Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu III istungjärgu 13. töönädal 2. – 5. maini

Esmaspäev, 2. mai

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete arupärimistele vastavad haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi õpetajate asendamise ja koormuse kohta (nr 180); keskkonnaminister Marko Pomerants riigihuvide kaitsmise kohta (nr 192); välisminister Marina Kaljurand ELi ja USA vahelise vabakaubanduslepingu kohta (nr 191); justiitsminister Urmas Reinsalu majanduskuritegude kohta (nr 182) ja kriminaalmenetluse seadustiku muudatuste rakendamisega seotud kulude katmise kohta (nr 184); majandus- ja taristuminister Kristen Michal Eleringi kasumi ning võrgutasude korrelatsiooni kohta (nr 190) ja LNG terminali ja Balticconnectori tuleviku kohta (nr 199); sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna naiste varjupaikade jätkusuutlikkuse kohta (nr 179) ja erihoolekande investeeringutoetuse kohta (nr 185); ettevõtlusminister Liisa Oviir Eesti väiketootjate suhtes rakendatavate ebaausate kauplemistavade kohta (nr 178), raha põletamise kohta Eesti märgi konkurssidel (nr 188) ning ääremaastumise pidurdamise ja ettevõtluse olukorra kohta (nr 195).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13: arutelu tööandjate, töövõtjate ning ettevõtlusorganisatsioonidega: Riigikogu otsuse “Põhjendatud arvamus Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni presidendile ning Euroopa Liidu Nõukogu eesistujale Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi ettepaneku, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 1996. aasta direktiivi 96/71/EÜ töötajate lähetamise kohta seoses teenuste osutamisega, mittevastavuse kohta subsidiaarsuse põhimõttele” eelnõu (225 OE), kutsutud tööinspektsiooni, Eesti Ehitusettevõtjate Liidu, Ametühingute Keskliidu, Teenusmajanduse Koja, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja, Tööandjate Keskliidu, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ja sotsiaalministeeriumi esindajad; Eesti suhtes Euroopa Komisjoni poolt algatatud rikkumismenetlused, kutsutud välisministeeriumi esindaja;

keskkonnakomisjonis – maapõueseaduse eelnõu (213 SE), kutsutud keskkonnaministeeriumi, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, rahandusministeeriumi ning huvigruppide esindajad (ruum L332);

kultuurikomisjonis – koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (224 SE);

maaelukomisjonis – Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni avaliku konsultatsiooni kohta, mis käsitleb säästva bioenergia poliitikat pärast 2020.aastat, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile, kutsutud maaeluministeeriumi ja keskkonnaministeeriumi esindajad; toiduseaduse ja toiduseaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (198 SE), kutsutud maaeluministeeriumi esindajad;

majanduskomisjonis – kell 11.10: Eesti seisukohad ELi direktiivi kohta, millega muudetakse ELi direktiivi töötajate lähetamise kohta seoses teenuste osutamisega, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile; Riigikogu otsuse „Põhjendatud arvamus Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni presidendile ning Euroopa Liidu Nõukogu eesistujale Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi ettepaneku, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 1996. aasta 16. detsembri direktiivi 96/71/EÜ töötajate lähetamise kohta seoses teenuste osutamisega, mittevastavuse kohta subsidiaarsuse põhimõttele“ eelnõu (225 OE); riigivaraseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (171 SE);

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: võrdse kohtlemise seaduse muutmise seaduse eelnõu (196 SE), kutsutud algataja esindaja ning sotsiaalministeeriumi esindajad; haldusreformi seaduse eelnõu (200 SE), kutsutud rahandusministeeriumi esindajad;

rahanduskomisjonis – ülevaade Eesti Panga 2015. aasta aruandest; ülevaade finantsinspektsiooni 2015. aasta  aruandest; Riigikogu otsuse “Audiitori nimetamine Riigikontrolli 2016. – 2018. aasta tegevuse kontrollimiseks” eelnõu (223 OE); Riigikogu otsuse “Euroopa ühtsele kriisilahendusnõukogule laenu andmine” (197 OE);

riigikaitsekomisjonis – ülevaade Brüsselis toimunud ELi kaitseministrite kohtumiselt; riigikaitseseaduse § 13 muutmise seaduse eelnõu (209 SE); riigikaitsekomisjoni koostatav raport “NATO heidutus Läänemere piirkonnas, hetkeseis ja perspektiivid”; 22. -23. mail toimuv Põhjamaade, Balti riikide ja Poola parlamentide riigikaitsekomisjonide iga-aastane julgeoleku- ja riigikaitsealane foorum Bornholmi saarel;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku Liisa-Ly Pakosta 2015. aasta tegevuse ülevaade; Eesti seisukohad ELi direktiivi ettepaneku kohta, millega muudetakse direktiivi töötajate lähetamise kohta seoses teenuste osutamisega, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile, kutsutud sotsiaalministeeriumi ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; Riigikogu otsuse “Põhjendatud arvamus Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni presidendile ning Euroopa Liidu Nõukogu eesistujale Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi ettepaneku, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 1996. aasta direktiivi 96/71/EÜ töötajate lähetamise kohta seoses teenuste osutamisega, mittevastavuse kohta subsidiaarsuse põhimõttele” eelnõu (225 OE), kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja; riikliku matusetoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (193 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja;

väliskomisjonis – arutelu väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse võimaliku muutmise üle, väliskomisjoni Prantsusmaa ja Saksamaa töövisiitide kavandamine; Eesti, Läti ja Leedu väliskomisjonide kohtumise korraldamine Eestis;

õiguskomisjonis – kell 11.15: karistusseadustiku muutmise seaduse (turukuritarvituse direktiivi ülevõtmine) eelnõu (220 SE), kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: ülevaade 2015. aasta jälitusstatistikast, kutsutud justiitsministeeriumi esindaja;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: kohtumine kaitseministeeriumi esindajaga; fraktsioonidelt laekunud vastuste läbivaatamine Riigikogu liikme hea tava täiendamisettepanekute kohta; huvide deklaratsioonide kontrolltulemustest (ruum L332);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13: Riigikontrolli kontrolliaruande „Politsei- ja Piirivalveameti moodustamise kulg ja tulemuslikkus“ arutelu, kutsutud siseminister Hanno Pevkur, politsei- ja piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher ning Riigikontrolli esindajad. Istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L 333).

Sündmused

Kell 14 – Riigikogu esimees Eiki Nestor avab näituse Vene Muuseumi fondidest, kus esitletakse Tallinna Suurgildi hoones 85 aastat tagasi väljapandud eksponaate (Toompea lossi lõunatiiva III korruse kunstisaal).

Teisipäev, 3. mai

Kell 10 – täiskogu istung

Eesti Panga 2015. aasta aastaaruanne
Ettekandja Eesti Panga president Ardo Hansson

Finantsinspektsiooni 2015. aasta aastaaruanne
Ettekandja Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler

Esimene lugemine – 2 eelnõu: erakonnaseaduse täiendamise seaduse eelnõu (208 SE); korteriühistu vaidluse lahendamise seaduse eelnõu (187 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni avaliku konsultatsiooni kohta, mis käsitleb säästva bioenergia poliitikat pärast 2020. aastat, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile, kutsutud keskkonnaministeeriumi esindajad; veeseaduse § 17 täiendamise seaduse eelnõu (226 SE);

kultuurikomisjonis – Riigikogu liikme Märt Sultsi algatatud kollektiivse pöördumise „Lasteaedade õpetajate töö väärtustamisest“ arutelu, kutsutud Eesti Lasteaednike Liidu, Eesti Haridustöötajate Liidu, Eesti Linnade Liidu, Eesti Maaomavalitsuste Liidu, haridus- ja teadusministeeriumi ning Riigikontrolli esindajad. Istung on avalik, toimub veebiülekanne (konverentsisaal);

maaelukomisjonis – karusloomakasvatuse lõpparuande tutvustus, kutsutud Eesti Maaülikooli, maaeluministeeriumi ja keskkonnaministeeriumi esindajad (ruum L333);

majanduskomisjonis – energiamajanduse korralduse seaduse eelnõu (162 SE); Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni avaliku konsultatsiooni kohta, mis käsitleb säästva bioenergia poliitikat pärast 2020. aastat, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile;

põhiseaduskomisjonis – haldusreformi seaduse eelnõu (200 SE), kutsutud rahandusministeeriumi esindajad;

rahanduskomisjonis – rahandusministeeriumi ülevaade 2017. – 2020. aasta riigieelarve strateegiast;

riigikaitsekomisjonis – riigikaitseseaduse rakendamine, kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu, kaitseministeeriumi ja justiitsministeeriumi esindajad; kell 14.45: ühisistung väliskomisjoniga – informatsioon julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud Teabeameti ja Kaitseväe esindajad;

sotsiaalkomisjonis – perehüvitiste seaduse eelnõu (217 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi, justiitsministeeriumi, kohtutäiturite koja ning üksikvanemate esindajad; tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (206 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja; arvamuse andmine riigikaitsekomisjonile kaitseliidu seaduse, kaitseväeteenistuse seaduse ja riigikaitseliste sundkoormiste seaduse muutmise seaduse eelnõu (212 SE) kohta, kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja; riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (199 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja;

väliskomisjonis – 2017. aasta riigieelarve välisministeeriumi haldusala prioriteedid ja ülevaade 2016. aasta riigieelarve täitmisest, kutsutud välisminister Marina Kaljurand; tegevuskava Eesti kandideerimiseks ÜRO Julgeolekunõukogu mittealaliseks liikmeks aastateks 2020-2021;

õiguskomisjonis – arutelu karistusseadustiku § 151 (vaenu õhutamine) praktika ning sätte võimalike muudatuste üle; kadunud inimeste otsimisega seotud muudatused, kutsutud riigi peaprokurör Lavly Perling, politsei- ja piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher ning justiitsministeeriumi ja siseministeeriumi esindajad;

Tallinna sadama uurimiskomisjonis – kell 16: ASi Tallinna Sadam juhatuse liikme ja finantsjuhi kuulamine ASi Tallinna Sadam puudutavates küsimustes; ASi Tallinna Sadam endise nõukogu liikme kuulamine nõukogu tööga seotud küsimustes (ruum L332).

Sündmused

Kell 13 – riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Tšehhi suursaadiku Richard Kadlčákiga.

Kell 19 – Eesti-Hispaania parlamendirühma liikmed osalevad Hispaania suursaadiku Fernando García Casase vastuvõtul.

Kolmapäev, 4. mai

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 2 eelnõu: elektroonilise side seaduse ja toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (130 SE); keskkonnaseire seaduse eelnõu (100 SE).

Esimene lugemine – 3 eelnõu: Kaitseliidu seaduse, kaitseväeteenistuse seaduse ja riigikaitseliste sundkoormiste seaduse muutmise seaduse eelnõu (212 SE); perehüvitiste seaduse eelnõu (217 SE); loomakaitseseaduse, loomatauditõrje seaduse ning loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi seaduse muutmise seaduse eelnõu (222 SE).

Komisjonides

põhiseaduskomisjonis – 15 minutit pärast täiskogu lõppu: haldusreformi seaduse eelnõu (200 SE), kutsutud rahandusministeeriumi ja Riigikogu kantselei valimiste osakonna esindajad;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 9: Riigikontrolli kontrolliaruande tutvustus, kutsutud Riigikontrolli esindajad (ruum L263).

Sündmused

Kell 11.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Sloveenia suursaadiku Robert Krmelj´ga.

Kell 12.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor avab Liisa Jugapuu maalinäituse „Peaaegu aus“ Toompea lossi kunstisaalis.

Kell 13 – 16.30 – Maailma Energeetikanõukogu Eesti Rahvuskomitee ja majanduskomisjoni koostöökonverents „Energiatarbimise kasv, kas majanduskasvu eeldus?“, kus avakõne peab majanduskomisjoni esimees Toomas Kivimägi ning ettekanded teevad majandusteadlane Hardo Pajula, Maailma Energeetikanõukogu Euroopa juht Einari Kisel ning Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse esindaja. Konverentsist Riigikogu konverentsisaalis toimub veebiülekanne.

Kell 15.30 – Eesti-India parlamendirühm kohtub India riigiametnikega (ruum L 240).

Neljapäev, 5. mai

Kell 10 – täiskogu istung

Olulise tähtsusega riikliku küsimuse “Lairiba ehk kiire interneti väljaehitamise arendamine” arutelu
Ettekandjad riigieelarve kontrolli erikomisjoni aseesimees Andres Metsoja, majandus- ja taristuminister Kristen Michal, Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse juhatuse esimees Priit Soom ning Topest OÜ esindaja Olav Harjo.

Kell 14 – komisjonides istungid

kultuurikomisjonis – ülevaade riigikaitselise riigigümnaasiumi asutamise kontseptsioonist, kutsutud haridus- ja teadusministeeriumi, siseministeeriumi, Sisekaitseakadeemia ja kaitseministeeriumi esindajad.

riigikaitsekomisjonis – kell 13.30: riigikaitsekomisjoni koostatava raporti “NATO heidutus Läänemere piirkonnas, hetkeseis ja perspektiivid” heakskiitmine;

sotsiaalkomisjonis – väljasõiduistung Ida-Virumaale – kell 14: SA Kiviõli Tervisekeskus; kell 16 – Kohtla-Nõmme Lastekodu; kell 17.15 – MTÜ Allium Kohtla-Järvel, kell 18.15 – Ida-Virumaa Naiste Tugikeskus-varjupaik Jõhvis;

väliskomisjonis – kandidaadid Eesti suursaadiku ametikohale Islandil ja Norras, Valgevenes ning Gruusias ja Armeenias, kutsutud välisministeeriumi kantsler Rainer Saks ja suursaadikukandidaadid.

Tallinna sadama uurimiskomisjonis – kell 16: ASi Tallinna Sadam endise nõukogu esimehe kuulamine ASi Tallinna Sadam puudutavates küsimustes (Komandandi maja, Toompea 1, ruum 311).

Sündmused

Kell 16 – Eesti-Kanada parlamendirühm kohtub Kanada suursaadiku Alain Hausseriga.

Reede, 6. mai

Komisjonides

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10: Riigikogu otsuse “Põhjendatud arvamus Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni presidendile ning Euroopa Liidu Nõukogu eesistujale Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi ettepaneku, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 1996. aasta direktiivi 96/71/EÜ töötajate lähetamise kohta seoses teenuste osutamisega, mittevastavuse kohta subsidiaarsuse põhimõttele” eelnõu (225 OE); seisukoha andmine ELi direktiivi eelnõule, mis käsitleb töötajate lähetamist seoses teenuste osutamisega, kutsutud sotsiaalministeeriumi ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi prioriteedid ELi eesistumise ajal, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindaja; seisukoha andmine Euroopa Komisjoni avalikule konsultatsioonile, mis käsitleb säästva bioenergia poliitikat pärast 2020. aastat, kutsutud keskkonnaministeeriumi esindajad;

sotsiaalkomisjonis – väljasõiduistung Ida-Virumaale – kell 10: SA Ida-Viru Keskhaigla Kohtla-Järvel.

Sündmused

Kell 9.30 – Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder ja riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtuvad Baieri parlamendi esimehe Barbara Stammi ja teda saatva delegatsiooniga (ruum L262).

Välislähetused

  1. – 4. mai

Baltimaade Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioon (OSCE) Eesti delegatsiooni liikmed Mart Nutt, Mati Raidma ja Külliki Kübarsepp osalevad OSCE Põhja- ja Parlamentaarse Assamblee delegatsioonide esinduste kohtumisel Islandil.

  1. – 9. mai

Eesti-Singapuri parlamendirühma liikmed Mihkel Raud, Mailis Reps, Anne Sulling, Heidy Purga ja Andre Sepp osalevad parlamendirühma visiidil Singapuris.

  1. – 5. mai

Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kalle Palling peab Ungari Innovatsiooni konverentsil Budapestis loengu “The Digital State: Estonian transformation”.

  1. – 6. mai

Põhiseaduskomisjoni esimees Kalle Laanet ning liikmed Andres Anvelt, Jaak Madison, Jüri Adams, Peeter Ernits ja Siim Kiisler kohtuvad Läti ja Leedu parlamentide partnerkomisjonidega Vilniuses, et arutada kohalike omavalitsuste korraldust.

  1. – 12. mai

Väliskomisjoni esimees Sven Mikser ning riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson osalevad riigikaitsekomisjoni ja väliskomisjoni esimeeste ühisvisiidil Washingtoni.

  1. – 15. mai

Riigikogu liige Kadri Simson osaleb NATO Parlamentaarse Assamblee poliitika- ja majanduskomitee istungil Washingtonis ja Chicagos, Ameerika Ühendriikides.

Riigikogu pressiteenistus
Kati Varblane
T: 631 6353, 516 9152
[email protected]
Päringud: [email protected]

 

Tagasiside