Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu IV istungjärgu 5. töönädal 17. – 20. oktoobrini

Esmaspäev, 17. oktoober

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete esitatud arupärimistele vastavad peaminister Taavi Rõivas Eesti ärikeskkonna konkurentsivõime kasvatamise kohta (nr 236); haridus- ja teadusminister Maris Lauri riigieksamite kohta (nr 237); majandus- ja taristuminister Kristen Michal oluliste teenuste maalt lahkumise kohta (nr 239) ja riigiettevõtete konsolideerimise ja täiendava politiseerimise kohta (nr 243).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjoni ja väliskomisjoni ühisistung – kell 14: Eesti seisukohad 20.-21. oktoobril toimuval Euroopa Ülemkogul, kutsutud peaminister Taavi Rõivas;

keskkonnakomisjonis – arutelu Reidi tee ehitusprojekti teemal (ruum L241);

kultuurikomisjonis – kell 11.10: 2017. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (303 SE) kultuuriministeeriumi osa, kutsutud kultuuriminister Indrek Saar ja kultuuriministeeriumi kantsler Paavo Nõgene; spordipoliitika põhialused aastani 2030 täitmise aruanne, kutsutud kultuuriminister Indrek Saar;

maaelukomisjonis – kohtumine maaeluminister Urmas Kruusega (ruum L332);

majanduskomisjonis – kell 11.10: alkoholiseaduse ja reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõu (265 SE); kaugkütteseaduse muutmise seaduse eelnõu (264 SE); liiklusseaduse, riigilõivuseaduse ja toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (281 SE); ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (188 SE);

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: haldusreformi seaduse muutmise seaduse eelnõu (274 SE), kutsutud Riigikogu liige Mark Soosaar ja rahandusministeeriumi esindaja; haldusreformi seaduse § 9 täiendamise seaduse eelnõu (273 SE), kutsutud rahandusministeeriumi esindaja; Riigikogu liikme staatuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (272 SE);

rahanduskomisjonis – 2017. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (303 SE), kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu; Riigikogu otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõu (271 OE);

riigikaitsekomisjonis – väljasõiduistung teabeametisse, informatsioon julgeolekuolukorra arengutest;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: ohvriabi seaduse muutmise seaduse eelnõu (236 SE); E-tervise arendamisest, kutsutud sotsiaalministeeriumi, haigekassa ja Eesti E-tervise Sihtasutuse esindajad; tulumaksuseaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (302 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi ja rahandusministeeriumi esindajad;

väliskomisjonis – ülevaade 8. oktoobril toimunud Gruusia parlamendivalimistest, kutsutud välisministeeriumi esindajad; välisteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (241 SE); Eesti seisukohad ELi välisasjade nõukogu (kaubandus) erakorralisel istungil 18. oktoobril Luksemburgis, kutsutud ettevõtlusminister Liisa Oviir ning välisministeeriumi esindaja; Eesti seisukoht ELi otsuste eelnõude kohta, millega antakse Euroopa Komisjonile volitus allkirjastada ühelt poolt Kanada ning teiselt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide vaheline laiaulatuslik majandus- ja kaubandusleping ning võimaldatakse lepingut ajutiselt kohaldada;

õiguskomisjonis kell 11.15: abieluvararegistri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (abieluvararegistri pidamise ja kannete tegemise üleandmine) eelnõu (258 SE), kutsutud justiitsministeeriumi esindaja; Õiguskantsleri pöördumine küttevõlgade sissenõudmisega seotud probleemidest, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, justiitsministeeriumi ja sotsiaalministeeriumi esindajad;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: Kaitsepolitseiameti 2016. aasta eelarve täitmine ning 2017. aasta eelarve põhinäitajad, ameti vajadused ja prioriteedid, kutsutud siseminister Hanno Pevkur ja kaitsepolitseiameti esindaja;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: kohtumine riigikontrolör Alar Karisega Riigikontrolli 2017. aasta tööplaani teemal (ruum L 332); 2016. aasta huvide deklaratsioonide kontrolli tulemuste läbivaatamine;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13: Riigikontrolli kontrolliaruande „Avalike e-teenuste kasutatavus“ arutelu, kutsutud justiitsministeeriumi, rahandusministeeriumi, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, statistikaameti ning Riigikontrolli esindajad, istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L 333).

Sündmused

Kell 12 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Itaalia suursaadiku Marco Clementega.

Kell 13 – Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder kohtub Eesti Jõutõsteliidu presidendi Kaido Leesmanniga.

Kell 14 – Riigikogu esimees Eiki Nestor avab Illuka kooli õpilaste tööde näituse „Värvilised fantaasiad“, mis valmisid kunstnik Eduard Zentsiku meistriklassis (Riigikogu hoone III korruse kunstisaal).

Teisipäev, 18. oktoober

Kell 10 – täiskogu istung

Ülevaade Vabariigi Valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel
Ettekandjad peaminister Taavi Rõivas ja Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kalle Palling

Esimene lugemine – 4 eelnõu: ülikooliseaduse, rakenduskõrgkooli seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (295 SE); elektrituruseaduse, asjaõigusseaduse ja ehitusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (270 SE); riigi õigusabi seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (299 SE); püsiasustusega väikesaarte seaduse muutmise seaduse eelnõu (254 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – kollektiivse pöördumise arutelu Väikese väina avamise teemal, istung on avalik, toimub veebiülekanne (konverentsisaal);

kultuurikomisjonis – 2017. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (303 SE), kutsutud haridus- ja teadusminister Maris Lauri; Eesti Muusikakoolide Liidu märgukiri, kutsutud haridus- ja teadusminister Maris Lauri;

maaelukomisjonis – mahepõllumajanduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (282 SE), kutsutud maaeluministeeriumi esindaja; Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (249 SE), kutsutud maaeluministeeriumi esindaja; uuringu “Eesti piima- ja sealihatootjate konkurentsivõime lähiriikide võrdluses” esialgne tutvustus, kutsutud projekti juht professor Rando Värnik;

majanduskomisjonis – väljasõiduistung ASi Tallinna Sadam Maardus, ettevõtte ja sadama tutvustus, edasised plaanid; kohtumine MTÜ Logistika ja Transiidi Assotsiatsiooni esindajatega, logistika ja transiidi hetkeolukorra arutelu (Maardu tee 57);

põhiseaduskomisjonis – hädaolukorra seaduse eelnõu (205 SE), kutsutud siseministeeriumi esindajad;

riigikaitsekomisjonis – küberjulgeolek;

sotsiaalkomisjonis – uue abivahendite süsteemi rakendamisest, kutsutud sotsiaalministeeriumi, töötukassa ja sotsiaalkindlustusameti esindajad; sotsiaalkaitse avalike teenuste kaasajastamise projekt – SKAIS2 hetkeseis, kutsutud sotsiaalministeeriumi, töötukassa ja sotsiaalkindlustusameti esindajad;

väliskomisjonis – kell 15: ülevaade 8. novembril toimuvatest Ameerika Ühendriikide presidendivalimistest, kutsutud Eesti suursaadik Ameerika Ühendriikides Eerik Marmei (videokonverents);

õiguskomisjonis – kell 13.30: Eesti seisukohad menetlustingimuste määruse, kvalifikatsioonitingimuste määruse, vastuvõtutingimuste direktiivi muutmise ja EL ülese ümberasustamise määruse eelnõude kohta, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile, kutsutud siseministeeriumi ja sotsiaalministeeriumi esindajad; kohtutäituri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (280 SE), kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu, Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja, Lindorff Eesti AS, Krediidihaldusettevõtete Liidu, Julianus Inkasso, Krediidihaldusettevõtete Liidu esindajad ning Jõhvi ja Võru notarid.

Sündmused

Kell 15 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub USA Kongressi International Republican Institute programmi Rising Stars Multi-Regional osavõtjatega Valgevenest, Kasahstanist, Moldovast ja Venemaalt (ruum L333).

Kell 19 – riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb Vabariigi Presidendi juures toimuval kohtumisel Raytheon tegevjuhi John Harrisega.

Kolmapäev, 19. oktoober

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

“Spordipoliitika põhialused aastani 2030”. 2015. aasta täitmise aruanne
Ettekandja kultuuriminister Indrek Saar

Kolmas lugemine – 2 eelnõu: riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse muutmise seaduse eelnõu (202 SE); ohvriabi seaduse muutmise seaduse eelnõu (236 SE).

Teine lugemine – 7 eelnõu: laste kaitset seksuaalse ärakasutamise ja seksuaalse kuritarvitamise eest käsitleva Euroopa Nõukogu konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (279 SE); Eesti Vabariigi ja Gruusia vahelise investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitse lepingu ning selle muutmise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (242 SE); Eesti Vabariigi valitsuse ja Vietnami Sotsialistliku Vabariigi valitsuse vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (277 SE); Montenegro ühinemist käsitleva Põhja-Atlandi lepingu protokolli heakskiitmise seaduse eelnõu (283 SE); välisteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (241 SE); maapõueseaduse eelnõu (213 SE); käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (276 SE).

Esimene lugemine – 5 eelnõu: ehitusseadustiku, ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (250 SE); Pariisi kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (310 SE); tulumaksuseaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (302 SE); kindlustustegevuse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (275 SE); ravikindlustuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (301 SE).

Komisjonides

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 9: Riigikontrolli kontrolliaruande tutvustus, kutsutud Riigikontrolli esindajad.

Sündmused

Kell 9.30 – 13 – väliskomisjoni ja MTÜ Mondo koostööseminar “Naised poliitikas: nõrgem sugu või tugevad mõjutajad?” (konverentsisaal).

Neljapäev, 20. oktoober

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – 2 eelnõu: Horvaatia Vabariigi Euroopa Majanduspiirkonnas osalemise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (284 SE); põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (245 SE).

Kell 14 – komisjonides istungid

keskkonnakomisjonis – Pariisi kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (310 SE);

rahanduskomisjonis – 2016. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (296 SE);

riigikaitsekomisjonis – mereseire, kutsutud kaitseministeeriumi, Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste, Mereväe laevastiku, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning Siseministeeriumi esindajad;

väliskomisjonis – kell 13: informatsioon julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse ja välisministeeriumi esindajad.

Sündmused

Kell 12 – riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Rootsi suursaadiku Anders Ljunggreni ja suursaadiku Krister Bringéusega (Rootsi suursaatkond).

Kell 17.30 – Eesti-Hollandi parlamendirühma ja majanduskomisjoni esindajad kohtuvad Hollandi parlamendi alamkoja siseasjade komisjoni delegatsiooniga (Hollandi suursaadiku residents).

Kell 18 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Eesti riigiametnike klubiga (Jõhvi).

Reede, 21. oktoober

Sündmused

Kell 10.45 – rahanduskomisjon kohtub Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) delegatsiooniga.

Kell 13 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Saaremaa Ettevõtjate Liiduga (Kuressaare).

 

Välislähetused

12. – 18. oktoober
Riigikogu Eesti turismi ja kohaliku toidu toetusrühma esimees Imre Sooäär tutvustab Eesti toidukultuuri New Yorgi toidufestivalil ning osaleb kohtumistel seoses Eesti Vabariik100 ettevalmistustega New Yorgis, Ameerika Ühendriikides.

13. – 18. oktoober
Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni liikmed Mart Nutt ja Mati Raidma osalevad Montenegro parlamendivalimiste vaatlemisel OSCE Parlamentaarse Assamblee delegatsiooni koosseisus Podgoricas, Montenegros.

16. – 18. oktoober
Rahanduskomisjoni esimees Remo Holsmer (17.-18.10) ja komisjoni liige Aivar Sõerd osalevad parlamentaarsel konverentsil Euroopa Liidu stabiilsuse, majanduse koordineerimise ja juhtimise teemal Bratislavas, Slovakkias.

17. – 18. oktoober
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsioonijuht Marianne Mikko osaleb ENPA sotsiaaldemokraatide fraktsiooni büroo istungil Brüsselis, Belgias.

18. – 20. oktoober
Riigikogu liige Anne Sulling osaleb Prantsuse Digiagentuuri nõukoja kohtumisel Pariisis, Prantsusmaal.

19. oktoober
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esimees Andres Anvelt osaleb sotsiaaldemokraatide koosolekul Euroopa Parlamendis Brüsselis, Belgias.

19. – 20. oktoober
Rahanduskomisjoni esimees Remo Holsmer osaleb Nordic Investment Bank kontrollikomitee koosolekul Vilniuses, Leedus.

20. – 21. oktoober
Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder osaleb Balti Assamblee presiidiumiistungil Riias.

20. – 21. oktoober
Majanduskomisjoni aseesimees Mihhail Korb osaleb Balti Assamblee eelarvekomisjoni istungil Riias.

21. oktoober
Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder osaleb Balti Assamblee presiidiumi istungil Riias.

21. – 23. oktoober
Riigikogu liige Mart Nutt osaleb Euroopa parlamendiliikmete Aafrika assotsiatsiooni (AWEPA) nõukogu liikmete kohtumisel Barcelonas, Hispaanias.

23. – 25. oktoober
Väliskomisjoni esimees Sven Mikser osaleb Põhja- ja Baltimaade (NB8) parlamentide väliskomisjoni esimeeste kohtumisel Reykjavíkis, Islandil.

Riigikogu pressiteenistus
Kati Varblane
T: 631 6353, 516 9152
[email protected]
Päringud: [email protected]

 

Tagasiside