Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VIII istungjärgu 12. töönädal 17. – 23. detsembrini

Esmaspäev, 17. detsember

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Tervise- ja tööminister Riina Sikkut vastab Riigikogu liikmete esitatud arupärimisele haruapteekide olukorra kohta (nr 454).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13: seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu, millega luuakse naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahend, kutsutud Välisministeeriumi ja Rahandusministeeriumi esindajad; Eesti seisukohad 19. detsembril toimuval ELi transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu istungil, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja; Ühendkuningriigi EList lahkumise lepe ja tulevikusuhe (ülevaade asjade seisust), kutsutud Välisministeeriumi esindaja; Eesti seisukohad õigusprogrammi ning õiguste ja väärtuste programmi kehtestamist käsitlevate algatuste kohta (COM(2018) 383–384), kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja; Eesti seisukohad 20. detsembril 2018 toimuval ELi keskkonnanõukogu istungil, kutsutud keskkonnaminister Siim Kiisler ja Sotsiaalministeeriumi esindaja;

keskkonnakomisjonis veeseaduse eelnõu (643 SE), kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (729 SE), kutsutud haridus- ja teadusminister Mailis Reps ning Eesti Koolijuhtide Ühenduse ja Eesti Õpetajate Liidu esindajad;

maaelukomisjonis – kell 11.10: kalurite ettepanekust muuta kalapüügiseadust;

majanduskomisjonis – kell 11.10: kaubamärgiseaduse, tööstusdisaini kaitse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (765 SE), kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu; kohtumine Nordica juhtidega, kutsutud ASi Nordic Aviation Group (Nordica) juhatuse esimees Hannes Saarpuu ja nõukogu esimees Peeter Tohver;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: arvamuse andmine ELAKile Eesti seisukohtade kohta, mis on esitatud õigusprogrammi ning õiguste ja väärtuste programmi kehtestamist käsitlevate algatuste kohta, kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja; kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (574 SE); soolise võrdõiguslikkuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (683 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ja Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsiooni TALO esindajad; märgukirjast „Vähendame palgalõhe meie kõigi võrdse tuleviku nimel“, kutsutud märgukirja esindajad;

rahanduskomisjonis – kell 11.10: krediidiasutuste seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (750 SE); Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele eurotoetuste tõhusamaks ja regionaalselt tasakaalustatud kasutamiseks“ eelnõu (761 OE);

riigikaitsekomisjonis – kell 11.20: Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu sõjalisel missioonil EUNAVFOR Med/Sophia“ eelnõu (745 OE), kutsutud Kaitseministeeriumi esindajad; Eesti kodanike hoiakutest kaitseküsimustes, kutsutud Turu-uuringute ASi ja Kaitseministeeriumi esindajad;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (641 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja; tubakaseaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (775 SE), kutsutud tervise- ja tööminister Riina Sikkut; tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 14 täiendamise seaduse eelnõu (293 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja; kokkuvõte komisjoni tööst 2018. aastal;

väliskomisjonis „Välispoliitika arengukava 2030“ koostamisest, väliskomisjoni kuulamised Eesti välisteenistuse tugevdamisest: Eesti välisesinduste võrgustiku arendamisest, kutsutud Välisministeeriumi kantsler Rainer Saks;

õiguskomisjonis – politsei ja piirivalve seaduse ning päästeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (768 SE), kutsutud siseminister Katri Raik; audiitortegevuse seaduse, finantskriisi ennetamise ja lahendamise seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse (finantsvaldkonna väärteokaristuste reform, ELi õigusest tulenevad karistused, vara legaalse päritolu pööratud tõendamiskoormus) eelnõu (771 SE), kutsutud rahandusminister Toomas Tõniste, Politsei- ja Piirivalveameti, Siseministeeriumi, Justiitsministeeriumi ning Õiguskantsleri Kantselei esindajad; politsei ja piirivalve seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (673 SE); arvamuse andmine ELAKile: määruse eelnõu, millega kehtestatakse ELi õiguste ja väärtuste ning õigusprogramm;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: Kaitseväe korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu algatamisest; komisjoni järgmise aasta tööplaanid;

probleemkomisjonis rahvastikukriisi lahendamiseks – kell 13.30: rahvastikupoliitika põhialuste Riigikogule esitamisest;

probleemkomisjonis riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks – kell 13.15: kokkuvõte komisjoni tööst 2018. aastal ja järgmise aasta tööplaanid.

Sündmused

Kell 14 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Georgia parlamendi esimehe Irakli Kobakhidze ja teda saatva delegatsiooniga. Kohtumisel osaleb ka Eesti-Georgia parlamendirühma esimees Keit Pentus-Rosimannus. Kohtumist jäädvustada soovivatel ajakirjanikel palume end akrediteerida aadressil [email protected] hiljemalt esmaspäeval, 17. detsembril kell 12 ja koguneda Riigikogu vestibüülis kell 13.45.

Kell 15.30 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson, riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso ja Georgia parlamendi esimees Irakli Kobakhidze esinevad seminaril „Georgia sisepoliitilised arengud ja välispoliitika prioriteedid“. Arutelu juhib Eesti Välispoliitika Instituudi teadur Kalev Stoicescu (Riigikogu konverentsisaal).

Teisipäev, 18. detsember

Kell 10 – täiskogu istung

Teine lugemine – 2 eelnõu: Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamine) eelnõu (710 SE); politsei ja piirivalve seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (673 SE).

Esimene lugemine – 3 eelnõu: kohtute seaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (776 SE); Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse ning põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduse muutmise seaduse eelnõu (762 SE); isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seaduse eelnõu (778 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – kell 13: jäätmeseaduse eelnõu (495 SE), kutsutud Eesti Jäätmekäitlejate Liidu, Eesti Linnade ja Valdade Liidu, Eesti Vee-ettevõtete Liidu, Eesti Keemiatööstuse Liidu, Tallinna Linnavalitsuse, Eesti Pandipakendi, OÜ Pakendiringlus, Eesti Korteriühistute Liidu, MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon, OÜ Tootjavastutusorganisatsioon, ASi Ekogaisma Eesti, MTÜ Harjumaa Ühisteenuste Keskus, Eesti Elektroonikaromu, EES-Ringlus, ASi Eesti Energia, Eesti Kaupmeeste Liidu, MTÜ Eesti Rehviliit, OÜ Kuusakoski ja Keskkonnaministeeriumi esindajad (ruum L262);

kultuurikomisjonis keeleseaduse muutmise seaduse eelnõu (756 SE), kutsutud eelnõu algataja ning Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja; muinsuskaitseseaduse eelnõu (684 SE), Muinsuskaitseameti peadirektor Siim Raie ja Kultuuriministeeriumi esindajad;

majanduskomisjonis liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (752 SE); ehitusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (703 SE);

rahanduskomisjonis – kokkuvõte komisjoni tööst sügisistungjärgul ja uue istungjärgu töö kavandamine;

riigikaitsekomisjonis – kell 13.05: Kaitseväe suurhangetest, julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud Kaitseministeeriumi valitsemisala esindajad, Kaitseväe juhataja kindralmajor Martin Herem ning Kaitseinvesteeringute Keskuse direktor kolonel Rauno Sirk;

väliskomisjonis väliskomisjoni raportist „Valmisolek tõrjuda valimistesse sekkumist lääneriikide näitel“; välispoliitika arutelust olulise tähtsusega riikliku küsimusena Riigikogu täiskogul;

õiguskomisjonis – karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (ohtlikud kalduvuskurjategijad, välismaalastest kurjategijad) (658 SE), kutsutud ministeeriumide, PPA, advokatuuri ja prokuratuuri esindajad; Riigikogu otsus “Õigusloomepoliitika põhialused aastani 2030” (773 SE), kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu; valitsuse rahapesuvastase komisjoni 2006.–2014. aasta protokollidest;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni erakorraline istung – kell 9.30: Kaitseväe korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu algatamise arutelu jätkamine.

Sündmused

Kell 12.15 – Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa kohtub Georgia parlamendi esimehe Irakli Kobakhidzega.

Kell 14 – Riigikogu esimees Eiki Nestor annab telekanalile ETV+ aastalõpuintervjuu.

Kolmapäev, 19. detsember

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 4 eelnõu: krediidiasutuste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (750 SE); karistusseadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (terrorismivastase võitluse direktiivi ülevõtmine) eelnõu (642 SE); loomakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (734 SE); tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (641 SE).

Teine lugemine – 3 eelnõu: Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu sõjalisel missioonil EUNAVFOR Med/Sophia“ eelnõu (745 OE); perekonnaseisutoimingute seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (723 SE); tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 14 täiendamise seaduse eelnõu (293 SE).

Esimene lugemine – 3 eelnõu: Riigikogu otsuse „Eesti Vabariigi osaluse suurendamine Rahvusvahelises Rekonstruktsiooni- ja Arengupangas“ eelnõu (772 OE); tulumaksuseaduse § 11 muutmise seaduse eelnõu (770 SE); kindlustustegevuse seaduse ja võlaõigus-seaduse muutmise seaduse eelnõu (769 SE).

Sündmus

Kell 11 – Riigikogu liige Krista Aru avab näituse „Jaan Tõnisson 150“ (parlamendi lugemissaal).

Neljapäev, 20. detsember

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine, kui teine lõpetatakse – 1 eelnõu: Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamine) eelnõu (710 SE).

Pärast istungit on Riigikokku oodata jõuluvana.

Reede, 21. detsember

Sündmus

Kell 9.35 – Riigikogu esimees Eiki Nestor, väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ja Riigikogu liige Jevgeni Ossinovski tutvustavad Tallinna Reaalkooli gümnaasiumiastme õpilastele põhiseaduslikke institutsioone (Riigikogu istungisaal).

Laupäev, 22. detsember

Sündmus

Kell 14.15 – Riigikogu esimees Eiki Nestor avab Jaani Tõnissoni sünnipäevale pühendatud konverentsi (Tartu Ülikool).

Välislähetused

19. detsember
Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb Riksdagi korraldatud seminaril tähistamaks Balti riikide 100. aastapäeva Stockholmis Rootsis.

20. detsember
Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ning liikmed Andres Herkel, Oudekki Loone, Mart Nutt, Barbi Pilvre ja Henn Põlluaas kohtuvad Soome välisministri Timo Soini ja Eduskunna väliskomisjoniga Helsingis.

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
631 6353, 510 6179
[email protected]
päringud: [email protected]

Tagasiside