Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu IV istungjärgu 8. töönädal 16. – 19. novembrini

Esmaspäev, 16. november

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjoni videoistungil – kell 13.30: Eesti seisukohad 19.–20. novembril toimuval Euroopa Liidu  konkurentsivõime nõukogu ministrite istungil (siseturg ja tööstus), kutsutud majandus- ja taristuminister Taavi Aas; Eesti seisukohad 19.–20. novembril toimuval Euroopa Liidu  konkurentsivõime nõukogu ministrite istungil (kosmos), kutsutud väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siem; Eesti seisukohad 19. novembril toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu istungil ja 23. novembril toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu arenguministrite istungil, kutsutud välisminister Urmas Reinsalu; Eesti seisukohad 20. novembril toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu kaitseministrite istungil, kutsutud kaitseminister Jüri Luik;

keskkonnakomisjonis – kell 11.10: rohevõrgustike planeerimisest üldplaneeringute koostamisel, kutsutud Rahandusministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi, Keskkonnaagentuuri ning Linnade ja Valdade Liidu esindajad (ruum L332);

kultuurikomisjonis – kell 11.10: autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu (nn tühja kasseti tasu süsteemi muutmine ning Patendiameti ülesannete laiendamine) (233 SE) (A. Rei nõupidamisruum);

maaelukomisjoni videoistungil – kell 11.10: toiduseaduse muutmise seaduse eelnõu (228 SE), Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (227 SE), Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (245 SE), põllumajandussektorile eraldatud täiendava raha jaotusest, kutsutud maaeluminister Arvo Aller;

majanduskomisjonis – kell 11.10: meetrikonventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu (278 SE), meresõiduohutuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (284 SE), kutsutud majandus- ja taristuminister Taavi Aas; Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Lennuameti, Maanteeameti ja Veeteede Ameti ühendamine) eelnõu (236 SE); arvamuse andmine põhiseaduskomisjonile Vabariigi Valitsuse algatatud välismaalaste seaduse, kõrgharidusseaduse ning õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (241 SE) kohta, kutsutud Siseministeeriumi ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad (Riigikogu konverentsisaal);

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: Euroopa Kohtu kohtuniku kandidaadi kuulamine, kutsutud kandidaat Heiki Loot ja Välisministeeriumi esindaja;

rahanduskomisjonis – kell 11.15: maamaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (285 SE); maksubaasi kahandamise ja kasumi ümberpaigutamise ennetamiseks maksulepingutega seotud meetmete rakendamise mitmepoolse konventsiooni ratifitseerimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (286 SE); Riigikogu otsuse „Riigi 2019. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine“ eelnõu (247 OE); alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (207 SE), kutsutud huvigrupid (videosild) (J. Tõnissoni nõupidamisruum);

riigikaitsekomisjoni väljasõiduistungil – riigikaitse arengukavast, kutsutud kaitseminister Jüri Luik ja Kaitseväe juhataja kindralmajor Martin Herem (Kaitseministeerium);

riigikaitsekomisjoni ja riigieelarve kontrolli erikomisjoni ühisistungil – kell 13: Riigikontrolli kontrolliaruandest „Suuremahuliste kaitseotstarbeliste hangete kavandamine ja kulutõhusus“, kutsutud kaitseminister Jüri Luik, Kaitseväe asetäitja kindralmajor Indrek Sirel, Kaitseinvesteeringute Keskuse juhataja Kusti Salm ja Riigikontrolli peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen (ruum L333 ja videosild);

sotsiaalkomisjoni videoistungil – kell 11.10: töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (250 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi ja algataja esindajad; riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (253 SE); psühhiaatrilise abi seaduse § 3 täiendamise seaduse eelnõu (115 SE), kutsutud Eesti Noorsootöötajate Kogu, Sotsiaalministeeriumi, Õiguskantsleri Kantselei, Laste Vaimse Tervise Keskuse Kliiniku, MTÜ Peaasjad ja Koolipsühholoogide Seltsi esindajad;

väliskomisjoni videoistungil – NATO peasekretäri Jens Stoltenbergi initsiatiiv NATO 2030, kutsutud Eesti suursaadik NATO juures Kyllike Sillaste-Elling; rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukava 2021–2030 koostamisest, kutsutud Siseministeeriumi ja Kultuuriministeeriumi esindajad; ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise investeeringute kaitse lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (246 SE);

õiguskomisjoni videoistungil – kell 11.15: notariaadiseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (200 SE), pankrotiseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (195 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindajad;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: organiseeritud kuritegevusest, kutsutud Keskkriminaalpolitsei direktor Aivar Alavere;

korruptsioonivastase erikomisjoni videoistungil – kell 13.30: korruptsioonivastase seaduse täiendamisest; huvide deklaratsioonidest;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 14: Riigikontrolli ülevaatest „Vabariigi Valitsuse erakorralise COVID-19-reservi kasutamisest 31.07.2020. aasta seisuga“, kutsutud sotsiaalminister Tanel Kiik, riigihalduse minister Jaak Aab, riigisekretär Taimar Peterkop ja Riigikontrolli peakontrolör Märt Loite; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333 ja videosild);

eesti keele õppe arengu probleemkomisjonis – kell 13.30: eesti keel teise keelena õppe tulemuslikkusest;

rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjonis – kell 13.30: rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukavast 2021–2030, kutsutud Siseministeeriumi ja Kultuuriministeeriumi esindajad.

Sündmus

Kell 13 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas asetab Kaitseväe 102. aastapäevale pühendatud tseremoonial langenute mälestuseks Riigikogu pärja (Kaitseväe kalmistu).

Teisipäev, 17. november

Kell 10 – täiskogu istung

Teine lugemine – kuus eelnõu: Eesti Vabariigi valitsuse ja Rootsi Kuningriigi valitsuse vahelise investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitse lepingu muutmise ja lõpetamise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (240 SE); Euroopa Liidu liikmesriikide vaheliste kahepoolsete investeerimislepingute lõpetamise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (218 SE); riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (253 SE); kodakondsuse seaduse § 28 täiendamise seaduse eelnõu (217 SE); mahepõllumajanduse seaduse ning taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (260 SE); söödaseaduse muutmise seaduse eelnõu (225 SE).

Esimene lugemine – kolm eelnõu: töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (257 SE); kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (282 SE); sotsiaalmaksuseaduse ja töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (244 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

kultuurikomisjonis – Riigikogu otsuse „Ettepanek Vabariigi Valitsusele Eesti alus- ja koolihariduse ühtseks ja eestikeelseks muutmiseks“ eelnõu (243 OE), kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja; arvamuse andmine põhiseaduskomisjonile välismaalaste seaduse, kõrgharidusseaduse ning õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (241 SE) kohta (A. Rei nõupidamisruum);

maaelukomisjoni videoistungil – „Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030“ eelnõu, kutsutud maaeluminister Arvo Aller;

majanduskomisjoni videoistungil – õiguskantsleri 19. oktoobri märgukirjast seoses teekasutustasu objekti määratlemisega liiklusseaduses; Eesti Vabariigi ja Euroopa Tuumauuringute Organisatsiooni (CERN) vahelise CERN-iga ühinemise eelses staadiumis assotsieerunud liikme staatuse andmist käsitleva kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (230 SE), kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja;

põhiseaduskomisjonis välismaalaste seaduse, kõrgharidusseaduse ning õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (241 SE), kutsutud Siseministeeriumi, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja, Eesti Põllumajandus-Tööstuskoja, Eesti Tööandjate Keskliidu, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu, Asutajate Seltsi, Startup Estonia, Eesti Era- ja Riskikapitali Assotsiatsiooni, MTÜ Eesti Äriinglite Assotsiatsiooni, Rektorite Nõukoja, Tartu Ülikooli ning Eesti Üliõpilaskondade Liidu esindajad (Riigikogu konverentsisaal);

rahanduskomisjonis – Riigikogu otsuse „Riigi pikaajaline arengustrateegia „Eesti 2035“ heakskiitmine“ eelnõu (262 OE), kutsutud peaminister Jüri Ratas; kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu algatamisest; 2020. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (252 SE); Riigieelarve seaduse muutmise seadus (riigieelarve läbipaistvuse suurendamine) eelnõu (251 SE) (J. Tõnissoni nõupidamisruum);

sotsiaalkomisjoni videoistungil – uuringust „Eesti tervishoiu tulevik – stsenaariumid aastani 2035 ja tervisekindlustuse valikud“, kutsutud Arenguseire Keskuse, Poliitikauuringute Keskuse Praxis SA, Sotsiaalministeeriumi ja Haigekassa esindajad; ravimite varudest, kutsutud Sotsiaalministeeriumi, Ravimiameti ja Terviseameti esindajad; 

väliskomisjoni videoistungil Eesti seisukohad 19. novembril toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu videokohtumisel ja 23. novembril toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu arenguministrite videokohtumisel, kutsutud välisminister Urmas Reinsalu; Eesti seisukohad 20. novembril toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu kaitseministrite videokohtumisel, kutsutud kaitseminister Jüri Luik.

Kolmapäev, 18. november

Kell 12 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Teine lugemine – kolm eelnõu: 2021. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (254 SE); turismiseaduse ja tarbijakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (234 SE); Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Lennuameti, Maanteeameti ja Veeteede Ameti ühendamine) eelnõu (236 SE).

Sündmus

18.–23. november – NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni liikmed osalevad videosilla vahendusel NATO PA aastakonverentsil.

Neljapäev, 19. november

Kell 10 – täiskogu istung

Olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Õpetajate järelkasv ja õpetajaameti väärtustamine kui Eesti riigi jätkusuutlikkuse alustala“. Ettekande teevad kultuurikomisjoni esimees Aadu Must, Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi esimees, õpetajate aineühenduste võrgustiku koordinaator, Tallinna Reaalkooli õpetaja, klassijuhataja ning õppealajuhataja Madis Somelar, Tartu Ülikooli Pedagogicumi juhataja professor Margus Pedaste ning haridus- ja teadusminister Mailis Reps.

Kell 14 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjoni videoistungil – kell 13.15: Eesti seisukohtadest 19. novembril toimuval Euroopa Liidu riigipeade ja valitsusjuhtide mitteametlikul videokohtumisel, kutsutud peaminister Jüri Ratas; Eesti seisukohtadest 20. novembril toimuval Euroopa Liidu soolise võrdõiguslikkuse ministrite mitteametlikul videokonverentsil, kutsutud sotsiaalminister Tanel Kiik;

kultuurikomisjonis – õpetajate järelkasvust;

väliskomisjoni videoistungil – kell 13: arengutest Moldovas, kutsutud Eesti diplomaat Moldovas Simmu Tiik;

riigieelarve kontrolli erikomisjoni videoistungil – 10 minutit pärast täiskogu istungi lõppu: Riigikontrolli kontrolliaruandest, kutsutud Riigikontrolli esindajad.

Sündmus

18.–23. november – NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni liikmed osalevad videosilla vahendusel NATO PA aastakonverentsil.

Reede, 20. november

Sündmused

Kell 10.30 – Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni esimees Maria Jufereva-Skuratovski ja liikmed Raimond Kaljulaid, Eerik-Niiles Kross, Urmas Reitelmann, Raivo Tamm ja Vilja Toomast osalevad ENPA alalise komisjoni videokohtumisel.

Kell 12 – Balti Assamblee Eesti delegatsiooni esimees Aadu Must osaleb Balti Assamblee, Beneluxi parlamendi ja Põhjamaade Nõukogu presiidiumite videokohtumisel.

Kell 13.30 – rahanduskomisjon ja riigieelarve kontrolli erikomisjon kohtuvad videosilla vahendusel Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) esindajatega.

18.–23. november – NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni liikmed osalevad videosilla vahendusel NATO PA aastakonverentsil.

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
tel 631 6592, 510 6179
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside