Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VII istungjärgu 6. töönädal 19. – 25. veebruarini

Esmaspäev, 19. veebruar

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Siseminister Andres Anvelt vastab Riigikogu liikmete esitatud arupärimisele maade täiendava väljaostmise kohta idapiiril (nr 411).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: seisukoha andmine: Eesti seisukohad liikuvuse paketi turu- ja sotsiaalsamba eelnõude kohta, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; seisukoha andmine: Eesti seisukohad ELi institutsionaalsetes küsimustes, Eesti seisukohad 23. veebruaril toimuval ELi riigipeade ja valitsusjuhtide mitteametlikul kohtumisel, kutsutud peaminister Jüri Ratas;

keskkonnakomisjonis – jäätmeseaduse eelnõu (495 SE), kutsutud Eesti Jäätmekäitlejate Liidu, Eesti Linnade Liidu, Eesti Maaomavalitsuste Liidu, Tallinna Linnavalitsuse, Tallinna Keskkonnaameti, Harjumaa Ühisteenuste Keskuse, Konkurentsiameti ja Keskkonnaministeeriumi esindajad (ruum L241);

kultuurikomisjonis – kell 11.10: ruumiloome ekspertrühma tegevusest, kutsutud ruumiloome ekspertrühma ja Riigikantselei esindajad;

majanduskomisjoni ja rahanduskomisjoni ühisistung – kell 11.10: arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile Eesti seisukohtade osas liikuvuse paketi teemaksusamba eelnõude COM(2017) 275; COM(2017) 276; COM(2017) 280 kohta (ruum L333);

majanduskomisjonis – pärast ühisistungi lõppu: arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile Eesti seisukohtade osas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse rongireisijate õiguste ja kohustuste eelnõu COM(2017) 548 kohta (ruum L333);

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: Riigikogu otsuse „Janar Holmi riigikontrolöri ametisse nimetamine“ eelnõu (582 OE), kutsutud Vabariigi Presidendi Kantselei esindaja ja riigikontrolöri kandidaat Janar Holm; ELAKile arvamuse andmine Eesti seisukohtade kohta ELi institutsionaalsetes küsimustes, kutsutud Välisministeeriumi ja riigi valimisteenistuse esindaja; Riigikogu avalduse „Tänuavaldus Eesti Vabariigi loojatele, kaitsjatele, hoidjatele ja taastajatele“ (588 AE); kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (574 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi ja Rahandusministeeriumi esindajad;

riigikaitsekomisjonis – NATO sõjalise juhtimisstruktuuri reformist, kutsutud NATO ekspertgrupi liige kindralmajor reservis Neeme Väli; sisejulgeoleku olukorra arengutest, kutsutud Kaitsepolitseiameti peadirektor Arnold Sinisalu;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: sotsiaalhoolekande seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (558 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja; Arenguseire Keskuse paindlike töömustrite uuring, kutsutud Riigikogu Arenguseire Keskuse esindaja;

väliskomisjonis – ülevaade 14. – 15. veebruaril toimunud NATO kaitseministrite kohtumisest, informatsioon arengutest Süürias, kutsutud kaitseminister Jüri Luik; Eesti seisukohad Euroopa Liidu välisasjade nõukogu arenguministrite 20. veebruaril toimuval mitteametlikul kohtumisel, kutsutud Välisministeeriumi esindajad;

õiguskomisjonis – kell 11.15: väärteomenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (580 SE), kutsutud siseminister Andres Anvelt ja Justiitsministeeriumi esindaja;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: kohtumine Kaitseväe luurekeskuse juhiga;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13: huvide konflikti ja korruptsiooni ennetamiseks rakendatud meetmetest ning Sotsiaalkindlustusameti avalike ülesannete täitmiseks loodud infosüsteemist, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja; kohtumine Eesti Haigekassa nõukogu esimehe Jevgeni Ossinovski ja juhatuse esimehe Rain Laanega (ruum L332);

probleemkomisjonis rahvastikukriisi lahendamiseks – kell 13.30: rahvastikupoliitika põhialuste koostamisest;

probleemkomisjonis riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks – kell 13.15: riigireformi lähtealuste dokumendist.

Sündmused

Kell 10 – Riigikogu esimees Eiki Nestor esineb tervituskõnega Eesti Mudel-Euroopa Parlamendi avasessioonil (Kultuurikatel, Põhja pst 27a).

Kell 10.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor avab foorumi „Eesti riik ja omavalitsused – 100 aastat“ ja peab ettekande. Sündmusel osalevad ka Riigikogu aseesimehed Enn Eesmaa ja Hanno Pevkur; sündmusest on veebiülekanne (Riigikogu konverentsisaal).

Kell 13 – Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale pühendatud kaheeurose mälestusmündi avalikul esitlusel (Eesti Pank, Estonia pst 13).

Kell 19 – Riigikogu aseesimees Hanno Pevkur osaleb Eesti õigusriigi 100. aastapäeva pidulikul kontsertaktusel (Nordea kontserdimaja).

Teisipäev, 20. veebruar

Kell 10 – täiskogu istung

Teine lugemine – 2 eelnõu: Riigikogu otsuse „„Transpordi arengukava 2014–2020“ muutmine“ eelnõu (573 OE); hädaolukorra seaduse, maksukorralduse seaduse ja riigikaitseliste sundkoormiste seaduse muutmise seaduse eelnõu (571 SE).

Esimene lugemine – 4 eelnõu: Riigikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (555 SE); Eesti Vabariigi ja Luksemburgi Suurhertsogiriigi vahelise andmete ja infosüsteemide majutamise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (563 SE); töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning kollektiivlepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (581 SE); kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (562 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

kultuurikomisjonis – Riigikantselei kõrghariduse ja teaduse rahastamise ja korraldamise rakkerühma tegevusest, kutsutud Riigikantselei ja rakkerühma esindaja;

maaelukomisjoni väljasõiduistung – kell 13.45: ülevaade Maa-ameti aktuaalsetest teemadest, kutsutud Maa-ameti esindajad (Mustamäe tee 51);

majanduskomisjonis – vedelkütuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (536 SE), kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja; GEM ettevõtlikkuse uuringu tutvustus, kutsutud Arenguseire Keskuse juhataja Tea Danilov;

rahanduskomisjoni ja sotsiaalkomisjoni ühisistung – ametiühingute pöördumine Eesti Haigekassa ja Eesti Töötukassa raha kasutamise kohta, ülevaade Eesti Haigekassa ning Eesti Töötukassa tegevusest, kutsutud pöördumise esitajate, Eesti Töötukassa, Eesti Haigekassa, Rahandusministeeriumi ja Sotsiaalministeeriumi esindajad (Riigikogu konverentsisaal);

riigikaitsekomisjonis – kell 13.40: kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (447 SE); informatsioon julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud Kaitseministeeriumi valitsemisala esindajad;

väliskomisjonis – Eesti seisukohad 27. veebruaril toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu (kaubandus) mitteametlikul kohtumisel, kutsutud Välisministeeriumi esindaja; Eesti seisukohad Euroopa Liidu välisasjade nõukogu 26. veebruari istungil, kutsutud Välisministeeriumi esindaja; ülevaade 4. märtsil toimuvatest Itaalia parlamendi valimistest, kutsutud Välisministeeriumi esindaja; informatsioon väliskomisjoni tellitud uuringust „Eesti välisteenistuse tugevdamine“;

õiguskomisjonis – kell 13: ülevaade Interpoli tegevusest, kutsutud Siseministeeriumi ja Europoli haldusnõukogu esindajad.

Sündmused

Kell 9.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor võtab osa Tallinna Linnupesa Lasteaia Eesti Vabariigi juubeliaktusest (Lagle puiestee 3).

Kell 12 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kõneleb Eesti Vabariik 100 kontsertaktusel Tallinna Mustamäe Gümnaasiumis (Keskuse 18).

Kell 12.30 – Riigikogu aseesimees Hanno Pevkur osaleb Eesti Vabariigi 100. aastapäeva pidulikul rivistusel (Sisekaitseakadeemia, Kase 61).

Kell 13 – Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb Ilkka Taipale raamatu „100 Soome innovatsiooni“ pidulikul kinkimise tseremoonial (Soome saatkond, Kohtu 4).

Kell 13 – riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso kohtub uue Poola suursaadiku Grzegorz Kozłowskiga.

Kell 15 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Hiina suursaadiku Li Chaoga.

Kell 19.30 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Prantsusmaa suursaadiku Claudia Delmas-Schereriga.

Kolmapäev, 21. veebruar

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Valitsuse ülevaade Euroopa stabiilsusmehhanismi antud stabiilsustoetustest ja Eesti osalemisest Euroopa stabiilsusmehhanismis, ettekandja rahandusminister Toomas Tõniste.

Esimene lugemine – 2 eelnõu: isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seaduse eelnõu (569 SE); isikut tõendavate dokumentide seaduse ning väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse muutmise seaduse (Euroopa tagasisaatmise reisidokument) eelnõu (585 SE).

Komisjoni istung

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 9: kohtumine riigikontrolöri kandidaadi Janar Holmiga, kutsutud Riigikontrolli esindaja.

Sündmused

Kell 11 – Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa osaleb EV100 raames toimuval Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuuri pidulikul rivistusel (Kuberneri aed).

Kell 12 – Riigikogu esimees Eiki Nestor võtab vastu riikliku teenetemärgi pidulikul tseremoonial „Eesti tänab“ (Tartu Ülikooli Narva Kolledž, Raekoja plats 2, Narva).

Kell 14.30 – Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa kohtub Rootsi parlamendi liikme Fredrik Malmiga.

Kell 17 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kuulab Eesti Vabariigi 100. aastapäeva võimukõneluste õhtul president Toomas Hendrik Ilvese loengut (Õiguskantsleri Kantselei, Kohtu 8).

Neljapäev, 22. veebruar

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – 1 eelnõu: Riigikogu avalduse „Tänuavaldus Eesti Vabariigi loojatele, kaitsjatele, hoidjatele ja taastajatele“ eelnõu (588 AE).

Komisjoni istung

väliskomisjonis – kell 13: Saksa-Prantsuse koostööst, kutsutud Välisministeeriumi esindajad.

Sündmused

Kell 9.15 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Ühendkuningriigi saatkonna asejuhi Alison Beckettiga.

Kell 10 – Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa osaleb riiklikul mälestustalitusel Metsakalmistul.

Kell 11 – Riigikogu esimees Eiki Nestor peab kõne riigivanem Juhan Kuke austamise tseremoonial (Juhan Kuke sünnikoha mälestuskivi, Väike-Maarja vald, Käru küla).

Kell 14 – Riigikogu esimees Eiki Nestor esineb kõnega EV100 tähistamisel ühendministeeriumi hoones (Suur-Ameerika 1).

Kell 15 – Riigikogu esimees Eiki Nestor intervjuu salvestamine telesaatele „Ykkösaamusse“ (Eesti Rahvusringhääling, Gonsiori 21).

Kell 15 – Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa kohtub EV100 tähistamise raames Saaremaa Ühisgümnaasiumi õpilaste ja õpetajatega.

Kell 18 – Riigikogu aseesimees Hanno Pevkur osaleb Eesti Vabariigi 100. aastapäeva pidulikul kontsertaktusel ja selle järgneval vastuvõtul (Võru Kannel).

Reede, 23. veebruar

Komisjoni istung

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10: ülevaade 20. veebruaril toimunud EL välisasjade nõukogu arenguministrite informaalsest kohtumisest, Eesti seisukohad 26. veebruaril toimuval ELi välisasjade nõukogu istungil, kutsutud välisminister Sven Mikser; Eesti seisukohad 27. veebruaril toimuval ELi üldasjade nõukogu istungil (sh artikkel 50), kutsutud Välisministeeriumi esindaja; Eesti seisukohad 26. – 27. veebruaril toimuval mitteametlikul ELi välisasjade nõukogu istungil (kaubandus), kutsutud ettevõtlus- ja tehnoloogiaminister Urve Palo.

Sündmused

Kell 9 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Saksamaa Bundeswehri Juhtimis- ja Staabikolledži kursuslastega, keda saadab kaitseatašee kaptenleitnant Harald Krempchen (ruum L241).

Kell 10.15 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Ungari suursaadiku Vince Szalay-Bobrovniczkyga.

Kell 11 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Palestiina missiooni juhi suursaadik Taissir Al Adjouriga.

Kell 11.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor tervitab Gustav Adolfi Gümnaasiumi riigikaitseõpetuse õpilasi (Kuberneri aed).

Kell 17 Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb Päästekomitee mälestussamba avamisel Pärnus (Pärnu Kuninga Tänava Põhikool, Kuninga 29).

Laupäev, 24. veebruar

Eesti Vabariigi 100. aastapäev

Kell 7.33 – pidulik riigilipu heiskamise tseremoonia Kuberneri aias Toompea lossi kõrval.

Kõne peavad Riigikogu esimees Eiki Nestor ja Tallinna Reaalkooli abiturient Mathias Kübar. Õnnistussõnad ütleb Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) peapiiskop Urmas Viilma. Eesti Vabariigi iseseisvusmanifesti loeb ette Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikooli neljanda kursuse üliõpilane, Voldemar Panso preemia laureaat Priit Põldma.

Lipuheiskamise tseremooniale on kutsutud Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid, president Toomas Hendrik Ilves, president Arnold Rüütel, Riigikogu aseesimehed Enn Eesmaa ja Hanno Pevkur, Riigikogu ja valitsuse liikmed, põhiseaduslike institutsioonide ja diplomaatilise korpuse esindajad ning Eesti Lipu Selts.

Kuberneri aeda on üles rivistatud Kaitseliidu, naiskodukaitse, noorkotkaste, kodutütarde, skautide, gaidide, akadeemiliste organisatsioonide, samuti seltside, ühingute ja koolide liputoimkonnad.

Eesti Meestelaulu Seltsi meeskooride ning Politsei- ja Piirivalveorkestri esituses kõlavad Enn Võrgu „Eesti Lipp“ Martin Lipu sõnadele, Viktor Konstantin Oxfordi „Jää vabaks, Eesti meri“, Juhan Aaviku „Hoia, Jumal, Eestit“ Aleksander Leopold Raudkepi sõnadele ja Raimond Kulli „Kodumaa“.

Tseremoonia lõpeb orienteerivalt kell 8.10, misjärel algab rahvalik tantsupidu koos Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsiga.

Tantsusamme aitavad meelde tuletada rahvakultuuriselts Koidupuna, Pelgulinna Rahvamaja segarühm Tontar, rahvatantsuselts Pääsuke, segarühm Kapak, Prantsuse Lütseumi tantsuansambel Leesikad, rahvakunstiansambel Leigarid ning Saku Huvikeskuse Kohevad ja Tugevad.

Otseülekande lipuheiskamise tseremooniast teevad ETV ja ETV+.

Lipuheiskamise tseremoonia täpsem kava

Kell 9  Riigikogu esimees Eiki Nestor ning aseesimehed Enn Eesmaa ja Hanno Pevkur osalevad pärgade asetamisel Vabadussõja võidusamba jalamile Vabaduse väljakul.

Kell 10 Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub akadeemiliste organisatsioonidega Toompea lossi esisel platsil.

Kell 11 – Riigikogu esimees Eiki Nestor ning aseesimehed Enn Eesmaa ja Hanno Pevkur osalevad Kaitseväe paraadil Vabaduse väljakul.

Kell 14.30 – Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa osaleb jumalateenistusel Paide Püha Risti kirikus.

Kell 18.30 Riigikogu esimees Eiki Nestor ning aseesimehed Enn Eesmaa ja Hanno Pevkur osalevad Eesti Vabariigi 100. aastapäeva pidulikul kontserdil ja vastuvõtul Eesti Rahva Muuseumis Tartus.

Välislähetused

18. – 20. veebruar
Rahanduskomisjoni aseesimees Remo Holsmer ja liige Aivar Sõerd ning Euroopa Liidu asjade komisjoni liige Kalle Palling osalevad Euroopa Parlamentaarsel nädalal ja selle raames läbiviidaval Euroopa Semestri ning Parlamentidevahelisel Euroopa Liidu stabiilsuse, majanduse koordineerimise ja juhtimise konverentsil (SECG) Brüsselis Belgias.

19. – 20. veebruar
NATO Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni liikmed Ants Laaneots ja Oudekki Loone osalevad NATO PA kaitse-, majandus- ja poliitikakomitee istungil Brüsselis Belgias.

21. – 22. veebruar
Balti Assamblee (BA) Eesti delegatsiooni aseesimees Johannes Kert osaleb BA presiidiumi töös, LMPK Alalise Komitee istungil ja kohtumistel Põhja- ja Baltimaade Euroopa Parlamendi saadikutega Brüsselis Belgias.

22. – 23. veebruar
Euroopa Liidu asjade komisjoni aseesimees Jaak Madison osaleb Euroopa Komisjoni subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse rakkerühma teisel kohtumisel Brüsselis Belgias.

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
631 6353, 510 6179
[email protected]
päringud: [email protected]

Tagasiside