Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VIII istungjärgu 2. töönädal 19.–22. septembrini

Esmaspäev, 19. september

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete arupärimistele Turba-Risti raudtee väljajätmise kohta Eesti taaste- ja vastupidavuskavast (nr 138), Tallinna haigla ja meditsiinikopterite projektide väljajätmise kohta Eesti taaste- ja vastupidavuskavast (nr 139) ning valitsuse töövõime ja pädevuse kohta (nr 140) vastab peaminister Kaja Kallas.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Keskkonnakomisjoni videoistungil – kell 11.10: metsanduse arengukava hetkeseisu tutvustus, kutsutud Keskkonnaministeeriumi, Eesti Maaülikooli, Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudi, keskkonnakonsultatsioonifirma Mavesi esindajad;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: Riigikontrolli audit „Gümnaasiumivõrgu kujundamine“, kutsutud Riigikontrolli ning Haridus- Teadusministeeriumi esindajad; põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (611 SE); Rahvusooperi pöördumine seoses rahvusooperile eraldatava tegevustoetusega ja rahvusooperi töötasudega, kutsutud Rahvusooper Estonia peadirektor Ott Maaten (A. Rei nõupidamisruum);

maaelukomisjonis – kell 11.10: kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (136 SE), kutsutud maaeluminister Urmas Kruuse, keskkonnaminister Madis Kallas; Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse eelnõu (666 SE), kutsutud maaeluminister Urmas Kruuse;

majanduskomisjoni videoistungil – kell 11.10: Rail Balticu projekti Eesti osa vahearuande tutvustus, kutsutud majandus- ja taristuminister Riina Sikkut; arvamuse andmine Riigikohtule põhiseaduslikkuse järelevalve asjas nr 5-22-5;

rahanduskomisjonis– kell 11.15: Riigikogu otsuse „Audiitori nimetamine Riigikontrolli 2022.–2023. aasta tegevuse kontrollimiseks“ eelnõu; Riigikogu otsuse „Riigikogu liikmest Eesti Panga Nõukogu liikme nimetamine“ eelnõu; välismaiste e-poodide käibemaksu alalaekumise analüüsist; teenusplatvormide tegevuse maksustamisest;

riigikaitsekomisjonis – kell 11.15: Ühendkuningriigi välis-, julgeoleku- ja sisepoliitilistest arengutest uue peaministri valitsemisajal, kutsutud Eesti Suursaatkonna Ühendkuningriigis asejuht Inga Bowden, kaitseatašee kolonelleitnant Meelis Vilippus; olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Riigikaitse jätkusuutlik rahastamine“ algatamine;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: Sotsiaalministeeriumi õigusloome plaanidest, kutsutud tervise- ja tööminister Peep Peterson, sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo; riigilõivuseaduse täiendamise seaduse eelnõu (598 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindajad; psühhiaatrilise abi seaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (600 SE) kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindajad;

väliskomisjoni videoistungil – kell 11.15: 1. oktoobril toimuvatest Läti parlamendi valimistest, kutsutud Eesti suursaadik Lätis Eerik Marmei (videosild); Eesti tegevusest Ukraina toetamisel diplomaatilisel tasandil, kutsutud Välisministeeriumi esindajad; Riigikogu otsuse „Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine“ muutmise eelnõu; Riigikogu otsuse „Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine“ muutmise eelnõu; Riigikogu otsuse „Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine“ muutmise eelnõu;

õiguskomisjoni videoistungil – kell 11.15: turvategevuse seaduse eelnõu (638 SE), kutsutud siseminister Lauri Läänemets; turvaseaduse muutmise seaduse eelnõu (629 SE), kutsutud siseminister Lauri Läänemets; olulise tähtsusega riiklik küsimus „Päästeameti vastutus ühiskonnas tulenevalt julgeolekuolukorrast ja elanikkonnakaitse tõhustamise ja arendamise vajadusest“, kutsutud siseminister Lauri Läänemets, Päästeameti esindajad ning sisejulgeoleku ekspert Erkki Koort; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi kohta, milles käsitletakse avalikus elus osalevate inimeste kaitsmist ilmselgelt põhjendamatute või kuritarvituslike hagide eest, kutsutud justiitsministeeriumi esindajad;

eesti keele õppe arengu probleemkomisjonis – kell 13.30: üldhariduskoolides eestikeelsele haridusele üleminek ülikoolide vaates, kutsutud Tallinna Ülikooli ja Tartu Ülikooli esindajad;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: Kaitsepolitseiameti 2022. aasta eelarve täitmisest ja 2023. aasta eelarvest, kutsutud siseminister Lauri Läänemets ja Kaitsepolitseiameti peadirektor Arnold Sinisalu;

korruptsioonivastases erikomisjonis– kell 13.30: Eesti esindaja kandidaadi Euroopa Kontrollikoja liikme ametikohale nimetamisest, kutsutud Rahandusministeeriumi kantsler Merike Saks ja MTÜ Korruptsioonivaba Eesti juhatuse esimees Steven-Hristo Evestus;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: Euroopa Kontrollikoja liikme kandidaadi Keit Pentus-Rosimannuse kuulamine, kutsutud rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus, maaeluminister Urmas Kruuse, riigisekretär Taimar Peterkop ning riigikontrolör Janar Holm; Riigikontrolli ülevaade „Euroopa Liidu toetuste kasutamise riskid ja õppetunnid“, kutsutud rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus, riigikontrolör Janar Holm; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333 ja videosild).

Sündmused

Kell 14.30 – Riigikogu esimees Jüri Ratas kohtub uue Soome suursaadiku Vesa Vasaraga.

Kell 15.15 – Väliskomisjoni liikmed kohtuvad Flaami parlamendi väliskomisjoni delegatsiooniga (L262).

Teisipäev, 20. september

Kell 10 – täiskogu istung

Õiguskantsler Ülle Madise teeb ettekande õiguskantsleri tegevusest 2021–2022. aastal.

Esimene lugemine – üks eelnõu: kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (594 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjoni videoistungil – atmosfääriõhu kaitse seaduse ja tööstusheite seaduse muutmise seaduse eelnõu (568 SE), kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad; jäätmeseaduse, pakendiseaduse ja tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (665 SE), kutsutud keskkonnaminister Madis Kallas; ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse eelnõu (523 SE), kutsutud Keskkonnaministeeriumi ja Eesti Vee-ettevõtete Liidu esindajad;

kultuurikomisjoni videoistungil Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse teadus- ja tehnoloogiakoostöö kokkuleppe muutmise ja pikendamise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (649 SE), kutsutud haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas; keeleseaduse muutmise seaduse eelnõu (640 SE), kutsutud eelnõu algatajate esindaja Anti Poolamets, Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja ja Keeleameti peadirektor Ilmar Tomusk;

maaelukomisjoni videoistungilkalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (136 SE), kutsutud Maaeluministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi, Eesti Kalaliidu, Eesti Kalurite Liidu, Eesti Kaugpüüdjate Liidu, Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu ning rannakalurite esindajad;

majanduskomisjoni videoistungil – energiamajanduse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (656 SE), kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja;

põhiseaduskomisjonis – riigi peaprokuröri ülevaade seadusega prokuratuurile pandud ülesannete täitmise kohta eelmisel kalendriaastal, kutsutud riigi peaprokurör Andres Parmas; välismaalaste seaduse ja kõrgharidusseaduse muutmise seaduse eelnõu (612 SE), kutsutud algataja EKRE fraktsiooni esindaja Jaak Valge ja Siseministeeriumi esindajad; välismaalaste seaduse ja kõrgharidusseaduse muutmise seaduse eelnõu (618 SE), kutsutud algataja EKRE fraktsiooni esindaja Jaak Valge ja Siseministeeriumi esindajad; välismaalaste seaduse ja kõrgharidusseaduse muutmise seaduse eelnõu (628 SE), kutsutud algataja EKRE fraktsiooni esindaja Jaak Valge ja Siseministeeriumi esindajad; välismaalaste seaduse ja kõrgharidusseaduse muutmise seaduse eelnõu (631 SE), kutsutud algataja EKRE fraktsiooni esindaja Jaak Valge ja Siseministeeriumi esindajad, välismaalaste seaduse ja kõrgharidusseaduse muutmise seaduse eelnõu (636 SE), kutsutud algataja EKRE fraktsiooni esindaja Jaak Valge ja Siseministeeriumi esindajad; välismaalaste seaduse ja kõrgharidusseaduse muutmise seaduse eelnõu (637 SE), kutsutud algataja EKRE fraktsiooni esindaja Jaak Valge ja Siseministeeriumi esindajad;

rahanduskomisjonis erimärgistatud diislikütuse kasutusala ajutisest laiendamisest, kutsutud ettevõtjate esindusorganisatsioonid (ruum L333);

riigikaitsekomisjonis – 29.–30. augustil Prahas toimunud Euroopa Liidu kaitseministrite kohtumisest ja arengutest Eesti riigikaitse valdkonnas, kutsutud kaitseminister Hanno Pevkur; olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Riigikaitse jätkusuutlik rahastamine“ algatamine;

riigikaitsekomisjoni väljasõiduistungil – kell 15.15: Kaitseressursside Ameti tegevusest, kutsutud Kaitseressursside Ameti peadirektori ülesannetes Anu Rannaveski. (Tallinn, Kaitseressursside Amet);

sotsiaalkomisjonis – töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (615 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi, Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooni, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ning Eesti Advokatuuri, Eesti Tööandjate Keskliidu esindajad; arvamuse andmine Riigikohtule põhiseaduslikkuse järelevalve asjas nr 5-22-6, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindajad;

väliskomisjoni videoistungil – Eesti ja Aasia tulevikusuhete raportist, kutsutud raporti koostanud Tartu Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli, Estonian Business Schooli ja Sisekaitseakadeemia töörühma teadurid ning Välisministeeriumi esindajad (Riigikogu konverentsisaalis).

Kolmapäev, 21. september

Kell 12 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – kolm eelnõu: riigilõivuseaduse täiendamise seaduse eelnõu (598 SE), Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse, töölepingu seaduse ja töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (599 SE), psühhiaatrilise abi seaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (600 SE).

Esimene lugemine – kolm eelnõu: kalandusturu korraldamise seaduse eelnõu (645 SE), töötuskindlustuse seaduse, tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ja töövõimetoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (657 SE), haldusmenetluse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (634 SE).

Komisjonide istungid

riigieelarve kontrolli erikomisjoni videoistungil – kell 9: Riigikontrolli kontrolliaruanne „Riigiteede rahastamise jätkusuutlikkus“, kutsutud Riigikontrolli esindajad;

riigikaitsekomisjoni erakorralisel istungil – kell 14.15: julgeolekuolukorra arengud, kutsutud kaitseminister Hanno Pevkur ja Kaitseministeeriumi valitsemisala esindajad.

Sündmused

Kell 14.30 – Riigikogu esimees Jüri Ratas kohtub Ameerika Ühendriikide saatkonna ajutise asjuri Gabrielle Cowaniga.

Neljapäev, 22. september

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – kaks eelnõu: Riigikogu otsuse „Riigikogu liikmest Eesti Rahvusraamatukogu nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine“ eelnõu (669 OE), Riigikogu otsuse „Eesti Rahvusringhäälingu tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjast Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikme nimetamine“ eelnõu (670 OE).

Komisjoni istung

Majanduskomisjoni erakorralisel istungil – kell 8: elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu algatamine, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja.

Sündmused

Kell 7.25 – Riigikogu esimees Jüri Ratas kohtub Tallinna 21. Kooli liputoimkonnaga, mille liikmed heiskavad vastupanuvõitluse päeva puhul Pika Hermanni torni riigilipu.

Kell 11 – Riigikogu esimees Jüri Ratas kohtub Taani suursaadiku Niels Boel Abrahamseniga.

Kell 13.40 – Riigikogu esimees Jüri Ratas kohtub Ukraina Ülemraada liikme Oleksii Hontšarenkoga.

Reede, 23. september

Komisjoni istung

Euroopa Liidu asjade komisjoni videoistungil – kell 10: Eesti seisukohad 26. septembril toimuval Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusnõukogu istungil, kutsutud maaeluminister Urmas Kruuse ja keskkonnaminister Madis Kallas; seisukoha andmine: Euroopa Komisjoni direktiivi eelnõu ettepanek, milles käsitletakse rohelisele majandusele üleminekuga seoses tarbijate võimestamist, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja; seisukoha andmine Euroopa Komisjoni direktiivi eelnõu ettepaneku kohta, milles käsitletakse avalikus elus osalevate inimeste kaitsmist ilmselgelt põhjendamatute või kuritarvituslike hagide eest, kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja.

Sündmus

Riigikogu esimees Jüri Ratas viibib Keskerakonna fraktsiooni väljasõidul Võrumaal.

Pühapäev, 25. september

Sündmus

Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Raimond Kaljulaid ja aseesimees Leo Kunnas külastavad lisaõppekogunemist „Okas 2022“, kus vaatlevad lahinglaskmisi Sirgala harjutusväljal ning tutvuvad õhutõrjepataljoni ja Scoutspataljoni tegevusega.

Välislähetused

17.–20. september
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) delegatsiooni liige Urmas Reitelmann osaleb ENPA migratsiooni-, pagulaste ja ümberasustatud isikute komitee istungil Ateenas Kreekas.

18.–19. september
Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Raivo Tamm osaleb Balti riikide ja Poola Euroopa Liidu asjade komisjonide esimeeste kohtumisel Vilniuses Leedus.

22.-23. september
Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liikmed Urve Tiidus, Hele Everaus ja Mihhail Korb osalevad Balti Assamblee Konsultatiivnõukogu, presiidiumi ja eelarvekomitee istungitel Riias Lätis.

25.–28. september
Riigikogu esimees Jüri Ratas osaleb endise Jaapani peaministri Shinzo Abe riiklikul matusel Tokyos Jaapanis.

Riigikogu pressiteenistus
Maris Meiessaar
tel 631 6353, 5558 3993
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside