Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu III istungjärgu üheksas töönädal, 18.–21. märtsini

Esmaspäev, 18. märts

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete arupärimisele lemmikloomaregistri kohta (nr 594) vastab regionaalminister Madis Kallas.

Riigikogu liikmete arupärimistele toimingupiiranguga seonduvate probleemide (nr 320), kassatsiooniõiguse piirangute (kaitsja nõuded) (nr 336), vaenu õhutamise kriminaliseerimise eelnõu (nr 503) ning prokuratuuri ja Kaitsepolitseiameti tegevuse põhjendatuse (nr 528) kohta vastab justiitsminister Kalle Laanet.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Komisjonide istungid

Keskkonnakomisjonis – kell 11.10: arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile. Eesti seisukohad Euroopa Liidu määruse kohta, millega luuakse metsaseireraamistik – COM(2023) 728, kutsutud Kliimaministeeriumi ja Keskkonnaagentuuri esindajad, Eesti Keskkonnaühenduste Koja esindaja MTÜ Päästame Eesti Metsad juhatuse liige Farištamo Eller, samuti Eesti Maaülikooli, Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu, MTÜ Eesti Erametsaliidu, Riigimetsa Majandamise Keskuse esindajad (A. Rei nõupidamisruum);

kultuurikomisjonis – kell 11.10: Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele rahvusooper Estonia juurdeehituse riigi eriplaneeringu algatamiseks“ eelnõu (369 OE), kutsutud Kultuuriministeeriumi, Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi ja Tallinna linna esindajad ning Rahvusooper Estonia nõukogu esimees Ivari Ilja; Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele likvideerida ministeeriumide ja teiste valitsusasutuste kodulehtede venekeelsed versioonid“ eelnõu (365 OE), kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi, Riigikantselei ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad (ruum L332) ;

maaelukomisjonis – kell 11.10: kollektiivsest pöördumisest „Lõpetame kanade puurispidamise Eestis“, kutsutud pöördumise algatajate ja Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi esindajad; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse koerte ja kasside heaolu ning nende jälgitavust (COM(2023) 769), kutsutud Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi esindajad;

majanduskomisjonis – kell 11.10: arvamuse andmine keskkonnakomisjonile. Riigikaitsekomisjoni algatatud elektroonilise side seaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (392 SE) kohta, kutsutud Kaitseministeeriumi ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad kombineeritud transpordi direktiivi eelnõu kohta – COM(2023) 702, kutsutud Kliimaministeeriumi esindaja: konkurentsivõime ekspertkogu tööst, kutsutud Eesti Panga asepresident ja konkurentsivõime ekspertkogu liige Ülo Kaasik, Arenguseire Keskuse uuringute juht ja ekspertkogu liige Uku Varblane ning keskuse juhataja Tea Danilov;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: Riigikogu valimise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (344 SE);

rahanduskomisjonis – kell 11.15: tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (337 SE);  Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele pangandussektori ajutise solidaarsusmaksu kehtestamise kohta“ eelnõu (367 OE); Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele loobuda automaksu kehtestamisest ja võtta Riigikogu menetlusest tagasi Mootorsõidukimaksu eelnõu“ eelnõu (374 OE); Rahandusministeeriumi ülevaade riigi võlakoormusest; mootorsõidukimaksu seaduse eelnõu (364 SE);

riigikaitsekomisjonis – kell 11: Kaitseliidu seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (335 SE); Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele „valmistada ette ja taastada sõjaväestatud piirivalve eraldi ametina eelnõu (274 OE); Kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsusest; julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud Kaitseministeeriumi valitsemisala esindajad;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: Terviseministri ülevaade valdkonna strateegilistest arengutest, kutsutud terviseminister Riina Sikkut;

väliskomisjonis – kell 11: arengutest Venemaal, kutsutud Eesti Venemaa saatkonna esindaja; Eesti-Ukraina julgeolekuleppe sõlmimisest, kutsutud Välisministeeriumi esindaja; Eesti Vabariigi erakorraliste ja täievoliliste suursaadikute kandidaatidest, kutsutud Välisministeeriumi kantsler Jonatan Vseviov ja suursaadikukandidaadid;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13: kohtumine vabariigi peaprokuröri Andres Parmasega ja justiitsministri Kalle Laanetiga;

korruptsioonivastases erikomisjonis– kell 13.30: Nordica erastamisprotsessist, kutsutud kliimaminister Kristen Michal; Nordica nõukogu tegevusest 2020–2023, kutsutud Nordica nõukogu liige Kaupo Raag;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: Riigikontrolli kontrolliaruandest „Riigi tegevus tervishoiuteenuste kvaliteedi tagamisel“, kutsutud terviseminister Riina Sikkut, Terviseameti peadirektor Birgit Lao, Terviseameti peadirektori asetäitja Ragnar Vaiknemets, Tervisekassa juhatuse esimees Rain Laane, Tervisekassa juhatuse liige Maivi Parv, Tervisekassa partnersuhete osakonna juhataja Marko Tähnas, Tervisekassa ravikvaliteedi teenusejuht Marion Kalju, Riigikontrolli peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen, Riigikontrolli auditijuht Rauno Vinni, Riigikontrolli vanemaudiitor Ingrid Hindrikson, Riigikontrolli audiitorid Pille Kuusepalu ja Thea Teinemaa ning Riigikontrolli kommunikatsioonijuht Priit Simson; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333 ja videosild).

Sündmus

Kell 14 – Riigikogu esimees Lauri Hussar avab 20. sajandi teise poole Ukraina kujutava kunsti klassiku Juri Hõmõtši näituse “Tallinn Ukraina kunstniku pilgu läbi” (Toompea lossi III korruse galerii).

Teisipäev, 19. märts

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – üks eelnõu: Eesti Kultuurkapitali seaduse ja hasartmängumaksu seaduse muutmise seaduse eelnõu (338 SE).

Esimene lugemine – neli eelnõu: Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele langetada vähiravimite käibemaksumäära“ eelnõu (277 OE), Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele õpetajate töötingimuste parandamiseks“ eelnõu (373 OE), atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (393 SE).

Terviseminister Riina Sikkut esineb 2024. aasta ettekandega riigi pikaajalise arengustrateegia „Eesti 2035“ elluviimisest.

Kell 14 – komisjonide istungid

Keskkonnakomisjoni ja sotsiaalkomisjoni ühisistungil – keskkonna mõjust tervisele, kutsutud TalTechi, Tartu Ülikooli, Sotsiaalministeeriumi ning Kliimaministeeriumi esindajad (Riigikogu konverentsisaal);

maaelukomisjonis Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti põllumajandustoetustest, kutsutud Tang OÜ juhatuse liige Tanel Tang, Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti ning Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi esindajad; Kavandatava mootorsõidukimaksu mõjust põllumajandustootjatele, kutsutud Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja, Eestimaa Talupidajate Keskliidu ja Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi esindajad;

majanduskomisjonis – kollektiivse pöördumisest „Ilutulestiku laskmine ainult aastavahetusel!“, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja Siseministeeriumi esindajad, Eesti Pürotehnikute Liidu juhatuse liikmed Eduard Tani ja Hannes Närep, Eesti Linnade ja Valdade Liidu esindaja;

põhiseaduskomisjonis – Riigikogu valimise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (344 SE);

riigikaitsekomisjonis – Balti kaitsevööndist; kutsutud Kaitseministeeriumi esindjad;

väliskomisjoni väljasõiduistungil – kell 14.15: Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskuse tegevusest ja Ukraina toetamisest, kutsutud Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskuse juht Klen Jäärats (Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskuses Tallinnas);

õiguskomisjonis politsei ja piirivalve seaduse muutmise seaduse eelnõu (370 SE), kutsutud Riigikogu liige Kalle Grünthal ja Siseministeeriumi esindaja.

Sündmus

Kell 17.30 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb Rootsi saatkonna vastuvõtul.

Kolmapäev, 20. märts

Kell 12 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – üks eelnõu: välismaalaste seaduse muutmise seaduse (Euroopa Liidu sinine kaart) eelnõu (349 SE).

Teine lugemine – kolm eelnõu: Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni lepingu õigusabi ja õigussuhete kohta tsiviil-, perekonna- ja kriminaalasjades denonsseerimise seaduse eelnõu (362 SE) tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (337 SE) Kaitseliidu seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (335 SE).

Esimene lugemine – seitse eelnõu: Riigikogu valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (292 SE), Riigikogu otsuse „Rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjoni moodustamine“ eelnõu (324 OE); julgeolekuasutuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (330 SE), Riigikogu liikme staatuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (339 SE), koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 muutmise seaduse eelnõu (319 SE), kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (321 SE), perehüvitiste seaduse muutmise seaduse eelnõu (329 SE).

Komisjoni istung

Korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 9: Riigikohtu suuniste rakendamisest e-valimiste läbipaistvuse tagamiseks ja korruptsioonivõimaluste välistamiseks.

Sündmused

Kell 10 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Atlandi-ülese julgeolekualgatuse õppegrupiga.

Kell 12 – Riigikogu elanikkonnakaitse toetusrühma ja riigikaitsekomisjon kohtuvad Riigikantselei, Siseministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi, Päästeameti ja Terviseameti esindajatega, et saada ülevaade valitsuse 22. veebruari elanikkonnakaitse otsustest (A. Rei nõupidamisruum).

Neljapäev, 21. märts

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – kaheksa eelnõu: Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele rakendada tõhusaid meetmeid kaitsmaks alaealisi kokkupuudete eest pornograafiaga“ eelnõu (326 OE), Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele kohustada kõiki reservväelasi hoidma kodus alaliselt tulirelvi koos arvestatava laskemoona kogusega ning anda reservväelastele selleks ka vajadusel finantsabi“ eelnõu (331 OE), Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele võtta kasutusele ajalooline nimi Königsberg“ eelnõu (218 OE), Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele viia Eesti Vabariigi suursaatkond lisraelis Tel Avivist Jeruusalemma“ eelnõu (325 OE), Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele tühistada Välisministeeriumi otsus Eesti Vabariigi peakonsulaadi sulgemise kohta New Yorgis“ eelnõu (328 OE), Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele vähendada kohtutäituritel sissenõude summast sõltuvaid põhitasu määrasid poole võrra“ eelnõu (273 OE), Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele sisekaitsereservi loomise kohta siseministeeriumi valitsemisalas“ eelnõu (275 OE), Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmiseks“ eelnõu (279 OE).

Kell 14 – komisjonide istungid

Keskkonnakomisjonis – elektroonilise side seaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (392 SE), muudatusettepanekute esitajad, samuti Kaitseministeeriumi ning Kliimaministeeriumi esindajad;

Rahanduskomisjonis – kell 8.30: Eesti Vabariigi valitsuse ja Pakistani Islamiriigi valitsuse vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise ja maksupettuste tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (368 SE); maksualase teabevahetuse seaduse, maksukorralduse seaduse ja tulumaksuseaduse täiendamise seaduse (379 SE); arvamuse andmine õiguskomisjonile krediidiinkassode ja -ostjate seaduse eelnõu (376 SE); 2024. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (389 SE).

Sündmused

Kell 11 – Riigikogu esimees Lauri Hussar kohtub uue Gruusia suursaadiku Zurab Hamašuridzega.

Kell 11.35 – Riigikaitsekomisjoni esimees Kalev Stoicescu kohtub uue Gruusia suursaadiku Zurab Hamašuridzega.

Reede, 22. märts

Komisjoni istung

Euroopa Liidu asjade komisjoni videoistungil – kell 9: Eesti seisukohad 25. märtsil toimuval Euroopa Liidu keskkonnanõukogu istungil, kutsutud Kliimaministeeriumi esindaja; Eesti seisukohad 26. märtsil toimuval Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusnõukogu istungil, kutsutud regionaalminister Madis Kallas; seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse seireraamistik vastupanuvõimeliste Euroopa metsade jaoks COM(2023) 728, kutsutud Kliimaministeeriumi ja Keskkonnaagentuuri esindajad; seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiivi 92/106/EMÜ seoses kaupade ühendvedu toetava raamistikuga ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2020/1056 seoses väliskulude kokkuhoiu arvutamise ja koondandmete koostamisega COM(2023) 702, kutsutud Kliimaministeeriumi esindaja; seisukoha andmine: Euroopa Nõukogu direktiivi ettepanek siirdehindade kohta COM(2023) 529, kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja; seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse kohta, milles käsitletakse koerte ja kasside heaolu ja nende jälgitavust COM(2023) 769, kutsutud Regionaal- ja põllumajandusministeeriumi esindajad.

Sündmused

Kell 16 – Riigikaitsekomisjoni esimees Kalev Stoicescu kohtub Briti-Iiri Parlamentaarse Assamblee delegatsiooniga, mida juhib Darren Millar.

Kell 17.15 – Riigikaitsekomisjoni esimees Kalev Stoicescu kohtub Prantsusmaa Rahvuskogu liikme Anne Genetet’ga ja Prantsusmaa suursaadiku Emmanuel Mignot’ga.

Laupäev, 23. märts

Kell 14.30 – Riigikogu esimees Lauri Hussar esineb pöördumisega NATO Parlamentaarse Assamblee (NATO PA) alalise komitee istungi avamisel, istungist võtab osa NATO PA Eesti delegatsiooni esimees Raimond Kaljulaid (Riigikogu istungisaal).

Pühapäev, 24. märts

Kell 9 – NATO PA Eesti delegatsiooni esimees Raimond Kaljulaid osaleb NATO PA alalise komitee istungil (Riigikogu istungisaal).

Kell 13 – NATO PA Eesti delegatsiooni esimees Raimond Kaljulaid ning liikmed Marko Mihkelson ja Meelis Kiili ning riigikaitsekomisjoni esimees Kalev Stoicescu ja aseesimees Leo Kunnas kohtuvad Ukraina delegatsiooniga.

Välislähetused

16. märts – 7. aprill
Riigikogu liige Lauri Laats osaleb projektis „USA ja Euroopa energiaprobleemid: kliimamuutuste leevendamise edendamine, säilitades samal ajal energiajulgeoleku“ Ameerika Ühendriikides.

17.–18. märts
Keskkonnakomisjoni liige Yoko Alender osaleb ringmajanduse-teemalisel parlamentaarsel konverentsil Brüsselis Belgias.

17.–19. märts
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni esimees Liisa Pakosta osaleb ENPA võrdsete võimaluste ja diskrimineerimisvastase komitee kohtumisel Pariisis Prantsusmaal.

18. märts
Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liige Meelis Kiili osaleb Läänemere Riikide Parlamentaarse Konverentsi (BSPC) energiajulgeoleku, kestlikkuse ja ühenduvuse töörühma teisel kohtumisel Helsingis Soomes.

19.–22. märts
Riigikogu liige Maris Lauri osaleb kogunemisel Women Political Leaders Summit 2024 Ateenas Kreekas.

20.–21. märts
Riigikogu liikmed Helmen Kütt ja Helle-Moonika Helme osalevad Soome parlamendi 10. rahvuslikul palvushommikusöögil Helsingis Soomes.

21.–23. märts
Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson esineb Kalinowski konverentsil Vilniuses Leedus.

22.–27. märts
Parlamentidevahelise Liidu (IPU) Eesti delegatsiooni esimees Maris Lauri ning liikmed Helmen Kütt, Helle-Moonika Helme ja Peeter Tali ning Balti Assamblee Eesti delegatsiooni aseesimees Enn Eesmaa osalevad IPU 148. assambleel ja 12+ grupi töös Genfis Šveitsis. Riigikogu aseesimees Toomas Kivimägi osaleb IPU 148. assamblee kõrgetasemelise segmendi töös Genfis Šveitsis (23.–27. märts).

23.–27. märts
Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Liisa Pakosta (23.–26. märts) ning liikmed Hanah Lahe ja Kadri Tali osalevad rahvusparlamentide Euroopa Liidu asjade komisjonide (COSAC) täiskogu istungil Brüsselis Belgias.

Riigikogu pressiteenistus
Maris Meiessaar
631 6353, 5558 3993
[email protected]
päringud: [email protected]

Tagasiside