Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu III istungjärgu 6. töönädal 19.–22. veebruarini

Esmaspäev, 19. veebruar

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete arupärimistele riigi infrastruktuuri alarahastamise kohta (nr 418 ja nr 424) vastab siseminister Lauri Läänemets.

Arupärimistele, mis käsitlevad rohepöörde mõju ministeeriumi haldusalale (nr 309) ja narkootikumidega seotud surmasid (nr 496), vastab terviseminister Riina Sikkut.

Arupärimistele Ukraina ülesehitamise (nr 203) ja käibemaksu tõusu kohta (nr 466) vastab majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13: seisukoha andmine: Eesti täiendatud seisukohad äriühingute kestlikkuse hoolsuskohustust reguleeriva Euroopa Liidu direktiivi kohta COM(2023) 71, kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja; Eesti seisukohad 20. veebruaril toimuval ELi üldasjade nõukogu istungil, kutsutud Välisministeeriumi esindaja; seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2008/98/EC jäätmete kohta COM(2023) 420, kutsutud Kliimaministeeriumi ja huvigruppide esindajad;

keskkonnakomisjonis – kell 11.10: Riigikogu otsuse „Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine“ eelnõu esitamine; mootorsõidukimaksu seaduse eelnõu (364 SE), kutsutud Rahandusministeeriumi ja TalTechi esindajad;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: Eesti Kultuurkapitali seaduse ja hasartmängumaksu seaduse muutmise seaduse eelnõu (338 SE), kutsutud Kultuuriministeeriumi ja Eesti Omanike Keskliidu esindajad; Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni kiri „Platvorm lobikohtumiste registreerimiseks ja avalikustamiseks“, kutsutud Riigikantselei esindaja;

maaelukomisjonis – kell 11.10: olukord põllumajandussektoris, kutsutud Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja, Eestimaa Talupidajate Keskliidu ja Maaelu Edendamise Sihtasutuse esindajad;

majanduskomisjonis – kell 11.10: arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Euroopa Komisjoni esitatud ettepanekud tarbijavaidluste kohtuvälise raamistiku paremaks muutmiseks, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Nõukogu otsus, millega antakse luba alustada läbirääkimisi ELi ja Šveitsi Konföderatsiooni vahel institutsiooniliste lahenduste üle siseturgu käsitlevate ELi ja Šveitsi kokkulepete puhul ning kokkulepete üle, mis on aluseks Šveitsi alalisele panusele liidu ühtekuuluvusse ja Šveitsi osalemisele liidu programmides, kutsutud Välisministeeriumi esindaja;

rahanduskomisjonis – kell 11.15: Eesti Vabariigi valitsuse ja Pakistani Islamiriigi valitsuse vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise ja maksupettuste tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (368 SE); maksualase teabevahetuse seaduse, maksukorralduse seaduse ja tulumaksuseaduse täiendamise seaduse eelnõu (379 SE); arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad nõukogu direktiivi eelnõu kohta, millega kehtestatakse mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate peakontori maksustamise süsteem; Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni kiri „Platvorm lobikohtumiste registreerimiseks ja avalikustamiseks“;

riigikaitsekomisjonis – kell 11: Kaitseliidu seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (335 SE), kutsutud kaitseminister Hanno Pevkur ja Kaitseliidu esindajad;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: Riigikontrolli auditiaruanne „Töövõime vähenemise ennetamine“, kutsutud Riigikontrolli, Sotsiaalministeeriumi ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsus, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Sotsiaalministeeriumi esindajad;

õiguskomisjonis – kell 11.15: arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad algatuste kohta, mis reguleerivad mittetulundusühingute piiriülest tegutsemist ELis, kutsutud Justiitsministeeriumi ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (kutsesaladusega seotud ametiprivileegide kaitse tõhustamine kriminaalmenetluses) väljatöötamiskavatsus, kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja; Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni kiri „Platvorm lobikohtumiste registreerimiseks ja avalikustamiseks“;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: kohtumine Kaitsepolitseiameti peadirektori Margo Pallosoniga;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: Nordica erikontrolli raport, kutsutud kliimaminister Kristen Michal; kohtumine Riigikogu liikme Tõnis Möldriga; Euroopa Komisjoni õigusriigi raporti intervjuu (ruum L332);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: personaalne riik ja mRiigi rakenduse arengud, kutsutud majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo, Riigi Infosüsteemide Ameti peadirektori asetäitja Joonas Heiter ja mRiigi endine projektijuht Nikolai Kornõšev; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333 ja videosild).

Sündmus

Kell 14.30 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Aserbaidžaani-Eesti parlamendirühma juhi Jala Ahmadovaga.

Teisipäev, 20. veebruar

Kell 10 – täiskogu istung

Teine lugemine – üks eelnõu: vangistusseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (vangistusseaduse kaasajastamine ja digilahenduste kasutusele võtmine) eelnõu (227 SE).

Esimene lugemine – üks eelnõu: Riigikogu avalduse „Venemaa poolt küüditatud laste tagasitoomiseks Ukrainasse“ eelnõu (375 AE).

Kell 14 – komisjonide istungid

Keskkonnakomisjonis – Euroopa Kontrollikoja eriraport „Euroopa Liidu toetusest biokütustele“, kutsutud Euroopa Kontrollikoja liige Keit Pentus-Rosimannus;

kultuurikomisjonis rahvusooperi hoone juurdeehitus, kutsutud Tallinna abilinnapea Kaarel Oja ja Rahvusooper Estonia esindaja;

maaelukomisjonis – kollektiivne pöördumine „Loom ei ole asi! Tema koht ei ole poeletil“, kutsutud lemmikloomade ja -lindude jaemüügiga tegelevate ettevõtete esindajad;

majanduskomisjonis – kohtumine Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ja Eesti Tööandjate Keskliidu juhtidega; Nordica erikontrolli tulemused, kutsutud Kliimaministeeriumi esindaja;

põhiseaduskomisjonis – rahvusvahelise sanktsiooni seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (332 SE), kutsutud eksperdid; istung on avalik, toimub veebiülekanne (Riigikogu konverentsisaal ja videosild);

rahanduskomisjonis riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu algatamine, kutsutud põhiseaduslike institutsioonide esindajad (A. Rei nõupidamisruum);

riigikaitsekomisjonis – Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni kiri „Platvorm lobikohtumiste registreerimiseks ja avalikustamiseks“;

sotsiaalkomisjonis – ravikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (töövõimetuse ennetamine) eelnõu (377 SE), kutsutud terviseminister Riina Sikkut; meditsiiniseadme seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsus, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja;

väliskomisjonis – Eesti seisukohad 25.–29. veebruaril toimuvatel Euroopa Liidu välisasjade nõukogu kaubandusministrite kohtumistel, kutsutud majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo ning Välisministeeriumi esindajad.

Sündmused

Kell 10.45 – põhiseaduskomisjon kohtub Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni demokraatlike institutsioonide ja inimõiguste büroo delegatsiooniga.

Kell 12 – Eesti-Aserbaidžaani parlamendirühm kohtub Aserbaidžaani-Eesti parlamendirühma juhi Jala Ahmadovaga.

Kell 16 – XIV Riigikogu statistikakogumikku tutvustavas vestlusringis osalevad kogumiku peatoimetaja, Riigikogu Kantselei õigus- ja analüüsiosakonna juhataja Kaido Jõgeva, Riigikogu liige Yoko Alender ja politoloog Tõnis Leht (Eesti Rahvusraamatukogu).

Kolmapäev, 21. veebruar

Kell 12 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Teine lugemine – neli eelnõu: Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga asutamislepingu artikli 1 ja artikli 12 lõike 1 muudatuste heakskiitmise seaduse eelnõu (352 SE), lennundusseaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (347 SE), Eesti Kultuurkapitali seaduse ja hasartmängumaksu seaduse muutmise seaduse eelnõu (338 SE) ning veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (346 SE).

Esimene lugemine – 13 eelnõu: Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni lepingu õigusabi ja õigussuhete kohta tsiviil-, perekonna- ja kriminaalasjades denonsseerimise seaduse eelnõu (362 SE), käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõud (263 SE ja 286 SE), tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõud (265 SE, 266 SE, 267 SE, 268 SE, 269 SE ja 270 SE), Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (165 SE), kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (166 SE), kohaliku omavalitsuse volikogu valmise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (246 SE) ja Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (276 SE).

Komisjoni istung

Riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 8.30: Riigikontrolli kontrolliaruanne „Liiklusohutus maanteedel ja raudteel”, kutsutud Kliimaministeeriumi, Transpordiameti, AS Eesti Raudtee, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti, Riigi Infosüsteemide Ameti ja Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333 ja videosild).

Sündmused

Kell 10 – Eesti-Hiina parlamendirühma aseesimees Helmen Kütt kohtub Hiina suursaadiku Guo Xiaomeiga.

Kell 10 – Eesti-Kanada parlamendirühma esimees Peeter Tali kohtub Kanada suursaadiku Laird Hindle’iga.

Kell 16 – Islandi endine peaminister Jón Baldvin Hannibalsson peab loengu „Maailma murrang: 1990 ja 1991. aasta“ (Riigikogu konverentsisaal).

Neljapäev, 22. veebruar

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – kolm eelnõu: Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele teha ettevalmistused referendumi korraldamiseks abielu mõiste määratlemiseks“ eelnõu (261 OE), kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (287 SE) ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (289 SE).

Sündmus

Kell 15 – Riigikogu liige Margit Sutrop osaleb Arenguseire Keskuse veebiseminaril „Kui kaugel oleme personaalsetest õpilahendustest hariduses?“. Info ja registreerimine Arenguseire Keskuse veebilehel.

Reede, 23. veebruar

Komisjoni istung

Euroopa Liidu asjade komisjoni videoistungil – kell 13: olukord põllumajandussektoris, kutsutud Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi ja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja esindajad; Eesti seisukohad 26.–27. veebruaril toimuval ELi põllumajandus- ja kalandusnõukogu istungil, kutsutud regionaalminister Madis Kallas; istung on avalik, toimub veebiülekanne (videosild).

Sündmused

Kell 10 – Eesti-Saudi Araabia parlamendirühm kohtub Saudi Araabia suursaadiku Nesreen Alshebeliga.

Kell 15.30 – Eesti-Iisraeli parlamendirühma liige Kristo Enn Vaga kohtub Iisraeli suursaadiku Hagit Ben-Yaakoviga.

Laupäev, 24. veebruar

Eesti Vabariigi aastapäev

Kell 7.34 – pidulik riigilipu heiskamise tseremoonia Toompeal Kuberneri aias.

Tseremoonial peab kõne Riigikogu esimees Lauri Hussar, õnnistussõnad ütleb Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop Urmas Viilma ja Eesti Vabariigi iseseisvusmanifesti loeb ette EMTA lavakunstikooli XXXI lennu üliõpilane Markus Andreas Auling.

Lipuheiskamise tseremooniale on kutsutud Eesti Vabariigi president Alar Karis, president Kersti Kaljulaid, president Toomas Hendrik Ilves, president Arnold Rüütel, Riigikogu ja valitsuse liikmed, põhiseaduslike institutsioonide ja diplomaatilise korpuse esindajad, Eesti Lipu Selts ning Kaitseväe ja Kaitseliidu juhtkond. Kuberneri aeda on rivistatud akadeemiliste ühenduste, isamaaliste organisatsioonide ja koolide liputoimkonnad.

Eesti Meestelaulu Seltsi kooride ja Tallinna politseiorkestri esituses kõlavad Enn Võrgu „Eesti Lipp“ Martin Lipu sõnadele, Juhan Aaviku „Hoia, Jumal, Eestit“ Aleksander Leopold Raudkepi sõnadele, Viktor Konstantin Oxfordi „Jää vabaks, Eesti meri“ ning Raimund Kulli „Kodumaa“ Mihkel Veske sõnadele.

Tseremoonia lõpeb orienteerivalt kell 8.06.

Lipuheiskamise tseremooniast teevad otseülekande ETV, ETV2 koos viipekeelse tõlkega ja ETV+.

Lipuheiskamise tseremoonia kava

Sündmus

Kell 13.15 – riigikaitsekomisjoni esimees Kalev Stoicescu kohtub Kaitseministeeriumi riigikaitse valdkonna tippjuhtide töövarjuprogrammi konkursi võitjatega.

Välislähetused

17.–19. veebruar
Riigikogu liige Yoko Alender osaleb Rootsi Eestlaste Liidu kutsel Eesti Vabariigi 106. aastapäeva tähistamisel Stockholmis Rootsis.

18.–19. veebruar
Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti tegevust kontrolliva parlamentaarse ühiskontrolli töörühma liikmed Kert Kingo ja Urve Tiidus osalevad töörühma kohtumisel Gentis Belgias.

18.–21. veebruar
Riigikogu esimees Lauri Hussar on visiidil Berliinis ja Münchenis Saksamaal. Riigikogu esimeest saadavad visiidil väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ja Eesti-Saksamaa parlamendirühma esimees Andres Sutt.

18.–21. veebruar
NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni esimees Raimond Kaljulaid (18.–20. veebruar) ja liige Jüri Ratas (19.–21. veebruar) osalevad NATO PA kaitse- ja julgeolekukomitee, majandus- ja julgeolekukomitee ning poliitikakomitee ühisistungil Brüsselis Belgias.

20.–23. veebruar
Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni esimees Mati Raidma (22.–23. veebruar) ja liige Kristo Enn Vaga osalevad assamblee talvekohtumisel Viinis Austrias.

22.–23. veebruar
Balti Assamblee Eesti delegatsiooni aseesimees Enn Eesmaa osaleb assamblee majandus-, energeetika ja innovatsioonikomisjoni istungil Riias Lätis.

22.–29. veebruar
Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb Ukraina toetuseks loodud üleilmse parlamentaarse võrgustiku United4Ukraine väliskomisjonide juhtide visiidil Ukrainasse.

24. veebruar – 1. märts
Riigikaitsekomisjoni esimees Kalev Stoicescu (25. veebruar – 1. märts) ning Riigikogu liikmed Meelis Kiili (25.–29. veebruar) ja Eerik-Niiles Kross (24.–29. veebruar) osalevad Balti riikide kaitsedelegatsiooni visiidil Iisraeli.

25.–28. veebruar
Riigikogu aseesimees Jüri Ratas osaleb Los Angelese Eesti Seltsi kutsel Eesti Vabariigi 106. aastapäeva tähistamisel Los Angeleses Ameerika Ühendriikides.

Riigikogu pressiteenistus
Karin Kangro
631 6356, 520 0323
[email protected]
päringud: [email protected]

Tagasiside