Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu IV istungjärgu 5. töönädal 19. – 22. oktoobrini

Esmaspäev, 19. oktoober

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikohtu liige Urmas Volens annab ametivande.

Esimene lugemine – neli eelnõu: 2020. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (252 SE); 2021. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (254 SE); rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (rahapesu andmebüroo valitsusasutuseks ümberkujundamine) eelnõu (259 SE); riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (253 SE).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjoni videoistungil – kell 13.30: Eesti seisukohad 22. – 23. oktoobril toimuval mitteametlikul Euroopa Liidu konkurentsivõime nõukogu ministrite kohtumisel (siseturg ja tööstus), kutsutud majandus- ja taristuminister Taavi Aas; Eesti seisukohad 23. oktoobril toimuval Euroopa Liidu keskkonnanõukogu istungil, kutsutud keskkonnaminister Rene Kokk;

keskkonnakomisjonis – kell 12: 2021. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (254 SE), kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: 2021. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (254 SE), Euroopa Nõukogu filmialase kaastootmise konventsiooni (uuendatud) ratifitseerimise seaduse eelnõu (258 SE), kutsutud kultuuriminister Tõnis Lukas (A. Rei nõupidamisruum);

maaelukomisjonis – kell 11.10: põllumajanduse teadus- ja arendustegevusest, kutsutud Maaeluministeeriumi, Eesti Maaülikooli, Eesti Taimekasvatuse Instituudi ja Jõgeva Sordiaretuse esindajad (ruum L332);

majanduskomisjonis – turismivaldkonna olukorrast ja tuleviku väljavaadetest, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Maaeluministeeriumi, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse, Eesti Tööandjate Keskliidu, Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooni, SA KredEx, Maaelu Edendamise SA, Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu, Eesti Turismifirmade Liidu, Reisibüroode Liidu, MTÜ Eesti Maaturismi, Eesti Kämpingute Liidu, SA Põhja-Eesti Turism ja SA Tartumaa Turism esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (Riigikogu konverentsisaal);

rahanduskomisjonis – kell 11.15: 2021. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (254 SE), kutsutud keskkonnaminister Rene Kokk; tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (213 SE);

riigikaitsekomisjonis – kell 11.15: Balti Assamblee Eesti delegatsiooni tegevusest BA kaitse- ja julgeolekukomisjonis Eesti eesistumise ajal, kutsutud Balti Assamblee Eesti delegatsiooni aseesimees ja Balti Assamblee presiidiumi liige Johannes Kert ning delegatsiooni liige Urve Tiidus; Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelise merejulgeoleku koalitsiooni operatsioonil Sentinel“ eelnõu (211 OE), kutsutud Kaitseministeeriumi esindajad; digitaalsest julgeolekust, kutsutud NATO strateegilise kommunikatsiooni keskuse esindaja;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: 2021. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (254 SE), kutsutud rahvastikuminister Riina Solman; töövaidluse lahendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (214 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindajad; Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele seadusandlike muudatuste väljatöötamiseks pikaajalise hoolduskoormuse probleemi lahendamiseks“ eelnõu (224 OE);

väliskomisjoni videoistungil – Eesti Arktika Nõukogu vaatlejastaatuse taotlusest, kutsutud Välisministeeriumi esindajad;

õiguskomisjonis kell 11.15: komisjoni tööst;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.15: komisjoni esimehe ja aseesimehe erakorralised valimised; Danske Banki uurimisest, kutsutud riigi peaprokurör Andres Parmas; julgeolekuolukorrast, kutsutud Kaitsepolitseiameti peadirektor Arnold Sinisalu;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: kohtumine MTÜ Korruptsioonivaba Eesti esindajatega, kutsutud MTÜ Korruptsioonivaba Eesti juhatuse esimees Steven-Hristo Evestus ja tegevjuht Carina Paju (ruum L332);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: riigi eelarvestrateegiast aastateks 2021–2024, kutsutud Rahandusministeeriumi esindajad; komisjonide ja fraktsioonide ettepanekutest Riigikontrolli 2021. aasta tööplaani; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333);

eesti keele õppe arengu probleemkomisjonis – kell 13.30: eesti keel teise keelena õppe tulemuslikkusest; eesti keel teise keelena õppematerjalidest;

rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjonis – kell 13.30: rahvastikupoliitika põhialustest; arengustrateegia „Eesti 2035“ rahvastiku valdkonda puudutavast.

Sündmus

Kell 13 – Parlamentidevahelise Liidu (IPU) Eesti delegatsiooni liikmed Toomas Kivimägi ja Helle-Moonika Helme osalevad videosilla vahendusel IPU 12+ koosolekul.

Teisipäev, 20. oktoober

Kell 10 – täiskogu istung

Teine lugemine – üks eelnõu: kohanimeseaduse muutmise seaduse eelnõu (186 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – 2021. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (254 SE), kutsutud riigihalduse minister Jaak Aab; 2021. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (254 SE), kutsutud majandus- ja taristuminister Taavi Aas;

kultuurikomisjonis – parlamentaarne kuulamine õpetajate järelkasvu teemadel, kutsutud Eesti Õpetajate Liidu, Eesti Haridustöötajate Liidu, Eesti Kutseõppe Edendamise Ühingu ja Õpetajate Ühenduste Koostöökoda esindajad (Riigikogu konverentsisaal);

maaelukomisjonis – arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise „Talust taldrikule strateegia: õiglane, tervislik ja keskkonnasõbralik toidusüsteem“ kohta, kutsutud Maaeluministeeriumi esindajad; mahepõllumajanduse seaduse ning taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (260 SE), kutsutud Maaeluministeeriumi esindajad;

majanduskomisjonis – maagaasiseaduse muutmise seaduse eelnõu (256 SE), 2021. aasta eelarve tutvustus majandus- ja taristuministri vastutusvaldkonnas, kutsutud majandus- ja taristuminister Taavi Aas;

põhiseaduskomisjonis – komisjoni esimehe ja aseesimehe erakorraline valimine; pühade ja tähtpäevade seaduse ning Eesti lipu seaduse muutmise seaduse eelnõu (172 SE), pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seaduse eelnõu (131 SE), pühade ja tähtpäevade seaduse ning Eesti lipu seaduse muutmise seaduse eelnõu (132 SE);

rahanduskomisjonis – kell 13: kohtumine Eesti Panga esindajatega, kutsutud Eesti Panga president Madis Müller; Riigikogu otsuse „Eesti Vabariigi osaluse suurendamine Rahvusvahelises Finantskorporatsioonis“ eelnõu (237 OE); maksualase teabevahetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (238 SE); KredExi meetmete rakendamisest, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja KredExi esindajad;

riigikaitsekomisjoni ja väliskomisjoni väljasõiduistungil – Kaitseväe osalusega välismissioonide piirkonnas toimuvast (Kaitseväe peastaap);

sotsiaalkomisjonis – puude määramise rakenduspraktikast ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse kohaldamisest alaealistele, kutsutud Sotsiaalkindlustusameti, Sotsiaalministeeriumi, Eesti Haigekassa, Eesti Puuetega Inimeste Koja, Eesti Linnade ja Valdade Liidu ning Õiguskantsleri Kantselei esindajad; kollektiivsest pöördumisest „Seadustame Eestis eutanaasia“; psühhiaatrilise abi seaduse § 3 täiendamise seaduse eelnõu (115 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi ja Eesti Lastevanemate Liidu esindaja;

õiguskomisjonis kell 14: Riigikogu otsuse „„Õigusloomepoliitika põhialused aastani 2030“ heakskiitmine“ eelnõu (53 OE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja; Riigikogu otsuse „„Kriminaalpoliitika põhialused aastani 2030“ heakskiitmine“ eelnõu (52 OE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja; pankrotiseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (195 SE), kutsutud justiitsminister Raivo Aeg ja Tartu Ülikooli emeriitprofessor Paul Varul

Sündmus

Kell 13 – Eesti-Aserbaidžaani parlamendirühma ja väliskomisjoni liikmed kohtuvad Aserbaidžaani suursaadiku Murad Najafbayli ja Aserbaidžaani diasporaa esindajatega (A. Rei nõupidamisruum).

Kolmapäev, 21. oktoober

Kell 12 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Teine lugemine – üks eelnõu: liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (191 SE).

Esimene lugemine – neli eelnõu: ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise investeeringute kaitse lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (246 SE); välismaalaste seaduse, kõrgharidusseaduse ning õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (241 SE); söödaseaduse muutmise seaduse eelnõu (225 SE); loomakaitseseaduse ja pankrotiseaduse muutmise seaduse eelnõu (226 SE).

Sündmus

Kell 9 Eesti-Ukraina parlamendirühm kohtub Eesti Ukrainlaste Kongressi esimehe Vira Konõkiga (A. Rei nõupidamisruum).

Kell 12 – väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa kohtub Hiina suursaadiku Li Chaoga.

Neljapäev, 22. oktoober

Kell 10 – täiskogu istung

Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Kuidas elada koroonaviirusega?“ arutelu. Ettekande teevad Eesti Reformierakonna fraktsiooni esimees Kaja Kallas, Tartu Ülikooli meditsiinilise mikrobioloogia ja viroloogia professor Irja Lutsar, AS Estravel tegevdirektor Anne Samlik ja SA Kuressaare Haigla juhatuse liige Edward Laane.

Esimene lugemine – üks eelnõu: tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seaduse (intellektuaalomandi õiguse rikkumisele tugineva hagi tagamine) eelnõu (231 SE); võlaõigusseaduse muutmise seaduse (üürisuhted) eelnõu (232 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

kultuurikomisjonis – kell 13.30: parlamentaarne kuulamine õpetajate järelkasvu teemadel, kutsutud Noored Kooli, Tagasi Kooli, asendusõpetajate vahendusprogrammi ASÕP, MTÜ Alustavat Õpetajat Toetava Kooli ja Edumus esindajad (A. Rei nõupidamisruum);

väliskomisjonis – arvamuse andmine põhiseaduskomisjonile: välismaalaste seaduse, kõrgharidusseaduse ning õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (241 SE), kutsutud Siseministeeriumi esindajad;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 9: COVID-19 kriisimeetmete kasutamist käsitlevatest audititest, kutsutud riigikontrolör Janar Holm.

Sündmused

Kell 10 – Riigikogu vesinikutehnoloogia toetusrühma esimees Annely Akkermann avab Arenguseire Keskuse konverentsi „Kas Eesti on vesinikurongist maha jäämas?”, konverentsist on veebiülekanne (Kultuurikatel).

Kell 10.30 ja 15.30 – Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Maria Jufereva-Skuratovski, liige Urmas Reitelmann ning asendusliikmed Vilja Toomast ja Raivo Tamm osalevad ENPA alalise komisjoni videokohtumistel.

Reede, 23. oktoober

Sündmused

Kell 10.30 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas kohtub Šveitsi rahvusnõukogu esimehe Isabelle Moret’ga (J. Tõnissoni nõupidamisruum).

Kell 10.30 – Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Maria Jufereva-Skuratovski, liige Urmas Reitelmann ning asendusliikmed Vilja Toomast ja Raivo Tamm osalevad ENPA alalise komisjoni videokohtumisel.

Kell 14.30 – Euroopa Liidu asjade komisjoni aseesimees Riina Sikkut kohtub Šveitsi rahvusnõukogu esimehe Isabelle Moret’ga.

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
tel 631 6592, 510 6179
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside