Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VII istungjärgu 8. töönädal 17. – 20. märtsini

Esmaspäev, 17. märts

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu liikmete arupärimistele vastavad rahandusminister Jürgen Ligi tulumaksuvaba miinimumi suurendamise kohta; haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo hariduslike erivajadustega laste toetamise kohta ja probleemide kohta Tapa erikoolis; sotsiaalminister Taavi Rõivas alkoholipoliitika ja e-tervise infosüsteemi kohta.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: Eesti seisukohad 24.-25. märtsil toimuval EL-i põllumajanduse ja kalanduse nõukogu istungil, kutsutud põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder; Eesti seisukohad 20.-21 märtsil toimuval Euroopa Ülemkogu istungil, kutsutud peaminister Andrus Ansip;

keskkonnakomisjonis – veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (611 SE); jäätmeseaduse muutmise seaduse eelnõu (455 SE);

maaelukomisjonis – ülevaade piimasektori olukorrast ja Eesti piimanduse strateegia 2012-2020 rakendamisest (ruum L332);

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: õiguskantsleri seaduse täiendamise seaduse eelnõu projekti arutelu, kutsutud õiguskantsler Indrek Teder; Euroopa Komisjoni teatisel põhinev arutelu terrorismi ja vägivaldse äärmusluseni viivast radikaliseerumisest, kutsutud siseministeeriumi, kaitsepolitseiameti ja teabeameti esindajad;

rahanduskomisjonis – Riigikogu otsuse “Hasartmängumaksust toetuste määramise nõukogu liikme nimetamine” eelnõu algatamine;

riigikaitsekomisjonis – Kaitseliidu seaduse, kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (579 SE);

sotsiaalkomisjonis – tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (521 SE), kutsutud Töötukassa ja Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooni esindajad; meditsiiniseadme seaduse muutmise seaduse eelnõu (562 SE); ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (551 SE); maksukorralduse seaduse muutmisega seotud teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (574 SE); tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (566 SE) (ruum L333);

väliskomisjonis – Eesti seisukohad 17. märtsil toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu istungil, kutsutud välisministeeriumi esindaja; Eesti välismajanduse koordinatsiooni mudelitest; uue rahvusvahelise konverentsikeskuse kavadest, kutsutud Estonian Investment Corporation juhatuse esimees Ott Pärna;

õiguskomisjonis – meretöö seaduse eelnõu (552 SE), kutsutud Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühingu, Eesti Laevaomanike Liidu ja sotsiaalministeeriumi esindajad; kohtute seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (570 SE), arvamuse andmine põhiseaduskomisjonile; arvamuse andmine Riigikohtule enne 1. jaanuari 2009 kehtinud TsMS § 175 lõike 3 põhiseadusega kooskõla kohta; perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (546 SE);

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: väljasõiduistung Keskkriminaalpolitseisse, kus antakse ülevaade keskkriminaalpolitsei rollist korruptsioonikuritegude ennetamisel ja tõkestamisel ning sellega seonduvatest probleemidest;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.30: Riigikontrolli kontrolliaruande „Riigi osalusega äriühingute majandamise korraldus“ kordusarutelu, kutsutud rahandusministeeriumi majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ja Riigikontrolli esindajad, istung on avalik, toimub veebiülekanne https://www.riigikogu.ee/index.php?id=173840 ja salvestus (ruum L333).

Sündmused

Kell 9.30 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv avab rahvusvahelise hariduskonverentsi “Kvaliteetharidus sotsiaalses riskis olevatele lastele” ning kohtub SOS Lastekülade maailmapresidendi Siddhartha Kauliga (Keila Kool).

Kell 11 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Viimsi Päevakeskuse inimestega ja Tallinna Lasteaed Ojakese inimestega (kell 13).

Kell 11.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Eesti Teaduste Akadeemia juhatuse istungil (Eesti Teaduste Akadeemia maja, Kohtu 6).

Kell 12.30 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv on SA Tallinna Teaduspark Tehnopol nõukogu koosolekul (Teaduspargi 6/1).

Kell 15 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv on Rahvusvähemuste Nõukoja koosolekul (Toompea 1).

Kell 17 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Iirimaa suursaadiku Peter McIvoriga.

Teisipäev, 18. märts

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – 2 eelnõu: kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (586 SE); Riigikogu otsuse “Riigikogu otsuse “Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine VEB Fondi koondatud nõuete menetlemise ja rahuldamise asjaolude väljaselgitamiseks” muutmine” eelnõu (606 OE).

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – kell 13: Riigikontrolli kontrolliaruande tutvustamine (ruum L332);

kultuurikomisjonis – noortevaldkonna arengukava 2014-2020 raames noorte sisenemisest tööturule ja ettevõtlikkusest; kutsutud haridus- ja teadusministeeriumi, Eesti Noorteühenduste Liidu, sotsiaalministeeriumi, Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, Eesti Maaomavalitsuste Liidu, Eesti Linnade Liidu, põllumajandusministeeriumi, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja, Tartu Seikluspark OÜ ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse esindajad (Komandandi maja, Toompea 1);

maaelukomisjonis – komisjoni liikmed osalevad kultuurikomisjoni istungil noortevaldkonna arengukava 2014-2020 teemal;

põhiseaduskomisjonis – EL-USA vahelist andmevahetust puudutavate Euroopa Komisjoni teatis, arvamuse andmine EL-i asjade komisjonile, kutsutud justiitsministeeriumi esindaja; Riigikogu liikme staatuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (396 SE);

rahanduskomisjonis – maksuasjades vastastikuse haldusabi konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (589 SE); rahandusministeeriumi ülevaade finantsraamistikust 2014 – 2020 ja euroraha kasutamise strateegiast (ruum L241);

riigikaitsekomisjonis – vabatahtlikkuse edendamine, kutsutud kaitseministeeriumi esindaja;

väliskomisjonis – kandidaat Eesti erakorralise ja täievolilise suursaadiku ametikohale Jaapanis ja Korea Vabariigis, kutsutud välisministeeriumi kantsler Alar Streimann ja suursaadikukandidaat; ülevaade Eesti ja Valgevene kahepoolsetest suhetest, kutsutud Eesti suursaadik Valgevenes Jaak Lensment; Vabariigi
Valitsuse k.a 10. märtsil algatatud Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise Eesti-Vene riigipiiri lepingu ja Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise Narva ja Soome lahe merealade piiritlemise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (614 SE) ettevalmistamine esimeseks lugemiseks.  Kutsutud välisminister Urmas Paet.

 

õiguskomisjonis – kell 13: karistusseadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (554 SE), kutsutud justiitsministeeriumi, siseministeeriumi, Tallinna Linnakantselei, rahandusministeeriumi, Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja ning Harju Maakohtu esindajad.

Sündmused

Kell 9 – Riigikogu esimees Ene Ergma avab rahvusvahelise e-tervise teemalise seminari „E-tervis Eestis: hetkeolukord ja tulevikuperspektiiv“, sõnavõtu teeb sotsiaalkomisjoni esimees Margus Tsahkna. Seminari korraldavad sotsiaalkomisjon, E-tervise Sihtasutus, Euroopa Tervise Telemaatika Liit ja Rahvusvaheline Sotsiaalkindlustusasutuste Ühing (AIM). Osalevad Euroopa e-tervise valdkonna asjatundjad, Eesti tervishoiuasutuste juhid, eksperdid ja poliitikud (konverentsisaal).

Kell 12 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Haabersti Sotsiaalkeskuse inimestega.

Kolmapäev, 19. märts

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Teine lugemine – 12 eelnõu: protokolli nr 15 inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni muutmise kohta ratifitseerimise seaduse eelnõu (581 SE); rahvusvahelise energiaprogrammi kokkuleppega ühinemise seaduse eelnõu (576 SE); liikluskindlustuse seaduse eelnõu (423 SE); maagaasiseaduse muutmise seaduse eelnõu (556 SE); reklaamiseaduse § 22 muutmise seaduse eelnõu (584 SE); Kaitseliidu seaduse, kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (579 SE); õigusaktide revisjoniga seoses seaduste muutmise ja kehtetuks tunnistamise seaduse eelnõu (519 SE); maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (575 SE); tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (566 SE); maksukorralduse seaduse muutmisega seotud teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (574 SE); ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (551 SE); meditsiiniseadme seaduse muutmise seaduse eelnõu (562 SE).

Sündmused

Kell 10 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Tallinna Jaan Poska Lasteaia inimestega ja Kesklinna Sotsiaalkeskuse inimestega (kell 11).

Kell 18 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv kohtub Poola kogukonna esindajatega Eestis.

Neljapäev, 20. märts

Kell 10 – Riigikogu juhatuse valimised

Kell 14 – komisjonides istungid

majanduskomisjonis – elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (557 SE);

väliskomisjonis – informatsioon arengutest Ukrainas, kutsutud kaitseministeeriumi esindaja.

Sündmused

Kell 14.30 – Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Arto Aas ja komisjoni liikmed kohtuvad Euroopa Komisjoni siseasjade voliniku Cecilia Malmströmiga.

Reede, 21. märts

Sündmused

Kell 10 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Hamburgi Juhtimisakadeemia õppuritega (L251).

Laupäev, 22. märts

Kell 17.30 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv avab Vene Balli (Vanemuise kontserdimaja).

Välislähetused

15. – 19. märts
Rahvusvahelise Parlamentidevahelise Liidu (IPU) Eesti delegatsiooni juht Tõnis Kõiv ning delegatsiooni liikmed Marika Tuus-Laul ja Jaan Õunapuu osalevad IPU 130. assambleel Genfis, Šveitsis.

17. – 19. märts
Riigikogu liikmed Kadri Simson ja Kaja Kallas osalevad Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) parlamentide eetikakoodeksi teemalisel tööseminaril Varssavis.

18. – 20. märts
Riigikogu liikmed Kalev Kallo ja Andre Sepp osalevad Vabariigi Presidendi ametlikul visiidil Poolas, Varssavis.

Riigikogu pressiteenistus
 

Tagasiside