Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu V istungjärgu 2. töönädal 18. – 21. jaanuarini

Head ajakirjanikud!

Riigikogu Kantselei on seoses viirushaiguse COVID-19 puhanguga võtnud kasutusele vajalikud ettevaatusabinõud. Palume ajakirjanikel Toompea lossis olles kanda maske ja hoida võimalusel intervjueeritavaga distantsi.

Täname mõistva suhtumise eest!

Esmaspäev, 18. jaanuar

Kell 15 – Riigikogu kaugosalusega istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Teine lugemine – üks eelnõu: kohtute seaduse muutmise seaduse eelnõu (298 SE).

Esimene lugemine – üks eelnõu: sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (281 SE).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjoni videoistungil – kell 11.10: kemikaaliseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (296 SE), kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; rohevõrgustike planeerimisest, kutsutud Eesti Maaülikooli, Eestimaa Looduse Fondi, Keskkonnaagentuuri, Harku valla volikogu ning Keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjoni videoistungil – kell 11.10: Riigikontrolli 25.11.2020 aruandest hariduse tugiteenuste kättesaadavuse kohta, kutsutud Riigikontrolli esindajad; Eesti teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse arengukavast 2021–2035 ja haridusvaldkonna arengukavast 2021–2035 (Riigikogu konverentsisaal);

maaelukomisjoni videoistungil – kell 11.10: Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (227 SE), Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (245 SE), põllumajandussektorile eraldatud lisatoetusest, kutsutud maaeluminister Arvo Aller;

majanduskomisjoni videoistungil – kell 11.10: ettevõtluse toetuseks suunatud kriisimeetmete seisust, AS-ist Eesti Post (Omniva), kutsutud väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siem;

rahanduskomisjonis – kell 11.15: käibemaksuseaduse ja tolliseaduse muutmise seaduse eelnõu ( 239 SE); krediidiasutuste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (312 SE); alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (297 SE) (A. Rei nõupidamisruum ja videosild);

sotsiaalkomisjoni videoistungil – kell 11.10: kollektiivse pöördumise „Koroonameetmed ei ole põhjendatud. On aeg naasta tavaelu juurde!“, kutsutud pöördumise esitajate, Riigikantselei, Terviseameti, Sotsiaalministeeriumi, Justiitsministeeriumi ning Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad; perehüvitiste seaduse muutmise seaduse eelnõu (300 SE);

väliskomisjoni videoistungil – Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni tegevusest; Euroopa Parlamentidevahelise Kosmosekonverentsi (EISC) Eesti delegatsiooni tegevusest; Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse (RKK) Eesti Välispoliitika Instituudi raportist „Koroonakriis ja väljakutsed Eesti välispoliitikale”, kutsutud RKK Eesti Välispoliitika Instituudi esindajad;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: majanduse olukorrast ning COVID-19 toetusmeetmete kasutamisest, kutsutud maaeluminister Arvo Aller, Sotsiaalministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Rahandusministeeriumi ning Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333 ja videosild);

eesti keele õppe arengu probleemkomisjoni videoistungil – kell 13.30: komisjoni tööst;

rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjonis – kell 13.30: 2021. aasta rahva- ja eluruumide loenduse plaanist.

Teisipäev, 19. jaanuar

Kell 10 – Riigikogu kaugosalusega istung

Eelnõude menetlemist ei ole kavandatud.

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjoni videoistungil – kollektiivsest metsapöördumisest, kutsutud pöördumise algataja, Eesti Erametsaliidu, Eesti Metsa- ja Puidutööstuse liidu, Eestimaa Looduse Fondi, Tartu Ülikooli ning Eesti Maaülikooli ja Keskkonnaministeeriumi esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne; metsandusalastest kirjadest;

kultuurikomisjoni videoistungil – Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (283 SE), kultuuri- ja spordivaldkonna seisust ja toetusmeetmetest koroonaleviku tõkestamise meetmete rakendamise olukorras, kutsutud kultuuriminister Tõnis Lukas; arvamuse andmine rahanduskomisjonile riigi pikaajalise arengustrateegia „Eesti 2035“ (262 OE) kohta;

maaelukomisjoni videoistungiltoiduseaduse muutmise seaduse eelnõu (228 SE), kutsutud Maaeluministeeriumi esindajad;

majanduskomisjoni videoistungil – Arenguseire Keskuse 2020. aasta tegevusaruandest ja tegevuskavast, kutsutud Arenguseire nõukoja ja keskuse esindajad;

rahanduskomisjoni videoistungil – EL mitmeaastasest finantsraamistikust 2021–2027, kutsutud Rahandusministeeriumi esindajad; kell 15 – kohtumine Pangaliidu esindajatega (A. Rei nõupidamisruum ja videosild);

riigikaitsekomisjoni videoistungil – Prantsusmaa kaitsekoostöö suunast keskpikas perspektiivis, kutsutud Kaitseministeeriumi esindaja;

sotsiaalkomisjoni videoistungil – jätkuarutelu COVID-19 immuniseerimiskava täitmisest Eestis, kutsutud Sotsiaalministeeriumi, Terviseameti, Eesti Perearstide Seltsi, Eesti Õdede Liidu, Eesti Haiglate Liidu, Ravimiameti, Eesti Arstide Liidu, Eesti Haigekassa, Eesti Puuetega Inimeste Koja, Eesti Sotsiaalasutuste Juhtide Nõukoja, Eesti Linnade ja Valdade Liidu, Eesti Apteekrite Liidu, Eesti Hambaarstide Liidu ja Eesti Patsientide Liidu esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne; psühhiaatrilise abi seaduse § 3 muutmise seaduse eelnõu (303 SE), psühhiaatrilise abi seaduse § 3 täiendamise seaduse eelnõu (115 SE), kutsutud Õiguskantsleri Kantselei ja Sotsiaalministeeriumi esindajad.

Kolmapäev, 20. jaanuar

Kell 12 – infotund

Kell 14 – Riigikogu kaugosalusega istung

Kolmas lugemine, kui teine lõpetatakse – üks eelnõu: kohtute seaduse muutmise seaduse eelnõu (298 SE).

Esimene lugemine – üks eelnõu: liiklusseaduse ning autoveoseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (299 SE).

Neljapäev, 21. jaanuar

Kell 10 – Riigikogu kaugosalusega istung

Eelnõude menetlemist ei ole kavandatud.

Komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjoni videoistungil – kell 13.15: Eesti seisukohad 21. jaanuaril toimuval Euroopa Liidu riigipeade ja valitsusjuhtide mitteametlikul videokohtumisel, kutsutud peaminister Jüri Ratas; Eesti seisukohad 21.–22. jaanuaril toimuval mitteametlikul Euroopa Liidu haridus-, noorte, kultuuri- ja spordinõukogu kohtumisel (EYCS), kutsutud haridus- ja teadusminister Jaak Aab;

väliskomisjoni videoistungil – kell 13: OSCE Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni tegevusest; NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni tegevusest; Balti Assamblee Eesti delegatsiooni tegevusest; Eesti seisukohad 25. jaanuaril toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu istungil, kutsutud välisminister Urmas Reinsalu.

Sündmus

Kell 18.30 – väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa kohtub koos Läti ja Leedu kolleegidega videosilla vahendusel USA Esindajatekoja väliskomisjoni esimehe Gregory Meeksiga.

Reede, 22. jaanuar

Komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 11: Eesti seisukohad 25. jaanuaril toimuval Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusnõukogu istungil, kutsutud maaeluminister Arvo Aller ja keskkonnaminister Rain Epler; Eesti seisukohad 25. jaanuaril toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu välisministrite istungil, kutsutud välisminister Urmas Reinsalu; seisukoha andmine Euroopa Komisjoni teatisele „Tegevuskava, et viia tolliliit järgmisele tasemele“, kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja; seisukoha andmine Euroopa Komisjoni Euroopa Liidu digirahanduse strateegiale ning Euroopa Liidu jaemaksete strateegiale ja seotud õigusaktide paketile, kutsutud Rahandusministeeriumi esindajad; Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv piisava miinimumpalga kohta Euroopa Liidus, kutsutud Euroopa Komisjoni esindus Eestis, Eesti Ametiühingute Keskliidu, Tööandjate Keskliidu ja Sotsiaalministeeriumi esindajad;

väliskomisjonis – kell 14: olukorrast Valgevenes, kutsutud Valgevene opositsiooni liider Svjatlana Tsihhanovskaja; istung on avalik, toimub veebiülekanne (konverentsisaal ja videosild).

Sündmus

Kell 11 Eesti-Georgia parlamendirühm kohtub videosilla vahendusel Georgia suursaadiku Archil Karaulashviliga.

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
tel 631 6592, 510 6179
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside