Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu V istungjärgu 15. töönädal 17. – 20. maini

Head ajakirjanikud!

Riigikogu Kantselei on seoses viirushaiguse COVID-19 puhanguga võtnud kasutusele vajalikud ettevaatusabinõud. Palume ajakirjanikel Toompea lossis olles kanda maske ja hoida intervjueeritavaga vähemalt kahemeetrist vahet.

Täname mõistva suhtumise eest!

Esmaspäev, 17. mai

Kell 15 – Riigikogu kaugosalusega istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete arupärimisele vaktsineerimise korraldamise kohta (nr 65) vastab tervise- ja tööminister Tanel Kiik, rahumeelsete valitsusvastaste meeleavalduste mahasurumise kohta (nr 67) vastab siseminister Kristian Jaani ja Eesti riigikaitse nõrgestamise kohta (nr 76) vastab kaitseminister Kalle Laanet.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjoni ja majanduskomisjoni ühisel videoistungil – kell 11.10: kollektiivsest pöördumisest „Kaitseme koos Eesti merd! Keelustame STS-operatsioonid Eesti merel“, kutsutud kollektiivse pöördumise, Keskkonnaministeeriumi ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad;

keskkonnakomisjoni videoistungil – kell 12: atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (345 SE), kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindaja;

kultuurikomisjoni videoistungil – kell 11.10: kohtumine Eesti Meediaettevõtete Liidu esindajatega, kutsutud Eesti Meediaettevõtete Liidu juhtaja Merle Viirmaa-Treifeldt, Äripäeva peadirektor Igor Rõtov ja Ekspress Grupi juht Mari-Liis Rüütsalu;

maaelukomisjoni videoistungil – kell 11.10: tori tõugu hobuste säilitamisest ja aretamisest, kutsutud Maaeluministeeriumi, Põllumajandus- ja Toiduameti, Eesti Maaülikooli, Eesti Hobusekasvatajate Seltsi, Vana-Tori Hobuse Ühingu ja Saksilon OÜ esindajad;

majanduskomisjoni videoistungil – kell 12: infoühiskonna teenuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (359 SE), kutsutud elektroonilise side seaduse, ehitusseadustiku ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (301 SE), kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Justiitsministeeriumi esindajad;

põhiseaduskomisjoni videoistungil – kell 11.15: Euroopa Parlamendi valimise seaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse (Euroopa Parlamendi liikme osalemine kohaliku omavalitsuse volikogu töös) eelnõu (389 SE); kodakondsuse seaduse § 13 muutmise seaduse eelnõu (329 SE), välismaalaste seaduse, kõrgharidusseaduse ning õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (354 SE), kutsutud Siseministeeriumi ja algataja esindajad;

rahanduskomisjoni videoistungil – kell 11.15: eluasemelaenudest regionaalses vaates, kutsutud Maaelu Edendamise Sihtasutuse, Kredexi, Pangaliidu, Eesti Panga ja Maaeluministeeriumi esindajad;

riigikaitsekomisjoni väljasõiduistungil – kell 11.30: Kaitsepolitsei aastaraamatust 2020/2021, kutsutud Kaitsepolitseiameti esindajad;

sotsiaalkomisjoni videoistungil – kell 11.10: pikaajalise hoolduse olukorrast, kutsutud sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo ning Eesti Linnade ja Valdade Liidu esindajad; perehüvitiste seaduse ja töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (300 SE);

väliskomisjoni videoistungil – Iisraeli ja palestiinlaste konflikti arengutest ning küsimuse arutelust ÜRO Julgeolekunõukogus, kutsutud Eesti suursaadik Iisraelis Sulev Kannike;

õiguskomisjoni videoistungil – kell 11.15: kriminaalmenetluse seadustiku muutmise eelnõu (sideandmed kriminaalmenetluses), kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: järelevalvemeetmetest, kutsutud Kaitseväe luurekeskuse ülem Margo Grosberg;

korruptsioonivastase erikomisjoni videoistungil – kell 13.30: Õiguskantsleri muudatusettepanekud kohaliku omavalitsuse korralduse seadusesse ja korruptsioonivastasesse seadusesse, kutsutud Õiguskantsleri Kantselei esindaja; huvide deklareerimise tehnilisest arendamisest ja deklarantide ringist; huvide deklaratsioonide kontrollimisest; juuni töökavast;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: vaktsineerimise korraldusest, kutsutud tervise- ja tööminister Tanel Kiik; kriisimeetmete kasutamisest, kutsutud tervise- ja tööminister Tanel Kiik, ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt ning Rahandusministeeriumi ja Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne.

Sündmused

Kell 11 – Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni esimees Maria Jufereva-Skuratovski osaleb videosilla vahendusel ENPA õigusasjade ja inimõiguste komitee istungil.

Kell 16 – NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni esimees Oudekki Loone osaleb videosilla vahendusel NATO PA kevadistungi alalise komitee kohtumisel.

Kell 17.30 – NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni liikmed osalevad videosilla vahendusel NATO PA kevadisel plenaaristungil.

Teisipäev, 18. mai

Kell 10 – Riigikogu kaugosalusega istung

Teine lugemine – neli eelnõu: Riigikogu otsuse „Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamine“ muutmise eelnõu (334 OE); Riigikogu otsuse „Riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamine“ muutmise eelnõu (336 OE); Riigikogu otsuse „Korruptsioonivastase erikomisjoni moodustamine“ muutmise eelnõu (337 OE); loomakaitseseaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (219 SE).

Esimene lugemine – kolm eelnõu: alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (370 SE); ravikindlustuse seaduse § 55 täiendamise seaduse eelnõu (363 SE); Riigikogu otsuse „Riigikogu otsus „Riiklikult tähtsate kultuuriehitiste rajamise ja renoveerimise pingerea kinnitamine““ eelnõu (387 OE).

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjoni videoistungil – biolagunevate jäätmete sertifitseerimisest, kutsutud Sertifitseerimiskeskuse, Ringmajandusettevõtete Liidu ja Keskkonnaministeeriumi esindajad; petitsioonist referendumi korraldamiseks „Kas lageraied peaksid Eestis olema keelatud?“;

kultuurikomisjoni videoistungil meediateenuste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (327 SE), kutsutud muudatusettepanekute esitajate, Kultuuriministeeriumi ning Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti esindajad;

maaelukomisjoni videoistungil veterinaarseaduse eelnõu (384 SE), kutsutud maaeluminister Urmas Kruuse;

majanduskomisjoni videoistungil – planeerimisseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (378 SE), kutsutud riigihalduse minister Jaak Aab; ehitusseadustiku § 97 muutmise seaduse eelnõu (362 SE); ehitusseadustiku ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seadus (koduomanike omavalitsuste kõnniteede koristamise kohustusest vabastamine) eelnõu (369 SE); elektroonilise side seaduse, ehitusseadustiku ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (301 SE), kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad;

põhiseaduskomisjoni videoistungil – Riigikohtu esimehe ülevaade kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduste ühetaolise kohaldamise kohta, kutsutud Riigikohtu esimees Villu Kõve; Riigikogu otsuse „Eesti keele õppe arengu probleemkomisjoni moodustamine“ muutmise eelnõu (335 OE); Riigikogu otsuse „Rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjoni moodustamine“ muutmise eelnõu (338 OE);

rahanduskomisjoni videoistungil Eesti Vabariigi ja Mauritiuse Vabariigi vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise ja maksupettuste tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (385 SE); Eesti Panga 2020. aasta aruandest, kutsutud Eesti Panga esindajad; Finantsinspektsiooni 2020. aasta aruandest, kutsutud Finantsinspektsiooni esindajad;

riigikaitsekomisjoni väljasõiduistungil julgeolekuolukorra arengutest;

sotsiaalkomisjoni videoistungil – erihoolekande olukorrast, kutsutud sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo, Sotsiaalkindlustusameti, SA Autismifond „Toetan Erilist Elu“, Õiguskantsleri Kantselei, ASi Hoolekandeteenused, Eesti Linnade ja Valdade Liidu ning Eesti Puuetega Inimeste Koja esindajad;

väliskomisjoni videoistungil – väliskomisjoni tellitud uuringust „Eesti huvid ja võimalused seoses globaalsete arengutega Arktikas järgneval kümnendil“, kutsutud Eesti Välispoliitika Instituudi, Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse ning Tartu Ülikooli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne;

õiguskomisjoni videoistungildekriminaliseerimise vajadusest karistusseadustikus, kutsutud Justiitsministeeriumi, prokuratuuri, kohtute ja advokatuuri esindajad.

Sündmused

Kell 10.30 – Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni asendusliige Vilja Toomast osaleb videosilla vahendusel ENPA võrdsete võimaluste ja diskrimineerimisvastase komitee istungil.

Kell 16 – Riigikogu esimees Jüri Ratas kohtub videosilla vahendusel Ungari parlamendi esimehe László Kövériga.

Kolmapäev, 19. mai

Kell 12 – infotund

Kell 14 – Riigikogu kaugosalusega istung

Kolmas lugemine – kolm eelnõu: väärteomenetluse seadustiku ja liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (216 SE); perehüvitiste seaduse ja töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (300 SE); konkurentsiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (325 SE).

Teine lugemine – kaks eelnõu: Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsiooni ratifitseerimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (364 SE); hädaolukorra seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (350 SE).

Esimene lugemine – viis eelnõu: Euroopa Parlamendi valimise seaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse (Euroopa Parlamendi liikme osalemine kohaliku omavalitsuse volikogu töös) eelnõu (389 SE); kollektiivlepingu seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (383 SE); veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (381 SE); toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (372 SE); e-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seaduse, isikut tõendavate dokumentide seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (376 SE).

Teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse arengukava 2021–2035. Ettekande teevad väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt ja kultuurikomisjoni liige Marko Šorin.

Noortevaldkonna arengukava 2021–2035. Ettekande teevad haridus- ja teadusminister Liina Kersna ja kultuurikomisjoni liige Kristina Šmigun-Vähi.

Sündmused

Kell 10.30 – Eesti-Kreeka parlamendirühm kohtub videosilla vahendusel Kreeka parlamendi Kreeka-Eesti parlamendirühmaga.

Kell 11 – Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Eerik-Niiles Kross osaleb videosilla vahendusel ENPA liikmesriikide kohustuste täitmise järelevalve ehk monitooringu komitee istungil.

Kell 13 – Eesti-Aserbaidžaani parlamendirühm kohtub videosilla vahendusel Aserbaidžaani parlamendi Aserbaidžaani-Eesti parlamendirühmaga.

Neljapäev, 20. mai

Kell 10 – Riigikogu kaugosalusega istung

Riigikohtu esimehe Villu Kõve ülevaade kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduste ühetaolise kohaldamise kohta.

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjoni videoistungil – Eestimaa Looduse Fondi ja Estwatchi koostatud uuringust „Kui hästi on hoitud kaitsealused suure loodusväärtusega metsad“, kutsutud Eestimaa Looduse Fondi, Estwatchi ja Keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjoni videoistungil meediateenuste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (327 SE), kutsutud muudatusettepanekute esitajate, Kultuuriministeeriumi ning Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti esindajad;

väliskomisjoni videoistungil – kohtumised suursaadikukandidaatidega, kutsutud Välisministeeriumi kantsler Jonatan Vseviov ja suursaadikukandidaadid;

korruptsioonivastase erikomisjoni videoistungil – 15 minutit pärast Riigikogu täiskogu istungi lõppu: ajakirjanduses avaldatud väidetest avalike vahendite erahuvides kasutamise kohta, kutsutud Riigikantselei esindajad; ametiisikute volitamisest 31. maiks esitatavate huvide deklaratsioonide kontrollimiseks; komisjoni töökavast juunis;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 8.30: Riigieelarve baasseaduse muutmise plaanidest, kutsutud õiguskantsler Ülle Madise, riigikontrolör Janar Holm ja Rahandusministeeriumi esindajad.

Sündmused

Kell 11 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub videosilla vahendusel Usbekistani parlamendi väliskomisjoni esimehe Ravshanbek Alimoviga.

Kell 11 – Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Urmas Reitelmann ja asendusliige Vilja Toomast osalevad videosilla vahendusel ENPA sotsiaal-, tervishoiu ja säästliku arengu komitee istungil.

Reede, 21. mai

Komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjoni videoistungil – kell 10.45: seisukoha andmine Euroopa Komisjoni teatisele „Kliimamuutuste suhtes vastupanuvõimelise Euroopa kujundamine – Euroopa Liidu uus kliimamuutustega kohanemise strateegia“, kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad;

Euroopa Liidu asjade komisjoni ja väliskomisjoni ühisel videoistungil – kell 11.15: Eesti seisukohad 24.–25. mail toimuval Euroopa Ülemkogul, kutsutud peaminister Kaja Kallas.

Sündmused

Riigikogu esimees Jüri Ratas külastab Eesti kodukandi aasta küla konkursi raames koos hindamiskomisjoniga Uhtna küla Lääne-Virumaal, Kauksi küla Ida-Virumaal ja Avinurme küla Jõgevamaal.

Kell 10 – Balti Assamblee Eesti delegatsiooni esimees Aadu Must, BA julgeoleku- ja kaitsekomisjoni aseesimees Urve Tiidus, riigikaitsekomisjoni esimees Enn Eesmaa, aseesimees Leo Kunnas ja liige Raivo Tamm osalevad Balti Assamblee, Beneluxi parlamendi ja Põhjamaade Nõukogu videokonverentsil „Kõikehõlmav julgeoleku ja kaitsealane koostöö“.

Kell 11 – Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni asendusliige Raivo Tamm osaleb videosilla vahendusel ENPA kultuuri-, teadus-, haridus- ja meediakomitee istungil.

Kell 14 – Parlamentidevahelise Liidu (IPU) Eesti delegatsiooni esimees Aivar Kokk ning liikmed Helle-Moonika Helme, Toomas Kivimägi ja Marika Tuus-Laul osalevad videosilla vahendusel IPU 12 Plus grupi videokohtumisel.

Kell 17.40 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb videosilla vahendusel National Democratic Institute’i (NDI) korraldatud Ukraina-teemalisel üritusel „Combatting Disinformation and Bolstering Digital Security in Ukraine“.

Pühapäev, 23. mai

Sündmus

23. – 28. mai
Riigikogu liikmed Merry Aart, Peeter Rahnel ja Timo Suslov osalevad XLIII Kõrgematel Riigikaitsekursustel (Roosta).

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
tel 631 6592, 510 6179
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside