Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VII istungjärgu 12. töönädal 18.–21. aprillini

Esmaspäev, 18. aprill

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Esimene lugemine – üks eelnõu: Eesti Rahvusraamatukogu seaduse ja autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu (559 SE).

Maaeluminister Urmas Kruuse ettekanne riigi pikaajalise arengustrateegia „Eesti 2035“ elluviimisest (Eesti toidu- ja maaelupoliitika väljakutsed muutuvas majandus- ja julgeolekukeskkonnas).

Riigikogu liikmete arupärimisele kõrghariduse alarahastamise mõjude kohta (nr 128) vastab haridus- ja teadusminister Liina Kersna.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjoni videoistungil – kell 11.10: arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad metsade raadamise peatamise ning sellega seotud teatavate toodete ja kaupade turule toomise määruse ettepanek, kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: Eesti Rahvusringhäälingu tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjast Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikme nimetamise otsuse eelnõu;

maaelukomisjoni videoistungil – kell 11.10: Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika strateegiakava ettevalmistamisest, kutsutud: maaeluminister Urmas Kruuse;

majanduskomisjoni videoistungil – erastamisest laekuva raha kasutamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (538 SE), kutsutud Riigikogu liige Heiki Hepner; energiamajanduse korralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (382 SE), kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni avaliku konsultatsiooni kohta, mis käsitleb taastuvenergiaprojektide loamenetlusi ja elektriostulepinguid, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad intelligentsete transpordisüsteemide kasutuselevõtu raamistiku kohta, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad;

rahanduskomisjoni videoistungil – kell 11.15: rahapesu ning kriminaaltulu avastamise, arestimise ja konfiskeerimise ning terrorismi rahastamist käsitleva Euroopa Nõukogu konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (583 SE); 3. Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele“ (552 OE) eelnõu; käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (553 SE);

riigikaitsekomisjoni väljasõiduistungil – kell 11.20: Sihtasutuse CR14 külastamine;

sotsiaalkomisjoni videoistungil – kell 11.10: riigi pikaajalise arengustrateegia „Eesti 2035“ elluviimisest, kutsutud: tervise- ja tööminister Tanel Kiik;

väliskomisjonis – Riigikogu avalduse „Venemaa Föderatsiooni sõjakuritegudest ja genotsiidist Ukrainas“ eelnõu (584 AE), kutsutud algatajate esindaja;

õiguskomisjoni videoistungil – kell 11.15: karistusseadustiku täiendamise seaduse eelnõu (585 SE);

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: Ukraina julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud Kaitseministeeriumi valitsemisala esindajad;

korruptsioonivastase erikomisjonis – kell 13.15: Riigikogu liikme Kert Kingo kuulamine; erakonnaseaduse muudatuste ja korruptsioonivastase seaduse muudatuste väljatöötamise ning teavitaja kaitse seaduse menetlus, kutsutud justiitsminister Maris Lauri (ruum L-332);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: Riigikontrolli ülevaate „Keskkonnaeesmärkidega vastuolus olevad majandusmeetmed“, kutsutud Rahandusministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333 ja videosild).

Sündmused

Kell 10 – Eesti-Aserbaidžaani parlamendirühma esindajad kohtuvad Aserbaidžaani-Eesti parlamendirühma esindajatega (Jaan Tõnissoni nõupidamisruum).

Kell 11 – Riigikogu esimees Jüri Ratas kohtub Aserbaidžaani-Eesti parlamendirühma esindajatega.

Teisipäev, 19. aprill

Kell 10 – täiskogu istung

Õiguskantsler Ülle Madise ettepanek anda nõusolek Riigikogu liikmelt Mihhail Korbilt saadikupuutumatuse äravõtmiseks ja tema suhtes kohtumenetluse jätkamiseks.

Esimene lugemine – kolm eelnõu: Riigikogu otsuse „Ettepanekute tegemine Vabariigi Valitsusele randlaste toetamiseks“ eelnõu (539 OE), isikut tõendavate dokumentide seaduse, konsulaarseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (570 SE), perekonnaseisutoimingute seaduse muutmise seaduse eelnõu (534 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjoni videoistungil – keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (keskkonnaregistri seaduse kehtetuks tunnistamine) (441 SE), kutsutud SDE fraktsiooni ja Keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjonis Eesti Rahvusringhäälingu tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjast Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikme nimetamise otsuse eelnõu; alushariduse ja lapsehoiu seaduse eelnõu (579 SE), kutsutud Haridus- ja teadusminister Liina Kersna;

majanduskomisjoni videoistungil – laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse ning meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (571 SE), kutsutud: majandus- ja taristuminister Taavi Aas; Vene gaasist loobumisest ja LNG võimekuse loomisest, kutsutud: majandus- ja taristuminister Taavi Aas; kollektiivse pöördumise „Hinnad tõusevad, Eesti elanikud on sunnitud massiliselt seisma toetuste järjekordades, mis edasi?“;

põhiseaduskomisjonis – kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (582 SE), kutsutud siseminister Kristian Jaani; Euroopa Liidu asjade komisjonile arvamuse andmine: Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni avaliku konsultatsiooni kohta, mis käsitleb võrdõiguslikkust edendavate asutuste rolli võrdõiguslikkuse edendamisel ja diskrimineerimise vastu võitlemise, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindajad; kohtute haldamise nõukotta kuuluvate Riigikogu liikmete asendusliikme nimetamine;

riigikaitsekomisjoni videoistungil – Ottawa konventsiooni denonsseerimise ettepanekust, Balti riikide kaitsekoostööst, kutsutud Kaitseministeeriumi esindaja;

väliskomisjonis – Riigikogu avalduse „Venemaa Föderatsiooni sõjakuritegudest ja genotsiidist Ukrainas” eelnõu (584 AE), kutsutud algatajate esindaja; Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele võtta tagasi allkiri 18.02.2014. a. alla kirjutatud Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vaheliselt piirilepingult“ eelnõu (540 OE);

õiguskomisjoni videoistungilkollektiivne pöördumine „Sõnaväega perevägivalla vastu“, kutsutud esitajate ja ministeeriumide esindajad.

Kolmapäev, 20. aprill

Kell 12 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – üks eelnõu: töölepingu seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (521 SE).

Teine lugemine – üks eelnõu: karistusseadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse (agressiooni toetamine) eelnõu (585 SE) (ühendatud eelnõud 556 SE ja 576 SE).

Esimene lugemine – viis eelnõu: tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (569 SE), Kaitseväe korralduse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Politsei- ja Piirivalveameti laevade üleandmine Kaitseministeeriumi valitsemisalasse) eelnõu (572 SE), füüsilise isiku maksejõuetuse seaduse eelnõu (575 SE), politsei ja piirivalve seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (532 SE), riigipiiri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (577 SE).

Komisjoni istung

Riigieelarve kontrolli komisjoni videoistungil – kell 8.30: Riigikontrolli kontrolliaruandest, kutsutud Riigikontrolli esindajad, istung on kinnine;

Sündmused

Kell 10.15 – Riigikogu esimees Jüri Ratas kohtub Ukraina parlamendi delegatsiooniga.

Kell 11 – riigikaitsekomisjoni esimees Enn Eesmaa kohtub Gruusia suursaadiku Archil Karaulashviliga.

Kell 11 – väliskomisjon kohtub Ukraina parlamendi delegatsiooniga.

Neljapäev, 21. aprill

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – üks eelnõu: karistusseadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse (agressiooni toetamine) eelnõu (585 SE) (ühendatud eelnõud 556 SE ja 576 SE).

Teine lugemine – üks eelnõu: energiamajanduse korralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (382 SE).

30 minutit pärast korralise istungi lõppu – täiskogu täiendav istung

Ukraina parlamendi liikme pöördumine ning 84 Riigikogu liikme esitatud Riigikogu avalduse „Venemaa Föderatsiooni sõjakuritegudest ja genotsiidist Ukrainas“ eelnõu (584 AE) esimene lugemine.

Kell 14 – komisjonide istungid

õiguskomisjoni videoistungilpolitsei ja piirivalve seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus (eriteenistuste ühtlustamine) eelnõu (508 SE);

väliskomisjoni ja riigikaitsekomisjoni ühisel istungil – julgeolekuolukorra arengutest.

Sündmused

Kell 11 – Eesti-Ukraina parlamendirühm kohtub Ukraina parlamendi delegatsiooniga (J. Tõnissoni nõupidamisruum).

15 minutit pärast täiendava istungi lõppu – Ukraina parlamendi delegatsiooni pressikonverents (Riigikogu konverentsisaal). Pressikonverentsi saab jälgida videoülekandes.

Kell 16 – Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni asendusliige Raivo Tamm osaleb videosilla vahendusel ENPA poliitikaasjade ja demokraatia komitee istungil.

Reede, 22. aprill

Komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjoni videoistungil – kell 11: seisukoha andmine: Euroopa Komisjoni avalik konsultatsioon, mis käsitleb võrdõiguslikkust edendavate asutuste rolli võrdõiguslikkuse edendamisel ja diskrimineerimise vastu võitlemisel, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja; seisukoha andmine: Euroopa Komisjoni algatuste pakett Euroopa Liidu uute omavahendite kohta, kutsutud Rahandusministeeriumi esindajad; seisukoha andmine: Euroopa Komisjoni direktiivi eelnõu intelligentsete transpordisüsteemide kasutuselevõtu raamistiku kohta, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja; seisukoha andmine: Euroopa Komisjoni avalik konsultatsiooni „Taastuvenergia projektid ‒ loamenetlused ja elektriostulepingud“ kohta, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja; seisukoha andmine: Euroopa standardimisstrateegia kohta, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; seisukoha andmine: Euroopa Komisjoni määruse ettepanek metsade raadamise peatamiseks ning sellega seotud teatavate toodete ja kaupade turule toomiseks, kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjoni erakorralisel istungil – kell 12.30: Eesti Rahvusringhäälingu tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjast Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikme nimetamise otsuse eelnõu.

Sündmused

Kell 10 – riigikaitsekomisjoni esimees Enn Eesmaa osaleb veteranipäeva sündmuste raames pärgade asetamise tseremoonial Tapa sõjaväelinnakus, kus asetab langenute mälestamiseks Riigikogu pärja.

Kell 21 – Riigikogu liige Enn Eesmaa võtab vastu Toompeale jõudva Paides süüdatud jüriöö märgutule. Tule vastuvõtu tseremooniaga mälestatakse Asutava Kogu liikmeid (Kuberneri aed).

22.–26. aprill
Keskkonnakomisjoni esimees Yoko Alender osaleb videosilla vahendusel Rootsi-Eesti koostööfondi koosolekul, Noorte Juhtide Programmi esimesel kohtumisel ning kohtumisel Riksdagi liikmetega.

Laupäev, 23. aprill

Sündmused

Kell 10 – Riigikogu esimees Jüri Ratas osaleb Asutava Kogu mälestustahvli avamisel Estonia Kontserdimajas.

Kella 11–16 – Riigikogu lahtiste uste päev. Päev algab Riigikogu esimehe Jüri Ratase tervituse ja lossi rõdult kõlava kontserdiga. Toompea lossis toimuvad ekskursioonid, fraktsioonides saab kohtuda saadikutega ning avatud on pääs Pika Hermanni torni. Raamatukogude aasta puhul on külas välkraamatukogu. Toimuvad raamatukogude, Kaitseliidu, Naiskodukaitse, kodutütarde ja noorkotkaste töötoad. Mälumängus osalevad koolide ja Riigikogu võistkonnad. Üritusele tuleb osalema ka raamatukogubuss Katarina Jee!

Välislähetused

19.–20. aprill
Balti Assamblee delegatsiooni esimees Aadu Must osaleb Läänemeremaade Parlamentaarse Konverentsi kohtumisel Varssavis Poolas.

20.–22. aprill
Riigikogu liige Riho Breivel külastab Forsmarki tuumajaama Rootsis.

23.–27. aprill
Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson (24.–27. aprill) ning liikmed Maria Jufereva-Skuratovski, Mihhail Lotman, Henn Põlluaas (24.–26. aprill) ja Indrek Saar (23.–26. aprill) on visiidil Saksamaal.

24.–25. aprill
Balti Assamblee Eesti delegatsiooni aseesimees Sven Sester ning liikmed Anti Poolamets ja Urve Tiidus osalevad Balti Assamblee ja Põhjamaade Nõukogu ühisistungil Helsingis Soomes.

24.–30. aprill
NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni esimees Marko Šorin osaleb NATO PA kaitse- ja julgeolekukomitee visiidil Ameerika Ühendriigidesse.

Riigikogu pressiteenistus
Maris Meiessaar
tel 631 6353, 5558 3993
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside