Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VII istungjärgu 10. töönädal 2. – 8. aprillini

Esmaspäev, 2. aprill

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete esitatud arupärimistele vastavad riigihalduse minister Jaak Aab külade õiguse kohta muuta halduskuuluvust (nr 416) ja justiitsminister Urmas Reinsalu tasuta riigi õigusabi korraldamise kohta (nr 417).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis ÜROs arutelul olevatest teemadest, kutsutud keskkonnaminister Siim Kiisler; kollektiivne pöördumine „Aita lõpetada seaduslikud veelindude tapatalgud“, kutsutud Eesti Ornitoloogiaühingu, Eesti Jahimeeste Seltsi ja Keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: EUROSTUDENT uuring Eesti üliõpilaste eluolu 2016, kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi, Rektorite Nõukogu, Eesti Üliõpilaskondade Liidu ja Praxise esindajad (ruum L241);

maaelukomisjonis maaparandusseaduse eelnõu (524 SE), kutsutud Maaeluministeeriumi esindajad;

majanduskomisjonis – kell 11.10: kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse eelnõu (598 SE), kutsutud majandus- ja taristuminister Kadri Simson;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: õiguskantsleri seaduse täiendamise seaduse eelnõu algatamise arutelu, kutsutud õiguskantsler Ülle Madise, Välisministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi ja soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kantselei esindajad; pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seaduse eelnõu (591 SE);

rahanduskomisjonis – kell 11.10: käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (556 SE); Riigikogu otsuse „Eesti esindaja nimetamine Põhjamaade Investeerimispanga kontrollkomiteesse“ eelnõu algatamine; alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (587 SE);

riigikaitsekomisjonis Kaitseliidu seaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (593 SE); Venemaa 2018. aasta presidendivalimisest, kutsutud Tartu Ülikooli juures tegutseva Akadeemilise Balti ja Vene Uuringute Keskuse esindaja;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni täitmise variraport „Puuetega inimeste eluolu Eestis“, kutsutud Eesti Puuetega Inimeste Koja esindajad, puuetega laste vanemad, Sotsiaalministeeriumi esindaja;

väliskomisjonis konsulaarseaduse ja isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seaduse eelnõu (584 SE); arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni küberpaketi kohta ((JOIN 2017) 450), COM (2017) 477, COM (2017) 476), kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Kaitseministeeriumi esindaja; julgeolekuolukorra arengutest (ruum R121), kutsutud Kaitseministeeriumi ja Välisministeeriumi esindajad;

õiguskomisjonis – kell 11.15: pankrotiseaduse, krediidiasutuste seaduse ja töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse (pankrotihalduri tasu) eelnõu (575 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindajad; olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu „Riikliku vastutuse probleem VEB Fondi juhtumi põhjal“ ettevalmistamine;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: ministeeriumi-poolne järelevalve jälitus- ja julgeolekuasutuste üle, kutsutud siseminister Andres Anvelt ja Kaitsepolitseiameti peadirektor Arnold Sinisalu;

korruptsioonivastase erikomisjoni väljasõiduistung – kell 13.30: kohtumine riigikontrolör Alar Karisega (Riigikontrolöri büroo);

probleemkomisjonis rahvastikukriisi lahendamiseks – kell 13.30: rahvastikupoliitika põhialustest; olulise tähtsusega riikliku küsimuse algatamise arutelu; hoolduskoormusest;

probleemkomisjonis riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks – kell 13.15: bürokraatia vähendamisega seotud tegevustest;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13: Riigikontrolli kontrolliaruande (2008) „Keskkonnaprojektide rahastamine SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse kaudu“ kordusarutelu, kutsutud keskkonnaminister Siim Kiisler ning Rahandusministeeriumi, SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse ja Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333).

Teisipäev, 3. aprill

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – 1 eelnõu: Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele seoses tulumaksu osalise suunamisega vabaühendustele maksumaksja poolt“ eelnõu (589 OE).

Kell 14 – komisjonide istungid

kultuurikomisjonis  riigi eelarvestrateegia 2019–2022, kutsutud kultuuriminister Indrek Saar; arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad EL teadusuuringute ja innovatsiooni 9. raamprogrammi ettevalmistamisel COM(2018), kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja;

maaelukomisjonis  päikesepaneelide paigaldamise toetusmeetmest, kutsutud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo, ASi Enefit Green ja MTÜ Eesti Päikeseelektri Assotsiatsioon esindaja; üürimajade ja viimase miili projektidest ning Kredexi teenustest maapiirkonna ettevõtjatele, kutsutud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo;

majanduskomisjonis – arvamuste andmine ELAKile: Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni kaupade paketi kohta COM(2017) 795, COM(2017) 796, Eesti seisukohad teise liikuvuse paketi bussiteenuste turgu ja kombineeritud vedusid käsitlevate eelnõude kohta COM (2017) 647, COM (2017) 648, Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni küberpaketi kohta JOIN (2017) 450, COM (2017) 477, COM (2017) 476, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja; kohtumine Statistikaameti peadirektori Mart Mägiga;

rahanduskomisjonis – arvamuse andmine ELAKile: käibemaksupaketist; tubakatoodete ja kütuse aktsiisitõusude mõjuanalüüsist, kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja; riigireformi arengusuundade väljatöötamise probleemkomisjoni arutelu kokkuvõte;

riigikaitsekomisjonis – Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni küberpaketi kohta JOIN (2017) 450; COM (2017) 477; COM (2017) 476 (1-2/18-170/1), kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja Kaitseministeeriumi esindajad; Kaitseministeeriumi hankekavast, kutsutud Kaitseministeeriumi esindaja; Kaitseministeeriumi valitsemisala eelarvestrateegia aastateks 2019–2022, kutsutud Kaitseministeeriumi esindajad;

väliskomisjonis Euroopa-Liidu tegevusest Lõuna-Kaukaasias, kutsutud Euroopa Liidu eriesindaja Lõuna-Kaukaasias ja Gruusia kriisi jaoks Toivo Klaar; ülevaade peaministri välissuhtlemisest, kutsutud Riigikantselei esindaja;

õiguskomisjoni ja sotsiaalkomisjoni ühisistung – apteegireformist, kutsutud Õiguskantsleri Kantselei, Eesti Apteekide Ühenduse, Eesti Ravimihulgimüüjate Liidu, Eesti Apteekrite Liidu, Proviisorite Koja, Ravimiameti, Konkurentsiameti ja Sotsiaalministeeriumi esindajad (ruum L333).

Sündmused

Kell 8 – Riigikogu esimees Eiki Nestor peab avakõne Tallinna Reaalkooli teaduspäeval.

Kell 10 – Riigikogus toimuva südamepäeva raames mõõdetakse vererõhku, kolesterooli ja veresuhkru taset (Riigikogu konverentsisaal).

Kell 12 – professor Margus Viigimaa peab südamepäeva raames loengu teemal „25 aastat südamenädalaid Eestis: mida oleme saavutanud“ (Riigikogu konverentsisaal).

Kolmapäev, 4. aprill

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 3 eelnõu: liiklusseaduse § 34¹ täiendamise seaduse eelnõu (480 SE); käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (556 SE); isikut tõendavate dokumentide seaduse ning väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse muutmise seaduse (Euroopa tagasisaatmise reisidokument) eelnõu (585 SE).

Teine lugemine – 3 eelnõu: isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seaduse (digitaalse isikutunnistuse kehtivusaeg) eelnõu (569 SE); konsulaarseaduse ja isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seaduse eelnõu (584 SE); Kaitseliidu seaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (593 SE).

Esimene lugemine – 2 eelnõu: Eesti Haigekassa seaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (602 SE); alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (595 SE).

Komisjoni istung

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 9: Riigikontrolli kontrolliaruande tutvustus, kutsutud Riigikontrolli esindajad.

Sündmused

Kell 10 – riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso esineb avakõnega NATO-Euroopa Liidu ümarlaual (Tallinna Ülikool).

Kell 19 – Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb Ameerika Kaubanduskoja kevadgalal (Hilton Tallinn Park Hotel).

Neljapäev, 5. aprill

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – 1 eelnõu: Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Vahemere Liidu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine“ muutmine“ eelnõu (601 OE).

Kell 14 – komisjonide istungid

riigikaitsekomisjonis – kell 14: Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamisest Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Prantsusmaa sõjalisel operatsioonil Barkhane Malis“ eelnõu (608 SE), kutsutud Kaitseministeeriumi valitsemisala esindajad; Kaitseväe korralduse seaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (594 SE), kutsutud Kaitseministeeriumi esindajad;

õiguskomisjonis – kell 13: väikeaktsionäride õigustest, kutsutud Justiitsministeeriumi, Advokatuuri, advokaadibüroode Sorainen, NOVE ja Ellex Raidla, Kaubandus-Tööstuskoja, Eesti Tööandjate Keskliidu, Tartu Ülikooli, Riigikohtu, Eesti Väikeaktsionäride Liidu ning KAWE Kapital AS esindajad;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 12.15: kohtumine maaeluminister Tarmo Tammega (ruum L333).

Sündmused

Kell 9.30  Riigikogu liikmed saavad toetada algavat heategevuslikku Anname au! kampaaniat. Sinililli toovad ja annetusi koguvad naiskodukaitsjad (Riigikogu istungisaali kõrval).

Kell 17 – Riigikogu esimees Eiki Nestor avab Eestimaa Ajutisele Maanõukogule ehk maapäevale pühendatud näituse „Maapäev 100“ (Eesti Rahvusraamatukogu).

Reede, 6. aprill

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10: seisukoha andmised: Euroopa Komisjoni kaupade pakett (COM(2017) 795, 796), Euroopa Komisjoni küberpakett (JOIN 2017) 450, COM (2017) 476, 477), kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu läbipaistvate ja prognoositavate töötingimuste kohta Euroopa Liidus (COM (2017) 797), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja; seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu Euroopa kodanikualgatuse kohta COM(2017) 482), kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja; Eesti seisukohad 10. – 11. aprillil toimuval mitteametlikul ELi keskkonnaministrite kohtumisel, kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindaja.

Sündmus

Kell 17 – Riigikogu esimees Eiki Nestor võtab osa Eesti Õpilasesinduste Liidu üldkoosolekust (Kadrina Keskkool).

Välislähetused

2. – 15. aprill
Riigikogu liige Mart Nutt on Eesti ÜRO Julgeolekunõukogu liikmeks kandideerimise kampaania raames visiidil Põhja-Kariibi riikides.

2. – 9. aprill
Riigikogu liige Eerik-Niiles Kross osaleb Eesti ÜRO Julgeolekunõukogu liikmeks kandideerimise kampaania raames kohtumistel Tansaanias, Rwandas ja Sambias.

3. – 5. aprill
Rahanduskomisjoni liige Dmitri Dmitrijev osaleb Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) korraldataval globaalsel parlamendivõrgustiku seminaril Londonis Suurbritannias.

7. aprill
Riigikogu liikmed Kalle Palling ja Taavi Rõivas teevad ettekande ja osalevad paneeldiskussioonis Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsiooni (ALDE) korraldataval üritusel “Expert Forum on Digitalization” Helsingis Soomes.

7. – 12. aprill
Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni liikmed Jaanus Marrandi ja Uno Kaskpeit osalevad OSCE PA delegatsiooni liikmetena presidendivalimiste vaatlemisel Aserbaidžaanis.

8. – 12. aprill
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Marianne Mikko osaleb ENPA vaatlejana presidendivalimistel Aserbaidžaanis.

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
631 6353, 510 6179
[email protected]
päringud: [email protected]

Tagasiside