Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VI istungjärgu 5. töönädal 16. – 22. oktoobrini

Esmaspäev, 16. oktoober

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete esitatud arupärimistele vastavad peaminister Jüri Ratas Eesti lastele võrdsete võimaluste loomise kohta hariduse omandamisel (nr 369) ja Aserbaidžaaniga seotud rahapesu tõkestamise kohta (nr 370) ning haridus- ja teadusminister Mailis Reps Haridus- ja Teadusministeeriumi regionaalpoliitiliste plaanide kohta (nr 367) ja Paide riigigümnaasiumi kohta (nr 368).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjoni ja väliskomisjoni ühisistung – kell 14: ülevaade 19. – 20. oktoobril toimuvast Euroopa Ülemkogu istungist, kutsutud peaminister Jüri Ratas (ruum P280);

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 14:  Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise vaheülevaade, kutsutud peaminister Jüri Ratas;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: 2018. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (521 SE), kutsutud haridus- ja teadusminister Mailis Reps;

majanduskomisjonis – kell 11.10: konkurentsiseaduse muutmise seaduse eelnõu (508 SE), kutsutud riigihalduse minister Jaak Aab ja Rahandusministeeriumi esindaja; e-residentsuse ülevaade, kutsutud e-residentsuse programmi direktor Kaspar Korjus;

sotsiaalkomisjonis – kell 12: ravimiseaduse § 76 täiendamise seaduse eelnõu (481 SE); tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (479 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja;

väliskomisjonis – avalduse „Iraagi Kurdistani iseseisvusreferendumi puhul“ eelnõu (516 AE); Riigikogu otsuse „Eesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi  Parlamentidevahelise Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamineˮ muutmise eelnõu;

õiguskomisjonis – kell 11.15: perekonnaseisutoimingute seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (511 SE), kutsutud siseminister Andres Anvelt ning Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse esindaja; karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (alaealiste õigusrikkujate kohtlemise muutmine) eelnõu (453 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi ja Sotsiaalministeeriumi esindajad;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: ülevaade 9. – 10. oktoobril Brüsselis toimunud Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti (Europol) parlamentaarse ühiskontrolli töörühma kogunemisest; elektroonilise side seaduse (ESS) § 113 lg 5 toodud nõuete täitmise kontrollist;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: ülevaade rahapesu andmebüroo tööst, kutsutud Politsei- ja Piirivalveameti rahapesu andmebüroo juht Madis Reimand (ruum L332);

probleemkomisjonis rahvastikukriisi lahendamiseks – kell 13.30: rahva tervise arengukava, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindajad;

probleemkomisjonis riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks – kell 13.15: Riigikantselei seisukohad seoses Vabariigi Valitsuse seaduse kontseptsiooniga, kaasava poliitika kujundamine ja kodanikukesksemad avalikud teenused, lähiaastate strateegilised planeerimise protsessid, kutsutud riigisekretär Heiki Loot ja Riigikantselei strateegiadirektor Henry Kattago (ruum R406).

Teisipäev, 17. oktoober

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – 3 eelnõu: kooseluseaduse kehtetuks tunnistamise seaduse eelnõu (461 SE); Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele peatamaks Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise piirilepingu ratifitseerimise protsess“ eelnõu (476 OE); turismiseaduse, võlaõigusseaduse ja tarbijakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (492 SE).

Teine lugemine – 2 eelnõu: Eurocontroli lennuliikluse ohutuse alast koostööd käsitlevate protokollide ratifitseerimise seaduse eelnõu (448 SE); kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (491 SE).

Uuesti arutamine – 1 eelnõu: Vabariigi Presidendi välja kuulutamata jäetud magustatud joogi maksu seadus (457 UA).

Kell 14 – komisjonide istungid

kultuurikomisjonis – 2018. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (521 SE), kutsutud kultuuriminister Indrek Saar ja kantsler Paavo Nõgene;

maaelukomisjonis – kell 13: kohtumine MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant esindajatega; kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (486 SE), kutsutud algataja ja Maaeluministeeriumi esindajad;

majanduskomisjonis – 2018. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (521 SE), kutsutud majandus- ja taristuminister Kadri Simson;

rahanduskomisjonis – kell 13.10: 2018. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (521 SE), kutsutud majandus- ja taristuminister Kadri Simson, siseminister Andres Anvelt ning maaeluminister Tarmo Tamm; tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (484 SE);

riigikaitsekomisjonis – Riigikantselei julgeoleku ja riigikaitse koordinatsioonibüroo tegevusest, kutsutud Riigikantselei julgeoleku ja riigikaitse koordinatsioonidirektor Indrek Sirp;

sotsiaalkomisjonis – sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (489 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi ja huvigruppide esindajad; tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (357 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja;

väliskomisjonis – ülevaade Eesti kandideerimisest ÜRO Julgeolekunõukogu mittealaliseks liikmeks aastateks 2020 – 2021, kutsutud Välisministeeriumi esindajad; Riigikogu otsuse „Eesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi  Parlamentidevahelise Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamineˮ muutmise eelnõu; informatsioon julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud Kaitseministeeriumi ja Siseministeeriumi esindajad (ruum R121);

õiguskomisjonis – organiseeritud kuritegevusest, kutsutud Politsei- ja Piirivalveameti esindajad.

Sündmused

Kell 13 – väliskomisjon kohtub ühenduse „Memorial“ esindaja Kirill Koroteeviga.

Kell 16 – Riigikogu Arenguseire Keskuse teemaõhtu, andmete varaklassist, blockchain’ist ja tehisintellektiga seotud teemadest (Komandandi maja).

Kolmapäev, 18. oktoober

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Teine lugemine – 6 eelnõu: rahvusvahelise raudteeveo konventsiooni ja selle lisade muudatuste heakskiitmise seaduse eelnõu (474 SE); rahvastikuregistri seaduse eelnõu (382 SE); toiduseaduse ja söödaseaduse muutmise seaduse eelnõu (487 SE); kalandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (465 SE); rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse eelnõu (459 SE); kindlustustegevuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (429 SE).

Esimene lugemine – 4 eelnõu: 2017. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (510 SE); 2018. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (521 SE); väärtpaberituru seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (507 SE); kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse ja prokuratuuriseaduse muutmise seaduse eelnõu (513 SE).

Sündmused

Kell 12 – väliskomisjon kohtub Türgi Euroopa Liidu asjade ministri Ömer Çelikiga.

Kell 12.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor avab Silja Sarapuu ja Villu Plingi näituse „Maal. Veel.“ (Toompea lossi kunstisaal).

Neljapäev, 19. oktoober

Kell 10 – täiskogu istung

Teine lugemine – 1 eelnõu: ravimiseaduse § 76 täiendamise seaduse eelnõu (481 SE).

Esimene lugemine – 3 eelnõu: põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (519 SE); erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (520 SE); välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (472 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

riigikaitsekomisjonis – kell 13.05: ülevaade ajateenistusest, kutsutud Kaitseministeeriumi asekantsler Meelis Oidsalu;

sotsiaalkomisjonis – sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (489 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja.

Reede, 20. oktoober

Sündmused

Kell 9.15 – Riigikogu esimees Eiki Nestor avab Euroopa Liidu Kõrgemate Kohtute Presidentide Ühenduse konverentsi (Konverentsisaal).

Välislähetused

16. – 18. oktoober
Riigikogu liige Yoko Alender osaleb Suurbritannia parlamendi Mindfulness seminaril Londonis.

19. – 20. oktoober
Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Helsingis Eesti suursaadikuga ja ütleb avasõnad Conference of Peripheral Maritime Regions konverentsil Soomes (19. oktoober) ning teeb ettekande mõttekoja The Institute of International and European Affairs korraldatud Euroopa Liidu eesistumise teemalisel arutelul Dublinis Iirimaal (20. oktoober).

19. – 28. oktoober
Väliskomisjoni liige Maire Aunaste osaleb MTÜ Mondo projekti Media4Development raames korraldataval ja Euroopa Komisjoni rahastataval õppereisil Accras Ghanas.

19. – 20. oktoober
Riigikogu liige Marianne Mikko osaleb Euroopa Sotsiaaldemokraatliku Partei naisorganisatsiooni (PES Women) koosolekul Brüsselis Belgias.

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
631 6353, 510 6179
[email protected]
päringud: [email protected]

Tagasiside