Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VI istungjärgu 5. töönädal 18. – 21. oktoobrini

Head ajakirjanikud! Palume Toompea lossi tulles esitada COVID-tõend, selle puudumisel tuleb Riigikogus viibimise ajal kanda maski.

Esmaspäev, 18. oktoober

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete arupärimisele korralageduse kohta ravimite ja vaktsiinide käitlemisel Terviseametis (nr 87) vastab peaminister Kaja Kallas ning arupärimisele uute maksude kehtestamise kohta seonduvalt transpordi ja liikuvuse arengukavaga 2021–2035 (nr 85) vastab majandus- ja taristuminister Taavi Aas.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjoni ja väliskomisjoni ühisel istungil – kell 14.15: olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Eesmärk 55“ ettevalmistamine; Eesti seisukohad 21. – 22. oktoobril Brüsselis toimuval Euroopa Ülemkogul, kutsutud peaminister Kaja Kallas;

keskkonnakomisjonis – kell 11.10: valitsuse rohepoliitika juhtkomisjoni tööst, kutsutud Riigikantselei strateegiabüroo ja rohepoliitika juhtkomisjoni ekspertrühma esindajad;

kultuurikomisjonis – kell 12: 2022. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (464 SE), kutsutud haridus- ja teadusminister Liina Kersna (A. Rei nõupidamisruum);

maaelukomisjoni videoistungil – kell 11.10: ÜPP strateegiakava põllumajanduse jaoks olulistest ja seniste läbirääkimiste käigus lahtiseks jäänud sõlmpunktidest, kutsutud maaeluminister Urmas Kruuse ning Aiandusliidu, Eesti Lamba- ja Kitsekasvatajate Liidu, Eesti Keskkonnaühenduste Koja, Eesti Maaülikooli, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja, Eestimaa Talupidajate Keskliidu, Eesti Noortalunike, Eesti Lihaveisekasvatajate Seltsi, Eesti Tõuloomakasvatajate Ühingu, Kevili, Mahepõllumajanduse Koostöökogu ja Põllumajandusuuringute Keskuse esindajad;

rahanduskomisjoni videoistungil – kell 11.15: kogumispensionide seaduse, maksukorralduse seaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (469 SE); tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (468 SE);

riigikaitsekomisjonis – õhuseire arengutest, kutsutud Kaitseministeeriumi ja Kaitseväe esindajad;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (467 SE), kutsutud tervise- ja tööminister Tanel Kiik ning Sotsiaalministeeriumi ja Eesti Haigekassa esindajad; ravimiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (413 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi, Ravimiameti, SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla ja Eesti Nukleaarmeditsiini Seltsi esindajad; androloogia erialast ja saatekirja nõudest androloogi vastuvõtule saamiseks, kutsutud Eesti Haigekassa ja Sotsiaalministeeriumi esindajad; töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse ning töölepingu seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (456 SE);

väliskomisjoni videoistungil – kell 11.15: Riigikogu avalduse „Venemaa põlisrahvaste toetuseks“ eelnõu (391 AE), kutsutud Põlisrahvaste Arengu Keskuse ja Setomaa Liidu esindajad;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: olukorrast vanglates, kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (436 SE), 2022. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (464 SE), kutsutud rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus, õiguskantsler Ülle Madise ja riigikontrolör Janar Holm; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333 ja videosild).

Sündmus

17. – 22. oktoober
Riigikogu liikmed Tiiu Aro, Margit Sutrop, Eerik-Niiles Kross ja Rene Kokk osalevad XLIV Kõrgematel Riigikaitsekursustel Roostal.

Teisipäev, 19. oktoober

Kell 10 – täiskogu istung

Uuesti arutamine – Vabariigi Presidendi poolt välja kuulutamata jäetud kollektiivlepingu seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (383 UA).

Teine lugemine – kaks eelnõu: Riigikogu otsuse „Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti tegevust kontrolliva parlamentaarse ühiskontrolli töörühma liikme nimetamine“ eelnõu (405 OE), veterinaarseaduse eelnõu (384 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad romusõidukite ELi õigusnormide läbivaatamise avaliku konsultatsiooni kohta;

kultuurikomisjonis noorsootöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (411 SE), kutsutud haridus- ja teadusminister Liina Kersna; autoriõiguse seaduse muutmise seaduse (autoriõiguse direktiivide ülevõtmine) eelnõu (368 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi, Haridus- ja teadusministeeriumi ning Kultuuriministeeriumi esindajad (A. Rei nõupidamisruum);

maaelukomisjoni videoistungil Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (439 SE), Maaeluministeeriumi valitsemisala 2022. aasta eelarvest, kutsutud maaeluminister Urmas Kruuse;

majanduskomisjoni videoistungil – rahvusvahelise raudteeveo konventsiooni ja selle lisade muudatuste heakskiitmise seaduse eelnõu (386 SE); arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa e-identimise (eIDAS) määruse eelnõu kohta – COM(2021) 281, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad määruse, millega nähakse ette tehisintellekti käsitlevad ühtlustatud õigusnormid, eelnõu kohta – COM(2021) 206, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja Justiitsministeeriumi esindajad; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa tööstusstrateegia ajakohastamise kohta – COM(2021) 350, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad;

rahanduskomisjoni videoistungil maa hindamise seaduse, maamaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (406 SE); pandikirjaseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (407 SE);

riigikaitsekomisjonis – kell 13: 2022. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (464 SE), kutsutud kaitseminister Kalle Laanet;

riigikaitsekomisjoni väljasõiduistungil – Siseministeeriumi valitsemisala asutuste rollist ja võimekusest riigikaitselises ning julgeoleku ohuolukorras, kutsutud Siseministeeriumi, Päästeameti, Politsei- ja Piirivalveameti ning Kaitsepolitseiameti esindajad;

sotsiaalkomisjonis – viipekeele tõlketeenuse korraldamisest, kättesaadavusest ja rahastamisest, kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi, Eesti Kurtide Liidu, Sotsiaalkindlustusameti, Sotsiaalministeeriumi, Eesti Linnade ja Valdade Liidu ning Eesti Puuetega Inimeste Koja esindajad; Euroopa Liidu asjade komisjonile arvamuse andmine: Eesti seisukohad direktiivi, mis puudutab töötajate kaitset tööl kantserogeenide või mutageenidega kokkupuutest tulenevate riskide eest, muutmise kohta – COM(2020) 571, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindajad;

õiguskomisjonis riigilõivuseaduse, tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (443 SE), 2022. aasta Justiitsministeeriumi haldusala eelarvest, kutsutud justiitsminister Maris Lauri; perelepitusseaduse eelnõu (438 SE), kutsutud sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo ja Justiitsministeeriumi esindajad.

Sündmused

Kell 9 – riigikaitsekomisjoni liikmed kohtuvad Hispaania kõrgema riigikaitsekursuse kursuslastega, kelle hulgas on ka Hispaania parlamendi liikmeid (Valge saal ja J. Tõnissoni nõupidamisruum).

Kell 16 – Riigikogu esimees Jüri Ratas kohtub videosilla vahendusel Eesti Maja Helsingis liikmetega.

Kolmapäev, 20. oktoober

Kell 12 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Teine lugemine – üks eelnõu: Eesti Vabariigi Valitsuse ja Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa Ühendatud Kuningriigi Valitsuse vahelise investeeringute soodustamise ja kaitse lepingu lõpetamise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (401 SE).

Esimene lugemine – kaheksa eelnõu: 2022. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (464 SE), politsei ja piirivalve seaduse täiendamise seaduse eelnõu (408 SE), väärteomenetluse seadustiku, liiklusseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (457 SE), riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (436 SE), hasartmängumaksu seaduse ja riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (459 SE), alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (458 SE), käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (460 SE), alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning vedelkütuse erimärgistamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (461 SE)

Komisjoni istung

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 8.30: koroonaviiruse levikust, kutsutud peaminister Kaja Kallas, tervise- ja tööminister Tanel Kiik ning riigikontrolör Janar Holm; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333 ja videosild).

Sündmus

Kell 10 – Riigikogu esimees Jüri Ratas kohtub Tallinna Kelmiküla Lasteaia õpetajate ja lastega.

Neljapäev, 21. oktoober

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – üks eelnõu: töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse ning töölepingu seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (456 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

sotsiaalkomisjonis – kollektiivlepingu seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse uuesti arutamine (383 UA);

väliskomisjoni videoistungil – teenuste korraldusest välisriikides elavatele Eesti kodanikele, kutsutud Välisministeeriumi ja Siseministeeriumi esindajad;

õiguskomisjonis äriseadustiku ja raamatupidamise seaduse muutmise seaduse (digilahendused äriühinguõiguses) eelnõu (394 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi, Eesti Advokatuuri ja Audiitorkogu esindajad; võlaõigusseaduse ja tarbijakaitseseaduse muutmise seaduse (digitaalse sisu, tarbijalemüügi ning muudetud tarbija õiguste direktiivide ülevõtmine) eelnõu (404 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoja esindajad;

riigieelarve kontrolli erikomisjoni videoistungil – kell 9: Riigikontrolli kontrolliaruandest, kutsutud Riigikontrolli esindajad.

Sündmus

Kell 15 – Riigikogu liige Lauri Läänemets kõneleb Arenguseire Keskuse veebiseminaril „Kuidas saaks energiapööre Eestis olla ühtaegu tõhus, tulus ja valutu?“. Registreeruda saab siin.

Kell 18.30 – väliskomisjoni liikmed kohtuvad Hollandi väliskomisjoniga.

Reede, 22. oktoober

Komisjoni istung

Euroopa Liidu asjade komisjoni videoistungil – kell 10: seisukoha andmine Euroopa Liidu direktiivi 2004/37/EÜ muutmise eelnõu käsitleva Euroopa Parlamendi raporti „Töötajate kaitse tööl kantserogeenide või mutageenidega kokkupuutest tulenevate riskide eest“ kohta, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja; seisukoha andmine Euroopa Komisjoni teatise Euroopa tööstusstrateegia ajakohastamise kohta, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; seisukoha andmine Euroopa Komisjoni avaliku konsultatsiooni „Romusõidukite Euroopa Liidu õigusnormide läbivaatamine“ kohta, kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindaja.

Laupäev, 23. oktoober

Kell 13.30 – Riigikogu esimees Jüri Ratas kohtub videosilla vahendusel Eesti Organisatsioonide Võrgustiku Soomes liikmetega.

Välislähetused

18. – 19. oktoober
Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb Põhja- ja Baltimaade väliskomisjonide esimeeste kohtumisel Helsingis Soomes.

20. – 26. oktoober
Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni esimees Mati Raidma osaleb presidendivalimiste vaatlemisel Usbekistanis.

21. – 22. oktoober
Riigikogu esimees Jüri Ratas osaleb Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) parlamentide esimeeste kohtumisel Ateenas Kreekas.

21. – 24. oktoober
Euroopa Liidu asjade komisjoni aseesimees Riina Sikkut ja liige Anti Poolamets osalevad Eesti delegatsiooni liikmetena Euroopa tuleviku konverentsi töös Strasbourgis Prantsusmaal.

21. – 24. oktoober
Riigikogu liige Peeter Ernits osaleb perepoliitika-teemalisel kongressil Dresdenis Saksamaal.

22. – 27. oktoober
Euroopa Parlamentidevahelise Kosmosekonverentsi (EISC) Eesti delegatsiooni liikmed Andrei Korobeinik ja Raivo Tamm osalevad Rahvusvahelise Astronautika Föderatsiooni parlamendiliikmete eriüritusel teemal „Space Solutions for the Benefit of Civil Society“ Dubais Araabia Ühendemiraatides.

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
tel 631 6592, 510 6179
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside