Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu II istungjärgu 5. töönädal 19. – 22. oktoobrini

Esmaspäev, 19. oktoober

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete esitanud kaheksale arupärimisele vastavad riigikontrolör Alar Karis Tallinna Sadama 2012. aasta Riigikontrolli auditi mõju kohta; kaitseminister Hannes Hanso avaliku sektori töötajate avalduste kohta sotsiaalmeedias, rahvusliku kaitsetööstuse suunamise ja toetamise kohta; justiitsminister Urmas Reinsalu kohtusüsteemi korralduse kohta, valimisea langetamise mõjude kohta ja presidendi otsevalimiste võimalikkuse kohta Eestis, korteriomandi- ja korteriühistuseaduse probleemide kohta ja välisminister Marina Kaljurand Euroopa Liidu eesistujamaa rolli täitmise kohta 2018. aastal.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjon – kell 13: Eesti seisukohad 26. oktoobril toimuval keskkonna nõukogu istungil, kutsutud keskkonnaministeeriumi esindaja; Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu, millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ eesmärgiga hoogustada heitkoguste kulutõhusat vähendamist ja investeeringuid, mis toetavad süsinikdioksiidiheite vähendamist, kutsutud keskkonnaministeeriumi esindaja;

keskkonnakomisjonis – keskkonnaseire seaduse eelnõu (100 SE), kutsustud keskkonnaministeeriumi esindaja; Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ eesmärgiga hoogustada heitkoguste kulutõhusat vähendamist ja investeeringuid, mis toetavad süsinikdioksiidiheite vähendamist, eelnõu kohta, arvamuse andmine ELAK-ile, kutsutud, keskkonnaministeeriumi esindajad;

“Ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Islandi vahelise lepingu, milles käsitletakse Islandi osalemist Euroopa Liidu, selle liikmesriikide ja Islandi kohustuste ühises täitmises Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste raamkonventsiooni Kyoto protokolli teisel kohustusperioodil“ ratifitseerimise seaduse eelnõu (60 SE);

kultuurikomisjonis – õiguskantsleri ettepanek põhihariduse korralduse põhiseaduspärasusest, kutsustud õiguskantsler Ülle Madise, haridus- ja teadusministeeriumi kantsler Janar Holm;

maaelukomisjonis Organic Estonia idee tutvustus, kutsutud idee autor Siim Kabrits;

majanduskomisjonis – kell 11.10: majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisala 2016. aasta eelarve tutvustus; raamatupidamise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (65 SE);

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 34 täiendamise seaduse eelnõu (49 SE); kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (42 SE), kutsutud justiitsministeeriumi ja Riigikogu Kantselei valimiste osakonna esindajad;

rahanduskomisjonis – osamaksete ühtsesse kriisilahendusfondi ülekandmise ja ühiskasutusse võtmise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (68 SE); 2016. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (103 SE), kutsutud sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna; perioodi 2014−2020 struktuuritoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu
(79 SE); Riigikogu otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõu (50 OE);

riigikaitsekomisjonis – strateegiline kommunikatsioon, kutsutud kaitseministeeriumi ja Riigikantselei esindajad; kandidaatide esitamine George Marshalli Keskuse korraldatavatele 2016. aasta kursustele;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse eelnõu (64 SE); tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (73 SE); nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (74 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi esindajad;

väliskomisjonis – ülevaade arengutest Moldovas, kutsutud välisministeeriumi esindajad; ülevaade 13.-15. oktoobril toimunud Riigikogu Eesti-Venemaa parlamendirühma visiidist Moskvasse, kutsutud Eesti-Vene parlamendirühma esimees Igor Gräzin;

õiguskomisjonis – kell 11.15: justiitsministeeriumi haldusala 2016. aasta riigieelarve raames, kutsutud justiitsministeeriumi esindajad;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: ülevaate pagulaste teemal, kutsutud politsei- ja piirivalveameti esindaja;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: korruptsioonivastasest strateegiast aastateks 2013-2020 ja selle rakendusplaanist aastateks 2015-2018, kutsustud justiitsministeeriumi esindaja; Riigikogu liikme Eerik-Niiles Krossi informatsioon OÜ Kõue mõis laenulepingu refinantseerimise kohta Blue Oil Ltd poolt (ruum L332);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.30: Riigikontrolli kontrolliaruande „Lairibavõrgu ehk kiire interneti väljaehitamise tulemuslikkus“ arutelu, kutsutud majandus- ja taristuminister Kristen Michal, Eesti Lairiba Arenduse SA, Tehnilise Järelevalve Ameti, Konkurentsiameti ja Riigikontrolli esindajad. Istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333);

Sündmused

Kell 11.30 Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb Slovaki Vabariigi presidendi Andrej Kiska riigivisiidi puhul ametlikul tervitustseremoonial (Kadrioru loss); kell 14 – 15.30: Riigikogu esimehe ja Slovaki presidendi kohtumine, osalevad Riigikogu liikmed Kadri Simson, Sven Mikser ja Kalle Palling.

18. – 23. oktoober Riigikaitsekomisjoni liikmed Ain Lutsepp ja Jaanus Karilaid osalevad XXXIII Kõrgematel Riigikaitsekursustel Roostal, Läänemaal.

Teisipäev, 20. oktoober

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – 2 eelnõu: 2016. aasta riigieelarve seaduse eelnõu eelnõu (103 SE); töövõimetoetuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (84 SE);

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – Jahiseaduse §-ga 10¹ täiendamise ja püsiasustusega väikesaarte seaduse § 5 lõike 1 täiendamise seaduse eelnõu (56 SE), kutsustud eelnõu algatajad, keskkonnaministeeriumi ja siseministeeriumi esindajad; veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (76 SE);

kultuurikomisjonis – üldhariduse rahastamise mudelite arutelu, kutsutud haridus- ja teadusministeeriumi, rahandusministeeriumi, Eesti Maaomavalitsuste Liidu ja Eesti Linnade Liidu esindajad (Riigikogu konverentsisaalis);

maaelukomisjonis – GM-kultuuride kasvatamine Eestis, lähtudes Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivist (EL) 2015/412, millega anti liikmesriikidele võimalus piirata või keelata oma territooriumil geneetiliselt muundatud organismide kasvatamist, kutsutud keskkonnaministeeriumi, maaeluministeeriumi, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja, Eesti Taimekasvatuse Instituudi, Geenitehnoloogia teadlaste, Eesti Talupidajate Keskliidu ning Eestimaa Loodus Fondi esindajad (ruum L332);

majanduskomisjonis – kohtumine KredEx-i juhtkonnaga; Arengufondi biometaani kasutuselevõtu uuringu tutvustus;

põhiseaduskomisjonis – Riigikogu otsuse “Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine AS Tallinna Sadam juhtkonnas toimunud korruptsiooni ja sellelaadsete juhtumite tulevikus vältimiseks vajalike meetmete uurimiseks” eelnõu (88 OE) ;

rahanduskomisjonis – 2016. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (103 SE), kutsutud välisminister Marina Kaljurand ning tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski; Riigikogu otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõu (86 OE);

riigikaitsekomisjoni ja väliskomisjoni ühisistung – kaitseminister Hannes Hanso annab ülevaade NATO kaitseministrite kohtumisest (ruum L243);

riigikaitsekomisjonis kell 14.30: 2016. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (103 SE) kaitseministeeriumi valitsemisala, kutsutud kaitseminister Hannes Hanso;

sotsiaalkomisjonis – sotsiaalseadustiku üldosa seaduse eelnõu (93 SE); sotsiaalhoolekande seaduse eelnõu (98 SE), kutsutud sotsiaalminister, sotsiaalministeeriumi, Eesti Maaomavalitsuste Liidu, Eesti Linnade Liidu ja kohalike omavalitsuste, Eesti Puuetega Inimeste Koja ja Eesti Rehabilitatsiooniasutuste Liidu esindajad, istung on avalik (Komandandi maja);

väliskomisjonis kell 14.30: 2016. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (103 SE) välisministeeriumi haldusala prioriteedid ja ülevaade 2015. aasta riigieelarve täitmisest; Eesti arengukoostöö ja humanitaarabi arengukava aastateks 2016–2020; Eesti seisukohad Euroopa Liidu välisasjade nõukogu arenguministrite 26. oktoobri istungil kutsutud välisminister Marina Kaljurand;

õiguskomisjonis – vahialuste põgenemisjuhtum Tallinna vanglas, kutsutud justiitsministeeriumi vanglate valdkonna asekantsler Priit Kama;

Sündmused

Kell 14 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Türgi suursaadiku Hayriye Kumaşcıoğlu’ga.

Kell 19 – Riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub XXXIII Kõrgematel Riigikaitsekursustel osalejatega (Roosta, Läänemaa).

Kolmapäev, 21. oktoober

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Teine lugemine – 3 eelnõu: Eesti Vabariigi valitsuse ja Hiina Rahvavabariigi valitsuse vahelise tulumaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu muutmise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (66 SE); väärtpaberituru seaduse muutmise seaduse eelnõu (67 SE); osamaksete ühtsesse kriisilahendusfondi ülekandmise ja ühiskasutusse võtmise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (68 SE);

Esimene lugemine – 2 eelnõu: sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (99 SE); riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (97 SE);

Komisjonides

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 10: E-residentsuse teemaline arutelu, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, Eesti Pangaliidu ja siseministeeriumi esindajad;

Sündmused

Kell 11.15 – Riigikogu esimees Eiki Nestor peab tervituskõne konverentsil „Tööohutus ja töötervisehoid- kas tüütu kohustus või osa majandusest?“ (Nordic Hotel Forum).

Kell 12 – Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb Metsakalmistul Konstantin Pätsi säilmete ümbermatmise 25. aastapäeva mälestustseremoonial.

Kell 12 – Eesti-Maroko parlamendirühma kohtumine Maroko suursaadiku Mohammed Ariadiga.

Kell 12.30 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas avab Toompea lossi kunstisaalis uue näituse Eesti moekunstnike ühenduselt „Olen eestlane“.

Kell 14.15 – Eesti-Kagu-Aasia parlamendirühma esimehe Valdo Randpere kohtub Eesti suursaadikuga Vietnamis Toomas Lukkiga.

Neljapäev, 22. oktoober

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 1 eelnõu: tolliseaduse muutmise seaduse eelnõu (22 SE);

Esimene lugemine – 3 eelnõu: Riigikogu otsuse “Riigikohtu liikme Tõnu Antoni kohtunikuametist vabastamine” eelnõu (104 OE); Riigikogu otsuse “Eesti Arengufondi nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine” eelnõu (109 OE); riigi õigusabi seaduse muutmise seaduse eelnõu (14 SE);

Ülevaade Eesti Arengufondi tegevusest aastatel 2014-2015, ettekandja Eesti Arengufondi juhatuse esimees Pirko Konsa;

Kell 14 – komisjonides istungid

kultuurikomisjonis – kell 13: väljasõit Arvo Pärdi Keskusesse;

sotsiaalkomisjonis – kell 13: meditsiiniseadme seaduse muutmise seaduse eelnõu (63 SE); okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse ja ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (61 SE); sotsiaalseadustiku üldosa seaduse eelnõu (93 SE); sotsiaalhoolekande seaduse eelnõu (98 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi esindajad;

väliskomisjonis – ülevaade arengutest Türgis, kutsutud Eesti suursaadik Türgi Vabariigis Miko Haljas.

Sündmused

Kell 13 – majanduskomisjon kohtub Bundestagi digitaalagenda komisjoniga

Kell 15.30 – konverentsil „Omavalitsus muutuvas maailmas“ Suure-Jaani kooli aulas esinevad ettekandega Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder ja Riigikogu aseesimees Jüri Ratas.

Kell 15.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor tervitab Saksa Bundestagi programmi Internationales Parlaments- Stipendium (IPS) vilistlasi (Riigikogu konverentsisaal).

Kell 17 – Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb tseremoonial, kus Läti Rahvusraamatukogu annab üle Eesti mäluasutustele albumi „Terra Mariana 1186-1888“ (Rahvusraamatukogu).’

Kell 17 – Eesti-Jaapani parlamendirühma liikmed kohtuvad Jaapani riigiministriga majandus- ja fiskaalpoliitika alal Akira Amariga ja teda saatva delegatsiooniga (ruumis L262)

Reede, 23. oktoober

Sündmused

Kell 13 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Tallinna Ülikooli magistrantidega (L262).

Välislähetused

16. – 21. oktoober
Riigikogu liikmed Helmen Kütt ja Marika Tuus-Laul osalevad Parlamentidevahelise Liidu Eesti delegatsioon (IPU) 133.istungjärgul Genfis, Šveitsis.

18. – 19. oktoober
Sotsiaalkomisjoni esimees Aivar Kokk osaleb sotsiaalkomisjoni esimeeste kohtumisel Luksemburgis.

18. – 20. oktoober
Riigikogu liige Imre Sooäär osaleb Vahemere Liidu Parlamentaarse Assamblee (VLPA) energia- ja keskkonnakomitee kohtumisel Viinis, Austrias.

19. – 21. oktoober
Riigikogu liige Raivo Aeg osaleb rahvusvahelisel konverentsil “Developing trends in combating corruption, money laundering and recovering criminal assets in Europe“ Prahas, Tšehhi Vabariigis.

20. – 22. oktoober
Riigikogu liige Marianne Mikko osaleb Euroopa sotsiaaldemokraatide naisorganisatsiooni PES Women koosolekul Brüsselis, Belgias.

21. –  23. oktoober
Riigikogu liige Viktoria Ladõnskaja osaleb Euroopa rahvapartei kongressil Madridis, Hispaanias.

21. –  23. oktoober
Rahanduskomisjoni esimees Remo Holsmer osaleb Põhjamaade Investeerimispanga kontrollkomitee istungil Reikjavikis, Islandil.

21. – 24. oktoober
Riigikogu liige Imre Sooäär osaleb Riigikogu turismi- ja kohaliku toidu saadikuühenduse esindajana rahvusvahelisel turismikonverentsil “A celebration of independence…” Marbellas, Hispaanias.

22. – 23. oktoober
Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kalle Palling viibib töövisiidil Vilniuses, Leedus. Ta kohtub Seimase EL asjade komisjoni esimehe Gediminas Kirkilasega, asevälisminister Raimundas Karoblisega ja Klaipedos Nafta AS (LNG terminali omanik) esindajatega.

22. – 23. oktoober
Keskkonnakomisjoni esimees Rainer Vakra ja komisjoni liige Valeri Korb osalevad Balti Assamblee keskkonnakomisjonide ümarlaual Riias.

23. – 26. oktoober
Riigikogu liige Eerik-Niiles Kross osaleb Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) migratsiooni-, pagulaste ja ümberasustatud isikute komitee väljasõiduistungil Kosi saarel, Kreekas.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
T: 631 6356, 515 3903
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside