Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu III istungjärgu 2. töönädal 18. – 21. jaanuarini

Esmaspäev, 18. jaanuar

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete esitatud arupärimisele ettevõtete tulu maksuvabalt väljaviimise kohta (nr 103) vastab rahandusminister Sven Sester. Arupärimisele olukorra kohta haridusmaastikul (nr 104) vastab haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi. Arupärimisele looduskaitse kohta (nr 108) vastab keskkonnaminister Marko Pomerants. Arupärimisele koondamiste kohta tervishoius (nr 116) vastab riigihalduse minister Arto Aas. Riigikogu liikmete esitatud arupärimistele õigusselguse kohta kooseluseaduse rakendusaktide jõustumisel (nr 105) ja kohtutäituri tasustamise ja tegevuse kohta Eestis (nr 111) vastab justiitsminister Urmas Reinsalu.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjoni, rahanduskomisjoni ja riigieelarve kontrolli erikomisjoni ühisistung – kell 13.30: Euroopa Kontrollikoja 2014. aasta aruande tutvustus, kutsutud Euroopa kontrollikoja liige Kersti Kaljulaid. Istung on avalik ja toimub veebiülekanne (Riigikogu konverentsisaalis);

keskkonnakomisjonis – Õiguskantsleri ettepanek veeseaduse § 17 lõike 4 põhiseadusega kooskõlla viimiseks; atmosfääriõhu kaitse seaduse eelnõu (165 SE); ülevaade Pariisi kliimakonverentsi tulemustest, kutsutud keskkonnaminister Marko Pomerants, õiguskantsleri kantselei esindajad;

kultuurikomisjonis kell 11.10: säilituseksemplari seaduse eelnõu (157 SE), kutsutud kultuuriminister Indrek Saar;

maaelukomisjonis – kohtumine MTÜ Eesti Maaturismi esindajatega;

majanduskomisjonis – kell 11.10: Eesti Euroopa Liidu eesistumise teemade arutelu majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga; Riigikogu otsuse „Põlevkivi kasutamise riikliku arengukava 2016-2030 kinnitamine“ eelnõu (166 OE);

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: korruptsioonivastase seaduse muutmise seaduse eelnõu (143 SE), kutsutud justiitsministeeriumi esindaja; riigikohtule arvamuse andmine;

rahanduskomisjonis – maksualase teabevahetuse seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (145 SE); kohtumine Kredexi esindajatega;

riigikaitsekomisjonis – Kaitseliidu küberkaitse üksuse tegevusest, kutsutud Kaitseliidu esindajad;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (118 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja;

väliskomisjonis – ülevaade arengutest Lätis ning Eesti ja Läti kahepoolsetest suhetest, kutsutud Eesti suursaadik Lätis Tõnis Nirk ja välisministeeriumi esindaja; ülevaade Balti Assamblee Eesti delegatsiooni tegevusest, kutsutud Balti Assamblee Eesti delegatsiooni juht Helir-Valdor Seeder;

õiguskomisjonis kell 11.15: arvamuse andmine põhiseaduskomisjonile ringkonnakohtu poolt põhiseaduse vastaseks tunnistatud normi põhiseaduspärasuse kohta; Euroopa Liidu asjade komisjoni kiri seoses Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ettevalmistusega;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: ülevaade prokuratuuri järelevalvest jälitus- ja julgeolekuasutuste üle, kutsutud Riigi peaprokurör Lavly Perling;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: Riigikontrolli auditist „Riigihangete korraldamine riigi valitseva mõju all olevates äriühingutes ja riigi asutatud sihtasutustes“, kutsutud Riigikontrolli esindaja; huvide deklaratsioonide kontrolltulemuste läbivaatamine;

Sündmused

Kell 11.00 – seitsme organisatsiooni esindajad annavad Riigikogu juhatusele üle pöördumise ettepanekuga rajada riigi 100. sünnipäevaks Toompeale Kuberneri aeda Konstantin Pätsile mälestusmärk.

Kell 13.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Tšiili suursaadiku Eduardo Tapia Riepeliga.

Kell 14.30 – Riigikogu maaelukomisjoni esimees Ivari Padar avab Riigikogu hoone vestibüülis rändnäituse „Maaturismi edulood“, mis jääb avatuks 12. veebruarini. Riigikogu Kodukandi toetusrühma nimel saab sõna Riigikogu liige Tanel Talve.

Teisipäev, 19. jaanuar

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – 3 eelnõu: ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (121 SE); elatisabi seaduse muutmise seaduse eelnõu (115 SE); erakonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu (144 SE) .

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis Rail Balticu rajamise hetkeseis, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ja keskkonnaministeeriumi esindaja;

kultuurikomisjonis – autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu (163 SE), kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu;

maaelukomisjonis – ülevaade rahvusvahelisest põllumajandus-, toiduainete- ja aiandusnäitusest Internationale Grüne Woche 2016 ja sellega seotud üritustest;

majanduskomisjonis – seisukoha kujundamine SmartCapi portfelli haldamise erastamise osas;

põhiseaduskomisjonis – õiguskantsleri ettepanek tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse põhiseadusega kooskõlla viimiseks arutelu, kutsutud õiguskantsler Ülle Madise; Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse täiendamise seaduse eelnõu (58 SE); Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu, kutsutud Riigikogu Kantselei esindaja;

rahanduskomisjonis – kell 13: väljasõiduistung rahandusministeeriumi, ülevaade ettevalmistatavatest eelnõudest;

riigikaitsekomisjonis – väljasõiduistung Soome Suursaatkonda Eestis, ülevaade Soome mereseire arengutest;

sotsiaalkomisjonis – kell 13: Õiguskantsleri ettepanek tööturuteenuste ja –toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse põhiseadusega kooskõlla viimiseks, kutsutud Õiguskantsler Ülle Madise ja sotsiaalministeeriumi esindaja; tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (118 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja;

väliskomisjonis – Saudi Araabia ja Iraani suhted ning nende suhete mõju piirkonnale, kutsutud Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse esindaja;

õiguskomisjonis – kell 13.30: kooseluseaduse rakendamise seaduse eelnõu (114 SE); kriminaalmenetluse alustamise vajadusest inimeste kadumisjuhtumite puhul, kutsutud Riigi peaprokurör Lavly Perling, politsei- ja piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher, justiitsministeeriumi ja SA Kadunud esindajad;

riigieelarve kontrolli erikomisjon – kell 8.30: Riigi ja kohalike omavalitsuste valmisolek võtta vastu varjupaigataotlejaid ja rahvusvahelise kaitse saanuid, kutsutud Riigikontrolli esindajad (ruum L 263).

Kolmapäev, 20. jaanuar

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Rahandusminister Sven Sester annab ülevaate Euroopa stabiilsusmehhanismi antud stabiilsustoetustest ja Eesti Vabariigi osalemisest Euroopa stabiilsusmehhanismis.

Teine lugemine – 3 eelnõu: maksualase teabevahetuse seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (145 SE); perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (112 SE); pärimisseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (113 SE).

Esimene lugemine – 8 eelnõu: Kaitseliidu seaduse ja kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (153 SE); meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (128 SE); elektroonilise side seaduse ja toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (130 SE); karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse, millega suurendatakse trahviühikut, eelnõu (146 SE); võlaõigusseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (152 SE); Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni kalandustöö konventsiooni (nr 188) ratifitseerimise seaduse eelnõu (126 SE); Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni meretöö konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (127 SE); ravimiseaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (154 SE).

Komisjonides

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 9.30: ülevaade Riigikontrolli 2016. aasta tööplaanist, kutsutud Riigikontrolli esindajad (ruum L 263).

Sündmused

Kell 9  Eesti-India parlamendirühma liikmed kohtuvad välisminister Marina Kaljuranna ning justiitsminister Urmas Reinsaluga.

Neljapäev, 21. jaanuar

Kell 10 – täiskogu istung

Õiguskantsleri ettepanek toote nõuetele vastavuse seaduse Eesti Vabariigi põhiseadusega kooskõlla viimiseks; Õiguskantsleri ettepanek veeseaduse § 17 lõike 4 Eesti Vabariigi põhiseadusega kooskõlla viimiseks;

Esimene lugemine – 1 eelnõu: Riigikogu otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõu (158 OE).

Kell 14 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 9: Eesti seisukohad 25.-26. jaanuaril toimuval mitteametlikul justiits- ja siseküsimuste nõukogu istungil, kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu ja siseminister Hanno Pevkur;

Eesti seisukohad 27.-28. jaanuaril 2016 toimuval mitteametlikul ELi konkurentsivõime nõukogu istungil, kutsutud haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi, majandus- ja taristuminister Kristen Michal;

 

kultuurikomisjonis – 15 minutit pärast täiskogu istungi lõppu: erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (142 SE);

õiguskomisjonis – 15 minutit pärast täiskogu istungi lõppu: kooseluseaduse rakendamise seaduse eelnõu (114 SE);

väliskomisjonis – Ülevaade Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni tegevusest, kutsutud Eesti delegatsiooni juht Marianne Mikko; ülevaade Vahemeremaade Liidu Parlamentaarse Assamblee (VLPA) Eesti delegatsiooni tegevusest, kutsutud Eesti delegatsiooni juht Imre Sooäär; ülevaade OSCE Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni tegevusest, kutsutud Eesti delegatsiooni juht Mart Nutt; ülevaade Parlamentidevahelise Liidu (IPU) Eesti delegatsiooni tegevusest, kutsutud Eesti delegatsiooni juht Helmen Kütt.

Sündmused

Kell 10.30 – Väliskomisjoni esimees Sven Mikser kohtub Ameerika Ühendriikide suursaadiku James D. Melville, Jr.`ga ( ruum L 253).

Kell 13 Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Pöide vallavalitsuse ja –volikogu liikmetega.

Kell 15.30 – Väliskomisjoni esimees Sven Mikser kohtub Valgevene asevälisministri Alena Kupchinaga (ruum L 251).

Reede, 22. jaanuar

riigikaitsekomisjonis – kell 14: väljasõiduistung Kaitseväe keskpolügoonile tankitõrjeraketisüsteemi Javelin laskmisele;

väliskomisjonis – kell 13.30: – kohtumine välisministeeriumi juhtkonnaga.

Pühapäev, 24. jaanuar

Kell 12.00 – Riigikogu esimees Eiki Nestor peab kõne Jaan Poska mälestussamba avamisel (Kadriorus)

Välislähetused

17. – 21. jaanuar

Riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb NATO Parlamentaarse Assamblee julgeoleku tsiviilmõõtme komitee väljasõiduistungil Saudi Araabia Kuningriigis.

20. 21. jaanuar

Rahanduskomisjoni esimees Remo Holsmer osaleb rahvusvahelisel konverentsil „Riigi osalusega ettevõtete parimad praktikad“ Stockholmis.

23. – 29. jaanuar

ENPA delegatsiooni esimees Marianne Mikko ja liikmed Mailis Reps, Jaak Madison ning Eerik-Niiles Kross osalevad Euroopa Nõukogu Parlamentaarne Assamblee (ENPA) täiskogu 2016. aasta I osaistungil ja koolitusel uutele liikmetele Strasbourgis.

24. jaanuar – 1. veebruar

Riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb NATO Parlamentaarse Assamblee kaitse- ja julgeolekukomitee väljasõiduistungil Ameerika Ühendriikides.

24. – 25. jaanuar

Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kalle Palling kohtub Eesti, Läti, Leedu, Poola Euroopa Liidu asjade komisjonide esimeestega Vilniuses.

27. – 29. jaanuar

Balti Assamblee delegatsiooni aseesimees Aadu Must osaleb Balti Assamblee ja Põhjamaade Nõukogu presiidiumide kohtumine Europarlamendi saadikutega Põhja- ja Baltimaadest ning Läänemeremaade parlamentaarse konverentsi Alalise Komisjoni istungil Brüsselis.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
6316356; 515 3903
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside