Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu viies töönädal, 16.-19. oktoobrini

Esmaspäev, 16. oktoober

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete arupärimistele Tallinna Haigla rajamise (nr 117), olukorra kohta tervishoius (nr 104), haiguspäevade hüvitamise kohta (nr 39) ja maksupaketi terviklike mõjude kohta (nr 231) vastab terviseminister Riina Sikkut.

Riigikogu liikmete arupärimistele käibemaksu tõusu (nr 103), soolise võrdõiguslikkuse (nr 110), pornograafia kättesaadavuse piiramise vajaduse (nr 125), sooneutraalsuse (nr 131), maksupaketi terviklike mõjude (nr 235) ning seadusloome läbipaistvuse kohta (nr 173) vastab sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo.

Riigikogu liikmete arupärimistele kohtumenetluste venimise (nr 114), sõnavabaduse tagamise kohta seoses nn vaenukõne keelu laiendamise kavatsusega (nr 120), samuti valeliku poliitika (nr 159), seadusloome läbipaistvuse (nr 185 ja nr 282) kohta vastab justiitsminister Kalle Laanet.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: Eesti seisukohad 19.-20. oktoobril toimuval justiits- ja siseasjade nõukogu istungil, kutsutud justiitsminister Kalle Laanet, siseminister Lauri Läänemets; seisukoha andmine: Euroopa Liidu pikaajalise eelarve 2021–2027 muutmise ning sellega seotud Ukraina rahastu ja Euroopa strateegiliste tehnoloogiate platvormi määruse kohta COM(2023) 335, COM(2023) 336, COM(2023) 337, COM(2023) 338, kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja, seisukoha andmine: Euroopa Komisjoni dokumendis C(2023)5303 avaldatud delegeeritud määruse kohta, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2013/34/EL seoses kestlikkusaruandluse standarditega, kutsutud Rahandusministeeriumi esindajad;

keskkonnakomisjonis – kell 11.10: Riigimetsa Majandamise Keskuse arengukavast, kutsutud RMK juhatuse esimees Mikk Marran ning esindajad; Riikliku metsainventeerimise ehk statistilise metsainventeerimise (SMI) põhimõtetest, kutsutud Keskkonnaagentuuri direktor Taimar Ala ja esindaja, Metsakorralduse Büroo OÜ juhataja Lembit Maamets, Eesti Maaülikooli metsandusliku modelleerimise ja andmestike vanemteadur Allan Sims, Tartu Ülikooli matemaatika ja statistika instituudi matemaatilise statistika doktoriõppekava programmijuht Kalev Pärna, Kliimaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: 2024. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (306 SE), kutsutud haridus- ja teadusminister Kristina Kallas; Eesti Lasterikaste Perede Liidu pöördumine riigieelarve küsimuses; 2024. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (306 SE) ja Kultuuriministeeriumi tööplaani tegevustest, kutsutud Kultuuriminister Heidy Purga (A. Rei nõupidamisruum);

maaelukomisjonis – kell 11.10: kollektiivne pöördumine „Keelame koerte ketis pidamise“, kutsutud: Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi esindaja;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: elektroonilise hääletamise süsteemist ja elektroonilise hääletamise vaatlemisest (Riigi Valimisteenistuses);

rahanduskomisjonis – kell 11.15: 2024. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (306 SE), kutsutud kultuuriminister Heidy Purga; 2024. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (306 SE), kutsutud haridus- ja teadusminister Kristina Kallas;

riigikaitsekomisjonis – Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil Inherent Resolve“ eelnõu (310 OE), kutsutud kaitseminister Hanno Pevkur; Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahuvalveoperatsioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias“ eelnõu (311 OE), kutsutud kaitseminister Hanno Pevkur; Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni missioonil Iraagis“ eelnõu (312 OE), kutsutud kaitseminister Hanno Pevkur; Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel ÜRO rahuvalveoperatsioonil Liibanonis“ eelnõu (313 OE), kutsutud kaitseminister Hanno Pevkur; Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni valmidusüksuste koosseisus“ eelnõu (314 OE), kutsutud kaitseminister Hanno Pevkur; Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Ühendkuningriigi ühendekspeditsiooniväe koosseisus“ eelnõu (315 OE), kutsutud kaitseminister Hanno Pevkur; Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu väljaõppemissioonil Mosambiigis“ eelnõu (316 OE), kutsutud kaitseminister Hanno Pevkur; Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni või selle liikmesriigi, Euroopa Liidu või Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juhitaval muul rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil sellesse esmakordsel panustamisel“ eelnõu (317 OE), kutsutud kaitseminister Hanno Pevkur; Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu sõjalisel operatsioonil EUNAVFOR Med/Irini“ eelnõu (318 OE), kutsutud kaitseminister Hanno Pevkur; uuringust „Avalik arvamus riigikaitsest 2023“, kutsutud OÜ Eesti Uuringukeskus uuringute juht ning analüütik (uuringuraporti koostaja) Riin Pärnamets, Kaitseministeeriumi esindajad;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.15: sotsiaalmaksuseaduse § 3 täiendamise seaduse eelnõu (260 SE); majandus- ja infotehnoloogiaministri ülevaade 2024. aasta riigieelarve seaduse eelnõus (306 SE) tööala valdkonnast Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalas, õigusloomeplaanid ning riigi eelarvestrateegia 2024–2027, kutsutud: majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo;

väliskomisjonis – kell 11.30: Eesti seisukohad 19.-20. oktoobril toimuval Euroopa Liidu kaubandusministrite mitteametlikul kohtumisel, kutsutud Välisministeeriumi esindajad; 11.-12. oktoobril toimunud NATO kaitseministrite kohtumisest, kutsutud kaitseminister Hanno Pevkur;

õiguskomisjonis – vangistusseaduse, karistusseadustiku, kriminaalhooldusseaduse ja täitemenetluse seadustiku muutmise seaduse (vangistusseaduse kaasajastamine ja digilahenduste kasutusele võtmine) eelnõu (227 SE), kutsutud justiitsminister Kalle Laanet;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: kaitseväeluure tegemistest; kutsutud Kaitseväe Luurekeskuse juht kolonel Ants Kiviselg;

korruptsioonivastases erikomisjonis– kell 13.15: huvide deklaratsioonidest, kutsutud justiitsminister Kalle Laanet; peaminister Kaja Kallase poolt Novaria Consult OÜ-le antud laenust;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: 2024. aasta riigieelarve ja riigieelarve läbipaistvusest, kutsutud rahandusminister Mart Võrklaev, riigikontrolör Janar Holm ning Riigikontrolli kommunikatsioonijuht Priit Simson, istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333 ja videosild).

Teisipäev, 17. oktoober

Kell 10 – täiskogu istung

Isamaa fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Olukord Eesti majanduses“ arutelu. Ettekannetega esinevad Isamaa fraktsiooni liige Urmas Reinsalu, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor Mait Palts ja TREV-2 Grupi juhatuse esimees Sven Pertens.

Esimene lugemine – kaks eelnõu: sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (tagasipöörduja toetus, kojukanne, arvelduskonto küsimused) eelnõu (295 SE), ravimiseaduse, ravikindlustuse seaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (299 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

Keskkonnakomisjonis – ruumilise planeerimisega tegelevate ametkondade struktuuriüksuste ühtseks maa- ja ruumiametiks (MaRu) ühendamisest, kutsutud regionaalminister Madis Kallas, Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi kantsler Marko Gorban, Kliimaministeeriumi, Eesti Arhitektide Liidu ja Eesti Kunstiakadeemia esindajad; arvamuse andmine rahanduskomisjonile riigilõivuseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (298 SE) kohta, kutsutud Kliimaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjonis Eesti Kultuurkapitali seaduse ja hasartmängumaksu seaduse muutmise seaduse eelnõu, kutsutud kultuuriminister Heidy Purga ja Eesti Kultuurkapitali nõukogu juhataja Margus Allikmaa; koolieelse lasteasutuse seaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (231 SE), kutsutud huvirühmade ning Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad;

maaelukomisjonis kohtumine Põllumajandus- ja Toiduameti juhtkonnaga, kutsutud Põllumajandus- ja Toiduameti peadirektor Urmas Kirtsi;

põhiseaduskomisjonis – arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/679 täitmise tagamisega seotud täiendavad menetlusnormid (COM(2023) 348) eelnõu; Riigikogu otsus „Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine mõttekoja SALK poolt valimiste mõjutamisega seotud asjaolude uurimiseks“ eelnõu (251 OE);

rahanduskomisjonis Riigikogu otsus „Eesti Panga nõukogu liikmete nimetamine“; Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ja huvihariduse liitude kirjadest tulumaksuseaduse muutmisest; 2024. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (306 SE), kutsutud justiitsminister Kalle Laanet; 2024. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (306 SE), kutsutud regionaalminister Madis Kallas; 2024. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (306 SE), kutsutud siseminister Lauri Läänemets;

riigikaitsekomisjoni ja väliskomisjoni väljasõiduistungil – kell 14.15: Eesti Kaitseväe osalemisest rahvusvahelistel sõjalistel operatsioonidel, kutsutud Kaitseväe ja Kaitseministeeriumi esindajad (Kaitseväe peastaabis Tallinnas);

sotsiaalkomisjonis – tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (223 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi, Maksu- ja Tolliameti, Philip Morris Eesti OÜ, NNA Suitsuvaba Eesti MTÜ, Vapista OÜ, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti esindajad; kollektiivsest pöördumisest „Vabariigi valitsusele puudega ja vähenenud töövõimega inimeste toetuseks“.

Sündmused

Kell 8.30 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas külastab Toila Gümnaasiumi.

Kell 10 – Riigikogu esimees Lauri Hussar osaleb Jõhvis konverentsi „Ida- Virumaa- võimalus, mida kardetakse“ raames toimuval parlamendi erakonna juhtide debatil ning kohtub Kohtla-Järve linnapea Virve Linderiga (Jõhvi Kontserdimajas).

Kell 10 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas osaleb konverentsil „Ida-Virumaa – võimalus, mida kardetakse“ (Jõhvi Kontserdimajas).

Kolmapäev, 18. oktoober

Kell 12 – infotund

Infotunnis osalevad siseminister Lauri Läänemets peaministri ülesannetes, kultuuriminister Heidy Purga ning sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo.

Kell 14 – täiskogu istung

Esimene lugemine – 29 eelnõu: 2023. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (303 SE), 2024. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (306 SE), riigieelarve seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (304 SE), maamaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (297 SE), kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse täiendamise seaduse eelnõu (305 SE), ravimiseaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse (lähtetoetused) eelnõu (293 SE), ravikindlustuse seaduse täiendamise seaduse eelnõu (294 SE), riigilõivuseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (298 SE), liiklusseaduse ja autoveoseaduse muutmise seaduse eelnõu (302 SE), maapõueseaduse muutmise seaduse eelnõu (296 SE), keskkonnatasude seaduse ja metsaseaduse muutmise seaduse eelnõu (300 SE), looduskaitseseaduse ja kinnistusraamatu-seaduse muutmise seaduse eelnõu (301 SE), Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuudi muudatuste ratifitseerimise seaduse eelnõu (226 SE), relvaseaduse muutmise seaduse eelnõu (19 SE), tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (75 SE), tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (88 SE), tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (110 SE), tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (112 SE), tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (116 SE), tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (127 SE), tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (130 SE), tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (133 SE), tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (150 SE), tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (151 SE), tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (155 SE), tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (181 SE), tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (194 SE), tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (199 SE), tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (253 SE).

Komisjoni istung

Riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 8.30: Riigikontrolli kontrolliaruandest „Pikaajaline vaade vanglasüsteemile“, kutsutud justiitsminister Kalle Laanet, Justiitsministeeriumi vanglate asekantsler Rait Kuuse, Riigi Kinnisvara ASi juhatuse esimees Kati Kusmin, Tartu Ülikooli kriminoloogia teadur Anna Markina, Tartu Ülikooli kriminoloogia professor Jaan Ginter, Riigikontrolli peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen, Riigikontrolli auditijuht Silver Jakobson, Riigikontrolli audiitor Maaja Mätlik, ning Riigikontrolli kommunikatsioonijuht Priit Simson, istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333 ja videosild).

Sündmus

Kell 8.30 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas külastab Rahumäe Põhikooli.

Kell 13.20 – riigikaitsekomisjoni esimees Kalev Stoicescu kohtub Türgi kaitseministri Yaşar Güleriga.

Neljapäev, 19. oktoober

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – viis eelnõu: Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele loobuda plaanist maksustada täiendavalt pakendite ja plasti kasutamist“ eelnõu (65 OE), Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele loobuda plaanist kaotada täiendav maksuvaba tulu laste eest“ eelnõu (66 OE), kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (63 SE), kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (67 SE), erastamisest laekuva raha kasutamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (70 SE).

Teine lugemine – üks eelnõu: sotsiaalmaksuseaduse § 3 täiendamise ja tulumaksuseaduse § 34 muutmise seaduse eelnõu (260 SE).

Kell 14 – komisjoni istung

Väliskomisjonis – Eesti seisukohad 23. oktoobril toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu kohtumisel, kutsutud Välisministeeriumi esindaja.

Sündmus

Kell 15–16.30 – Arenguseire Keskuse veebiseminar “Kas teadus- ja arendustegevuse maksusoodustused aitaksid Eesti majandust?” (Zoomi keskkonnas).

Reede, 20. oktoober

Komisjoni istung

Euroopa Liidu asjade komisjoni videoistungil – kell 9: Eesti seisukohad 24. oktoobril toimuval Euroopa Liidu üldasjade nõukogu istungil, kutsutud Välisministeeriumi esindaja;  Eesti seisukohad 23.-24. oktoobril toimuval Euroopa Liidu transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika mitteametlikul nõukogul (telekommunikatsioon), kutsutud majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo; Eesti seisukohad 23.-24. oktoobril toimuval Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusnõukogu istungil, kutsutud regionaalminister Madis Kallas.

Sündmus

Kell 9.30 – Riigikogu esimees Lauri Hussar osaleb Harjumaa Omavalituspäeva avamisel (Tabasalu Hariduslinnakus).

Välislähetused

15.–16. oktoober
Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liige Meelis Kiili osaleb Läänemeremaade parlamentaarse konverentsi (BSPC) energiajulgeoleku töörühma esimesel kohtumisel Riias Lätis.

15.–18. oktoober
Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb Balti riikide väliskomisjonide esimeeste visiidil Jeruusalemmas Iisraelis.

16.–20. oktoober
Riigikogu liige Tarmo Tamm osaleb Eesti Metsa- ja Puidutööstuse liidu õppereisil keskmiste ja kõrgete puithoonete kongressile Woodrise 2023 Bordeaoux’s Prantsusmaal.

18.–20. oktoober
Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb Põhjamaade ja Balti riikide parlamentide väliskomisjonide esimeeste kohtumisel Stockholmis Rootsis.

19.–28. oktoober
Parlamentidevahelise Liidu (IPU) Eesti delegatsiooni esimees Maris Lauri ning liikmed Peeter Tali, Helmen Kütt ja Helle-Moonika Helme osalevad IPU 147. assambleel ja 12+ grupi töös Luandas Angolas.

22.–24. oktoober
NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni esimees Raimond Kaljulaid osaleb 104. Rose-Roth’i seminaril Stockholmis Rootsi.

Riigikogu pressiteenistus
Maris Meiessaar
631 6353, 5558 3993
[email protected]
päringud: [email protected]

Tagasiside