Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VII istungjärgu 16. töönädal 2. – 5. juunini

Esmaspäev, 2. juuni

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu liikmete arupärimistele vastab peaminister Taavi Rõivas uue koalitsiooni lubaduste katteallikate, riigieelarve prognoositava puudujäägi ning Eesti palgavaesuse ja elukvaliteedi kohta.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: Eesti seisukohad 5.- 6. juunil toimuval EL-i justiits- ja siseküsimuste nõukogu kohtumisel, kutsutud justiitsminister Andres Anvelt ja siseminister Hanno Pevkur; seisukoha andmine Euroopa Komisjoni teatisele „Avatud ja turvalise Euroopa muutmine tõelisuseks“, kutsutud siseministeeriumi esindaja; Eesti seisukohad 5.-6. juunil toimuval EL-i transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu (TTE) istungil (transport ja telekommunikatsioon), kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniminister Urve Palo; ülevaade 27. mail toimunud mitteametlikust Ülemkogust, kutsutud peaminister Taavi Rõivas;

keskkonnakomisjonis – keskkonnaseadustiku üldosa seaduse rakendamise seadus (668 SE), kutsutud keskkonnaõiguse eksperdid ja keskkonnaministeeriumi esindaja (ruum L332);

kultuurikomisjonis – Tallinna Tehnikaülikooli seaduse eelnõu (619 SE); ülikooliseaduse, rakenduskõrgkooli seaduse ning teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (625 SE); koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (641 SE), kutsutud haridus- ja teadusministeeriumi esindajad;

maaelukomisjonis – loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi veterinaarjärelevalve seaduse ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (655 SE);

majanduskomisjonis – kell 11.10: majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse ning korrakaitseseaduse muutmise ja rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (573 SE); meresõiduohutuse seaduse täiendamise seaduse eelnõu (646 SE);

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: õiguskantsleri 2013. aasta tegevuse ülevaade, kutsutud õiguskantsler Indrek Teder; Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (654 SE), kutsutud justiitsministeeriumi ja Riigikantselei esindajad; Riigikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (600 SE), kutsutud Riigikogu Kantselei valimiste osakonna juhataja Priit Vinkel ning Riigikogu Kantselei ja justiitsministeeriumi esindajad; Riigikogu valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (617 SE); kohtute seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (570 SE);

rahanduskomisjonis – ülevaade Eesti Panga 2013. aasta aruandest; perioodi 2014–2020 struktuuritoetuste seaduse eelnõu (622 SE); alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (637 SE); hasartmängumaksu seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (653 SE); EL-i asjade komisjonile arvamuse andmine Eesti seisukohtade osas pankade struktuurse reformi kohta;

riigikaitsekomisjonis – informatsioon Eesti Kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel, kutsutud Kaitseväe esindajad;

sotsiaalkomisjonis – sotsiaalsest ettevõtlusest; ravimiseaduse § 20 täiendamise seaduse eelnõu (400 SE);

väliskomisjonis – kandidaadid Eesti suursaadiku ametikohale Poola, Egiptuse Araabia Vabariiki ja Etioopia Demokraatlikku Liitvabariiki, Valgevenesse, Araabia Liiga juurde ja alaline vaatleja Aafrika Liidu juurde, kutsutud välisministeeriumi kantsler Alar Streimann, suursaadik Mait Martinson ja suursaadikukandidaadid; Eesti seisukohad 2.-3. mail toimuval NATO kaitseministrite kohtumisel, kutsutud kaitseminister Sven Mikser;

õiguskomisjonis – perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (546 SE); kriminaalmenetluse seadustiku, karistusregistri seaduse, kriminaalmenetluse seadustiku rakendamise seaduse, riigilõivuseaduse, riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse ning riigiõigusabi seaduse muutmise seaduse eelnõu (554 SE), kutsutud justiitsministeeriumi, Eesti Keskerakonna fraktsiooni ja Eesti Advokatuuri esindajad;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13: kohtumine erakondade rahastamise järelevalve komisjoni esimehe Ardo Ojasaluga; GRECO neljanda hindamisvooru käigus Riigikogu liikmetele antud soovituste elluviimisest; avalike vahendite võimaliku korruptiivse kasutamise piiramiseks Riigikogus algatatud eelnõude 497 SE ja 666 SE arutelu; huvide deklaratsioonide esitamisega seonduvast (ruum L332);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.30: ülevaade arestitud ning konfiskeeritud varade halduse ja realiseerimise mudeli väljatöötamise ja ettevalmistamise hetkeolukorrast, kutsutud siseministeeriumi ning Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L 333).

Sündmused

Kell 13.45 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas osaleb Tallinna Meelespea lasteaia sündmusel „Meelespea tänab 2014“.

Kell 17 – Riigikogu esimees Eiki Nestor ja Laine Randjärv osalevad Itaalia rahvuspüha ja Expo Milano 2015 ettevalmistuste tähistamise puhul Itaalia suursaadiku Marco Clemente vastuvõtul (Itaalia saatkond).

Teisipäev, 3. juuni

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 1 eelnõu: kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (586 SE).

Esimene lugemine – 6 eelnõu: Riigikogu otsuse “Riigikogu otsuse “Eesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi Parlamentidevahelise Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine” muutmine” eelnõu (672 OE); süüteomenetluses tekitatud kahju hüvitamise seaduse eelnõu (635 SE); sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (636 SE); teeseaduse § 22² täiendamise seaduse eelnõu (591 SE); teeseaduse § 16 muutmise seaduse eelnõu (618 SE); käibemaksuseaduse § 15 muutmise seaduse eelnõu (630 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – kell 13: arutelu Eesti naftareostusvõimekus
est SA Eestimaa Looduse Fondi 24. aprilli kirja põhjal; kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (620 SE); ruumiandmete seaduse muutmise seaduse eelnõu (652 SE); jäätmeseaduse muutmise seaduse eelnõu (661 SE); jäätmeseaduse muutmise seaduse eelnõu (455 SE) (ruum L332);

kultuurikomisjonis – koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (641 SE); Rahvusooperi nõukogu liikme nimetamise otsuse algatamise arutelu; Rahvusooperi seaduse võimalike muudatuste arutelu;

maaelukomisjonis – omavalitsuskorralduse reformi seaduse eelnõu (647 SE);

majanduskomisjonis – küberjulgeoleku strateegia 2014-2017 tutvustus; Vabariigi Valitsuse algatatud teeseaduse muutmise seaduse eelnõu (681 SE) arutelu esimesele lugemisele saatmiseks; elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu algatamise arutelu;

põhiseaduskomisjonis – valimisea langetamine – kaasnevad mõjud, valimisiga Euroopa riikides ja noorte arvamus; istung on avalik, toimub veebiülekanne (konverentsisaal).

rahanduskomisjonis – ülevaade valitsuse kavandatavatest muudatustest tulumaksuseaduses, sotsiaalmaksuseaduses ja Eesti Kultuurkapitali seaduses; ülevaade Valitsuse kavandatavatest muudatustest maksukorralduse seaduses ja käibemaksuseaduses; ülevaade valitsuse kavandatavatest muudatustest alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduses ning vedelkütuse erimärgistamise seaduse muutmise seaduses; Eesti valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse vahelise rahvusvahelise maksukuulekuse parandamise ja FATCA rakendamise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (673 SE); tulumaksuseaduse eelnõu (643 SE); käibemaksuseaduse eelnõu (644 SE);

riigikaitsekomisjonis – ühisistung Tšehhi parlamendi alamkoja kaitsekomisjoniga (L241);

sotsiaalkomisjonis – OÜ Saar Poll uuringu “Töövõimetoetuse seaduse mõjuanalüüs- eelhindamine” tutvustamine; riiklike peretoetuste seaduse, sotsiaalhoolekande seaduse ja välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (669 SE);

väliskomisjonis – kell 13: Eesti ja Hiina kahepoolsetest suhetest, kutsutud välisminister Urmas Paet; informatsioon arengutest Ukrainas, kutsutud kaitseministeeriumi ja siseministeeriumi esindajad;

õiguskomisjonis – kell 13: karistusseadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu, kutsutud justiitsministeeriumi, siseministeeriumi, Riigikogu riigikaitsekomisjoni, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning konkurentsiameti esindajad.

Sündmused

Kell 13 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv avab rahvusvahelise noorte kunstnike konkursi “Maa värvid” võitjate näituse (Eesti lastekirjanduse keskus).

Kolmapäev, 4. juuni

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 2 eelnõu: perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse eelnõu (622 SE); Tallinna Tehnikaülikooli seaduse eelnõu (619 SE).

Teine lugemine – 7 eelnõu: ülikooliseaduse, rakenduskõrgkooli seaduse ning teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (625 SE); majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse muutmise ning korrakaitseseaduse muutmise ja rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (573 SE); meretöö seaduse eelnõu (552 SE); perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (546 SE); kriminaalmenetluse seadustiku, karistusregistri seaduse, kriminaalmenetluse seadustiku rakendamise seaduse, riigilõivuseaduse, riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse ning riigi õigusabi seaduse muutmise seaduse eelnõu (578 SE); alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (637 SE); maamaksuseaduse ning koduomanikke maamaksust vabastava maamaksuseaduse muutmise seaduse, maamaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (558 SE).

Esimene lugemine – 2 eelnõu: Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse vahelise rahvusvahelise maksukuulekuse parandamise ja FATCA rakendamise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (673 SE); tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (667 SE).

Sündmused

Kell 7 – Eesti lipu 130. aastapäeva tähistamisel Kuberneri aias Toompeal teeb kõne Riigikogu esimees Eiki Nestor ning sõna võtavad Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop Andres Põder ja Eesti Lipu Seltsi esimees Trivimi Velliste.

Lipuheiskamisel osalevad Riigikogu aseesimehed Laine Randjärv ja Jüri Ratas, kutsutud on Vabariigi President, Riigikogu ja valitsuse liikmed, Riigikohtu esimees, riigikontrolör, õiguskantsler, kaitseväe juhataja, üliõpilasorganisatsioonid, Kaitseliit, Naiskodukaitse, noorkotkad, kodutütred, skaudid, gaidid, Põltsamaa Ühisgümnaasiumi, Sindi Gümnaasiumi, Laulu- ja Tantsupeo SA esindajad jt.

Kell 7.30 – 15 – soovijatel on erakordne võimalus käia Pika Hermanni tornis (sissepääsuga Kuberneri aiast). Lossi sissepääsu juures on Eesti lipu lugu tutvustav näitus ning teabetelk, kus Eesti Lipu Selts ja liputootjad selgitavad lipu kasutamise korda.

Kell 8.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Viljandi linnavolikogu esimehe Randel Läntsi ja Viljandi omavalitsuse sõpruslinna Cubmerlandi (USA) linnapea Brian K. Grimiga.

Kell 12 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub rahvusvahelise Lions klubi 2. asepresidendi dr. Jitsuhiro Yamada ja tema delegatsiooniga.

Kell 16 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv peab kõne Eesti lipu 130. aastapäeva tähistamisel Otepääl.

Neljapäev, 5. juuni

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine, kui teine lõpetatakse – 1 eelnõu: majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse muutmise ning korrakaitseseaduse muutmise ja rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (573 SE).

Ülevaade kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduste ühetaolise kohaldamise kohta
Ettekandja Riigikohtu esimees Priit Pikamäe.

Teine lugemine – 1 eelnõu: ravimiseaduse § 20 täiendamise seaduse eelnõu (400 SE).

Kell 14 – komisjonides istungid

rahanduskomisjonis – kell 13.15: rahanduskomisjoni istungi raames toimuv Eesti Maksumaksjate Liidu ümarlaud „Aktsiisikaubad ja salaturg“ (konverentsisaal);

väliskomisjonis – kell 13: Eesti küberjulgeoleku strateegia 2014-2017, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajad;

õiguskomisjonis – kell 13: karistusseadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu, kutsutud justiitsministeeriumi ja siseministeeriumi esindajad.

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 9: Harjumaa ja Pärnu töövisiidil tõstatunud teemade arutelu edasise tegevuse planeerimiseks (ruum L263).

Reede, 6. juuni

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10: arutelu Euroopa Komisjoni volinikukandidaadiga, kutsutud Riigikogu liige Andrus Ansip; Euroopa Komisjoni poolt esitatud riigipõhiste soovituste ülevaade, kutsutud Euroopa Komisjoni Eesti esinduse majandusnõunik Katrin Höövelson.

Sündmused

Kell 13 – Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb Prantsuse ja Hiina diplomaatiliste suhete 50. aastapäevale pühendatud vastuvõtul (Prantsuse saatkond).

Kell 16 – Riigikogu esimees Eiki Nestori ja sotsiaalminister Helmen Küti vastuvõtt solidaarsus- ja kultuurinädala raames toimuva Oma Maailma Avardamise Festivali (Baltic Pride 2014) puhul (Valge saal).

Kell 16 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv peab kõne kunstnik Yuri Gorbachevi näituse avamisel (Keila-Joa loss).

Välislähetused

30. mai – 2. juuni
Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson, riigikaitse komisjoni esimees Mati Raidma ja Riigikogu liige Kadri Simson osalevad NATO Parlamentaarse Assamblee kevadistungil Vilniuses.

3. – 5. juuni
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Margus Hanson osaleb ENPA kultuuri-, teaduse-, hariduse ja meedia komitee istungil Pariisis.

Riigikogu pressiteenistus
 

Tagasiside