Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu III istungjärgu 5. töönädal 17. – 20. veebruarini.

Esmaspäev, 17. veebruar

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Kolmas lugemine – üks eelnõu: spordiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (105 SE).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: Eesti seisukohtadest 20. veebruaril toimuval Euroopa Liidu haridus-, noorte, kultuuri- ja spordinõukogu istungil (EYCS), 3.–4. veebruaril toimunud Euroopa Liidu teadusministrite mitteametlikust kohtumisest, Eesti seisukohtadest 27.–28. veebruaril toimuval Euroopa Liidu konkurentsivõime (teadusküsimused) nõukogu istungil, kutsutud haridus- ja teadusminister Mailis Reps;

keskkonnakomisjonis – kell 11.10: Nairobi rahvusvahelise laevavrakkide eemaldamise 2007. aasta konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (123 SE); kiirgusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (144 SE); arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohtadest Euroopa Liidu ja Gröönimaa uue kalanduspartnerluslepingu ja protokolli läbirääkimiste kohta;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: Eesti keelevaldkonna arengukavast aastateks 2021-2035, kutsutud haridus- ja teadusminister Mailis Reps ning arengukava projektijuht;

maaelukomisjonis – kell 11.10: maareformi seaduse ja maareformi käigus kasutusvaldusesse antud maa omandamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (87 SE), kutsutud Keskkonnaministeeriumi, Maaeluministeeriumi ja Maa-ameti esindajad; taimekaitseseaduse, mahepõllumajanduse seaduse, riigilõivuseaduse ning taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (142 SE); “Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030“ eelnõu;

majanduskomisjoni ja rahanduskomisjoni ühisistung – kell 11.15: „Eesti 2035“ strateegia eelnõu, kutsutud Riigikantselei esindajad (A. Rei nõupidamisruum);

majanduskomisjonis – pärast ühisistungi lõppu: arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi tulevikusuhete läbirääkimiste mandaadiks, kutsutud Välisministeeriumi esindajad (A. Rei nõupidamisruum);

rahanduskomisjonis – pärast ühisistungi lõppu: Eesti Panga seaduse muutmise seaduse eelnõu (97 SE);

riigikaitsekomisjonis – Eesti Vabariigi valitsuse, Leedu Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse vahelise Balti õhuseirevõrgu ja juhtimissüsteemi paigutuse kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (137 SE), kutsutud Kaitseministeeriumi ja Kaitseväe esindajad; Kaitseministeeriumi valitsemisala ligipääsust tervise infosüsteemile, kutsutud Kaitseministeeriumi, Kaitseressursside Ameti ja Sotsiaalministeeriumi esindajad; kohtumine Taani parlamendi kaitsekomisjoni delegatsiooniga;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: sotsiaalhoolekande seaduse, puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse, riigilõivuseaduse ning tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (146 SE), kutsutud sotsiaalminister Tanel Kiik; tubakaseaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (9 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (127 SE); ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (139 SE); ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (141 SE);

väliskomisjonis – arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi tulevikusuhete läbirääkimiste mandaadiks, kutsutud Välisministeeriumi esindajad; Eesti Vabariigi presidendi 16.–17. jaanuaril toimunud ametlikust visiidist Tšiili Vabariiki, kutsutud Eesti-Tšiili parlamendirühma esimees Ivari Padar ning Välisministeeriumi esindaja;

õiguskomisjonis kell 11.10: ühendatud eelnõude (117 SE ja 101 SE) äriseadustiku muutmise seaduse (osa võõrandamine) eelnõu; kollektiivsest pöördumisest „Tõstame parvlaev Estonia vraki üles“;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: Kaitseväe korralduse seaduse kaitseväeluure regulatsioonidest;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: vastustest järelepärimisele opositsiooni kaasamisest otsustusprotsessi; kohtumine MTÜ Korruptsioonivaba Eesti esindaja ja Transparency International regionaalse koordinaatoriga;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: Riigikontrolli ülevaatest „Investeeringute kavandamine ja juhtimine ministeeriumides, riigi suuremates äriühingutes, haiglates ning ülikoolides“, kutsutud Rahandusministeeriumi, Riigi Kinnisvara ASi ja Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L 333).

eesti keele õppe arengu probleemkomisjonis – kell 13.30: ettepanekutest Eesti keelevaldkonna aastateks 2021–2035 koostatud arengukavale;

rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjonis – kell 13.30: sisserändega tegelemisest kohalikul tasandil;

Sündmus

Kell 14 – väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa kohtub Prantsusmaa suursaadiku Eric Lamouroux’ga.

Teisipäev, 18. veebruar

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – üks eelnõu: laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse ning tulumaksuseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (100 SE).

Esimene lugemine – üks eelnõu: elektroonilise side seaduse muutmise seaduse eelnõu (138 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – strateegiast „Eesti 2035“;

kultuurikomisjonis – Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (122 SE), kutsutud Kultuuriministeeriumi esindaja; kultuuriehitiste investeerimise otsusest; kõrghariduse rahastamisest (ruum L 333);

maaelukomisjonis – kalapüügist siseveekogudel, kutsutud Keskkonnaministeeriumi ja Maaeluministeeriumi esindajad;

riigikaitsekomisjon – väljasõiduistung (Kaitseministeerium).

sotsiaalkomisjonis – rahvastiku tervise arengukavast aastateks 2020-2030, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja; Eesti Apteekide Ühenduse algatatud kollektiivsest pöördumisest apteegireformi kohta, kutsutud algataja esindaja, Ravimiameti ja Sotsiaalministeeriumi esindajad;

väliskomisjonis – aktuaalsetest välispoliitilistest küsimustest, kutsutud välisminister Urmas Reinsalu; Eesti tegevusest ÜRO Julgeolekunõukogu mittealalise liikmena, kutsutud Eesti alaline esindaja Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juures, suursaadik Sven Jürgenson (videokonverents) ja Välisministeeriumi esindajad;

õiguskomisjoni, põhiseaduskomisjoni ja korruptsioonivastase erikomisjoni ühisistung – korruptsioonivastasest seadusest tulenevate toimingupiirangute mõjust meditsiinitöötajate töös, kutsutud Tallinna Arstide Liidu, Eesti Arstide Liidu, Eesti Perearstide Seltsi, Õiguskantsleri Kantselei, Justiitsministeeriumi, Tööstusomandi apellatsioonikomisjoni, Politsei- ja Piirivalveameti ning Sotsiaalministeeriumi esindajad (Riigikogu konverentsisaal);

Sündmused

Kell 9 – Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Anneli Ott kohtub Prantsusmaa suursaadiku Eric Lamouroux’ga.

Kell 15 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas kohtub Tšehhi peaministri Andrej Babišiga. Kohtumisel osalevad ka Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Anneli Ott ja Eesti-Tšehhi parlamendirühma esimees Aivar Sõerd.

Kell 17 – Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Anneli Ott osaleb Saksamaa suursaadiku Christiane Hohmanni kutsel „Tallinn Talks“ arutelul teemal „Liikudes kliimaneutraalsuse poole – väljakutsed ja võimalused“.

Kolmapäev, 19. veebruar

Kell 12 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Esimene lugemine – viis eelnõu: Riigikogu avalduse „Ajaloomälust ja ajaloo võltsimisest“ eelnõu (140 AE); audiitortegevuse seaduse, finantskriisi ennetamise ja lahendamise seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse  (finantsvaldkonna väärteokaristuste reform, EL-i õigusest tulenevad karistused) eelnõu (111 SE); maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse ning tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (124 SE); vedelkütusevaru seaduse muutmise seaduse eelnõu (133 SE); kohtute seaduse ja prokuratuuriseaduse muutmise seaduse eelnõu (134 SE).

Komisjoni istung

Kell 9 – Euroopa Liidu asjade komisjoni erakorraline istung: Eesti seisukohtadest 20. veebruaril toimuval erakorralisel Euroopa Ülemkogu istungil, kutsutud peaminister Jüri Ratas.

Sündmused

Kell 11.30 – Riigikogu aseesimees Siim Kallas kohtub Kanepi valla esindajatega.

Kell 12 – väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa, aseesimees Marko Mihkelson ja komisjoni liige Raivo Tamm kohtuvad Islandi välisministri Guðlaugur Þór Þórðarsoniga.

Kell 12 – riigikaitsekomisjoni esimees Andres Metsoja ja aseesimees Kalle Laanet kohtuvad Prantsusmaa suursaadiku Éric Lamouroux’ga.

Kell 17 – Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Anneli Ott osaleb Jaapani suursaadiku Hajime Kitaoka vastuvõtul.

Kell 19 – Riigikogu aseesimees Siim Kallas osaleb Jaan Krossi 100. sünniaastapäeva pidulikul tähistamisel Estonia teatris.

Neljapäev, 20. veebruar

Kell 10 – täiskogu istung

Keskkonnakomisjoni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Mets muutuva kliima tingimustes“ arutelu, ettekandjad keskkonnakomisjoni esimees Erki Savisaar, Keskkonnaagentuuri metsaosakonna juhataja Taivo Denks, Maaülikooli metsapatoloogia dotsent Rein Drenkhan ning Tartu Ülikooli loodus- ja täppisteaduste valdkonna ökoloogia ja maateaduste instituudi botaanika vanemteadur Aveliina Helm.

Kell 14 – komisjonide istungid

põhiseaduskomisjonis – kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (kohustusliku kogumispensioni reform) (108 UA), kutsutud advokaat Madis Päts ja Vabariigi Presidendi Kantselei esindajad; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa tuleviku konverentsi kohta, kutsutud Välisministeeriumi esindaja;

rahanduskomisjonis – Eesti Panga seaduse muutmise seaduse eelnõu (97 SE); kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (kohustusliku kogumispensioni reform) (108 UA); kogumispensionide seaduse, tulumaksuseaduse ja väärtpaberite registri pidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (119 SE);

sotsiaalkomisjoni erakorraline istung – ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (127 SE); ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (139 SE); ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (141 SE).

Sündmused

Kell 14 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas osaleb Eesti Vabariigi 102. aastapäevale pühendatud pidulikul kontsertaktusel (Tartu Ülikooli aula).

Kell 14 – väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa osaleb pidulikul Välisministeeriumi teeneteristi üleandmisel.

Reede, 21. veebruar

Komisjoni istung

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10: Eesti seisukohtadest 25. veebruaril toimuval Euroopa Liidu üldasjade nõukogu istungil, kutsutud välisminister Urmas Reinsalu; Eesti seisukohad Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi tulevikusuhete läbirääkimiste mandaadiks, kutsutud Välisministeeriumi esindaja; Eesti seisukohtadest 27.–28. veebruaril toimuval Euroopa Liidu konkurentsivõime nõukogu istungil, kutsutud majandus- ja taristuminister Taavi Aas; Eesti seisukohtadest Euroopa Liidu ja Gröönimaa uue kalanduspartnerluslepingu ja protokolli läbirääkimiste osas, kutsutud Eesti Euroopa Liidu alalise esinduse esindaja.

Sündmus

Kell 12 – Euroopa Liidu asjade komisjoni külastavad Tartu Ülikooli Euroopa õpingute magistritudengid.

Pühapäev, 23. veebruar

Kell 13 –  Riigikogu esimees Henn Põlluaas osaleb riigi teaduspreemiate, F.J. Wiedemanni keeleauhinna ning kultuuri- ja spordipreemiate kätteandmisel (Eesti Teaduste Akadeemia).

Välislähetused

14.–17. veebruar
Riigikogu liige Ruuben Kaalep osaleb Leedu Vabariigi iseseisvusdeklaratsiooni vastuvõtmise 71. aastapäeva üritustel Vilniuses Leedus.

16.–19. veebruar
NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni esimees Oudekki Loone ja delegatsiooni liikmed Ants Laaneots ning Jevgeni Ossinovski (17.–19.02) osalevad assamblee kaitse-, majandus- ja poliitikakomitee istungil Brüsselis Belgias.

17.–19. veebruar
Euroopa Liidu asjade komisjoni aseesimees Riina Sikkut, majanduskomisjoni esimiees Sven  Sester (18.–19.02) ning rahanduskomisjoni liikmed Jürgen Ligi ja Andres Sutt (18.–19.02) osalevad Euroopa Liidu parlamentide vahelise stabiilsuse, majandusliku koostöö ja juhtimise konverentsil (IP SECG) Brüsselis Belgias.

19.–22. veebruar
OSCE Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni juht Sven Sester ning delegatsiooni liige Heljo Pikhof osalevad assamblee talveistungil Viinis Austrias.

23.–27. veebruar
Riigikogu liige Kalev Kallo osaleb Global Parlamentary Networkil Pariisis Prantsusmaal.

Riigikogu pressiteenistus
Veiko Pesur
tel 631 6353, 55 590 595
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside