Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VII istungjärgu 15. töönädal 16.–19. maini

Esmaspäev, 16. mai

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete arupärimisele Eesti riigi sõjalise kaitse kohta (nr 126) vastab kaitseminister Kalle Laanet.

Riigikogu liikmete arupärimisele eluaseme kättesaadavuse kohta (nr 132) vastab peaminister Kaja Kallas.

Riigikogu liikmete arupärimisele strateegia „Eesti 2035“ rahvastikunäitajate kohta (nr 134) vastab peaminister Kaja Kallas.

Riigikogu liikmete arupärimisele Õpetajate Liidu tegevuse kohta (nr 131) vastab haridus- ja teadusminister Liina Kersna.

Riigikogu liikmete arupärimisele muinaspärandi kaitse katastroofilise olukorra kohta (nr 129) vastab kultuuriminister Tiit Terik.

Riigikogu liikmete arupärimisele ministeeriumi pädevuse kohase õigusloome kohta (nr 136) vastab justiitsminister Maris Lauri.

Keskkonnaminister Erki Savisaar teeb 2022. aasta ettekande riigi pikaajalise arengustrateegia „Eesti 2035“ elluviimisest (sh „Kliimapoliitika põhialuste aastani 2050“ elluviimisest).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjoni istungil – kell 13.30: seisukoha andmine Euroopa Komisjoni määruse eelnõu ettepaneku kohta, millega nähakse ette andmete õiglast juurdepääsu ja kasutamist reguleerivaid ühtlustatud õigusnormid (andmemäärus), kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja; seisukoha andmine Euroopa Komisjoni määruse eelnõu ettepaneku kohta, millega kehtestatakse liidu turvalise ühenduvuse programm aastateks 2023–2027, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutuse esindajad; seisukoha andmine Euroopa Komisjoni pakettreiside avaliku konsultatsiooni kohta, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja;

keskkonnakomisjoni videoistungil – kell 11.10: taastuvenergeetika tulevik, kutsutud majandus- ja taristuminister Taavi Aas;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: Eesti Rahvusraamatukogu seaduse ja autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu (559 SE), etendusasutuse seaduse ja rahvusooperi seaduse muutmise seaduse eelnõu (419 SE), kutsutud Kultuuriministeeriumi esindaja;

maaelukomisjoni videoistungil – kell 11.10: rändlindude tekitatud kahju, kutsutud Maaeluministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi, Keskkonnaameti ning Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja esindajad;

majanduskomisjoni videoistungil – kell 11.10: Riigikogu otsuse „Elektrituru reformi põhimõtete kinnitamine“ eelnõu (549 OE), kutsutud Riigikogu liige Urmas Reinsalu, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Rahandusministeeriumi ja Keskkonnaministeeriumi esindajad; Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele pöördumatult Venemaa gaasi kasutamise lõpetamiseks“ eelnõu (566 OE), kutsutud Riigikogu liige Urmas Reinsalu ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja; Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele täiendavate sanktsioonide kehtestamiseks Vene Föderatsioonile seoses agressioonisõjaga Ukraina vastu“ eelnõu (567 OE), kutsutud Riigikogu liige Urmas Reinsalu;

rahanduskomisjoni videoistungil – kell 11.15: riigi 2022. aasta lisaeelarve eelnõu (608 SE); alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (606 SE); käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (607 SE);

riigikaitsekomisjonis – Riigikogu ja Riigikogu Kantselei kriisivalmidusest, kutsutud Riigikogu Kantselei esindajad; küberturvalisuse seaduse, avaliku teabe seaduse ja Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (531 SE), kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu esindajad ja riigi küberturvalisuse juht Raul Rikk;

sotsiaalkomisjoni videoistungil – kell 11.10: töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (615 SE), kutsutud tervise- ja tööminister Tanel Kiik; perehüvitiste seaduse, sotsiaalhoolekande seaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (605 SE); tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (569 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja; perehüvitiste seaduse muutmise seaduse eelnõu (619 SE), kutsutud algatajate ja Sotsiaalministeeriumi esindajad;

õiguskomisjoni videoistungil – füüsilise isiku maksejõuetuse seaduse eelnõu (575 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja; relvaseaduse muutmise eelnõu algatamise otsustamine, kutsutud Siseministeeriumi esindajad;

eesti keele õppe arengu probleemkomisjonis – kell 13.30: arvamuse andmine kultuurikomisjonile alushariduse ja lapsehoiu seaduse eelnõu (579 SE) eelnõu kohta;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: julgeolekuolukorra arengud, kutsutud Kaitseministeeriumi valitsemisala esindajad ja riigi peaprokurör Andres Parmas;

korruptsioonivastase erikomisjoni videoistungil – kell 13.15: huvide deklaratsioonide sisuline ja deklaratsioonide registri tehniline arendamine, kutsutud Justiitsministeeriumi ning Maksu- ja Tolliameti esindajad; erakonnaseaduse muutmise eelnõu;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: inflatsiooni mõju ja selle leevendamise võimalused, kutsutud Eesti Panga asepresident Ülo Kaasik, Rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna juhataja Raoul Lättemäe ja riigi rahanduse talituse juhataja Kadri Klaos, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi energeetikaosakonna juhataja Jaanus Uiga, Statistikaameti majandus- ja keskkonnastatistika osakonna juhataja Ivar Pae ja juhtivanalüütik Viktoria Trasanov, Tartu Ülikooli makroökonoomika professor Raul Eamets, ettevõtja Indrek Neivelt, majandusekspert Raivo Vare ning Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne.

Sündmused

Kell 9–9.30 – Riigkogu esimees Jüri Ratas kohtub Ukraina parlamendi Verkhovna Rada aseesimehe Oleksandr Korniyenkoga.

Kell 9.35–10.25 – Eesti-Ukraina parlamendirühm kohtub Ukraina parlamendi Verkhovna Rada aseesimehe Oleksandr Korniyenkoga.

Kell 19 – Riigikogu aseesimees Hanno Pevkur ja väliskomisjoni liikmed kohtuvad Islandi parlamendi Althingi väliskomisjoni delegatsiooniga.

Kell 12 – Riigikogu esimees Jüri Ratas kohtub Eesti Kirikute Nõukogu esindajatega.

Teisipäev, 17. mai

Kell 10 – täiskogu istung

Teine lugemine – kolm eelnõu: tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (533 SE); söödaseaduse muutmise seaduse eelnõu (499 SE); ravimiseaduse ja veterinaarseaduse muutmise seaduse eelnõu (544 SE).

Esimene lugemine – kolm eelnõu: rahvastikuregistri seaduse muutmise seaduse eelnõu (609 SE); väetiseseaduse, kemikaaliseaduse ja toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (614 SE); otsuse „Riigikogu otsuse „Kliimapoliitika põhialused aastani 2050“ muutmine“ eelnõu (616 OE).

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjoni videoistungil – arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni määruse eelnõu kohta, milles käsitletakse metaaniheite vähendamist energeetikasektoris, kutsutud Keskkonnaministeeriumi ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja;

kultuurikomisjonis Tartu Ülikooli analüüs „Kõrghariduse rahastusmudelid ja nende muutmise võimalikud mõjud“ ning Arenguseire Keskuse ettekanne kõrghariduse rahastamise stsenaariumidest Eestis, kutsutud Tartu Ülikooli õppeprorektor Aune Valk, Arenguseire Keskuse juhataja Tea Danilov, haridus- ja teadusminister Liina Kersna, Rektorite Nõukogu juhatuse esimees ja Eesti Kunstiakadeemia rektor Mart Kalm, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia rektor Ivari Ilja, Tallinna Ülikooli rektor Tõnu Viik, Tartu Ülikooli rektor Toomas Asser, Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu esimees ja Eesti Lennuakadeemia rektor Koit Kaskel, Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor rektor Mait Rungi, Tallinna Tehnikakõrgkooli rektor Enno Lend, Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rektor Ülle Ernits, sihtasutuse Eesti Rakenduskõrgkoolid juhatuse liige Piret Reinus, Eesti Üliõpilaskondade Liidu juht Marcus Ehasoo ja Eesti Tööandjate Keskliidu esindaja; istung on avalik, toimub veebiülekanne (Riigikogu konverentsisaal);

maaelukomisjoni videoistungil koolide mahetoidu pilootprojekt, kutsutud maaeluminister Urmas Kruuse; teravilja sügavtöötlemise projekt, kutsutud projekti esindajad.

majanduskomisjoni videoistungil – Eesti Panga majandusülevaade, kutsutud Eesti Panga esindaja; lennundusseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (riiklik lennundus ja õhuruumi kasutamise korraldamine riigikaitselisel eesmärgil) eelnõu (524 SE); arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ettepaneku kohta, milles käsitletakse gaasivarustuskindluse tagamise meetmeid, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad;

rahanduskomisjoni videoistungil Eesti Panga 2021. aasta aruanne, kutsutud Eesti Panga president Madis Müller; rahapesu ning kriminaaltulu avastamise, arestimise ja konfiskeerimise ning terrorismi rahastamist käsitleva Euroopa Nõukogu konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (583 SE);

riigikaitsekomisjonis – kaitseväe korralduse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Politsei- ja Piirivalveameti laevade üleandmine Kaitseministeeriumi valitsemisalasse) eelnõu (572 SE I), kutsutud Kaitseministeeriumi, Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse, Mereväe ning Politsei- ja Piirivalveameti esindajad;

riigikaitsekomisjoni ja riigieelarve kontrolli komisjoni ühisel videoistungil – kell 15.30: Riigikontrolli kontrolliaruanne, kutsutud Kaitseministeeriumi, Kaitseväe Peastaabi ja Riigikontrolli esindajad;

sotsiaalkomisjoni videoistungil – uuring „COVID-19 haigusjuhtumite analüüs ja riskirühmade väljaselgitamine Eestis“, kutsutud uuringut juhtinud epidemioloogia professor Anneli Uusküla ning Sotsiaalministeeriumi esindaja;

õiguskomisjoni videoistungilolulise tähtsusega riikliku küsimuse algatamise otsustamine „Päästeameti muutunud roll ühiskonnas – Päästeameti vastutus ühiskonnas, tulenevalt julgeolekuolukorrast ja elanikkonnakaitse tõhustamise ja arendamise vajadusest“, kutsutud Päästeameti esindajad; seisukoha kujundamine korruptsioonivastase seaduse muutmise väljatöötamiskavatsuse suhtes, kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja.

Sündmus

Kell 11 – Riigikogu väliskomisjon kohtub Islandi parlamendi Althingi väliskomisjoni delegatsiooniga (L262).

Kell 11.45 – Riigikogu aseesimees Hanno Pevkur kohtub Eestis mitteresideeruvate suursaadikutega (Kalevipoja saal).

Kell 16 – Eesti–Ühendkuningriigi parlamendirühm kohtub videosilla vahendusel Ühendkuningriigi–Eesti parlamendirühmaga.

Kolmapäev, 18. mai

Kell 12 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – viis eelnõu: karistusseadustiku, perekonnaseaduse ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seaduse (seksuaalse enesemääramise ja abiellumise eapiiri muutmine) eelnõu (601 SE) (ühendatud eelnõud 339 SE, 348 SE ja 478 SE); lennundusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (477 SE); väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse, politsei ja piirivalve seaduse ning riigipiiri seaduse muutmise seaduse (Schengeni acquis’ sätete rakendamine tagasisaatmise valdkonnas) eelnõu (518 SE); avaliku teenistuse seaduse ja töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (543 SE); investeerimisfondide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (551 SE).

Teine lugemine – seitse eelnõu: Eesti Vabariigi ja Austria Vabariigi vahelise investeeringute soodustamise ja kaitse lepingu lõpetamise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (520 SE); perehüvitiste seaduse, sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (605 SE); alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (606 SE); käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (607 SE); riigi 2022. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu (608 SE); kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (136 SE); isikut tõendavate dokumentide seaduse, konsulaarseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (570 SE); füüsilise isiku maksejõuetuse seaduse eelnõu (575 SE).

Esimene lugemine – seitse eelnõu: Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele“ eelnõu (549 OE); laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse ning meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (571 SE);  vangistusseaduse ja kriminaalhooldusseaduse muutmise seaduse eelnõu (580 SE); karistusregistri seaduse, karistusseadustiku ja lastekaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (581 SE);  korrakaitseseaduse, lastekaitseseaduse ja narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse eelnõu (573 SE); relvaseaduse muutmise seaduse eelnõu (557 SE); relvaseaduse muutmise seaduse eelnõu (558 SE);

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas teeb 2022. aasta ettekande riigi pikaajalise arengustrateegia „Eesti 2035“ elluviimisest.

Sündmus

Kell 12 – Eesti–Slovakkia parlamendirühm kohtub Slovakkia–Eesti parlamendirühmaga.

Neljapäev, 19. mai

Kell 10 – täiskogu istung

Teine lugemine – kaks eelnõu: Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine“ muutmine“ eelnõu (603 OE).

Esimene lugemine – üks eelnõu: Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine“ muutmine“ eelnõu (604 OE).

Kell 14 – komisjonide istungid

riigikaitsekomisjoni videoistungil – julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud Kaitseministeeriumi valitsemisala esindajad;

Sündmused

Riigikogu aseesimees Hanno Pevkur viibib visiidil Ida-Virumaal.

Kell 9.30 – Riigikogu esimees Jüri Ratas kohtub Riigikogus Keenia delegatsiooniga.

Kell 10.30 – Riigikogu esimees Jüri Ratas, Euroopa Liidu asja komisjoni esimees Siim Kallas ja aseesimees Raimond Kaljulaid, keskkonnakomisjoni esimees Yoko Alender ja majanduskomisjoni esimees Kristen Michal kohtuvad Euroopa Komisjoni juhtiva asepresidendi Frans Timmermansiga (J. Tõnissoni nõupidamisruum).

Kell 11 – Riigikogu väliskomisjon kohtub Rahvusvahelise Punase Risti Komitee (ICRC) delegatsiooniga, mida juhib ICRC asepresident Gilles Carbonnier, kus arutatakse Ukraina abistamist.

19.–20. mai
Tallinnas kohtuvad Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) Parlamentaarse Assamblee Balti- ja Põhjamaade delegatsiooni (NB8) liikmed.

Reede, 20. mai

Komisjoni istung

Euroopa Liidu asjade komisjoni videoistungil – kell 10: Eesti seisukohad 23. mail 2022 toimuval eurorühma kohtumisel ja 24. mail 2022 toimuval Euroopa Liidu majandus- ja rahandusnõukogu istungil, kutsutud rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus; Eesti seisukohad 24. mail 2022 toimuval Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusnõukogu istungil, kutsutud maaeluminister Urmas Kruuse; seisukoha andmine: Euroopa Komisjoni määruse eelnõu ettepanekute kohta, mis käsitlevad Ühendkuningriigi väljaastumise lepingu ning Euroopa Liidu- Ühendkuningriigi kaubandus- ja koostöölepingu täitmise tagamiseks võetavate Euroopa Liidu ühepoolsete meetmete eeskirju, kutsutud Välisministeeriumi esindajad; Eesti seisukohad 23. mail 2022 toimuval Euroopa Liidu üldasjade nõukogu istungil, kutsutud välisminister Eva-Maria Liimets; seisukoha andmine: Euroopa Komisjoni määruse eelnõu ettepanek, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/1938, mis käsitleb gaasivarustuskindluse tagamise meetmeid, ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 715/2009 maagaasi ülekandevõrkudele juurdepääsu tingimuste kohta, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja.

Sündmused

Kell 12 – Riigikogu esimees Jüri Ratas kohtub lahkuva Ungari suursaadiku Kristóf Forraiga.

Kell 13 – Riigikogu esimees Jüri Ratas osaleb seminar-arutelul „Mis teeb Eesti küla elujõuliseks?“ (Riigikogu konverentsisaal).

19.–20. mai
Tallinnas kohtuvad Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni Parlamentaarse Assamblee (OSCE PA) Balti- ja Põhjamaade delegatsiooni (NB8) liikmed.

Välislähetused

14.–16. mai
Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb India uudistekanali WION ülemaailmsel konverentsil Dubais Araabia Ühendemiraatides.

15.–16. mai
Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Siim Kallas osaleb Balti riikide ja Poola Euroopa Liidu asjade komisjonide esimeeste kohtumisel Varssavis Poolas.

15.–17. mai
Põhiseaduskomisjoni esimees Toomas Kivimägi ja aseesimees Eduard Odinets osalevad rände väljakutsetega tegeleval konverentsil Pariisis Prantsusmaal.

15.–22. mai
Riigikogu liige Raivo Tamm osaleb Rahvusvahelise Astronautilise Föderatsiooni konverentsil GLEC 2022 Quitos Ecuadoris.

17. mai
Riigikogu esimees Jüri Ratas, sotsiaalkomisjoni liige Helmen Kütt ning rahanduskomisjoni ja Euroopa Liidu asjade komisjoni liige Aivar Sõerd on visiidil Helsingis Soomes, kus kohtuvad Soome parlamendi Eduskunta delegatsiooniga, mida juhib esimees Matti Vanhanen. Samuti kohtub Riigikogu delegatsioon Eduskunta väliskomisjoniga, Soome rahandusministri Annika Saarikkoga ja külastab Eesti saatkonda.

17.–20. mai
Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson viibib Eesti, Läti ja Leedu parlamentide väliskomisjonide esimeeste visiidil Madridis Hispaanias.

18.–21. mai
Balti Assamblee esimees Aadu Must ja aseesimees Sven Sester osalevad Euroopa Komisjoni korraldatud konverentsil „Euroopa Merepäev 2022“ Ravennas Itaalias.

20. mai
Väliskomisjoni liige Eerik-Niiles Kross osaleb Vaba Venemaa Foorumi Sõjavastasel Konverentsil Vilniuses Leedus.

20. mai
Riigikogu liige Urmas Reinsalu kohtub parlamentidevahelise Ukraina toetusrühma tööga seoses Saksa poliitikutega Saksamaal.

20.–29. mai
Riigikogu aseesimees Hanno Pekur osaleb Rahvusvahelise Vabariikliku Instituudi (IRI) programmis Bagdadis Iraagis.

22.–26. mai
Riigikogu esimees Jüri Ratas on ametlikul visiidil Aserbaidžaanis. Visiidil osalevad ka Eesti-Aserbaidžaani parlamendirühma esimees Sven Sester ning Riigikogu liige Yoko Alender.

22.–29. mai
Riigikogu aseesimees Hanno Pekur osaleb Rahvusvahelise Vabariikliku Instituudi (IRI) programmis Bagdadis Iraagis.

Riigikogu pressiteenistus
Maris Meiessaar
tel 631 6353, 5558 3993
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside