Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu IV istungjärgu 2. töönädal 19. – 22. septembrini

Esmaspäev, 19. september

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski vastab Riigikogu liikmete arupärimisele tööõnnetus- ja kutsehaiguskindlustuse kohta (nr 229).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: Eesti seisukohad 20. septembril toimuval ELi üldasjade nõukogu istungil, kutsutud välisministeeriumi eriesindaja Euroopa Liidu institutsioonide juures Matti Maasikas; ülevaade Eesti seisukohtadest 12. septembril toimunud ELi välisasjade nõukogu arenguministrite mitteametlikust kohtumisest, kutsutud välisministeeriumi esindaja; Eesti seisukohad 22.-23. septembril toimuval mitteametlikul ELi välisasjade (kaubandusministrid) nõukogu kohtumisel, kutsutud välisministeeriumi esindaja; Eesti seisukohad 21.-22. septembril toimuval mitteametlikul teadus- ja tehnoloogia ministrite kohtumisel, kutsutud Sihtasutuse Eesti Teadusagentuur esindaja;

keskkonnakomisjonis – jäätmeseaduse ja keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (257 SE);

kultuurikomisjonis – ülevaade haridus- ja teadusministeeriumi 2016. aasta II poolaasta tööplaanidest, kutsutud haridus- ja teadusminister Maris Lauri ja ministeeriumi kantsler Janar Holm; põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (245 SE), kutsutud haridus- ja teadusministeeriumi esindaja;

maaelukomisjonis – mahepõllumajanduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (282 SE), kutsutud maaeluministeeriumi esindaja; kohtumine maaeluminister Urmas Kruusega;

majanduskomisjonis – kell 11.10: Eesti seisukohad ELi määruse eelnõu kohta, millega muudetakse määrust rändluse hulgiturgude eeskirjade osas, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile; Eesti ELi eesistumisteemade arutelu jätkamine; sügisistungjärgu tööplaanide arutelu;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: Riigikogu otsuse ” Riigikogu otsuse “Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamine” muutmine” eelnõu (286 OE); Riigikohtule arvamuse andmine valla- ja linnavolikogude esitatud taotluste ja haldusreformi seaduse põhiseaduspärasuse kohta;

rahanduskomisjonis – rahandusministeeriumi ülevaade ettevalmistatavatest eelnõudest: ülevaade rahandusministeeriumi 2016. aasta suvisest majandusprognoosist;

riigikaitsekomisjoni ja väliskomisjoni ühisistung – kell 11.10: Eesti julgeolekupoliitika aluste uuendamine, kutsutud välisministeeriumi ja Riigikantselei esindajad (ruum L241);

riigikaitsekomisjonis – kell 12.30: lennuohutusest Läänemere kohal, kutsutud kaitseministeeriumi esindajad; ELi Nõukogu Eesti eesistumisest 2017. aasta teisel poolaastal;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: Eesti täiendavad seisukohad ELi direktiivi eelnõule, mis käsitleb töötajate lähetamist seoses teenuste osutamisega, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile, kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja; õiguskantsleri kiri töötuskindlustuse seaduse kohta – tööandja avaldus kindlustushüvitise saamiseks koondamise korral, kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja;

õiguskomisjonis kell 11.15: laste kaitset seksuaalse ärakasutamise ja seksuaalse kuritarvitamise eest käsitleva Euroopa Nõukogu konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (279 SE), kutsutud justiitsministeeriumi esindajad; kriminaalmenetluse seadustiku ja riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse muutmise seaduse eelnõu (266 SE), kutsutud justiitsministeeriumi esindajad;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: Kaitsepolitseiameti 2016. aasta eelarve täitmisest ja 2017. aasta eelarve vajadused ning prioriteedid, kutsutud siseminister Hanno Pevkur ja kaitsepolitseiameti peadirektori asetäitja Eerik Heldna;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: Eesti Rahva Muuseumi ehitustöödega seonduvate riigihankemenetluste käigus tekkinud vaidlustest ja olukorrast, kutsutud ERMi direktor Tõnis Lukas, Riigi Kinnisvara ASi ja Riigihangete Vaidlustuskomisjoni esindajad; Riigikogu liikmete 2016. aasta huvide deklaratsioonide kontrolli tulemuste läbivaatamine (ruum L332);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.30: raportis „Fiskaalpoliitika paradigma võimalikest muutustest Eesti parlamentaarses süsteemis“ kajastatud ettepanekute arutelu, kutsutud rahanduskomisjoni liikmed ning rahandusministeeriumi ja Riigikontrolli esindajad; elektrituruseaduse, asjaõigusseaduse ja ehitusseadustiku muutmise seaduse (270 SE) menetlemiseks esindaja määramine (ruum L333).

Sündmused

Kell 13 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Hollandi suursaadiku Karen Stregereniga.

Kell 13.30 – põhiseaduskomisjoni esimees Kalle Laanet kohtub Austraalia Victoria osariigi parlamendi valimisasjade komisjoni valimiste osakonna delegatsiooniga.

Kell 14 – õiguskomisjoni esimees Heljo Pikhof kohtub Hesseni liidumaa justiitsministri Eva Kühne-Hörmanni ning teda saatva liidumaa parlamendi õiguskomisjoni delegatsiooniga (ruum L 241).

Kell 16.30 – arenguseire nõukoja esimene koosolek (Komandandi maja).

Teisipäev, 20. september

Kell 10 – täiskogu istung

Õiguskantsleri 2015.–2016. aasta tegevuse ülevaade
Ettekandja õiguskantsler Ülle Madise

Esimene lugemine – 3 eelnõu: korrakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (267 SE); koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (224 SE); Riigikogu otsuse „Riigikogu VEB Fondi uurimiskomisjoni materjalide avalikustamisest“ eelnõu (234 OE).

Kell 14 – komisjonide istungid

kultuurikomisjonis – Riigikogu otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõu (248 OE), kutsutud Eesti Õpetajate Liidu, Eesti Haridustöötajate Liidu, Eesti koolijuhtide Ühenduse ning haridus- ja teadusministeeriumi esindajad;

maaelukomisjonis – väljasõiduistung karusloomakasvandustesse – kell 14.15: Kurna OÜ tšintšiljafarm; kell 15.45: Rooküla Esimene OÜ naaritsafarm (Albu vald Järvamaal);

majanduskomisjonis – väljasõiduistung ASi Tallinna Lennujaam – kell 14: kohtumine ASi Nordic Aviation Group juhtidega; kell 15: kohtumine ASi Tallinna Lennujaam juhtidega;

põhiseaduskomisjonis – välismaalaste seaduse, Euroopa Liidu kodaniku seaduse ja isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seaduse eelnõu (251 SE), kutsutud siseministeeriumi, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ja MTÜ Finance Estonia esindajad; välismaalaste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (252 SE), kutsutud siseministeeriumi, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ja Eesti Aiandusliidu esindajad; väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse muutmise seaduse eelnõu (262 SE), kutsutud algataja esindaja Riigikogu liige Eerik-Niiles Kross ja siseministeeriumi esindajad;

rahanduskomisjonis – kell 13: käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (276 SE); Eesti ja Vietnami vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (277 SE);

riigikaitsekomisjoni väljasõiduistung – NATO Küberkaitsekoostöö Keskuse tutvustus; Riigi Infosüsteemi Ameti tutvustus;

sotsiaalkomisjonis – kell 13: ohvriabi seaduse muutmise seaduse eelnõu (236 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja;

väliskomisjonis – kell 13: kohtumine välisminister Jürgen Ligiga; Montenegro ühinemist käsitleva Põhja-Atlandi lepingu protokolli heakskiitmise seaduse eelnõu (283 SE), kutsutud välisminister Jürgen Ligi; Eesti seisukohad 26.-27. septembril toimuval ELi kaitseministrite mitteametlikul kohtumisel Bratislavas, kutsutud kaitseministeeriumi esindaja; Eesti seisukohad 22.-23. septembril toimuval ELi välisasjade nõukogu (kaubandus) mitteametlikul kohtumisel Bratislavas, kutsutud välisministeeriumi esindaja;

õiguskomisjonis – Eesti seisukohad ELi määruse eelnõu kohta, mis käsitleb kohtualluvust, abieluasjade ja vanemliku vastutusega seotud kohtuasjades otsuste tunnustamist ja täitmist, ning rahvusvahelisi lapserööve, kutsutud justiitsministeeriumi esindajad.

Sündmused

Kell 9 – Riigikogu Eesti-Hiina parlamendirühm kohtub Tiibeti autonoomse piirkonna delegatsiooniga.

Kell 13 – Riigikogu juhatus kohtub õiguskantsler Ülle Madisega.

Kell 17 – Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder osaleb Eesti Käsipalliliidu juhatuse koosolekul.

Kolmapäev, 21. september

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Teine lugemine – 1 eelnõu: avaliku teenistuse seaduse muutmise seaduse (Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumine) eelnõu (240 SE).

Esimene lugemine – 2 eelnõu: Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse, sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (256 SE).

Komisjonides

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 9: Riigikontrolli kontrolliaruande „Haridustoetuste kasutamine valdades ja linnades“ arutelu, kutsutud haridus- ja teadusminister Maris Lauri, riigihalduse minister Arto Aas ja Riigikontrolli esindajad, istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L 333).

Sündmused

Kell 10.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor avab Väätsa Põhikooli uue koolimaja (Väätsa).

Neljapäev, 22. september

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – 3 eelnõu: sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (235 SE); Riigikogu otsuse “Rahvahääletuse korraldamine Eesti rahvusvahelise kaitse saajate piirarvu kehtestamiseks” eelnõu (229 OE); Riigikogu otsuse “Rahvahääletuse korraldamine Euroopa Liidu immigrantide ümberjaotamise kava osas“ eelnõu (261 OE).

Kell 14 – komisjonides istungid

riigikaitsekomisjonis – kell 13.15: riigikaitseliste sundkoormiste rakendamine ja naiste vabatahtlik ajateenistuskohustuse täitmine, kutsutud Kaitseressursside Ameti peadirektor Margus Pae;

keskkonnakomisjonis ja riigikaitsekomisjoni ühisistung – kell 13.45: tuulepargid ja eelhoiatus, kutsutud kaitseministeeriumi esindaja ja eksperdid (ruum L241);

majanduskomisjonis – kell 13: e-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seaduse eelnõu (237 SE); Eesti täiendavad seisukohad ELi direktiivi eelnõule, mis käsitleb töötajate lähetamist seoses teenuste osutamisega, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile.

Sündmused

Kell 7.06 – vastupanuvõitluse päeva hommikul heiskavad lipu Pika Hermanni torni 21. Kooli õpilased. Pärast lipuheiskamist kohtuvad liputoimkonna liikmed Riigikogu esimehe Eiki Nestoriga.

Kell 10.30 – õiguskomisjoni liikmed kohtuvad prokuröridega Saksamaalt, Itaaliast ja Rumeeniast.

Kell 11 – õiguskomisjoni liikmed kohtuvad Austria prokuröride ja kohtunike delegatsiooniga (Komandandi maja).

Kell 11.30 – väliskomisjoni esimees Sven Mikser kohtub Hispaania välisministeeriumi kõrgetasemelise delegatsiooniga (ruum L251).

Kell 13.30 – Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kalle Palling kohtub Hispaania välisministeeriumi kõrgetasemelise delegatsiooniga.

Reede, 23. september

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10: Eesti seisukohad 26.-27. septembril toimuval mitteametlikul ELi kaitseministrite kohtumisel, kutsutud kaitseminister Hannes Hanso; Eesti seisukohad 29. septembril toimuval ELi konkurentsinõukogu (siseturg ja tööstus) istungil, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindaja; seisukoha andmine ELi määruse eelnõule, millega muudetakse määrust rändluse hulgiturgude eeskirjade osas, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindaja; seisukoha andmine ELi direktiivi eelnõule, mis käsitleb töötajate lähetamist seoses teenuste osutamisega (Eesti täiendavad seisukohad), kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja.

Sündmused

Kell 10 – Riigikogu esimees Eiki Nestor avab XII Rahvusvahelise merekonverentsi (Tallink Spa konverentsikeskus).

Kell 12 – Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder osaleb Eesti Maaülikooli 65. aastapäeva aktusel ja sellele järgneval vilistlaskogu kokkutulekul.

Laupäev, 24. september

Sündmused

Kell 12 – Riigikogu liikmed osalevad Vabariigi Presidendi valimiskogu I hääletusvoorus.

Kell 16 – kui I voorus Vabariigi Presidenti ei valita, osalevad Riigikogu liikmed valimiskogu II hääletusvoorus.

Välislähetused

18. – 19. september
Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder (19.09) ja kultuurikomisjoni aseesimees Aadu Must osalevad Balti Assamblee presiidiumi istungil Riias.

20. – 21. september
Riigikogu liige Jaak Madison osaleb Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee sotsiaal- tervishoiu ja säästliku arengu komitee istungil Pariisis.

25. september – 1. oktoober
Riigikogu liige Anne Sulling osaleb rahvusvahelisel astronautika kongressil Mehhikos.

Riigikogu pressiteenistus
Kati Varblane
T: 631 6353, 516 9152
[email protected]
Päringud: [email protected]

 

Tagasiside