Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu II istungjärgu 10. töönädal 2.–5. detsembrini.

Esmaspäev, 2. detsember

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Esimene lugemine – üks eelnõu: kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (kohustusliku kogumispensioni reform) eelnõu (108 SE).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – kell 11.10: taastuvenergeetikast; keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (55 SE); keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (109 SE);

kultuurikomisjonis – kell 11.10: „Spordipoliitika põhialused aastani 2030“ elluviimisest, kutsutud kultuuriminister Tõnis Lukas;

maaelukomisjonis – kell 11.10: kalapüügist Peipsi järvel, kutsutud Maaeluministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi, Eesti Kalaliidu ning sektori esindajad;

majanduskomisjonis ­– kell 11.10: Eesti riikliku energia- ja kliimakava aastani 2030 eelnõu, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi energeetika osakonna juhataja Jaanus Uiga ja Keskkonnaministeeriumi kliimaosakonna peaspetsialist Kati-Liis Kensap;

kell 12.15: Arenguseire Keskuse 2019. aasta tegevusaruandest ning Arenguseire 2020. aasta tegevuskavast, kutsutud Arenguseire nõukoja esimees Priit Rohumaa, nõukoja liikmed Priit Perens, Tarmo Soomere, Jaak Aaviksoo ja Mait Palts, Arenguseire Keskuse juhataja Tea Danilov ning projektijuht Kadri Mats (Komandandi maja, Toompea 1);

rahanduskomisjonis – kell 11.15: käibemaksu seaduse muutmise seaduse eelnõu (76 SE); maksubaasi kahandamise ja kasumi ümberpaigutamise ennetamiseks maksulepingutega seotud meetmete rakendamise mitmepoolse konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (88 SE); rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (8 SE); tulumaksuseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu  (106 SE); alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (80 SE); 2019. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (81 SE);

riigikaitsekomisjonis – Siseministeeriumi mereseire töörühma tegevusest ja ministeeriumi nägemusest integreeritud riigisisesest mereseirest, kutsutud Siseministeeriumi valitsemisala esindajad;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (kohustusliku kogumispensioni reform) eelnõu (108 SE), kutsutud rahandusminister Martin Helme ja sotsiaalminister Tanel Kiik; Tartu Ülikooli seaduse ja Eesti Haigekassa seaduse muutmise seaduse eelnõu (98 SE); kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (59 SE); kollektiivse pöördumise “Eesti vajab kanepireformi!“ arutelu;

väliskomisjonis – arengutest Gruusias ja Armeenias, kutsutud Eesti suursaadik Gruusias ja Armeenias Kai Kaarelson; Eesti seisukohtadest 5.–6. detsembril Bratislavas toimuval OSCE välisministrite kohtumisel, kutsutud välisminister Urmas Reinsalu; ülevaade 27.–29. novembril toimunud väliskomisjoni töövisiidist Prantsusmaale;

õiguskomisjonis kell 11.15: „Kuidas on tagatud prokuratuuri sõltumatus“, kutsutud peaprokurör Lavly Perling; karistusseadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse (Euroopa Liidu finantshuvide kaitse direktiivi ja alaealiste menetlusõiguste direktiivi ülevõtmine) eelnõu (50 SE);

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: rahvusvahelisest olukorrast pingekolletes, kutsutud Kaitseministeeriumi allasutuste esindajad;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: kohtumine Kaitsepolitseiameti peadirektori Arnold Sinisaluga;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: Riigikontrolli kontrolliaruande „Erakorraline meditsiin“ kordusarutelu, kutsutud sotsiaalminister Tanel Kiik, riigikontrolör Janar Holm ning Sotsiaalministeeriumi ja Riigikontrolli esindajad, istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L 333);

eesti keele õppe arengu probleemkomisjonis – kell 13.30: õpetajakoolitusest Tallinna Ülikoolis, kutsutud Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi emakeeleõpetuse ja rakenduslingvistika lektor Merilin Aruvee;

rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjonis – kell 13.30: alkoholipoliitika ettepanekutest.

Sündmused

Kell 13 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas kohtub Tallinna Kaitseväe kalmistu taastamiskomisjoni esimehe Jaan Tammega.

Kell 14 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas avab Võrumaa käsitöönäituse (Riigikogu hoone vestibüül).

Teisipäev, 3. detsember

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – üks eelnõu: konsulaarseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (44 SE).

Isamaa fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse “Eestikeelse kõrghariduse tulevikust” arutelu. Ettekande teevad Isamaa fraktsiooni liige Mihhail Lotman, Cleveron AS kaasasutaja Arno Kütt, Eesti Üliõpilaskondade Liidu endine juht Sigrid Västra ning Tartu Ülikooli professor Martin Ehala.

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – tuumaenergeetikast;

kultuurikomisjoni ja väliskomisjoni ühisistung – Eesti tegevustest soome-ugri hõimurahvaste toetamisel, kutsutud Soome-Ugri Rahvaste Konsultatiivkomitee, Fenno-Ugria Asutuse, Seto Kongressi, Välisministeeriumi, Kultuuriministeeriumi, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Siseministeeriumi esindajad (Jaan Tõnissoni ruum);

maaelukomisjonis – kohtumine Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) peadirektori Jaan Kallasega;

põhiseaduskomisjonis – kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (58 SE), kutsutud Siseministeeriumi esindajad;

rahanduskomisjonis – 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (82 SE); maksualase teabevahetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (89 SE); Eesti Panga seaduse muutmise seaduse eelnõu  (97 SE);

riigikaitsekomisjoni ja õiguskomisjoni väljasõiduistung – Päästeameti tegevusest riigikaitse laiast käsitlusest lähtuvalt ja 112 süsteemist (tutvumine Häirekeskusega);

sotsiaalkomisjonis – arvamuse andmine väliskomisjonile välisteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (45 SE) kohta, kutsutud Sotsiaalministeeriumi ja Rahandusministeeriumi esindajad; narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse eelnõu (99 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi, Tervise Arengu Instituudi ja huvigruppide esindajad.

Sündmus

Kell 13 – Eesti-India parlamendirühma liikmed kohtuvad India suursaadiku Vani Sarraju Raoga.

Kolmapäev, 4. detsember

Kell 12 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 5 eelnõu: karistusseadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse (Euroopa Liidu finantshuvide kaitse direktiivi ja alaealiste menetlusõiguste direktiivi ülevõtmine) eelnõu (50 SE); kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (59 SE); käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (76 SE); keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (55 SE); 2019. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (81 SE).

Teine lugemine – 10 eelnõu: Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni meretöö konventsiooni koodeksi 2014. ja 2016. aasta muudatuste ratifitseerimise seaduse eelnõu (75 SE); maksubaasi kahandamise ja kasumi ümberpaigutamise ennetamiseks maksulepingutega seotud meetmete rakendamise mitmepoolse konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (88 SE); valitsuse ja Hiina Rahvavabariigi Hongkongi erihalduspiirkonna valitsuse vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise ja maksupettuste tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (93 SE); Riigikogu otsuse “Riigi 2018. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine” eelnõu (77 OE); meretöö seaduse ja meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (56 SE); Tartu Ülikooli seaduse ja Eesti Haigekassa seaduse muutmise seaduse eelnõu (98 SE); Euroopa Parlamendi valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse, Riigikogu valimise seaduse, rahvahääletuse seaduse ja karistusseadustiku muutmise seaduse (valimispäeval valimisagitatsiooni piirangu ja välireklaami keelu kaotamine) eelnõu (51 SE); rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (8 SE); tulumaksuseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (106 SE); alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (80 SE).

Kultuuriminister Tõnis Lukase ettekanne „Spordipoliitika põhialuste aastani 2030“ täitmise kohta.

Esimene lugemine – kaks eelnõu: spordiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (105 SE); kogumispensionide seaduse, tulumaksuseaduse ja väärtpaberite registri pidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (91 SE).

Neljapäev, 5. detsember

Kell 10 – täiskogu istung

Teine lugemine – üks eelnõu: riigilõivuseaduse, isikut tõendavate dokumentide seaduse ja konsulaarseaduse muutmise seaduse eelnõu (78 SE).

Esimene lugemine – üks eelnõu: alkoholiseaduse muutmise seaduse eelnõu (83 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

põhiseaduskomisjonis – 15 minutit pärast täiskogu istungi lõppu: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/788 „Euroopa kodanikualgatuse kohta” rakendamise seaduse eelnõu (74 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja;

väliskomisjonis – kell 12: Eesti seisukohtadest 9. detsembril Brüsselis toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu istungil, kutsutud Välisministeeriumi esindaja;

õiguskomisjonis kell 14: arvamuse andmine ELAKile reisijate eelandmeid käsitleva direktiivi kohta, kutsutud Siseministeeriumi esindajad; relvaseaduse, riigilõivuseaduse ja strateegilise kauba seaduse muutmise seaduse (tulirelvadirektiivi ülevõtmine) eelnõu (62 SE).

Sündmused

Kell 13 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas avab fotonäituse „Rail Balticu radadel“ (Toompea lossi III korruse galerii).

Kell 14.10 – Riigikogu aseesimees Siim Kallas osaleb Eesti Rooma Klubi aastakonverentsi väitlusringis.

Kell 16 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas esineb tervituskõnega Kaitseliidu Tallinna maleva Toompea malevkonna traditsioonilise aastapäeva aktusel (Riigikogu Valge saal).

Reede, 6. detsember

Komisjoni istung

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10: Eesti seisukohtadest 10. detsembril toimuval ELi üldasjade nõukogu istungil ning Eesti seisukohtadest 9. detsembril toimuval ELi välisasjade nõukogu istungil, kutsutud välisminister Urmas Reinsalu; Eesti seisukohtadest 9.–10. detsembril toimuval Euroopa Liidu tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste (EPSCO) nõukogu istungil, kutsutud sotsiaalminister Tanel Kiik ning Sotsiaalministeeriumi esindajad.

Sündmused

Kell 11 – väliskomisjon kohtub ÜRO Rahvusvahelise Kriisigrupi direktori Richard Gowaniga.

Kell 13 – väliskomisjon kohtub president Kersti Kaljulaidiga.

Välislähetused

1.–3. detsember
Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Anneli Ott, aseesimees Riina Sikkut ning liikmed Tarmo Kruusimäe ja Oudekki Loone osalevad COSACi täiskogu istungil Helsingis Soomes.

3.–11. detsember
Keskkonnakomisjoni aseesimees Yoko Alender osaleb ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste konverentsi 25. istungil Madridis Hispaanias.  

4.–6. detsember
Riigikogu liikmed Jüri Jaanson, Urve Tiidus, Oudekki Loone ja Ruuben Kaalep osalevad III Kõrgematel Digiriigi ja Küberkaitse Kursustel Viinistu Kultuuri- ja Konverentsikeskuses.

6.–7. detsember
Riigikogu liige Ruuben Kaalep osaleb Soome Vabariigi iseseisvuspäeva üritustel Helsingis Soomes.

8.–10. detsember
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni esimees Maria Jufereva-Skuratovski osaleb ENPA poliitikaasjade komisjoni kohtumisel Pariisis Prantsusmaal.

8.–11. detsember
NATO Parlamentaarne Assamblee (NATO PA) Eesti delegatsiooni esimees Oudekki Loone ning delegatsiooni liikmed Ants Laaneots ja Andres Metsoja osalevad NATO PA Transatlantilisel foorumil Washingtonis USAs.

Riigikogu pressiteenistus
Liisa Johanna Lukk
tel 631 6456, 53 310 789
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside