Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu III istungjärgu 15. töönädal 18. – 21. maini.

Esmaspäev, 18. mai

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Peaminister Jüri Ratas esineb poliitilise avaldusega.

Kolmas lugemine – kaks eelnõu: toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (125 SE); tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (elektrooniliste võimaluste laiendamine koosolekute korraldamisel ja otsuste vastuvõtmisel) eelnõu (180 SE).

Esimene lugemine – üks eelnõu: Riigikogu otsuse „Riigireformi elluviimisest“ eelnõu (181 OE).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjoni videoistungil – kell 13.30: Eesti seisukohtadest 15. mail toimunud eurorühma videokonverentsil ja 19. mail toimuval Euroopa Liidu majandus- ja rahandusministrite videokonverentsil, kutsutud rahandusminister Martin Helme; Eesti seisukohtadest 19. mail toimuval Euroopa Liidu kultuuriministrite videokonverentsil, kutsutud kultuuriminister Tõnis Lukas; Eesti seisukohtadest 18. mail toimuval Euroopa Liidu haridusministrite ja 19. mail toimuval Euroopa Liidu noorteministrite videokonverentsil, kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja;

keskkonnakomisjoni videoistungil – katastritoimingutega seotud bürokraatia vähendamisest, kutsutud Maa-ameti ja Keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjoni videoistungil – kell 11.15: kollektiivsest pöördumisest „Avalik pöördumine Eesti teaduse ja Eesti-uuringute rahastamise asjus“, kutsutud Eesti Keele Instituudi direktor Tõnu Tender, Eesti Kirjandusmuuseumi direktor Urmas Sutrop, Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse direktor Jaan Undusk, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia õppe- ja teadusprorektor Margus Pärtlas, Eesti Kunstiakadeemia teadusprorektor Epp Lankots ning Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler Indrek Reimand; Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (Haridus- ja Noorteameti moodustamine, Keeleinspektsiooni nimetamine Keeleametiks) (163 SE);

maaelukomisjoni videoistungil – kell 11.10: “Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030“ eelnõu, kutsutud Maaeluministeeriumi, Eesti Toiduainetööstuse Liidu, Eesti Maaülikooli, Mahekeskuse SA, Eesti Looduskaitse Seltsi ja Eestimaa Looduse Fondi esindajad; välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu (192 SE);

majanduskomisjoni videoistungil – kell 11.10: kohtumine väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siemiga;

põhiseaduskomisjoni videoistungil – kell 11.15: kohtute seaduse ja tsiviilkohtumenetluse seaduse muutmise seaduse eelnõu (175 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi asekantsler Viljar Peep, Riigikohtu esimees Villu Kõve, Eesti Kohtunike Ühingu esimees Indrek Parrest ja Eesti Advokatuuri esimees Jaanus Tehver; Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (176 SE);

rahanduskomisjoni videoistungil – Eesti, Islandi, Leedu, Läti, Norra, Rootsi, Soome ja Taani vahelise Põhjamaade Investeerimispanka käsitlevale 11. veebruari 2004. aasta lepingule lisatud põhikirja paragrahvi 14 muutmise kokkuleppe heakskiitmise seaduse eelnõu (174 SE); kohaliku omavalitsuse korralduse ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse muutmise eelnõu; rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (130 SE);

riigikaitsekomisjoni videoistungil – kell 11.30: selgitustaotlustest Kaitseministeeriumi vastuste kohta (2-7/20-116); Euroopa Liidu kaitseministrite 12. mai kohtumisest, kutsutud kaitseminister Jüri Luik;

sotsiaalkomisjoni videoistungil – kell 11.10: Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (158 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi ja huvirühmade esindajad;

väliskomisjoni videoistungil – Euroopa Liidu idasuunalise strateegilise kommunikatsiooni viimase viie aasta kogemusest, kutsutud Euroopa Liidu idapartnerlusele suunatud kommunikatsiooniprojekti EU Neighbhours East esindaja;

õiguskomisjonis – tuleohutuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (120 SE), kutsutud siseminister Mart Helme; Riigikogu otsuse „“Õiguspoliitika põhialused aastani 2030“ heakskiitmine“ eelnõu (53 OE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindajad; Riigikogu otsus „“Kriminaalpoliitika põhialused aastani 2030“ heakskiitmine“ eelnõu (52 OE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja; Vabariigi Presidendi poolt välja kuulutamata jäetud päästeseaduse ja relvaseaduse muutmise seadus (128 UA);

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: kohtumine peaprokurör Andres Parmasega;

korruptsioonivastase erikomisjoni videoistungil – kell 13.30: kohtumine advokaatidega lobiteemal;

riigieelarve kontrolli erikomisjoni videoistungil – kell 13.15: eriolukorrast väljumisest, majanduse ja riigirahanduse olukorrast ning kriisimeetmete rakendamisest, kutsutud sotsiaalminister Tanel Kiik, maaeluminister Arvo Aller, väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siem, riigikontrolör Janar Holm ning Rahandusministeeriumi esindajad, istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L 333);

eesti keele õppe arengu probleemkomisjonis – kell 13.30: ülikoolide ettepanekutest eesti keele õpetaja muukeelses koolis õpetajakoolituse korralduse kohta;

rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjoni videoistungil – kell 13.30: täiskasvanukssaamisest ja selle seosest pereloomega, kutsutud Tallinna Ülikooli esindaja;

Teisipäev, 19. mai

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – kaks eelnõu: Riigikogu otsuse „Eesti esindaja nimetamine Põhjamaade Investeerimispanga kontrollkomiteesse“ eelnõu (188 OE); Riigikogu otsuse „Eesti Rahvusringhäälingu tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjatest Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikmete nimetamine“ eelnõu (189 OE).

Vabariigi Valitsuse esitatud „Välispoliitika arengukava 2030“ arutelu, ettekandjad välisminister Urmas Reinsalu ja väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa.

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjoni videoistungil – keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (109 SE), kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjoni videoistungil – kollektiivsest pöördumisest „Anname koolikogukonnale suuremad õigused“, kutsutud pöördumise algatajate, Eesti Linnade ja Valdade Liidu ning Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad;

maaelukomisjoni videoistungil – Põllumajandusameti ning Veterinaar- ja Toiduameti Põllumajandus- ja Toiduametiks ümberkorraldamisega seonduvalt Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (164 SE), kutsutud Maaeluministeeriumi esindaja; taimekaitseseaduse, mahepõllumajanduse seaduse, riigilõivuseaduse ning taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (142 SE), kutsutud Maaeluministeeriumi, Põllumajandusameti ja MTÜ Eesti Seemneliidu esindajad;

majanduskomisjoni videoistungil – reisilaevanduse olukorrast, seoses laevade Eesti lipu alla toomisega tehtud ettevalmistustest ja viimastest arengutest merenduses, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler Ahti Kuningas;

põhiseaduskomisjoni videoistungil – välismaalaste seaduse, tulumaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse (Eestis töötamise reeglite väärkasutuse vähendamine) (145 SE), kutsutud Eesti Tööandjate Keskliidu tegevjuht Arto Aas, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu tegevjuht Jüri Jõema, Eesti Ametiühingute Keskliidu esimees Peep Peterson, Siseministeeriumi, Rahandusministeeriumi ning Eesti Kaubandus-Tööstuskoja esindajad; kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse muutmise seaduse eelnõu (166 SE), kutsutud algataja esindaja Viktoria Ladõnskaja-Kubits ja Õiguskantsleri Kantselei direktor Olari Koppel; soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku 2019. aasta tegevusest, kutsutud soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Liisa Pakosta;

rahanduskomisjoni videoistungil Finantsinspektsiooni 2019. aasta aruandest, kutsutud Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler; kohtumine Maksu- ja Tolliameti peadirektori Valdur Laidiga;

riigikaitsekomisjonis – Eesti julgeolekupoliitika aluste (2017) rakendamisest riigikaitses, kutsutud peaminister Jüri Ratas (J. Tõnissoni nõupidamisruum);

sotsiaalkomisjoni videoistungil – Euroopa Liidu rahastuse abil tervisekeskuste loomise olukorrast, kutsutud Viljandi Haigla juhatuse esimees Priit Tampere, Sotsiaalministeeriumi, Eesti Haigekassa ja Terviseameti esindajad;

väliskomisjoni väljasõiduistungil – julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud Kaitseministeeriumi esindajad (Välisluureamet);

Kolmapäev, 20. mai

Kell 12 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – kolm eelnõu: kohtute seaduse ja prokuratuuriseaduse muutmise seaduse eelnõu (134 SE); Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (176 SE); atmosfääriõhu kaitse seaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (159 SE).

Teine lugemine – neli eelnõu: Eesti, Islandi, Leedu, Läti, Norra, Rootsi, Soome ja Taani vahelise Põhjamaade Investeerimispanka käsitlevale 11. veebruari 2004. aasta lepingule lisatud põhikirja paragrahvi 14 muutmise kokkuleppe heakskiitmise seaduse eelnõu (174 SE); Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (158 SE); väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse ning välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise seaduse (massilise sisserände tõkestamine) eelnõu (110 SE); välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu (135 SE).

Peaminister Jüri Ratase ülevaade Eesti julgeolekupoliitika eesmärkide saavutamisest.

Esimene lugemine – kolm eelnõu: perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (185 SE); kodakondsuse seaduse § 13 muutmise seaduse eelnõu (147 SE); jäätmeseaduse ja pakendiseaduse muutmise seaduse eelnõu (190 SE).

Sündmus

Kell 16 – Arenguseire Keskuse veebiseminar „Energeetika tuleviku-stsenaariumid”.

Neljapäev, 21. mai

Kell 10 – täiskogu istung

Uuesti arutamine – üks seadus: Vabariigi Presidendi poolt välja kuulutamata jäetud päästeseaduse ja relvaseaduse muutmise seadus (128 UA).

Teine lugemine – üks eelnõu: Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Haridus- ja Noorteameti moodustamine, Keeleinspektsiooni nimetamine Keeleametiks) eelnõu (163 SE).

Komisjonide istungid

kultuurikomisjoni videoistungil – kell 14: komisjoni tööst;

põhiseaduskomisjonis – kell 13.30: Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (187 SE), kutsutud majandus- ja taristuminister Taavi Aas ja Keskkonnaministeeriumi esindaja; istung jätkub erakorralisena 5 minutit pärast korralise istungi lõppu: kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse muutmise seaduse eelnõu (166 SE); isikuandmete automatiseeritud töötlemisel isiku kaitse konventsiooni muutmise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (143 SE); Riigikontrolli seaduse, erakonnaseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (erakondade rahastamise kontrollorgan) eelnõu (193 SE), kutsutud algataja esindaja Kert Kingo;

väliskomisjonis – kell 13: valitsuse strateegilisest kommunikatsioonist, kutsutud valitsuse kommunikatsioonibüroo ja Välisministeeriumi esindajad; välisteenistuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (45 SE) (J. Tõnissoni nõupidamisruum)

korruptsioonivastase erikomisjoni videoistungil – kell 9: kohtumine riigikontrolör Janar Holmiga.

Riigikogu pressiteenistus
Veiko Pesur
tel 631 6353, 55 590 595
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside