Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu II istungjärgu 2. töönädal 18.–21. septembrini

Esmaspäev, 18. september

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Õiguskantsleri ettepanek anda nõusolek Riigikogu liikmelt Kert Kingolt saadikupuutumatuse äravõtmiseks ja tema suhtes kohtumenetluse jätkamiseks. Ettekannetega esinevad õiguskantsler Ülle Madise ja Riigikogu liige Kert Kingo.

Riigikogu liikmete arupärimistele Tallinna Haigla rajamise (nr 53) ja psühholoogide puuduse kohta (nr 54) vastab terviseminister Riina Sikkut.

Riigikogu liikmete arupärimistele Tallinna Linnateatri uue maja ehituse kohta (nr 49), eelmise kultuuriministri Piret Hartmani poolt Tähetorni Spordi- ja Terviseklubi rajamiseks eraldatud 100 000 euro kohta (nr 51) ja Eestis toimuvate rahvusvaheliste spordivõistluste kohta (nr 16) vastab kultuuriminister Heidy Purga.

Riigikogu liikmete arupärimisele valeliku poliitika (nr 89) ja võrdse kohtlemise kohta tööelus (nr 74) vastab majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo.

Riigikogu liikmete arupärimisele pronkssõduri eemaldamise kohta (nr 45) vastab siseminister Lauri Läänemets.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – kell 11.10: Kliimaministeeriumi teise poolaasta õigusloome plaanist, kutsutud kliimaminister Kristen Michal ning esindajad; atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (27 SE), kutsutud algatajate esindaja ning Kliimaministeeriumi esindaja; looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (78 SE), kutsutud eelnõu algatajate esindaja ning Kliimaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: keeleseaduse muutmise seaduse eelnõu (161 SE), kutsutud algataja esindaja; Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad; teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (192 SE), kutsutud algataja esindaja; Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad; Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (165 SE), kutsutud algataja ja Kultuuriministeeriumi esindaja (A. Rei nõupidamisruum);

maaelukomisjonis – kell 11.10: Maaelu Teadmuskeskuse tegevusest, kutsutud Maaelu Teadmuskeskuse esindajad;

majanduskomisjonis – kell 11.10: arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile Mereohutuse paketi COM(2023) 269, COM(2023) 270, COM(2023) 271, COM(2023) 272, COM(2023) 273 kohta; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 561/2006 reisijate juhuveo sektoris kohaldatavate minimaalsete vaheaegade ning ööpäevaste ja iganädalaste puhkeperioodide miinimumnõuete osas, eelnõu COM(2023) 256 kohta, kutsutud Kliimaministeeriumi esindaja; Rail Balticu projekti Eesti osa vahearuandest ja hetkeseisust;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (63 SE), kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu esimese lugemise ettevalmistamine (37 SE), kutsutud algataja ja Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi esindaja; Õiguskantsleri aasta ülevaade õigustloovate aktide kooskõlast põhiseadusega ja muude õiguskantslerile pandud ülesannete täitmisest ajavahemikus 1. september 2022 kuni 31. august 2023, kutsutud õiguskantsler Ülle Madise;

rahanduskomisjonis – kell 11.15: eelarvenõukogu arvamusest 2023. aasta suveprognoosi kohta, kutsutud eelarvenõukogu aseesimees Andrus Alber; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa Liidu majandusjuhtimise raamistiku reformi kohta  (COM(2023) 240, COM(2023) 241, COM(2023) 242); Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele loobuda plaanist maksustada täiendavalt pakendite ja plasti kasutamist“ eelnõu (65 OE); Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele loobuda plaanist kehtestada Eestis automaks“ eelnõu (46 OE);

riigikaitsekomisjonis – 29.-30. augustil Toledos toimunud Euroopa Liidu kaitseministrite mitteametlikust kohtumisest ja järgmise NATO kaitseministrite kohtumise ettevalmistustest, kutsutud Kaitseministeeriumi esindaja; Kohtumine Riigi- ja Omavalitsusasutuste Töötajate Ametiühingute Liitu (ROTAL) kuuluvate sisejulgeoleku ametiühingute esindajatega, kutsutud ROTALi esimees Kalle Liivamägi, demineerijate, päästealatöötajate ning politseiteenistujate ametiühingute esindajad;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.15: sotsiaalmaksuseaduse § 3 täiendamise seaduse eelnõu (260 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi ja Rahandusministeeriumi esindajad; Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele töötada välja tegevuskava Tallinna Haigla rajamiseks“ eelnõu (53 OE), töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (190 SE), töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (205 SE), töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (174 SE) kutsutud algataja ja Sotsiaalministeeriumi esindaja;

väliskomisjonis – arengutest Valgevenes, kutsutud Eesti Leedu saatkonna esindaja;

õiguskomisjonis – kell 11.15: Siseministeeriumi koostatud päästeseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsuse tutvustamine, kutsutud Siseministeeriumi esindajad; arvamuse andmine Riigikohtule põhiseaduslikkuse järelevalve asjas tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 183 lõike 1 esimese lause kohta; Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti teemaline briifing, kutsutud Keskkriminaalpolitsei juht, Europoli haldusnõukogu liige Oskar Gross, Politsei- ja Piirivalveameti rahvusvahelise operatiivinfobüroo rakendusekspert, Europoli haldusnõukogu asendusliige Reijo Valgjärv;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: kohtumine Kaitsepolitseiameti esindajatega;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: kohtumine peaminister Kaja Kallasega (ruum L332); istungi esimene pool on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333 ja videosild); kohtumine Välisluureameti juhi Kaupo Rosinaga (ruum R400);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: Rahandusministeeriumi 2023. aasta suvisest majandusprognoosist, kutsutud rahandusminister Mart Võrklaev, Eelarvenõukogu esimees Andrus Alber, Eesti Tööandjate Keskliidu tegevjuht Arto Aas,  Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor Mait Palts, Eesti Suurettevõtjate Assotsiatsiooni juhatuse esimees Väino Kaldoja, Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooni juhatuse esimees Ille Nakurt-Murumaa ning Riigikontrolli esindaja; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333 ja videosild).

Sündmus

Kell 12 – väliskomisjon kohtub Ukraina parlamendi väliskomisjoniga (videosild).

Teisipäev, 19. september

Kell 10 – täiskogu istung

Õiguskantsler Ülle Madise ülevaade õigustloovate aktide kooskõlast põhiseadusega ja muude õiguskantslerile seadusega pandud ülesannete täitmisest.

Esimene lugemine – kolm eelnõu: kõrgharidusseaduse muutmise seaduse eelnõu (9 SE), õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (16 SE), käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (32 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

Keskkonnakomisjonis – Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele analüüsida täiendavalt põlevkivi väärindamise ja kasutamise võimalusi“ eelnõu (50 OE), kutsutud eelnõu algataja ning Kliimaministeeriumi esindaja;

kultuurikomisjonis kohtumine Eesti Muuseumide Liiduga (Eesti Vabaõhumuuseum), kutsutud Eesti Loodusmuuseumi direktor Heidi Jõks, Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumi direktor Kai Lobjakas ning Eesti Vabaõhumuuseumi juhatuse liige Tanel Veeremaa;

majanduskomisjonis – erastamisest laekuva raha kasutamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (70 SE), kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja; planeerimisseaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsusest, kutsutu: Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi esindaja; Liivi lahe meretuulepargi elektriühenduste riigi eriplaneeringu lähteseisukohtadest ja mõjude hindamise programmist, kutsutud Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi esindaja;

põhiseaduskomisjoni erakorralisel istungil – kell 8: Riigikogu otsuse „Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine peaministri abikaasa osalusega ettevõtte Venemaa-suunalise äritegevuse asjaolude uurimiseks“ eelnõu (262 OE), kutsutud esitaja esindaja ja peaminister Kaja Kallas;

põhiseaduskomisjonis – kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (36 SE) esimese lugemise ettevalmistamine, kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (56 SE), kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (58 SE), kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (94 SE), kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (67 SE), kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (136 SE), kutsutud algataja ja Siseministeeriumi esindaja; Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele loobuda plaanist leevendada Eesti kodakondsuse saamise tingimusi“ eelnõu (42 OE), kutsutud esitaja esindaja; Vahur Kollomi algatatud kollektiivse pöördumise „Korruptsioonikuritegude eest peab erakonda karistama sundlõpetamisega“ arutelu jätkamine;

rahanduskomisjonis maksukorralduse seaduse muutmise seadus eelnõu (54 SE), alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (80 SE), alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (84 SE), alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (111 SE), alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (119 SE), alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (123 SE), alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (126 SE), alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (129 SE), alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu  (170 SE), alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (185 SE), alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (202 SE), alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (237 SE), alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (255 SE), Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele loobuda plaanist kaotada täiendav maksuvaba tulu abikaasa eest“ eelnõu (38 OE), Riigikogu otsuse Riigikogu otsus „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele loobuda plaanist tõsta ettevõtte tulumaksu kahe protsendipunkti võrra“ eelnõu (44 OE),Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele algatada tulumaksuseaduse muutmise eelnõu, et kehtestada täiendav maksuvaba tulu alates esimesest lapsest“  eelnõu (59 OE), Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele loobuda plaanist kaotada täiendav maksuvaba tulu eluasemelaenude intresside eest“ eelnõu (62 OE), Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele loobuda plaanist kaotada täiendav maksuvaba tulu laste eest“ eelnõu (66 OE), Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele loobuda plaanist anda omavalitsustele õigus uute maksude kehtestamiseks ja leida alternatiivseid võimalusi omavalitsustele tulubaasi tugevdamiseks“ (135 OE), tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (73 SE), tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (83 SE), tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (117 SE), tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (120 SE), tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (125 SE), tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (152 SE), tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (154 SE), tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (179 SE), tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (180 SE), tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (186 SE), tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (197 SE), tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (219 SE), tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (248 SE), tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (71 SE), tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (75 SE), tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (82 SE), tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (88 SE), tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (110 SE), tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (112 SE), tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (116 SE), tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (127 SE), tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (130 SE), tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (133 SE), tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (150 SE), tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (151 SE), tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (155 SE), tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (181 SE), tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (194 SE), tulumaksu seaduse muutmise seaduse eelnõu (199 SE), tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (253 SE);

riigikaitsekomisjonis – kaitsekoostööst Soomega ja Eduskunta kaitsekomisjoni visiidist Eestisse, kutsutud Kaitseministeeriumi valitsemisala esindajad;

sotsiaalkomisjonis – Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemise Vabariigi Valitsusele töötada välja meetmed üksi elavate pensionäride toetamise suurendamiseks“ eelnõu (176 OE), Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele töötada välja meetmed üksi elavate pensionäride toetamise suurendamiseks“ eelnõu (143 OE), riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (203 SE), riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (189 SE), riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (140 SE), riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (142 SE), kutsutud algataja ja Sotsiaalministeeriumi esindaja.

Sündmus

Kell 13 – Riigikogu esimees Lauri Hussar osaleb töölõunal õiguskantsleri Ülle Madisega.

Kolmapäev, 20. september

Kell 12 – infotund

Infotunnis osalevad peaminister Kaja Kallas, kaitseminister Hanno Pevkur ja siseminister Lauri Läänemets.

Kell 14 – täiskogu istung

Esimene lugemine – 10 eelnõu:

Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele loobuda plaanist tõsta majutusasutuste käibemaksu” eelnõu (39 OE), Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele loobuda maksutõusudest ja kehtestada meetmed Eesti ettevõtluskeskkonna arendamiseks” eelnõu (64 OE), koolieelse lasteasutuse seaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (231 SE), põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning kutseõppeasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (22 SE), keeleseaduse ja ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (20 SE), perehüvitiste seaduse muutmise seaduse eelnõu (141 SE), perehüvitiste seaduse muutmise seaduse eelnõu (206 SE), Riigikogu valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (21 SE), kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (74 SE), kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (77 SE).

Komisjoni istung

Riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 8.30: Riigikontrolli riikliku lennuettevõtte Nordica tegevuse ülevaatest, kutsutud Riigikontrolli esindajad.

Sündmused

Kell 11 – Riigikaitsekomisjoni esimees Kalev Stoicescu kohtub Tallinna Prantsuse Lütseumi gümnasistidega.

Kell 11–15 – Riigikogu konverentsisaalis toimub doonoripäev, kus Riigikogu liikmed, kantselei töötajad ja külalised saavad loovutada verd.

Kell 11. 30 – Kultuurikomisjoni esimees Heljo Pikhof avab graafik Kadri Toomi isiknäituse „Maa all ja maa peal“ (Toompea lossi kunstisaalis).

Neljapäev, 21. september

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – neli eelnõu: Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele loobuda plaanist tõsta käibemaksu kahe protsendipunkti võrra” eelnõu (96 OE), Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele parandada üldist poliitilist kultuuri“ eelnõu (97 OE), julgeolekuasutuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (30 SE), perehüvitiste seaduse muutmise seaduse eelnõu (49 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

Põhiseaduskomisjonis – välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu (43 SE), välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu (47 SE), välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu (95 SE), Välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu (45 SE), välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu (60 SE), Välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu (61 SE), välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu (69 SE), kutsutud algataja ja Siseministeeriumi esindaja;

riigikaitsekomisjonis – kell 14.30: NATO küberkaitsekoostöö keskuse tööst (NATO küberkaitsekoostöö keskuses Tallinnas);

korruptsioonivastases erikomisjonis – 30 minutit pärast täiskogu istungi lõppu: peaminister Kaja Kallase laenudokumentide ja huvide deklaratsioonide arutelu (ruumis L332);

Sündmus

Kell 11 – Riigikogu esimees Lauri  Hussar osaleb Eesti VIII Omavalitsuspäeval.

Kell 14.50 – Riigikogu esimees Lauri Hussar õnnitleb ametisse astumise puhul Läti parlamendi uut spiikrit Daiga Mierinat (videoslid).

Reede, 22. september

Komisjoni istung

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10: Eesti seisukohad 25.-26. septembril toimuval Euroopa Liidu haridus-, noorte, kultuuri- ja spordinõukogu mitteametlikul kohtumisel, kutsutud kultuuriminister Heidy Purga; Eesti seisukohad 25. septembril toimuval konkurentsivõime nõukogu kohtumisel (siseturg, tööstus), kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja; Eesti seisukohad 27.-28. septembril toimuval Euroopa Liidu üldasjade nõukogu mitteametlikul kohtumisel, kutsutud välisminister Margus Tsahkna; Eesti seisukohad 29. septembril 2023 toimuval Euroopa Liidu üldasjade nõukogu (ühtekuuluvuspoliitika) mitteametlikul kohtumisel, kutsutud rahandusminister Mart Võrklaev; Seisukoha andmine: Eesti seisukohad Euroopa Liidu julgeoleku- ja kaitsevaldkonna kosmosestrateegia kohta JOIN(2023) 9, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja.

Sündmused

Kell 7.20 – vastupanuvõitluse päeva hommikul, assisteerivad lipu heiskamist Pika Hermanni torni Tallinna 21. kooli liputoimkonna liikmed. Pärast lipu heiskamist kohtuvad õpilased Riigikogu esimehe Lauri Hussariga.

Kell 11 – Balti Assamblee ja Põhjamaade Nõukogu tippkohtumine (konverentsisaalis).

Kell 15 – väliskomisjoni liikmed kohtuvad Gruusia opositsioonipartei United National Movement esindajatega.

Välislähetused

14.–19. september
Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Liisa Pakosta kohtub Hispaania parlamendi Euroopa Liidu asjade komisjoni sekretariaadiga ning osaleb Euroopa Liidu asjade komisjonide (COSAC) esimeeste kohtumisel Madridis Hispaanias.

17.–19. september
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni asendusliige Hanah Lahe osaleb ENPA sotsiaal-, tervishoiu ja säästliku arengu komitee kohtumisel Pariisis Prantsusmaal.

18.–21. september
Väliskomisjoni esimees ja NATO Parlamentaarse Assamblee (NATO PA) Eesti delegatsiooni liige Marko Mihkelson osaleb NATO PA kaitse- ja julgeolekukomitee ning poliitikakomitee ühisvisiidil Helsingisse ja Hämeenlinna Soome.

19.–20. september
Riigikogu liige Mart Maastik osaleb Euroopa põllumeeste partei EPP Grupi riikide parlamentide liikmete põllumajanduse kohtumisel Brüsselis Belgias.

20.–21. september
Riigikogu liige Urve Tiidus osaleb Europoli parlamentaarse järelevalve töörühma kohtumisel Brüsselis Belgias.

22.–24. september
Riigikogu liige Hanah Lahe osaleb noorte kliimakonverentsil Varssavis Poolas.

24.–26. september
Euroopa Parlamentidevahelise Kosmosekonverentsi (EPK) Eesti delegatsiooni esimees Mario Kadastik ning liikmed Toomas Uibo (25.–26. september) ja Tõnis Lukas osalevad EPK aastaistungil Viinis Austrias.

Riigikogu pressiteenistus
Maris Meiessaar
tel 631 6353, 5558 3993
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside