Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VII istungjärgu 9. töönädal 19. – 25. märtsini

Esmaspäev, 19. märts

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13: Eesti seisukohad 20. märtsil toimuval ELi üldasjade nõukogu istungil (sh artikkel 50 formaat); seisukoha andmine: Euroopa Komisjoni teatis Toidutootmise ja põllumajanduse tulevik (COM(2017) 713); Eesti seisukohad 19. märtsil toimuval ELi põllumajanduse ja kalanduse nõukogu istungil; COSACi küsimustiku vastuste kinnitamine; seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu, mis käsitleb mittesularahaliste maksevahenditega seotud pettuste ja võltsimise vastast võitlust (COM(2017) 489), kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja; seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu, mis reguleerib kaupade müügilepingutega seonduvaid teatavaid aspekte (COM(2017) 637), kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja;

Euroopa Liidu asjade komisjoni ja väliskomisjoni ühisistung – kell 14: 22. – 23. märtsil toimuvast Euroopa Ülemkogu istungist, kutsutud peaminister Jüri Ratas;

keskkonnakomisjonis Väikese väina tammil kulgevatest õhuliinidest, kutsutud Eesti Ornitoloogiaühingu, Saaremaa, Hiiumaa ja Muhumaa vallavalitsuse, ASi Elering, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Keskkonnaministeeriumi esindajad; kollektiivne pöördumine GMOde keelustamisest, kutsutud Keskkonnaministeeriumi ja Maaeluministeeriumi esindajad (ruum L333);

kultuurikomisjonis – kell 11.10: keelevaldkonna arengukavast, kutsutud haridus- ja teadusminister Mailis Reps ning Eesti keelenõukogu ja Eesti Keele Instituudi esindajad (ruum L241);

maaelukomisjonis – kell 11.10: ülevaade Rail Balticu projekti hetkeseisust ja käesoleva aasta tegevustest, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Rahandusministeeriumi, OÜ Rail Baltic Estonia ja Avalikult Rail Balticust esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (Riigikogu konverentsisaal);

majanduskomisjonis – kell 11.10: arvamuse andmine riigikaitsekomisjonile valitsuse algatatud küberturvalisuse seaduse eelnõu (597 SE) kohta; arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, mille eesmärk on anda liikmesriikide konkurentsiasutustele volitused konkurentsieeskirjade täitmise tagamise tõhustamiseks ja tagada siseturu nõuetekohane toimimine, eelnõu kohta COM(2017) 142;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seaduse (digitaalse isikutunnistuse kehtivusaeg) eelnõu (569 SE), kutsutud Siseministeeriumi esindajad; Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmiseks esitatud ettepanekute arutelu jätkamine, kutsutud Riigikogu Kantselei esindajad;

rahanduskomisjonis – kell 11.10: Euroopa Komisjoni talvisest majandusaruandest; ELAKile arvamuse andmine: Eesti seisukohad investeerimisühingute usaldatavusnõuete muutmist käsitlevate Euroopa Parlamendi ja nõukogu õigusaktide eelnõude kohta COM(2017) 790, COM(2017) 791;

riigikaitsekomisjonis riigikaitseliste sundkoormiste seaduse muutmise seaduse eelnõu (572 SE); ülevaade 6. märtsil Brüsselis toimunud Euroopa Liidu kaitseministrite kohtumisest, sh struktureeritud kaitsekoostöö (PESCO), julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud Kaitseministeeriumi valitsemisala esindajad;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: arvamuse andmine ELAKile: Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi eelnõu läbipaistvate ja prognoositavate töötingimuste kohta Euroopa Liidus, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja; ametiühingute seaduse ja kollektiivse töötüli lahendamise seaduse eelnõu algatamise arutelu, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja; Eesti Haigekassa seaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (602 SE), kutsutud tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski;

väliskomisjonis Eesti ekspordipoliitikast ja äridiplomaatia reformist, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi vahelistest läbirääkimistest kaubandusküsimuste osas, Ameerika Ühendriikide poolt kehtestatavate imporditollide võimalikust mõjust Euroopa Liidu kaubanduspoliitikale, kutsutud Välisministeeriumi esindaja;

õiguskomisjonis – kell 11.15: Päästeameti peadirektori kandidaadi suhtes seisukoha andmine, kutsutud siseminister Andres Anvelt ja peadirektori kandidaat Kuno Tammearu; pankrotiseaduse, krediidiasutuste seaduse ja töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse (pankrotihalduri tasu) eelnõu (575 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindajad;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (574 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja;

probleemkomisjonis rahvastikukriisi lahendamiseks – kell 13.30: Rootsi nullvisiooni initsiatiivist ja idee rakendamisest Eestis;

probleemkomisjonis riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks – kell 13.15: ülevaade ja kokkuvõtted 15. märtsil toimunud Riigireformi mõttetalgutest, edasistest tegevustest seoses riigireformi lähtealuste dokumendiga;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13: fiskaalpoliitika-teemaline arutelu, kutsutud eelarvenõukogu ja Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333).

Sündmus

Kell 15 – e-Eesti toetusrühma aseesimees Kalle Palling kohtub Šveitsi Valais’ kantoni parlamendi delegatsiooniga (ruum L240).

Teisipäev, 20. märts

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – 1 eelnõu: kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (578 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis  Otepää valla Uus-Juusa katastriüksuse detailplaneeringust, kutsutud Keskkonnaameti, Otepää Vallavalitsuse, OÜ AB Artes Terrae ja avalduse esindajad (ruum L241);

maaelukomisjonis – valmisolekust hirvlaste kroonilise kurtumushaiguse levikuks Eestisse, kutsutud Veterinaar- ja Toiduameti esindaja; mahepõllumajanduse toetustest 2018. aastal ja mahevilja ekspordil avastatud pettuse võimalikust kahjust Eesti mahepõllumajandusele, kutsutud Maaeluministeeriumi, Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA), Põllumajandusameti, Veterinaar- ja Toiduameti ning AS Baltic Agro esindajad (ruum L332);

majanduskomisjonis Eesti Tööandjate Keskliidu pöördumisest tööjõuturu teemal, kutsutud Eesti Tööandjate Keskliidu esindajad;

rahanduskomisjonis – kell 13.45: alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (595 SE); Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele seoses tulumaksu osalise suunamisega vabaühendustele maksumaksja poolt“ eelnõu (589 OE); ELAKile arvamuste andmised: Eesti seisukohad nõukogu direktiivi, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) käibemaksumäärade osas, eelnõu kohta COM(2018) 20, Eesti seisukohad käibemaksualase halduskoostöö määruse muutmist käsitleva nõukogu määruse eelnõu kohta COM(2017) 706;

riigikaitsekomisjoni väljasõiduistung – Kaitseväe tegevuskavad aastaks 2018, kutsutud Kaitseväe juhtkond (Kaitseväe peastaap);

sotsiaalkomisjonis – töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (581 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi, Tööinspektsiooni ja huvigruppide esindajad (ruum L333);

väliskomisjonis – Eesti eesmärgid Ameerika Ühendriikidega suhete arendamisel 2018. aastal, aktuaalsetest välispoliitilistest teemadest, kutsutud välisminister Sven Mikser; konsulaarseaduse ja isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seaduse eelnõu (584 SE); Riigikogu otsuse „Vahemere Liidu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine“ muutmise eelnõu (601 OE).

Sündmused

Kell 9 – riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso kohtub Omaani Sultanaadi Kaitsekolledži kõrgematest ja vanemohvitseridest koosneva delegatsiooniga, kelle hulgas on suursaadik Moosa Hamdan Moosa ja delegatsiooni juht kindralmajor Salim bin Musallam bin Ali Qattan (ruum L241).

Kell 10.30 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Islandi suursaadiku Árni Þór Sigurðssoniga (ruum L253).

Kell 12 – riigieelarve kontrolli erikomisjoni esimees Aivar Sõerd kohtub Tšehhi suursaadiku Gabriela Tománkovága.

Kell 14.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Islandi suursaadiku Árni Þór Sigurðssoniga.

Kell 15 – Eesti-Islandi parlamendirühm kohtub Islandi suursaadiku Árni Þór Sigurðssoniga (ruum L240).

Kell 15.45 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb ekspordikonverentsi „Made in Estonia“ paneelarutelul „Eesti eksport 2028 – kuidas kahekordistada 10 aastaga Eesti eksporti?ˮ.

Kolmapäev, 21. märts

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 2 eelnõu: riigikaitseliste sundkoormiste seaduse muutmise seaduse eelnõu (572 SE); riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu (570 SE).

Teine lugemine – 4 eelnõu: Eesti Vabariigi ja Luksemburgi Suurhertsogiriigi vahelise andmete ja infosüsteemide majutamise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (563 SE); liiklusseaduse paragrahvi 34¹ täiendamise seaduse eelnõu (480 SE); käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (556 SE); isikut tõendavate dokumentide seaduse ning väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse muutmise seaduse (Euroopa tagasisaatmise reisidokument) eelnõu (585 SE).

Esimene lugemine – 4 eelnõu: töölepingu seaduse ning perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (596 SE); küberturvalisuse seaduse eelnõu (597 SE); kaitseväe korralduse seaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (594 SE); karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (561 SE).

Komisjonide istungid

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 9: riigi eelarvestrateegia dokumendis sisalduva info täiendamiseks ettepanekute tegemise arutelu;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 9.30: komisjonile laekunud pöördumine.

Sündmused

Kell 10.30 – riigikaitsekomisjoni ja kaitsetööstusettevõtete arutelu, modereerib riigikaitsekomisjoni liige Margus Tsahkna (Riigikogu konverentsisaal).

Kell 12.30 – riigikaitsekomisjoni liige Margus Tsahkna avab Kaitsetööstuse Liidu ettevõtete toodangu väljapaneku (Riigikogu vestibüül).

Neljapäev, 22. märts

Kell 10 – täiskogu istung

Riigikogu juhatuse valimised.

Komisjoni istung

riigikaitsekomisjonis – 5 minutit pärast täiskogu istungi lõppu: Kaitseliidu seaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (593 SE), kutsutud Kaitseministeeriumi ja Kaitseliidu esindajad; Kaitseväe korralduse seaduse muutmise  ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (594 SE), kutsutud Kaitseministeeriumi esindajad.

õiguskomisjoni erakorraline istung – kell 9: olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu ettevalmistamisest.

Sündmused

Pärast täiskogu istungi lõppu – Riigikogu juhatuse pressikonverents (ruum L240).

Kell 13 – Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb Postimehe korraldataval Eesti arvamusliidrite lõunal (Radisson Blu Sky Hotel, Rävala puiestee 3).

Kell 13.30 – väliskomisjon kohtub Soome parlamendi väliskomisjoni delegatsiooniga.

Reede, 23. märts

Komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 12: seisukoha andmine: Euroopa Liidu sisejulgeoleku ja piirihalduse infosüsteemide koostalitlusvõime pakett (COM(2017) 793, 794), kutsutud Siseministeeriumi esindaja; seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu, milles käsitletakse sadama vastuvõtuseadmeid ja -rajatisi laevajäätmete üleandmiseks (COM(2018) 33), kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Keskkonnaministeeriumi esindajad; seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu, milles käsitletakse investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet ning millega muudetakse direktiive 2013/36/EL ja 2014/65/EL ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu, mis käsitleb investeerimisühingute suhtes kohaldatavaid usaldatavusnõudeid ning millega muudetakse määrusi (EL) nr 575/2013, (EL) nr 600/2014 ja (EL) nr 1093/2010 (COM(2017) 790, 791), kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja; seisukoha andmine: Nõukogu direktiivi eelnõu, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) käibemaksumäärade osas (COM(2018) 20), kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja; seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu, mille eesmärk on anda liikmesriikide konkurentsiasutustele volitused konkurentsieeskirjade täitmise tagamise tõhustamiseks ja tagada siseturu nõuetekohane toimimine (COM(2017) 142), kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja; seisukoha andmine: väikeettevõtete käibemaksu erikorda käsitleva nõukogu direktiivi eelnõu (COM(2018) 21), kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja; seisukoha andmine: Nõukogu määruse eelnõu, millega muudetakse määrust (EL) nr 904/2010 seoses meetmetega, millega tõhustatakse halduskoostööd käibemaksu valdkonnas (COM(2017) 706), kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja; seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu, millega luuakse Euroopa Liitu tehtavate välismaiste otseinvesteeringute taustauuringute raamistik (COM(2017) 487), kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja;

väliskomisjonis – kell 10: arengutest Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioonis ja NATO 11. – 12. juulil Brüsselis toimuva tippkohtumise ettevalmistamisest, kutsutud Eesti suursaadik NATO juures Kyllike Sillaste-Elling.

Laupäev, 24. märts

Sündmus

Kell 20 – Riigikogu esimees Eiki Nestor annab Eesti filmi- ja teleauhindade galal üle preemia parima mängufilmi auhinna laureaadile (Nordea kontserdimaja, Estonia puiestee 9).

Pühapäev, 25. märts

Sündmus

Kell 17 – Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb märtsiküüditamise mälestustseremoonial ja asetab pärja Eesti rahvalt (Vabadussõja võidusammas).

Välislähetused

13. – 20. märts
Riigikogu liige Marianne Mikko osaleb Eesti ÜRO Julgeolekunõukogu liikmeks kandideerimise kampaania raames ÜRO Naiste Staatuse Komisjoni kohtumisel New Yorgis Ameerika Ühendriikides.

14. – 19. märts
Riigikogu liige Olga Ivanova osaleb vaatlejana Venemaa presidendivalimistel Moskvas.

15. – 19. märts
Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni liige Jaanus Marrandi osaleb OSCE PA delegatsiooni koosseisus vaatlejana Venemaa presidendi valimistel.

16. – 19. märts
Riigikogu liige Mart Nutt osaleb ÜRO Julgeolekunõukogu liikmeks kandideerimise kampaania raames kohtumistel Kuveidi parlamendis ja välisministeeriumis.

18. – 19. märts
Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liige Urve Tiidus osaleb Läänemere maade parlamentaarse konverentsi migratsioonitöörühma istungil Stockholmis Rootsis.

18. – 20. märts
Europoli tegevust kontrolliva parlamentaarse ühiskontrolli töörühma Eesti delegatsiooni juht Raivo Aeg osaleb töörühma kohtumisel Sofias Bulgaarias.

18. – 21. märts
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Eerik-Niiles Kross osaleb ENPA monitooringukomitee Ukraina raportöörina infokogumismissioonil Kiievis Ukrainas.

18. – 21. märts
Väliskomisjoni liige Anne Sulling osaleb Balti riikide 100. aastapäeva konverentsil ja külastab innovatsiooni valdkonnaga seotud asutusi Kopenhaagenis Taanis.

19. – 20. märts
Põhiseaduskomisjoni liige Arto Aas teeb ettekande üritusel „Baltic Symposium 2018: The Baltic States in a Changing Europe“ Londonis Suurbritannias.

19. – 21. märts
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Jaak Madison osaleb ENPA sotsiaalkomitee istungil ja Eesti-Prantsusmaa parlamendirühma liikmena Balti 100 seminaril Prantsusmaa Senatis Pariisis.

19. – 21. märts
Riigikogu liige Martin Repinski osaleb mahemajandusega seotud visiidil Århusis Taanis.

20. – 21. märts
Riigikogu liige Igor Gräzin esineb ja osaleb kohtumistel Suurbritannia parlamendi alamkojas Londonis.

21. – 23. märts
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Andres Herkel osaleb ENPA kultuuri-, teadus-, haridus- ja meediakomitee istungil Prantsusmaal Pariisis.

21. – 29. märts
Tiibeti toetusrühma esimees Yoko Alender osaleb seitsmendal parlamendiliikmete Tiibeti-teemalisel kokkutulekul „World Parliamentarians’ Convention on Tibet“ New Delhis ja kohtumisel Tiibeti parlamendi spiikriga eksiilis Dharamsalas Indias.

22. – 24. märts
Riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso ja liikmed Johannes Kert, Ants Laaneots ja Margus Tsahkna osalevad iga-aastasel NB8 ja Poola parlamentide kaitsekomisjonide julgeolekufoorumil Szczecinis Poolas.

22. – 25. märts
Balti Assamblee (BA) Eesti delegatsiooni esimees Aadu Must ja liige Rainer Vakra (22. – 24. märts) osalevad BA, Põhjamaade Nõukogu ja Beneluxi Parlamentidevahelise Konsultatiivnõukogu kolmepoolsel ringmajanduseteemalisel konverentsil ning BA presiidiumi istungil Haagis Hollandis.

23. märts
Riigikogu liige Taavi Rõivas esineb kliimateemalisel konverentsil „Expert Forum on ​Climate Policies – Realistic Solutions to Achieve Climate Goals“ Stockholmis Rootsis.

23. – 24. märts
NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni esimees Marko Mihkelson osaleb NATO PA alalise komitee istungil Vilniuses Leedus.

23. – 28. märts
Parlamentidevahelise Liidu (IPU) Eesti delegatsiooni esimees Helmen Kütt ja liige Toomas Kivimägi osalevad 138. IPU assambleel Genfis Šveitsis.

24. – 27. märts
Riigikogu liige Toomas Jürgenstein kohtub Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku esindajatega Londonis Suurbritannias.

25. – 27. märts
Riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso osaleb Georgia vanemjuhtide julgeolekuteemalisel seminaril Garmisch-Partenkirchenis Saksamaal.

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
631 6353, 510 6179
[email protected]
päringud: [email protected]

Tagasiside