Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu V istungjärgu 12. töönädal 19. – 22. aprillini

Head ajakirjanikud!

Riigikogu Kantselei on seoses viirushaiguse COVID-19 puhanguga võtnud kasutusele vajalikud ettevaatusabinõud. Palume ajakirjanikel Toompea lossis olles kanda maske ja hoida intervjueeritavaga vähemalt kahemeetrist vahet.

Täname mõistva suhtumise eest!

Esmaspäev, 19. aprill

Kell 15 – Riigikogu kaugosalusega istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete arupärimisele olulise kriisiinfo salastamise kohta (nr 59) vastab peaminister Kaja Kallas, kodakondsuse andmise kohta (nr 58) vastab siseminister Kristian Jaani ning eestikeelse hariduse olukorra kohta Ida-Virumaal (nr 62) vastab haridus- ja teadusminister Liina Kersna.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjoni videoistungil – kell 13.30: Eesti seisukohad 23. aprillil toimuval mitteametlikul Euroopa Liidu  keskkonnanõukogu videokohtumisel, kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindaja; Eesti seisukohad 23. aprillil toimuval mitteametlikul Euroopa Liidu energeetikaministrite videokohtumisel, kutsutud majandus- ja taristuminister Taavi Aas; seisukoha andmine: Euroopa Komisjoni määruse eelnõu ettepanek, mis käsitleb digiteenuste ühtset turgu (digiteenuste õigusakt) ja millega muudetakse direktiivi 2000/31/EÜ, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; seisukoha andmine: Euroopa Komisjoni määruse eelnõu ettepanek, mis käsitleb konkurentsile avatud ja õiglaseid turge digisektoris (digiturgude õigusakt), kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja;

keskkonnakomisjoni videoistungil – kell 11.10: arvamuse andmine – põhiseaduslikkuse järelevalve asi nr 5-21-3;

maaelukomisjoni videoistungil – kell 11.10: kalandusturu korraldamise seaduse ja karistusregistri seaduse muutmise seaduse eelnõu (310 SE), kutsutud Maaeluministeeriumi esindajad;

majanduskomisjoni videoistungil – kell 11.10: tehisintellekti reguleerimise plaanidest, kutsutud Justiitsministeeriumi esindajad; riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu (308 SE);

rahanduskomisjoni videoistungil – kell 11.15: krediidiasutuste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (312 SE); Rahandusministeeriumi ülevaade riigieelarve 2022–2025 strateegia koostamise protsessist; kollektiivsest pöördumisest „Ei katuseraha jagamisele abordivastasele liikumisele“;

riigikaitsekomisjoni videoistungil – Riigi Infosüsteemi Ameti küberturvalisuse 2021. aasta aastaraamatust, kutsutud Riigi Infosüsteemi Ameti esindaja; arvamuse andmine hädaolukorra seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõule (350 SE);

sotsiaalkomisjoni videoistungil – kell 11.10: nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (347 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi, Justiitsministeeriumi, Siseministeeriumi ja MTÜ Eesti Tsiviilallianss esindajad ning muudatusettepanekute esitajad; Euroopa Liidu asjade komisjonile arvamuse andmine. Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni ettepanekute kohta, millega kehtestatakse koostalitlusvõimeliste vaktsineerimis-, testimis- ja tervenemistõendite väljastamise, kontrollimise ja aktsepteerimise raamistik (roheline digitõend), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja; arvamuse andmine Riigikohtule põhiseaduslikkuse järelevalve asjas nr 5-21-2;

väliskomisjoni videoistungil – „Inimõigusdiplomaatia alused ja tegevuskava“, kutsutud Välisministeeriumi esindaja; Riigikogu pöördumise „Eesti Vabariigi Riigikogu pöördumine Soome Vabariigi Eduskunna poole“ eelnõu (322 PE);

õiguskomisjoni videoistungil – kell 11.15: karistusseadustiku muutmise seaduse (mittesularahalised maksevahendid) eelnõu (351 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja; siseturvalisuse arengukava 2020–2030;

eesti keele õppe arengu probleemkomisjoni videoistungil – kell 13.30: olulise tähtsusega riikliku küsimuse kavandamine;

korruptsioonivastase erikomisjoni videoistungil – kell 13.30: korruptsioonivastase tegevuskava 2021–2025 rakendamise käigust ja plaanidest ning Vabariigi Valitsuses viimati kinnitatud teemakohastest juhenditest, kutsutud justiitsminister Maris Lauri; advokaadibüroo Freeh Sporkin ja Sullivaniga sõlmitud lepingu täitmisest ja lõpetamisest, kutsutud rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus; komisjoni töökavast;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: Euroopa Liidu 2021–2027 eelarveperioodi põhimõtetest ning 2014–2020 eelarveperioodi täitmisest, kutsutud Rahandusministeeriumi esindajad, majandus- ja taristuminister Taavi Aas, keskkonnaminister Tõnis Mölder ning Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333 ja videosild).

Sündmused

Kell 11.30 – Riigikogu esimees Jüri Ratas kohtub videosilla teel Norra parlamendi esimehe Tone Wilhelmsen Trøeniga.

Kell 14 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub videosilla vahendusel Läti ja Leedu väliskomisjonide esimeestega.

Kell 15 – Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Maria Jufereva-Skuratovski osaleb videosilla vahendusel ENPA õigusasjade ja inimõiguste komitee istungil.

Kell 15 – Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Eerik-Niiles Kross osaleb videosilla vahendusel ENPA liikmesriikide kohustuste täitmise järelevalve ehk monitooringu komitee istungil.

Kell 15 – Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni asendusliige Raivo Tamm osaleb videosilla vahendusel ENPA poliitikaasjade ja demokraatia komitee istungil.

Kell 15 – Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni asendusliige Vilja Toomast osaleb videosilla vahendusel ENPA võrdsete võimaluste ja diskrimineerimisvastase komitee istungil.

Teisipäev, 20. aprill

Kell 10 – Riigikogu kaugosalusega istung

Esimene lugemine – kaks eelnõu: tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (306 SE); erakonnaseaduse ja täitemenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (321 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjoni videoistungil – rohehangetest, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi, Rahandusministeeriumi ning huvigruppide esindajad;

kultuurikomisjonis riiklikult tähtsate kultuuriehitiste otsuse eelnõu ettevalmistamine (Riigikogu konverentsisaal);

maaelukomisjoni videoistungil kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (365 SE), kutsutud maaeluminister Urmas Kruuse;

majanduskomisjoni videoistungil – kohtumine Maksu- ja Tolliameti juhiga, kutsutud Maksu- ja Tolliameti peadirektor Madis Jääger; meresõiduohutuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (284 SE); konkurentsiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (325 SE), kutsutud Rahandusministeeriumi esindajad;

põhiseaduskomisjoni videoistungil – Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamine“ muutmine“ eelnõu (334 OE); Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamine“ muutmine“ eelnõu (336 OE); Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Korruptsioonivastase erikomisjoni moodustamine“ muutmine“ eelnõu (337 OE);

rahanduskomisjoni videoistungil kohtumine Eelarvenõukogu esindajatega; Eesti Vabariigi ja Saksamaa Liitvabariigi vahelise 1996. aasta 29. novembril allakirjutatud tulu- ja kapitalimaksudega topeltmaksustamise vältimise lepingu muutmise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (352 SE); Riigikogu otsuse „Euroopa Liidu taaskäivitamise kava rahastamise ja Euroopa Liidu Nõukogu otsuse omavahendite süsteemi kohta heakskiitmine“ eelnõu (353 OE);

riigikaitsekomisjoni videoistungil – kaitseministri asutatud nõuandvast kojast riigikaitse küsimustes, kutsutud kaitseminister Kalle Laanet; arvamuse andmine hädaolukorra seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (350 SE) kohta;

sotsiaalkomisjoni videoistungil – nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (347 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi ja Justiitsministeeriumi esindajad ning muudatusettepanekute esitajad;

väliskomisjoni väljasõiduistungil – julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud Kaitseministeeriumi esindajad; Kagu-Eesti piiriülese liikumisega seotud julgeolekuküsimustest, kutsutud Siseministeeriumi ja Välisministeeriumi esindajad (Kaitseministeerium);

õiguskomisjoni videoistungilväärteomenetluse seadustiku ja liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (216 SE).

Sündmused

Kell 12 – Riigikogu esimees Jüri Ratas osaleb videosilla teel NB8 spiikrite kohtumisel.

Kell 18 – Eesti-Prantsuse parlamendirühma esinaine Hele Everaus kohtub videosilla teel Prantsuse-Eesti parlamendirühma esimehe Luc Lamirault’ga.

Kell 19 – Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Maria Jufereva-Skuratovski osaleb ENPA õigusasjade ja inimõiguste komitee istungil.

Kell 19 – Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Eerik-Niiles Kross osaleb videosilla vahendusel ENPA liikmesriikide kohustuste täitmise järelevalve ehk monitooringu komitee istungil.

Kell 19 – Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni asendusliige Raivo Tamm osaleb ENPA poliitikaasjade ja demokraatia komitee istungil.

Kolmapäev, 21. aprill

Kell 12 – infotund

Kell 14 – Riigikogu kaugosalusega istung

Kolmas lugemine – üks eelnõu: jäätmeseaduse ja pakendiseaduse muutmise seaduse eelnõu (190 SE).

Teine lugemine – kaks eelnõu: algatatud tolliseaduse muutmise seaduse eelnõu (311 SE); algatatud audiitortegevuse seaduse, raamatupidamise seaduse ja väärtpaberituru seaduse muutmise seaduse eelnõu (313 SE).

Esimene lugemine – neli eelnõu: infoühiskonna teenuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (359 SE); Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsiooni ratifitseerimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (364 SE); töölepingu seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (361 SE); isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (366 SE).

Sündmused

Kell 11 Eesti-Horvaatia parlamendirühma esimees Jüri Jaanson kohtub videosilla teel Horvaatia-Eesti sõprusrühma esimehe Marijana Puljakiga.

Kell 11 – väliskomisjon kohtub videosilla vahendusel Vene opositsioonipoliitiku Vladimir Miloviga. Kohtumisel osalevad ka Eesti-Venemaa parlamendirühma ning Aleksei Navalnõi ja teiste Vene Föderatsiooni poliitvangide vabastamise toetusrühma liikmed.

Kell 15 – Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Maria Jufereva-Skuratovski osaleb ENPA õigusasjade ja inimõiguste komitee ning ENPA kodukorra ja isikupuutumatuse komitee istungil.

Kell 15 –  Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Urmas Reitelmann ja asendusliige Vilja Toomast osalevad ENPA sotsiaal-, tervishoiu ja säästliku arengu komitee istungil.

Kell 15 – Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Eerik-Niiles Kross osaleb videosilla vahendusel ENPA liikmesriikide kohustuste täitmise järelevalve ehk monitooringu komitee istungil.

Kell 15 – Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni asendusliige Raivo Tamm osaleb ENPA kultuuri-, teadus-, haridus- ja meediakomitee istungil.

Neljapäev, 22. aprill

Kell 10 – Riigikogu kaugosalusega istung

Esimene lugemine – üks eelnõu: Riigikogu pöördumise „Eesti Vabariigi Riigikogu pöördumine Soome Vabariigi Eduskunna poole“ eelnõu (322 PE).

Kell 14 – komisjonide istungid

riigikaitsekomisjoni väljasõiduistungil – Venemaa relvajõudude sõjalisest suurõppusest Zapad 2021;

väliskomisjoni videoistungil – kohtumine suursaadikukandidaatidega;

korruptsioonivastase erikomisjoni erakorralisel videoistungil – kell 13: komisjoni töökavast;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 8.30: Riigikontrolli kontrolliaruande „X-tee haldus ja töökindlus“, kutsutud Majandus- ja Taristuministeeriumi, Riigi Infosüsteemide Ameti (RIA), Siseministeeriumi infotehnoloogia ja arenduskeskuse (SMIT), Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse (TEHIK), Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskuse (RMIT), Registrite ja Infosüsteemide Keskuse (RIK) ning Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333 ja videosild).

Sündmused

Kell 9 – Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Eerik-Niiles Kross osaleb videosilla vahendusel ENPA liikmesriikide kohustuste täitmise järelevalve ehk monitooringu komitee istungil.

Kell 13 – Riigikogu liige Riina Sikkut kõneleb Arenguseire Keskuse korraldataval veebiseminaril „Kas sotsiaalkaitse tulevik on individuaalsed kogumiskontod?“. Veebiseminar on inglise keeles. Registreeruda saab siin.

Kell 16 – NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni esimees Oudekki Loone ütleb tervitussõnad Eesti kogemustele keskenduval NATO PA julgeoleku tsiviilmõõtme komitee virtuaalsel kohtumisel, kus osaleb ka NATO PA Eesti delegatsiooni aseesimees Ants Laaneots.

Reede, 23. aprill

Komisjoni istung

Euroopa Liidu asjade komisjoni videoistungil – kell 10: Eesti seisukohad 26. aprillil toimuval mitteametlikul Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusnõukogu videokohtumisel, kutsutud maaeluminister Urmas Kruuse; seisukoha andmine: Euroopa Komisjoni määruste eelnõude ettepanekud, millega kehtestatakse koostalitusvõimeliste vaktsineerimis-, testimis- ja tervenemistõendite väljastamise, kontrollimise ja aktsepteerimise raamistik (roheline digitõend), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindajad.

Sündmused

Möödub 102 aastat Eesti esimese demokraatliku rahvaesinduse, Asutava Kogu kokkutulemisest.

Riigikogu esimees Jüri Ratas viibib maakonnavisiidil Lääne-Virumaal.

Kell 9 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb videosilla vahendusel Balti parlamentide väliskomisjonide esimeeste kohtumisel Aleksei Navalnõi esindaja Leonid Volkoviga.

Kell 10 – Riigikogu esimees Jüri Ratas esineb veteranipäeva puhul sõnavõtuga ja asetab Riigikogu nimel pärja hukkunud kaitseväelaste mälestuseks (Tapa sõjaväelinnak).

Kell 19.30 – Riigikogu esimees Jüri Ratas asetab parlamendi sünnipäeva puhul kõikide Asutava Kogu liikmete austuseks lilled Asutava Kogu esimehe ja riigivanema August Rei sünnitalus asuva mälestuskivi juurde (Kurla küla, Türi vald).

Kell 21 – Riigikogu esimees Jüri Ratas süütab jüriöö märgutule (Paide).

Laupäev, 24. aprill

Sündmus

Kell 19 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb Eesti välispoliitika virtuaalfoorumil paneelarutelul “Mida saavad eestlased välismaal teha, et aidata Eestil saavutada välispoliitika eesmärke?”.

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
tel 631 6592, 510 6179
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside