Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Esmaspäev, 19. juuni

Kell 10 – Riigikogu erakorraline istungjärk

Kolmas lugemine – 14 eelnõu: kogumispensionide seaduse ja investeerimisfondide seaduse muutmise seaduse eelnõu (427 SE); ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seaduse eelnõu (454 SE); magustatud joogi maksu seaduse eelnõu (457 SE); tulumaksuseaduse, käibemaksuseaduse ja liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (458 SE); riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (456 SE); kalapüügiseaduse ja keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (452 SE); keskkonnamõju hindamise ja keskkonna juhtimissüsteemi seaduse muutmise seaduse eelnõu (415 SE); atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (462 SE); looduskaitseseaduse muutmise seaduse (Nagoya protokolli rakendamine) eelnõu (444 SE); kiirgusseaduse muutmise seaduse eelnõu (463 SE); atmosfääriohu kaitse seaduse ja keskkonnaseadustiku üldosa seaduse muutmise seaduse eelnõu (464 SE); keskkonnaseire seaduse muutmise seaduse eelnõu (443 SE); politsei ja piirivalve seaduse ning päästeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (416 SE); riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu (455 SE).

Teine lugemine ja lõpphääletus – 1 eelnõu: Eesti Vabariigi valitsuse, Leedu Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse vahelise Rail Balticu / Rail Baltica raudteeühenduse arendamise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (449 SE).

Istungjärk kestab kuni päevakorra ammendumiseni, kuid mitte kauem kui kella 13.30-ni.

Juhul, kui Riigikogu 19. juunil algusega kell 10 toimuva erakorralise istungjärgu jooksul ei lõpetata päevakorda kinnitatud päevakorrapunktide menetlemist, kutsub Riigikogu esimees kokku Riigikogu erakorralise istungjärgu, mis algab 19. juunil kell 15.

Istungjärgu päevakorras on 19. juunil kell 10 alanud erakorralise istungjärgu päevakorda kinnitatud, kuid sellel arutamata jäänud päevakorraküsimused. Istungjärk kestab kuni päevakorra ammendumiseni.

Komisjonides

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: Eesti seisukohad 26. juunil toimuval EL-i transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika (TTE) nõukogu istungil, kutsutud majandus- ja taristuminister Kadri Simson; Eesti ELi Nõukogu eesistumise prioriteetsed teemalehed (ELi tulevik, ränne, digi ja julgeolek), kutsutud peaminister Jüri Ratas;

Euroopa Liidu asjade komisjoni ja väliskomisjoni ühisistung – kell 14: Eesti seisukohad 22. – 23. juunil toimuval Euroopa Ülemkogul, kutsutud peaminister Jüri Ratas;

põhiseaduskomisjonis – kell 8.30: Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamine“ muutmine“ eelnõu (482 OE); Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Korruptsioonivastase erikomisjoni moodustamine“ muutmine“ eelnõu (483 OE); Riigikohtule arvamuse andmine halduskohtumenetluse seadustiku § 46 lg 2 teise lause põhiseaduspärasuse kohta; kollektiivse pöördumise „Lisame riigipüha. Lisame puhkepäeva, kui rahvuspüha või riigipüha langeb nädalavahetusele“ arutelu jätkamine;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 9: riigi osalusega äriühingute nõukogude komplekteerimisest, nimetamiskomiteest ja huvide konflikti vältimisest, kutsutud nimetamiskomitee esimees Erkki Raasuke; kell 13.30: ülevaade korruptsiooni ennetamisest riigile kuuluvates äriühingutes, kutsutud Riigikontrolli esindajad (ruum L332).

Teisipäev, 20. juuni

Kell 10 – väliskomisjon kohtub Euroopa välisteenistuse East StratComi rakkerühma juhi Giles Portmaniga (ruum L251).

Neljapäev, 22. juuni

Komisjonis

keskkonnakomisjonis – kell 9.30: ümarlaud hõberemmelga asjus, kutsutud Haabersti linnaosa vanem Marek Jürgenson, arborist Heiki Hanso, Keskkonnaministeeriumi, Tallinna Kommunaalameti, Tallinna Keskkonnaameti ja Tallinna Ülikooli esindajad.

Sündmus

Kell 19 – Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb Carolin Illenzeeri heategevuslikul kontserdil „Laulud sõdurile“ (Rakvere Spordihall).

Reede, 23. juuni

Kell 9 – Riigikogu esimees Eiki Nestor peab kõne pärgade asetamisel Vabadussõja võidusamba jalamil Rakveres.

Kell 10 – Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb jumalateenistusel Rakvere Pauluse kirikus.

Kell 11 – Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb võidupüha paraadil (Rakvere).

Välislähetused

18. – 20. juuni
Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni esimees Raivo Aeg osaleb 8. parlamendiliikmete julgeolekufoorumil Riias.

19. – 20. juuni
Riigikogu liige Kalle Palling osaleb küberteemalisel konverentsil Brüsselis, Belgias.

20. juuni
Riigikogu liige Maris Lauri teeb ettekande magustatud joogi maksu teemal konverentsil “Paternalist policies and food regulation: objectives and consequences” Vilniuses, Leedus.

21. – 23. juuni
Riigikogu liige Toomas Kivimägi osaleb CPMR (Conference of Peripheral Maritime Regions) poliitilise büroo koosolekul Stavangeris, Norras.

22. juuni
Riigikogu liige Hanno Pevkur osaleb Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsiooni ALDE erakondade juhtide mitteametlikul kohtumisel Euroopa Parlamendis Brüsselis, Belgias.

22. – 27. juuni
Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) Eesti delegatsiooni liikmed Mart Nutt ja Külliki Kübarsepp osalevad Albaania parlamendivalimiste vaatlemisel Tiraanas, Albaanias.

25. – 30. juuni
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Marianne Mikko (25.06-03.07) ning delegatsiooni liikmed Andrei Novikov, Raivo Aeg, Eerik-Niiles Kross ja Andres Herkel osalevad ENPA 2017. aasta III osaistungil Strasbourgis, Prantsusmaal.

Riigikogu pressiteenistus
Kati Varblane
T: 631 6353, 516 9152
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside