Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu II istungjärgu 9. töönädal 18.–21. novembrini.

Esmaspäev, 18. november

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Vabariigi Valitsuse ülevaade Euroopa stabiilsusmehhanismi antud stabiilsustoetustest ja Eesti Vabariigi osalemisest Euroopa stabiilsusmehhanismis, ettekandja rahandusminister Martin Helme.

Esimene lugemine – üks eelnõu: tulumaksuseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (106 SE).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: Eesti seisukohtadest 21.–22. novembril toimuval Euroopa Liidu hariduse-, noorte, kultuuri- ja spordinõukogu istungil (EYCS), kutsutud haridus- ja teadusminister Mailis Reps; parlamentaarne kuulamine: „Eesti riiklik energia- ja kliimakava aastani 2030“, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; Eesti seisukohtadest 21. novembril toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu (kaubandus) istungil, kutsutud väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kaimar Karu;

keskkonnakomisjonis – kell 11.10: kasvuhoonegaasi SF6 kasutamisest; keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (55 SE);

kultuurikomisjonis – kell 11.10: kodakondsuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (57 SE) ning uue alushariduse riikliku õppekava koostamisest, kutsutud haridus- ja teadusminister Mailis Reps;

maaelukomisjonis – kell 11.10: regionaaltoetustest, kutsutud riigihalduse minister Jaak Aab;

majanduskomisjonis – kell 11.10: alkoholiseaduse muutmise seaduse eelnõu (83 SE); arvamuse andmine sotsiaalkomisjonile kollektiivse pöördumise „Eesti vajab kanepireformi“ kohta, kutsutud Sotsiaalministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Rahandusministeeriumi ning Tervise Arengu Instituudi esindajad;

rahanduskomisjonis – kell 11.15: kohtumine Eesti Panga esindajatega; maksubaasi kahandamise ja kasumi ümberpaigutamise ennetamiseks maksulepingutega seotud meetmete rakendamise mitmepoolse konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (88 SE); Eesti Vabariigi valitsuse ja Hiina Rahvavabariigi Hongkongi erihalduspiirkonna valitsuse vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise ja maksupettuste tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (93 SE);

riigikaitsekomisjonis – mõjutustegevusest, kutsutud Siseministeeriumi ja ministeeriumi valitsemisala esindajad;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: pikaajalise hoolduse süsteemist, kutsutud Sotsiaalministeeriumi, Sotsiaalkindlustusameti, Terviseameti, Haigekassa ning Eesti Linnade ja Valdade Liidu esindajad; riikliku pensionikindlustuse seaduse § 61 täiendamise seaduse eelnõu (79 SE); kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (59 SE);

väliskomisjonis – „Eesti välispoliitika arengukava 2030“: eestlaskonna kaasamine võõrsil ja tõhusad konsulaarteenused, kutsutud Välisministeeriumi, Siseministeeriumi, Kultuuriministeeriumi ning Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad (Riigikogu konverentsisaal);

õiguskomisjonis kell 11.15: Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni meretöö konventsiooni koodeksi 2014. ja 2016. aasta muudatuste ratifitseerimise seaduse eelnõu (75 SE) ning meretöö seaduse ja meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (56 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindajad; arvamuse andmine sotsiaalkomisjonile kollektiivse pöördumise „Eesti vajab kanepreformi“ kohta;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.15: julgeolekuasutuste ja jälitusametkondade töö tõhususest, siseturvalisusest ja rahastamisest, kutsutud peaminister Jüri Ratas ja Riigikantselei esindaja;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: opositsiooni kaasamisest kohalikes omavalitsutes; erikomisjonis 14. novembril toimunud erakorralisel istungil toimunud kohtumisest ja Maaeluministeeriumist saabunud materjalidest;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: eelarverevisjoni tegevusest ja tõhustamiskavade rakendamisest riigieelarve protsessis, kutsutud Rahandusministeeriumi esindajad, istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L 333);

rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjonis – kell 13.30: eestlastest Soomes ning nende tagasirände plaanidest ja tegelikkusest, kutsutud Tartu Ülikooli ja Vabamu esindajad.

Sündmus

Kell 12 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas võtab vastu Estonia vraki ülestõstmise poolt allkirja andnud inimeste pöördumise.

Teisipäev, 19. november

Kell 10 – täiskogu istung

Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Maksusüsteem – kuidas edasi?“ arutelu.

Ettekande teevad Eesti Keskerakonna fraktsiooni esimees Kersti Sarapuu, Rahandusministeeriumi maksu- ja tollipoliitika asekantsler Dmitri Jegorov ning ettevõtja Indrek Neivelt.

Teine lugemine – üks eelnõu: karistusseadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse (Euroopa Liidu finantshuvide kaitse direktiivi ja alaealiste menetlusõiguste direktiivi ülevõtmine) eelnõu (50 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – riiklikust energia- ja kliimakavast aastani 2030; keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu;

kultuurikomisjonis – rakenduskõrghariduse tulevikuvisioonist, kutsutud Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rektor Ülle Ernits, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rektor Ulla Preeden, Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor rektor Mait Rungi, Tallinna Tehnikakõrgkooli rektor Enno Lend, Sisekaitseakadeemia rektor Marek Link, Kaitseväe Akadeemia ülem Enno Mõts ja SA Eesti Rakendudksõrgkoolid juhatuse liige Jana Praun (A. Rei nõupidamisruum);

maaelukomisjonis – Lõuna-Eestit räsinud tormikahjustustest ja nende likvideerimisest ning tormiga kaasnenud kuludest, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Rahandusministeeriumi, Siseministeeriumi, Maaeluministeeriumi, Elektrilevi OÜ, Elering ASi, Võru Linnavalitsuse ning Räpina valla esindajad (ruum L 332);

majanduskomisjoni väljasõiduistung – kohtumine ASi Eesti Post (Omniva) juhtidega (Omniva logistikakeskus, Rae vald);

põhiseaduskomisjonis – riigilõivuseaduse, isikut tõendavate dokumentide seaduse ja konsulaarseaduse muutmise seaduse eelnõu (78 SE), kutsutud Välisministeeriumi ja Siseministeeriumi esindajad; Euroopa Parlamendi valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse, Riigikogu valimise seaduse, rahvahääletuse seaduse ja karistusseadustiku muutmise seaduse (valimispäeval valimisagitatsiooni piirangu ja välireklaami keelu kaotamine) eelnõu (51 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi ja Valimisteenistuse esindajad;

rahanduskomisjonis – kohtumine Finantsinspektsiooni esindajatega; arvamuse andmine sotsiaalkomisjonile kollektiivse pöördumise „ Eesti vajab kanepireformi“ kohta; kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (kohustusliku kogumispensioni reform) eelnõu (108 SE); kogumispensionide seaduse, tulumaksuseaduse ja väärtpaberite registri pidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (91 SE);

riigikaitsekomisjonis – 12. novembril Brüsselis toimunud Euroopa Liidu kaitseministrite kohtumisest, 24.–25. oktoobril Brüsselis toimunud NATO kaitseministrite kohtumisest ja arengutest NATOs ja ELis, kutsutud Kaitseministeeriumi esindajad;

sotsiaalkomisjonis – Tartu Ülikooli seaduse ja Eesti Haigekassa seaduse muutmise seaduse eelnõu (98 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi ja Eesti Haigekassa esindajad; puude raskusastme määramise rakenduspraktikast alaealistele, kutsutud Sotsiaalministeeriumi, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Sotsiaalkindlustusameti, Eesti Linnade ja Valdade Liidu ning Eesti Puuetega Inimeste Koja esindajad;

väliskomisjonis – Eesti seisukohtadest 20. novembril Brüsselis toimuval NATO välisministrite kohtumisel, kutsutud välisminister Urmas Reinsalu; Eesti seisukohtadest 21. novembril Brüsselis toimuval välisasjade nõukogu (kaubandus) istungil, kutsutud väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kaimar Karu;

õiguskomisjonis – Eesti Omanike Keskliidu pöördumisest muinsuskaitseseaduse rakendamise teemal, kutsutud Muinsuskaitseameti peadirektor Siim Raie, Pärnu linnapea Romek Kosenkranius, Kultuuriministeeriumi, Eesti Omanike Keskliidu, Sorainen AB, Valga valla ja Eesti Ehitusettevõtjate Liidu esindajad.

Kolmapäev, 20. november

Kell 12 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – kaks eelnõu: loomatauditõrje seaduse, riigilõivuseaduse, söödaseaduse, toiduseaduse ja veterinaarkorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (90 SE); riikliku pensionikindlustuse seaduse § 61 täiendamise seaduse eelnõu (79 SE).

Teine lugemine – neli eelnõu: kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (59 SE); käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (76 SE); keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (55 SE); konsulaarseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (44 SE).

Esimene lugemine – üks eelnõu: karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (Euroopa Liidu õigusest tulenevad rahatrahvid) eelnõu (94 SE).

Komisjoni istung

maaelukomisjonis – kell 9: kohtumine M.V.Wool’i esindajatega.

Sündmus

Kell 11 – riigikaitsekomisjoni liikmed kohtuvad kaitsetööstuse esindajatega (A. Rei nõupidamisruum).

Neljapäev, 21. november

Kell 10 – täiskogu istung

Riigikohtu liikme Kalev Saare ametivanne.

Esimene lugemine – üks eelnõu: Riigikohtu esimehe Villu Kõve esitatud Riigikogu otsuse „Juhan Sarve Riigikohtu liikmeks nimetamine“ eelnõu (102 OE).

Teine lugemine – üks eelnõu: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/788 „Euroopa kodanikualgatuse kohta“ rakendamise seaduse eelnõu (74 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

rahanduskomisjonis – tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (106 SE); Riigikogu otsuse „Riigi 2018. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine“ eelnõu (77 OE); 2019. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (81 SE); alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (80 SE); rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (8 SE);

väliskomisjonis – kell 13: Eesti seisukohtadest 25. novembril Brüsselis toimuval välisasjade nõukogu (arenguministrid) istungil ning ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Singapuri Vabariigi vahelise investeeringute kaitse lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (104 SE), kutsutud välisminister Urmas Reinsalu;

Sündmus

Kell 15 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas kohtub Püha Tooli uue suursaadiku piiskop Petar Rajičiga.

Reede, 22. november

Komisjoni istung

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10: Eesti seisukohtadest 25. novembril toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu (arenguküsimused) istungil, kutsutud välisminister Urmas Reinsalu; Eesti seisukohtadest 28.–29. novembril toimuval Euroopa Liidu konkurentsivõime nõukogu istungil, kutsutud majandus- ja taristuminister Taavi Aas ning Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja.

Välislähetused

14.–18. november
Riigikogu Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) Parlamentaarse Assamblee delegatsiooni liige Heljo Pikhof osaleb Valgevene parlamendi valimiste vaatlemisel.

17.–20. november
Riigikogu liige Kaja Kallas osaleb Euroopa Kübernädalal Rennesis Prantsusmaal.

18.–24. november
Eesti-Prantsusmaa parlamendirühma esimees Andres Sutt, aseesimees Hele Everaus ning liikmed Raimond Kaljulaid (19.–24.11), Toomas Kivimägi (19.–24.11) ja Sven Sester (19.–24.11) on visiidil Pariisis Prantsusmaal. Kaja Kallas (17.11.-20.11) on Euroopa Kübernädalal, Andres  Sutt ja Hele Everaus külastavad Euroopa Kübernädalat Rennesis (19.11).

18.–22. november
Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder ja Riigikogu liige Siim Kiisler (19.–21.) viibivad EPP kongressil Zagrebis Horvaatias.

22.–23. november
Rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjoni esimees Jaak Valge, aseesimees Heljo Pikhof ning liikmed Siret Kotka-Repinski (23.11) ja Signe Riisalo (23.11) on visiidil Helsingis, Soomes, et kohtuda Soomes tegutsevate eestlasi ühendavate seltside esindajatega ning Soomes resideeruvate eestlastega.

22.–23. november
Keskkonnakomisjoni aseesimees Yoko Alender osaleb Euroopa Taastuvenergiaallikate Foorumi (EUFORES) parlamentidevahelisel konverentsil Helsingis Soomes.

22.–24. november
Eesti-Soome parlamendirühma liige Anti Poolamets osaleb eesti kultuuri festivalil Martin markkinat Helsingis Soomes.

Riigikogu pressiteenistus
Veiko Pesur
tel 631 6353, 55 590 595
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside