.10: riigi osaluspoliitikast (äriühingutes osalemise poliitika) ja ettevõtluse toetuseks suunatud kriisimeetmete seisust, kutsutud rahandusminister Martin Helme; toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (125 SE), kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja;

rahanduskomisjoni videoistungil – perioodi 2014‒2020 struktuuritoetuse seaduse ja välissuhtlemisseaduse muutmise seaduse eelnõu (129 SE); tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (151 SE); tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (154 SE);

sotsiaalkomisjoni videoistungil – kell 11.10: Eesti valmisolekust viirushaigustega tegelemiseks, kutsutud Sotsiaalministeeriumi, Eesti Naistearstide Seltsi ja Terviseameti esindajad; tubakaseaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (9 SE);

väliskomisjoni videoistungil – kriisi mõjust Eesti välispoliitikale, Eesti seisukohtadest 22. aprillil toimuval Euroopa Liidu välisministrite mitteametlikul videokohtumisel, kutsutud välisminister Urmas Reinsaluistung on avalik, toimub veebiülekanne5 minutit pärast avaliku osa lõppu – 16. aprillil toimunud Euroopa Liidu kaubandusministrite mitteametlikust videokohtumisest, kutsutud väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kaimar Karu ja Välisministeeriumi esindaja;

korruptsioonivastase erikomisjoni videoistungil – kell 13.30: Prangli saarel toimuvast;

riigieelarve kontrolli erikomisjoni videoistungil – kell 13.15: majanduse ja riigirahanduse olukorrast, kriisimeetmete rakendamisest ja väljumisstrateegiast, kutsutud Eelarvenõukogu esimees Raul Eamets, Sotsiaalministeeriumi, Rahandusministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne.

eesti keele õppe arengu probleemkomisjoni videoistungil – kell 13.30: ülikoolide ettepanekutest eesti keele õpetaja muukeelses koolis õpetajakoolituse korralduse kohta;

rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjoni videoistungil – kell 13.30: rahvastikupoliitika põhialustest; madala sündimuse kujunemisest.

Teisipäev, 21. aprill

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – viis eelnõu: Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele seadusandlike muudatuste väljatöötamiseks pikaajalise hoolduskoormuse probleemi lahendamiseks“ eelnõu (149 OE); kohtute seaduse ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (175 SE); taimekaitseseaduse, mahepõllumajanduse seaduse, riigilõivuseaduse ning taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (142 SE); Põllumajandusameti ning Veterinaar- ja Toiduameti Põllumajandus- ja Toiduametiks ümberkorraldamisega seonduvalt Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (164 SE); Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (176 SE).

Teine lugemine – üks eelnõu: vedelkütusevaru seaduse muutmise seaduse eelnõu (133 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

kultuurikomisjoni videoistungil – haridus- ja teadusminister Mailis Repsi ülevaade eriolukorra meetmetest; põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (155 SE), kutsutud algataja Liina Kersna ning Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad;

maaelukomisjoni videoistungil – kohalike omavalitsuste kriisieelarvest, praeguse eelarve seisust ja laenuvõimekusest, kutsutud riigihalduse minister Jaak Aab; maareformi seaduse, maareformi käigus kasutusvaldusesse antud maa omandamise seaduse ja riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu (87 SE), kutsutud Keskkonnaministeeriumi ja Maa-ameti esindajad;

majanduskomisjoni videoistungil – elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (156 SE), autoveoseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (157 SE), ehitusseadustiku, ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse ning energiamajanduse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (173 SE) ning ettevõtluse toetuseks suunatud kriisimeetmete seisust, kutsutud majandus- ja taristuminister Taavi Aas; Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele lõpptarbija taastuvenergia tasu tõusu ära hoidmiseks“ eelnõu (150 OE); Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele“ eelnõu (167 OE);

põhiseaduskomisjoni videoistungil – riigipiiri seaduse muutmise seaduse eelnõu (178 SE), kutsutud siseminister Mart Helme; arvamuse andmine Justiitsministeeriumile Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsuse kohta, kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja;

rahanduskomisjoni videoistungil – kell 13: rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (130 SE), kutsutud Pangaliidu esindajad; kell 15 – Eesti, Islandi, Leedu, Läti, Norra, Rootsi, Soome ja Taani vahelise Põhjamaade Investeerimispanka käsitlevale 11. veebruari 2004. aasta lepingule lisatud põhikirja paragrahvi 14 muutmise kokkuleppe heakskiitmise seaduse eelnõu (174 SE); arvamuse andmine Riigikohtule kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (kohustusliku kogumispensioni reform) kohta;

riigikaitsekomisjoni videoistungil – Kaitseväe korralduse seaduse ja õiguskantsleri seaduse muutmise seaduse eelnõu (152 SE), kutsutud Kaitseministeeriumi esindaja;

sotsiaalkomisjoni videoistungil – meditsiiniseadme seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (165 SE), kutsutud sotsiaalminister Tanel Kiik;

väliskomisjoni väljasõiduistungil – julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud Kaitseministeeriumi esindajad (Välisluureamet).

Kolmapäev, 22. aprill

Kell 12 – infotund (viipekeelse tõlkega)

Kell 14 – täiskogu istung

Teine lugemine – üks eelnõu: Eesti Vabariigi valitsuse, Leedu Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse vahelise Balti õhuseirevõrgu ja juhtimissüsteemi paigutuse kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (137 SE).

Teise lugemise jätkamine – üks eelnõu: tubakaseaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (9 SE).

Esimene lugemine – üks eelnõu: Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (158 SE).

Komisjoni istung

Euroopa Liidu asjade komisjoni videoistungil – kell 8.15: Eesti seisukohtadest Euroopa Liidu COVID-19 pandeemiast põhjustatud kriisist väljumise tegevuskava ning majanduse taaskäivitamise kava kohta Euroopa Liidu riigipeade ja valitsusjuhtide 23. aprillil toimuval videokonverentsil, kutsutud peaminister Jüri Ratas.

Neljapäev, 23. aprill

Kell 14 – komisjonide istungid

majanduskomisjoni videoistungil – kell 11: olukorrast ettevõtluses eriolukorra tingimustes, kutsutud Eesti Tööandjate Keskliidu volikogu esinaine Kai Realo ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor Mait Palts;

sotsiaalkomisjoni videoistungil – viiruse leviku prognoosidest, kutsutud Tartu Ülikooli matemaatilise statistika professor Krista Fischer, Tartu Ülikooli bio-ja siirdemeditsiini instituudi professor Irja Lutsar, Keemilise ja bioloogilise füüsika instituudi asedirektor  Mario Kadastik ning Sotsiaalministeeriumi esindaja; istung on avalik, toimub veebiülekanne;

väliskomisjoni videoistungil – kell 12: 15. aprillil toimunud NATO kaitseministrite videokohtumisest, kutsutud kaitseminister Jüri Luik; välisteenistuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (45 SE), kutsutud Välisministeeriumi ja Sotsiaalministeeriumi esindajad;

õiguskomisjoni videoistungil – tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (elektrooniliste võimaluste laiendamine koosolekute korraldamisel ja otsuste vastuvõtmisel) eelnõu, kutsutud justiitsminister Raivo Aeg;

korruptsioonivastase erikomisjoni videoistungil – kell 9: korruptsioonivatasest võitlusest ja lobitööst, kutsutud Kaitsepolitseiameti peadirektor Arnold Sinisalu.

Riigikogu pressiteenistus
Veiko Pesur
tel 631 6353, 55 590 595
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside