Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VI istungjärgu 12. töönädal 17. – 20. aprillini

Esmaspäev, 17. aprill

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete esitatud arupärimistele vastavad peaminister Jüri Ratas tekkiva ohu kohta ühiskonna sidususele ja julgeolekule, kui haldusreform Ida-Virumaal minister Korbi plaani järgi läbi viiakse (nr 333); Eesti Panga president Ardo Hansson riigieelarve defitsiiti laskmise kohta (nr 347); maaeluminister Tarmo Tamm põllumajandustootja asendamise toetuse kohta (nr 325); riigihalduse minister Mihhail Korb haldusterritoriaalse reformi tulemuste kohta Viljandimaal (nr 327), haldusreformi hädade kohta Tartumaal Peipsi veerel (nr 328) ja haldusreformi hädade kohta Tartumaal Luunjas (nr 329).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: seisukoha andmine: ELi määruse eelnõu, mis käsitleb üksikisikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning andmete vaba liikumist, kutsutud justiitsministeeriumi esindajad; seisukoha andmine: ELi määruse eelnõu, milles käsitletakse eraelu austamist ja isikuandmete kaitset elektroonilise side puhul (e-privaatsuse määrus), kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ja justiitsministeeriumi esindajad; seisukoha andmine: Euroopa puhta energia pakett, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; arvamuse andmine põhiseaduskomisjonile: Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele peatamaks Eesti osalemine pagulaste ümberjaotuskavas“ eelnõu (403 OE) kohta, kutsutud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni ja siseministeeriumi esindajad;

keskkonnakomisjonis – keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise seaduse eelnõu (415 SE), kutsutud keskkonnaminister Marko Pomerants;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: kutsehariduse ja ettevõtjate koostöö kutsehariduse korralduses, kutsutud haridus- ja teadusministeeriumi, Eesti Kutseõppe Edendamise Ühingu ning Eesti Tööandjate Keskliidu esindajad (ruum L241);

maaelukomisjonis – ebaausad kaubandustavad, kutsutud konkurentsiameti peadirektor Märt Ots ning maaeluministeeriumi ja justiitsministeeriumi esindajad;

majanduskomisjonis – kell 11.10: liiklusseaduse, autoveoseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (419 SE), kutsutud majandus- ja taristuminister Kadri Simson; liiklusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (406 SE), kutsutud majandus- ja taristuminister Kadri Simson; lõhkematerjaliseaduse eelnõu (418 SE), kutsutud majandus- ja taristuminister Kadri Simson; audiitortegevuse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (409 SE), kutsutud rahandusminister Sven Sester; liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (399 SE); Arenguseire tegevuskava 2017-2018 kooskõlastamine, kutsutud Arenguseire Keskuse juhataja Tea Danilov;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: Vabariigi Presidendi ametihüve seaduse ja Vabariigi Presidendi töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu algatamise arutelu; julgeolekuasutuste ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (383 SE); Riigikohtule arvamuse andmine tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse § 3 punktide 3-6 ja punktide 12 ja 14 põhiseaduspärasuse kohta;

rahanduskomisjonis – kell 11.10: rahandusministeeriumi ülevaade 2017. aasta kevadisest majandusprognoosist;

riigikaitsekomisjonis – Süürias toimunud Ameerika Ühendriikide Tomahawk rakettide rünnaku järelmõjud, kutsutud Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse direktor Jüri Luik; osalemine 21.-23. mail Norras toimuval Põhjamaade, Balti riikide ja Poola parlamentide kaitsekomisjonide iga-aastasel julgeolekualasel foorumil;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: rehabilitatsiooniteenuse kättesaadavusest, kutsutud sotsiaalministeeriumi, sotsiaalkindlustusamet ja Eesti Töötukassa esindajad; komisjoni seisukoha kujundamine kollektiivsete pöördumiste „Kanepituru parema reguleerimise ettepanekud Riigikogule“ ja „Ravikanep tuleb patsientidele reaalselt kättesaadavaks teha“ suhtes;

väliskomisjonis – ülevaade peaministri välissuhtlemisest, kutsutud peaminister Jüri Ratas; ülevaade 23. aprillil toimuvatest Prantsusmaa presidendi valimistest, kutsutud Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse teadur Kalev Stoicescu ja Eesti suursaadik Prantsusmaal Alar Streimann (videokonverents); Eesti seisukohad kaubanduse kaitsevahendite moderniseerimist käsitlevate Euroopa Komisjoni teatise ning ELi määruse eelnõu kohta, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindaja;

õiguskomisjonis kell 11.15: politsei ja piirivalve seaduse ning päästeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (416 SE), kutsutud siseminister Andres Anvelt;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: ülevaade maksu- ja tolliameti uurimisosakonna tegevusest, kutsutud maksu- ja tolliameti esindaja; kohtumine teabeameti esindajaga;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: avalikku tähelepanu pälvinud ebakohtadest Tallinna linna prügimajanduses, kutsutud Tallinna abilinnapea linnapea ülesannetes Taavi Aas ja abilinnapea Arvo Sarapuu (ruum L332);

rahvastikukriisi probleemkomisjonis – kell 13.30: laste liikumisprogrammist, kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja;

riigireformi probleemkomisjonis – kell 13.15: kohaliku omavalitsuse liitude juriidiline staatus: avalik-õiguslik vs eraõiguslik juriidiline isik, kutsutud justiitsministeeriumi, Eesti Linnade Liidu ja Harjumaa Omavalitsusliidu esindajad (ruum R406);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.30: Riigikontrolli ülevaate „Ülevaade valdades ja linnades peetavatest andmekogudest“ kordusarutelu, kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu, riigihalduse minister Mihhail Korb ja Riigikontrolli esindajad, istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L 333).

Sündmused

Kell 9 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Rocca al Mare koolinoortega (ruum L240).

Kell 19 – riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso peab Kaitseliidu Harju malevas julgeolekuteemalise loengu Naiskodukaitse Harju ringkonna esindajatele.

Teisipäev, 18. aprill

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – 2 eelnõu: õppetoetuste ja õppelaenu seaduse ning töövõimetoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (417 SE), maksukorralduse seaduse § 4¹ muutmise seaduse eelnõu (391 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – loomakaitseseaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (392 SE), kutsutud algataja esindaja, MTÜ Loomus, MTÜ Eesti Karusloomakasvatajate Tõuühingu, maaeluministeeriumi ja keskkonnaministeeriumi esindajad (ruum L262);

kultuurikomisjonis kell 13: spordiseaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (423 SE), kutsutud kultuuriminister Indrek Saar; õppetoetuste seaduse ja õppelaenu seaduse ning töövõimetoetuse seaduse muutmise eelnõu (417 SE); Riigikogu otsuse „Eesti Rahvusringhäälingu tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjatest Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikmete nimetamine“ eelnõu;

maaelukomisjonis – kell 15.15: kohtumine Euroopa Parlamendi põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni delegatsiooniga (konverentsisaal);

majanduskomisjoni ja sotsiaalkomisjoni ühisistung – töökeskkonna arengutest, kutsutud tööinspektsiooni peadirektor Maret Maripuu, sotsiaalministeeriumi, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, Eesti Tööandjate Keskliidu, Eesti Ametiühingute Keskliidu, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ja Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsiooni TALO esindajad, istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333);

põhiseaduskomisjonis – kohtumine Vabariigi Presidendiga Kadriorus;

rahanduskomisjonis – kell 13: ülevaade kogumispensionide seaduse ja investeerimisfondide seaduse muutmise seaduse eelnõust; ülevaade Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõust; rahandusministeeriumi ülevaade Eesti EL Nõukogu eesistumise teemalehtedest rahanduse valdkonnas; EL eesistumisega seoses rahanduskomisjoni korraldatava parlamentide vahelise EL stabiilsuse, majanduse koordineerimise ja juhtimise (SECG) konverentsi ettevalmistustest;

riigikaitsekomisjoni ja väliskomisjoni ühisistung – Riigikogu otsuse “”Eesti julgeolekupoliitika alused” heakskiitmine” eelnõu (395 OE), kutsutud peaminister Jüri Ratas; riigikaitse arengukava 2017-2026, kutsutud peaminister Jüri Ratas; riigikaitse süsteemsest juhtimisest;

väliskomisjonis – kell 13: Eesti välisteenistuse tugevdamise prioriteedid, kutsutud välisminister Sven Mikser.

Sündmused

Kell 9 – riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso esineb Gustav Adolfi Gümnaasiumi gümnasistidele.

Kell 11 – Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Toomas Vitsut kohtub Prantsusmaa suursaadiku Claudia Delmas-Schereriga.

Kell 12 – Riigikogu esimees Eiki Nestor avab Riigikogu tervisepäeva (konverentsisaal).

Kell 15 – Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa avab Muinsuskaitsekuu (Eesti Lastekirjanduse Keskus).

Kolmapäev, 19. aprill

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 1 eelnõu: planeerimisseaduse ning keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise seaduse eelnõu (411 SE).

Teine lugemine – 1 eelnõu: raudteeseaduse ja ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (398 SE).

Esimene lugemine – 5 eelnõu: Riigikogu otsuse “Maapõuepoliitika põhialused aastani 2050” heakskiitmine eelnõu (410 OE); haldusreformi seaduse muutmise seaduse eelnõu (393 SE); inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni protokolli nr 16 ratifitseerimise seaduse eelnõu (408 SE); asjaõigusseaduse rakendamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (tehnovõrgu talumise tasu muutmine) eelnõu (405 SE); tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 655/2014, millega luuakse pangakontode Euroopa arestimismääruse menetlus, et hõlbustada võlgade piiriülest sissenõudmist tsiviil- ja kaubandusasjades, rakendamine ning inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni protokollist nr 16 tuleneva menetluse loomine) eelnõu (404 SE).

Komisjonides

majanduskomisjonis – kell 12: kollektiivse pöördumise „Balti riikide vahelise Rail Balticu lepingu allkirjastamine 31. jaanuaril on praegusel kujul lubamatu!“ arutelu; konkurentsiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (386 SE).

Sündmused

Kell 11 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Gustav Adolfi Gümnaasiumi I klassi õpilastega.

Kell 12.30 – Eesti-Kanada parlamendirühm ja Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsioon kohtuvad Kanada-Euroopa Parlamentaarse Assotsiatsiooni delegatsiooniga (Kanada saatkonna esindus).

Kell 17.15 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson peab Tartu Ülikooli Aasia Keskuse loengusarja raames ettekande teemal „Euroopa-Hiina suhted USA välispoliitiliste väljaütlemisete taustal“.

Kell 19 – Riigikogu esimees Eiki Nestor ning aseesimehed Enn Eesmaa ja Taavi Rõivas osalevad Carolin Illenzeeri fondi heategevuslikul üritusel.

19. – 20. aprill
Maaelukomisjoni esimees Helir-Valdor Seeder kohtub Läti ja Leedu maaelukomisjonide esimeestega Tartus. Kohtumise raames arutatakse ühtse põllumajanduspoliitika tulevikku ning põllumajanduse ja maaelu aktuaalseid probleeme ning külastatakse Maamessi.

Neljapäev, 20. aprill

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 2 eelnõu: julgeolekuasutuste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (383 SE); äriseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (384 SE).

Kell 14 – komisjonides istungid

õiguskomisjonis – kell 11: karistusseadustiku ja välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu (385 SE), kutsutud riigi peaprokurör Lavly Perling ja justiitsministeeriumi esindajad.

Sündmused

Kell 10.30 – Euroopa Liidu asjade komisjoni liikmed kohtuvad Kanada Euroopa Parlamentaarse Assotsiatsiooni delegatsiooniga.

Kell 12 – Tallinn-Helsingi püsiühenduse rajamise toetusrühma avaüritus, kus antakse ülevaade Eestist toimuvast ning Hyperloop Technologies firma asejuht Alan James tutvustab Hyperloop One transpordivahendi tehnoloogiat (konverentsisaal).

Kell 13 – Riigikogu esimees Eiki Nestor ja Norra suursaadik Dagfinn Sørli avavad Riigikogu hoone II korrusel näituse “Lapse hääl, lapse õigused”.

Kell 14 – Riigikogu aseesimees Taavi Rõivas kohtub Hyperloop esindajatega.

Kell 15 – Riigikogu esimees Eiki Nestor ning riigikaitsekomisjoni ja väliskomisjoni liikmed osalevad liitlaste suurendatud kohaloleku avatseremoonial (Tapa sõjaväelinnak).

Kell 18 – Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa osaleb kohtumisel Kiviõli rahvamajas.

Reede, 21. aprill

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 9.30: Eesti seisukohad 28.-29. aprillil toimuval mitteametlikul ELi välisministrite kohtumisel (Gymnich), kutsutud välisminister Sven Mikser; kohtumine Euroopa Komisjoni õigusküsimuste, tarbijate ja soolise võrdõiguslikkuse voliniku Vera Jourovaga; Eesti seisukohad 25.-26. aprillil toimuval mitteametlikul ELi keskkonnaministrite nõukogu kohtumisel, kutsutud keskkonnaminister Marko Pomerants; kohtumine Portugali välisministeeriumi EL-i riigisekretäri Margarida Marquesiga;

väliskomisjonis – kell 10: Eesti seisukohad 28.-29. aprillil toimuval ELi välisministrite mitteametlikul kohtumisel (Gymnich), kutsutud välisminister Sven Mikser; Eesti seisukohad 26.-27. aprillil toimuval ELi kaitseministrite mitteametlikul kohtumisel, kutsutud kaitseminister Margus Tsahkna.

Sündmus

Kell 18.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor avab Jazzkaare.

Laupäev, 22. aprill

Riigikogu lahtiste uste päev:

Kell 10.40 – Tervituskontsert lossi rõdult
Kell 10.50 – Riigikogu esimehe Eiki Nestori tervitus
Kell 11-16 – Ekskursioonid lossis, pääs Pika Hermanni torni
Kell 11-16 – Kohtumised fraktsioonides Riigikogu liikmetega
Kell 11-16 – Kunstisaalis Laste Vabariik ja Lastejaam – esmakordne võimalus veidi piiluda ja osa saada Laste Vabariigi mängualast
Kell 11-16 – Lastetoas Laste ja noorte kultuuriaasta “Mina ka!” töötuba
Kell 11-12 – Arutelu „Mina jään, kas ka laulu- ja tantsupidu jääb?“ kohvikus. Arutlevad kultuurikomisjoni liikmed ning rahvatantsu, kooriliikumise ning muusikahariduse edendajad
Kell 11.30 – Lossi õuel õpetab rahvatantsu suvise tantsupeo üldjuht Margus Toomla
Kell 12-13 – Infotund Riigikogu istungisaalis. Rahva küsimustele vastavad peaminister Jüri Ratas, kultuuriminister Indrek Saar ja rahandusminister Sven Sester
Kell 13-14 – Mälumäng „Eesti ja Euroopa Liit“ konverentsisaalis
Kell 13-14 – Suvise noorte laulu- ja tantsupeo “Mina jään” lood ja laulud lossi õuel
Kell 14.30 – Noorte Maapäeva valimiste väljakuulutamine istungisaalis
Kell 15-16 – Hea tuju kontsert Valges saalis. Esinevad Lasteekraani Muusikastuudio mudilased
Lossi sissepääs kella 15.15-ni.
Lahtiste uste päeval osalevad Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa ja mitmed Riigikogu liikmed.

Lisainfo Riigikogu veebilehel

Välislähetused

13. – 17. aprill
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Marianne Mikko ja delegatsiooni liige Jaak Madison osalevad ENPA vaatlejatena Türgi põhiseadusreferendumi vaatlusmissioonil Ankaras ja Antalyas, Türgis.

17. – 19. aprill
Riigikogu liikmed Aivar Kokk, Erki Savisaar ja Dmitri Dmitrijev osalevad transiidimessil “TransRussia” Moskvas, Venemaal.

19. – 22. aprill
Keskkonnakomisjoni esimees Rainer Vakra ning liikmed Andres Metsoja ja Terje Trei tutvuvad Eesti Jäätmekäitlejate Liidu kutsel iirlaste eduka jäätmekäitlusega Dublinis, Iirimaal.

20. – 21. aprill
Sotsiaalkomisjoni esimees Helmen Kütt osaleb Balti Assamblee heaolukomisjoni istungil Vilniuses, Leedus.

21. – 25. aprill
Riigikaitsekomisjoni liige Oudekki Loone tutvub Itaalia tsiviilkaitsekorralduse Protezione Civile tööga Emilia-Romagnas, Itaalias.

23. – 24. aprill
Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb Euroopa Parlamendi spiikrite konverentsil Bratislavas, Slovakkias.

23. – 28. aprill
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Marianne Mikko (23.-26.04) ning liikmed Jaak Madison, Andrei Novikov (23.-25.04), Eerik-Niiles Kross (23.-27.04) ja Andres Herkel (24.-27.04) osalevad ENPA kevadistungil Strasbourgis, Prantsusmaal.

Riigikogu pressiteenistus
Kati Varblane
T: 631 6353, 516 9152
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside