Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VI istungjärgu 2. töönädal 18. – 14. septembrini

Esmaspäev, 18. september

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete esitatud arupärimistele vastavad peaminister Jüri Ratas Eesti Vabariigi suveräänsusdeklaratsiooni ja Eesti Vabariigi põhiseaduse paragrahvide 1 ja 2 rikkumise (nr 362) ning Team Estonia ja Eesti välismajanduspoliitika kursi kohta (nr 363); justiitsminister Urmas Reinsalu Kenderi asja edasikaebamise ja Tallinna prügikartelli kohta (nr 365).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: ülevaade 25. septembril toimuvast Euroopa Liidu üldasjade nõukogu (GAC) istungist, kutsutud Eesti eriesindaja Euroopa Liidu juures Matti Maasikas; ülevaade 19.–21. septembril toimuvast mitteametlikust transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu kohtumisest, kutsutud majandus- ja taristuminister Kadri Simson; seisukoha andmine Euroopa Komisjoni ühtse digivärava määruse eelnõu (COM (2017) 256) kohta, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad;

keskkonnakomisjonis – sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus nõukogu liikme nimetamine;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 muutmise seaduse eelnõu (478 SE), kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad;

maaelukomisjonis – kohtumine Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooni (EVEA) esindajatega;

majanduskomisjonis – kell 11.10: ülevaade Arenguseire Keskuse arengutest, kutsutud Arenguseire Keskuse juhataja Tea Danilov;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: haldusmenetluse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (497 SE), kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu; Vabariigi Presidendi välja kuulutamata jäetud magustatud joogi maksu seadus, kutsutud Vabariigi Presidendi kantselei esindaja; Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Korruptsioonivastase erikomisjoni moodustamine“ muutmine“ eelnõu (501 OE); Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine rahvastikukriisi lahendamiseks“ muutmine“ eelnõu (502 OE); Riigikogu otsuse „Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks“ muutmine“ eelnõu (503 OE); ülestõusmispühade teise püha riigipühaks muutmise arutelu jätkamine;

rahanduskomisjonis – Riigikogu otsuse „Riigi 2016. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine“ eelnõu (500 OE);

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (489 SE), kutsutud sotsiaalkaitseminister Kaia Iva; sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (360 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja;

õiguskomisjonis kell 11.15: relvaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (494 SE), kutsutud siseminister Andres Anvelt; halduskohtumenetluse tõhustamiseks halduskohtumenetluse seadustiku, riigilõivuseaduse ja riigi õigusabi seaduse muutmise seaduse eelnõu (496 SE), kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: ülevaade olukorrast rahvusvahelistes pingekolletes, kutsutud Kaitseväe Luurekeskuse juht ja Välisluureameti peadirektor;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: Riigikontrolli auditist „Korruptsioonivastase seaduse rakendamine kohalikes omavalitsustes“, kutsutud Riigikontrolli esindajad (ruum L332);

probleemkomisjonis rahvastikukriisi lahendamiseks – kell 13.30: rahvastikupoliitika aluste koostamise ettevalmistamine (ruum R407);

probleemkomisjonis riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks – kell 13.15: haldusreformist, maavalitsuste likvideerimise hetkeseisust, riigimajade käivitamisest, kutsutud riigihalduse minister Jaak Aab ja Rahandusministeeriumi esindajad (ruum R406);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13: Riigikontrolli kontrolliaruande „Riigi 2016. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus“ arutelu, kutsutud Riigi Tugiteenuste Keskuse, Rahandusministeeriumi ja Riigikontrolli esindajad, toimub veebiülekanne; Riigikontrolli 2017. aasta tööplaanist ning Riigikontrolli 2018. aasta tööplaani ettepanekutest, kutsutud riigikontrolör Alar Karis (ruum L 333).

Sündmused

Kell 11 – riigikaitsekomisjoni liikmed osalevad Poola Kaitseväe aastapäeva tseremoonial Meremuuseumis.

Teisipäev, 19. september

Kell 10 – täiskogu istung

Õiguskantsleri 2016. – 2017. aasta tegevuse ülevaade, ettekandja õiguskantsler Ülle Madise.

Esimene lugemine – 2 eelnõu: ravimiseaduse § 76 täiendamise seaduse eelnõu (481 SE); kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (470 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

kultuurikomisjonis –  Riigikantselei kõrghariduse ja teaduse rahastamise ja korraldamise rakkerühma tegevuse vaheülevaade, kutsutud Riigikantselei esindajad;

maaelukomisjonis – toidukaupade hinnatrendidest, kutsutud asjaomaste organisatsioonide esindajad (ruum L332);

majanduskomisjonis – liiklusseaduse § 34¹ täiendamise seaduse eelnõu (480 SE), kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Maanteeameti ja Tallinna Tehnikaülikooli esindajad;

rahanduskomisjonis – makseasutuste ja e-raha asutuste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (498 SE), sotsiaalmaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (499 SE), kutsutud rahandusminister Toomas Tõniste;

sotsiaalkomisjonis – kell 13: tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (357 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja; kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (447 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi, Kaitseministeeriumi, Siseministeeriumi ja Justiitsministeeriumi esindajad.

Sündmused

Kell 13 – Riigikogu esimees Eiki Nestor peab kõne Klooga mälestustseremoonial.

Kolmapäev, 20. september

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Teine lugemine – 3 eelnõu: naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise Euroopa Nõukogu konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (475 SE); Euroopa Liidu ning Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkonna rahvusvahelise sihtasutuse asutamislepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (446 SE); loomakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (445 SE).

Esimene lugemine – 6 eelnõu: „Laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu (CETA) ühelt poolt Kanada ning teiselt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide vahel” ratifitseerimise seaduse eelnõu (466 SE); karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (alaealiste õigusrikkujate kohtlemise muutmine) eelnõu (453 SE); kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (447 SE); kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (491 SE); kalandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (465 SE); toiduseaduse ja söödaseaduse muutmise seaduse eelnõu (487 SE).

Sündmused

Kell 9 – väliskomisjon koostöös Euroopa Komisjoni esindusega Eestis ja Kanada saatkonna esindusega korraldab seminari seoses Euroopa Liidu ja Kanada vahel sõlmitud laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu (CETA) ratifitseerimise seaduse menetlemisega Riigikogus (Riigikogu konverentsisaal).

Kell 12.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor avab Riigikogu III korruse kunstisaalis näituse „Päästeamet 25“.

Kell 18 – Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb Eesti Tööandjate Keskliidu 100. juubeli pidulikul vastuvõtul (Lutheri Ärimaja).

Neljapäev, 21. september

Kell 10 – täiskogu istung

Olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Eesti demokraatia ohud ja väljakutsed“ arutelu, ettekandjad Euroopa Parlamendi liige professor Marju Lauristin, näitleja Jaak Prints ja Riigikogu liige Toomas Jürgenstein.

Kell 14 – komisjonides istungid

riigikaitsekomisjonis – kell 13.30: ülevaade küberjulgeolekust, kutsutud Riigi Infosüsteemi Ameti peadirektor Taimar Peterkop;

väliskomisjonis – kell 13.30: väliskomisjoni kuulamised strateegilisest kommunikatsioonist: Siseministeeriumi ülevaade, kutsutud Siseministeeriumi esindaja; Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele peatamaks Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise piirilepingu ratifitseerimise protsess“ eelnõu (476 OE).

Sündmused

Kell 10 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Euroopa Komisjoni energialiidu asepresidendi Maroš Šefčovičiga.

Kell 10 – Euroopa Liidu asjade komisjoni aseesimees Jaak Madison ning komisjoni liikmed Keit Pentus-Rosimannus ja Oudekki Loone kohtuvad Euroopa Liidu üldasjade nõukogu (GAC) töögrupiga (Okupatsioonide muuseum).

Kell 10.30 – Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Toomas Vitsut ja majanduskomisjoni esimees Sven Sester kohtuvad energeetikavolinik Maroš Šefčovičiga (ruum P280).

Kell 11.30 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Rootsi välisministeeriumi rände ja põgenike küsimuse koordinaatori, suursaadik Nicola Clasega (ruum L253).

Kell 14 – Riigikogu esimees Eiki Nestor võtab Riigikogu liikmelt Märt Sultsilt vastu rahvaalgatuse seoses Linnahalli seinamaalinguga.

Reede, 22. september

Sündmused

Kell 7.25 – Riigikogu esimees Eiki Nestor tervitab Tallinna 21. Kooli liputoimkonda, mille liikmed heiskavad vastupanuvõitluse päeva puhul Pika Hermanni torni riigilipu.

Kell 9 – Riigikogu esimees Eiki Nestor avab Euroopa Liidu eesistumise parlamentidevahelise majanduskomisjonide esimeeste konverentsi Euroopa transpordiühenduste teemal (Riigikogu konverentsisaal).

Kell 13 – Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb Eero Epneri raamatu „Konrad Mägi“ esitlusel (KUMU).

Välislähetused

14. – 19. september
Riigikaitsekomisjoni liige Johannes Kert osaleb Jalta Euroopa Strateegia 14. aastakohtumisel (14. – 17. september) ja kohtumisel Ukraina parlamendis Kiievis (17. – 19. september).

17. – 28. september
Riigikogu aseesimees Taavi Rõivas on visiidil Singapuris ja Malaisias, kus kohtub Singapuri parlamendi asespiikri ja peaministriga, astub üles rahvusvahelisel tehnoloogiakonverentsil Slush Singapore ning on üks peaesinejaid e-valitsemise ja digitaalse ühiskonna teemasid käsitleval konverentsil Innovation Labs World.

17. – 19. september
Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ja riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso osalevad Põhja- ja Baltimaade (NB8) parlamentide välis- ja riigikaitsekomisjonide esimeeste kohtumisel Asikkalas Soomes.

21. – 22. september
Balti Assamblee (BA) Eesti delegatsiooni liige Krista Aru osaleb BA haridus-, teadus- ja kultuurikomisjoni istungil Liepājas Lätis.

21. – 23. september
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Andres Herkel osaleb ENPA kultuuri-, teadus-, haridus- ja meediakomitee istungil Pariisis Prantsusmaal.

21. – 29. september
Euroopa Parlamentidevahelise Kosmosekonverentsi (EISC) Eesti delegatsiooni esinaine Liisa Oviir osaleb rahvusvahelise astronautika kongressi parlamendiliikmetele suunatud programmis Adelaide’is Austraalias.

23. – 24. september
Riigikogu Tiibeti toetusrühma aseesimees Artur Talvik ja liige Andres Herkel osalevad Balti riikide parlamentide saadikute kohtumisel dalai-laamaga Riias Lätis.

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
tel 631 6353, 510 6179
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside