Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VIII istungjärgu 9. töönädal 19. – 25. novembrini

Esmaspäev, 19. november

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete esitatud arupärimistele vastavad Jüri Ratas kütusehinna mõju kohta transpordisektorile ja tavatarbijale (nr 451) ning tervise- ja tööminister Riina Sikkut Haigekassa eriarstiabi hanke kohta (nr 449) ja Haigekassa tekitatud kriisi kohta eriarstiabi korralduses (nr 452).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis tööstusheite seaduse muutmise seaduse eelnõu (736 SE), kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad; kollektiivne pöördumine „Laske meil hingata! Kohtla-Järve linna elanike pöördumine Riigikogu poole“;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: kutseõppeasutuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (704 SE), kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad; Riigikogu otsus „Ettepanek Vabariigi Valitsusele Eesti alus- ja koolihariduse muutmiseks ühtseks ja eestikeelseks“ (682 OE);

maaelukomisjonis – kell 11.10: Maaelu Edendamise Sihtasutuse teemaline pöördumine, kutsutud Maaelu Edendamise Sihtasutuse ja pöördumise esindajad; Maaelu Edendamise Sihtasutuse käibekapitali meetmest, kutsutud Maaelu Edendamise Sihtasutuse esindajad; geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse ja taimekaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (681 SE), kutsutud Maaeluministeeriumi esindajad; Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (714 SE); loomakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (734 SE);

majanduskomisjonis – kell 11.10: kohtumine Eesti Energia juhtidega, kutsutud Eesti Energia ASi juhatuse esimees Hando Sutter ja nõukogu esimees Väino Kaldoja;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: Riigikogu otsuse „Velmar Bretti Riigikohtu liikmeks nimetamine“ eelnõu (753 OE), kutsutud Riigikohtu esimees Priit Pikamäe ja Riigikohtu liikme kandidaat Velmar Brett; Riigikogu otsuse „Riigikohtu liikme Malle Seppiku kohtunikuametist vabastamine“ eelnõu (707 OE); Riigikogu otsuse „Riigikohtu liikme Erik Kergandbergi kohtunikuametist vabastamine“ eelnõu (708 OE); Riigikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (701 SE), kutsutud algataja esindaja; Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine rahvastikukriisi lahendamiseks“ muutmine““ eelnõu (754 OE); isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seaduse eelnõu (650 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja; Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (662 SE);

rahanduskomisjonis – kell 11.10: alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse  eelnõu (699 SE); tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (648 SE); tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (705 SE); arvamuse andmine ELAKile: Euroopa Investeerimispanga põhikirja muutmine; alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse muutmise eelnõu (697 SE);

riigikaitsekomisjonis kohtumine Estonian Business Schooli (EBS) esindajaga;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (626 SE), sotsiaalhoolekande seaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (657 SE), tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (698 SE), ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (706 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja;

väliskomisjonis Eesti seisukohad Euroopa Liidu välisasjade nõukogu raames 19.–20. novembril Brüsselis toimuval kaitseministrite kohtumisel, kutsutud Kaitseministeeriumi esindajad;

õiguskomisjonis – kell 11.15: rahapesu tõkestamisest, kutsutud endine Politsei- ja Piirivalveameti rahapesu andmebüroo analüüsi talituse juhataja Aivar Orukask; abipolitseiniku seaduse muutmise seaduse eelnõu (631 SE);

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: küberkuritegevusest ja küberjulgeolekust, kutsutud Kaitsepolitseiameti ja Riigi Infosüsteemi Ameti esindajad;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: kohtumine riigi peaprokuröri Lavly Perlinguga (ruum L247);

probleemkomisjonis rahvastikukriisi lahendamiseks – kell 13.30: välismaalaste seaduse muudatustest, kutsutud Siseministeeriumi esindaja;

probleemkomisjonis riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks – kell 13.15: haldusreformi käigust ja tulemustest, kutsutud kohalike omavalitsuste, külade, Rahandusministeeriumi ja Õiguskantsleri Kantselei esindajad;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13: 2014–2020 Euroopa Liidu toetuste kasutamise hetkeseisust ja järgmise finantsperioodi rahastamisest, kutsutud Euroopa Komisjoni Eesti esinduse, Rahandusministeeriumi ja Riigikontrolli esindajad (ruum L333).

Teisipäev, 20. november

Kell 10 – täiskogu istung

Riigikohtu liikme Heiki Loodi ametivanne.

Olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Elu võimalikkusest maal“ arutelu. Ettekande teevad maaelukomisjoni esimees Aivar Kokk, uuringu „Peamised väljakutsed ja poliitikasoovitused kohaliku omavalitsuse ja regionaaltasandi arengus“ läbiviijate esindaja, Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi valitsemiskorralduse lektor Sulev Lääne ning ettevõtja ja maaelu edendaja, Nopri talu peremees Tiit Niilo.

Kolmas lugemine – 1 eelnõu: relvaseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (654 SE).

Teine lugemine – 2 eelnõu: maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (720 SE); äriseadustiku, mittetulundusühingu seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse (maksekontod) eelnõu (712 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

kultuurikomisjonis kiusamisvaba haridustee visioonidokumendist, kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi, MTÜ Lastekaitse Liidu, SA Kiusamisvaba Kool, SA Archimedese noorteagentuuri, MTÜ Noorteühing TORE ja MTÜ Vaikuseminutid esindajad (ruum L241);

maaelukomisjonis – põllumajandusloomade aretuse seaduse eelnõu (715 SE), kutsutud Maaeluministeeriumi ning Veterinaar- ja Toiduameti esindajad;

majanduskomisjonis kohtumine Konkurentsiameti peadirektori Märt Otsaga;

põhiseaduskomisjonis – rahvastikuregistri seaduse ja sellega seonduvate teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (724 SE), kutsutud Siseministeeriumi esindaja; Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (696 SE); Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu algatamise arutelu;

rahanduskomisjonis – Riigikogu otsuse „Riigi 2017. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine“ eelnõu (694 OE); pandikirjade seaduse eelnõust; investeerimisfondide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (717 SE);

riigikaitsekomisjonis – julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud Kaitseministeeriumi valitsemisala esindajad;

sotsiaalkomisjonis – ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (706 SE), riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (613 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja;

õiguskomisjonis – karistusseadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (terrorismivastase võitluse direktiivi ülevõtmine) eelnõu (642 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi, Siseministeeriumi ja Riigikohtu esindaja; Politsei- ja Piirivalveameti lähiaastate võimekusest, kutsutud PPA peadirektor Elmar Vaher.

Kolmapäev, 21. november

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 7 eelnõu: Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (662 SE); Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (651 SE); maksukorralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (675 SE); ebaausa konkurentsi takistamise ja ärisaladuse kaitse seaduse eelnõu (678 SE); tsiviilseadustiku üldosa seaduse ning võlaõigusseaduse, tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja rahvusvahelise eraõiguse seaduse rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (627 SE); tulumaksuseaduse täiendamise seaduse eelnõu (648 SE); alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (699 SE).

Teine lugemine – 10 eelnõu: jäätmete ja muude ainete kaadamisest põhjustatud merereostuse vältimise 1972. aasta konventsiooni 1996. aasta protokolli 2009. ja 2013. aasta muudatuste heakskiitmise seaduse eelnõu (711 SE); keskkonnatasude seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (660 SE); abipolitseiniku seaduse muutmise seaduse eelnõu (631 SE); isikuandmete kaitse seaduse eelnõu (679 SE); isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seaduse eelnõu (650 SE); tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (698 SE); tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (626 SE); sotsiaalhoolekande seaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (657 SE); tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (705 SE); 2019. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (700 SE).

Esimene lugemine – 13 eelnõu: krediidiasutuste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (750 SE); Riigikogu otsuse „Ühendkuningriigi poolt Euroopa Investeerimispangas märgitud kapitali asendamine“ eelnõu (751 OE); Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni või selle liikmesriigi, Euroopa Liidu või Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juhitaval muul rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil sellesse esmakordsel panustamisel“ eelnõu (744 OE); Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni missioonil Iraagis“ eelnõu (748 OE); Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu sõjalisel missioonil EUNAVFOR Med/Sophia“ eelnõu (745 OE); Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahutagamismissioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias“ eelnõu (739 OE); Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni reageerimisjõudude koosseisus“ eelnõu (738 OE); Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil Inherent Resolve“ eelnõu (747 OE); Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel väljaõppe- ja nõustamismismissioonil Afganistanis“ eelnõu (743 OE); Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu väljaõppemissioonil ja ÜRO rahutagamismissioonil Malis“ eelnõu (746 OE); Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Ühendkuningriigi ühend-ekspeditsiooniväe koosseisus“ eelnõu (740 OE); Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Prantsusmaa sõjalisel operatsioonil Barkhane Malis“ eelnõu (741 OE); Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel ÜRO rahuvalvemissioonil Liibanonis“ eelnõu (742 OE).

Komisjoni istung

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 9: Riigikontrolli kontrolliaruande tutvustus, kutsutud Riigikontrolli esindajad.

Sündmused

Kell 10 – Riigikogu esimees Eiki Nestor ja aseesimees Kalle Laanet osalevad riigireformi konverentsil (Riigikogu konverentsisaal).

Kell 11.15 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Välisministeeriumi ja Tallinna Ülikooli tutvustusprogrammi raames välisajakirjanikega Sri Lankalt.

Kell 19 – Riigikogu esimees Eiki Nestor annab noortekonverentsil „Lahe koolipäev“ üle auhinna tunnustuskonkursi „Hea eeskuju“ selleaastasele laureaadile (Alexela kontserdimaja).

Neljapäev, 22. november

Kell 10 – täiskogu istung

Olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Kuidas lühendada ravijärjekordi“ arutelu. Ettekande teevad Eesti Perearstide Seltsi juhatuse liige, Kivimäe perearstikeskuse perearst Karmen Joller, SA Viljandi Haigla juhatuse liige, psühhiaater Katrin Kaarma, Eesti geenivaramu asedirektor, populatsiooni- ja funktsionaalse genoomika vanemteadur Tõnu Esko ning tervise- ja tööminister Riina Sikkut.

Kell 14 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjoni ja väliskomisjoni ühisistung – kell 9: Eesti seisukohad 25. novembril toimuval Euroopa Ülemkogu (artikkel 50) istungil, kutsutud peaminister Jüri Ratas;

kultuurikomisjonis muuseumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (716 SE);

väliskomisjonis Eesti seisukohad 26. novembril toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu (arenguministrid) istungil, kutsutud Välisministeeriumi esindajad; julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud Kaitseministeeriumi esindajad.

Sündmus

Kell 14  Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb ja astub üles Tartumaa arengustrateegia foorumil.

Reede, 23. november

Komisjoni istung

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10: Eesti seisukohad 26.–27. novembril toimuval ELi haridus-, noorte, kultuuri- ja spordinõukogu istungil, kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad; Eesti seisukohad 26.–27. novembril toimuval ELi haridus-, noorte, kultuuri- ja spordinõukogu istungil, kutsutud Kultuuriministeeriumi esindajad; Eesti seisukohad 26. novembril toimuval ELi välisasjade nõukogu (arengukoostöö) istungil, kutsutud välisminister Sven Mikser; seisukoha andmine: Euroopa Investeerimispanga põhikirja muutmine, kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja;

väliskomisjoni erakorraline istung – kell 15: Riigikogu avaldus “ÜRO globaalse ränderaamistiku kohta” eelnõu (758 AE), kutsutud õiguskantsler Ülle Madise, algataja esindaja ja Välisministeeriumi esindajad.

Sündmused

Kell 13.30 – Riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso osaleb Roostal toimuval kõrgemate riigikaitsekursuste 6. jätkukursusel ettekandega “Julgeolek muutunud maailmas”.

Riigikogu esimees Eiki Nestor on visiidil Võrus, kus külastab Kääpa kooli, kohtub Võrumaa kutsehariduskeskuse pedagoogidega ja osaleb kohalike omavalitsusjuhtide infopäeval.

Välislähetused

14. – 19. november
Riigikogu liige Lauri Luik osaleb Rahvusvahelise Koolispordi Föderatsiooni (ISF) täitevkomitee ja kohalike korralduskomiteede 2020 istungitel Sotšis Venemaal.

14. – 21. november
NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni esimees Marko Mihkelson ning liikmed Hannes Hanso ja Oudekki Loone osalevad NATO PA aastaistungil Halifaxis Kanadas.

18. – 20. november
Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Toomas Vitsut, aseesimees Jaak Madison ning liikmed Monika HaukanõmmTarmo KruusimäeKalle Palling (18. – 19. november) ja Barbi Pilvre osalevad rahvusparlamentide Euroopa Liidu asjade komisjonide konverentsi (COSAC) täiskogu istungil Viinis Austrias.

22. – 24. november
Euroopa Nõukogu Parlamentaarne Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni esimees Marianne Mikko osaleb ENPA alalise komitee istungil Helsingis Soomes.

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
631 6353, 510 6179
[email protected]
päringud: [email protected]

Tagasiside