Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu III istungjärgu 15. töönädal 16. – 19. maini

Esmaspäev, 16. mai

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete arupärimistele vastavad tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski tervishoiutöötajate kollektiivlepingu kohta (nr 196) ning rahandusminister Sven Sester majandusprognoosi ja kasvu turgutamise kohta (nr 202), Kreeka finantsolukorra ja kolmanda abipaketi efektiivsuse kohta (nr 206), majanduskasvu väljavaadete kohta (nr 212) ja riigi eelarvestrateegia 2017-2020 kohta (nr 215).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: Eesti seisukohad 20. mail toimuval justiits- ja siseküsimuste nõukogu istungil, kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu ja siseminister Hanno Pevkur; seisukoha andmine ELi määruse eelnõu kohta, mis käsitleb kalavarude ja mereökosüsteemi kaitsmist tehniliste meetmete abil, kutsutud keskkonnaministeeriumi esindaja;

keskkonnakomisjonis – keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (233 SE), kutsutud keskkonnaminister Marko Pomerants, rahandusministeeriumi, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; kiirgusseaduse eelnõu (169 SE), kutsutud keskkonnaministeeriumi esindajad; Eesti seisukohad ELi määruse eelnõu kohta, millega kehtestatakse eeskirjad CE-märgisega väetisetoodete turul kättesaadavaks tegemise kohta, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile, kutsutud maaeluministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjonis – ülevaade Eesti Vabariik 100 ettevalmistamise seisust, kutsutud riigisekretär Heiki Loot, EV 100 juhtrühma esimees Toomas Kiho, korraldustoimkonna juht ja juhtrühma liige Jaanus Rohumaa ning teised korraldajad; erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (142 SE);

maaelukomisjonis – komisjoni töökorraldus tulenevalt Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muudatustest; Eesti seisukohad ELi määruse eelnõu kohta, millega kehtestatakse eeskirjad CE-märgisega väetisetoodete turul kättesaadavaks tegemise kohta, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile, kutsutud maaeluministeeriumi esindajad; loomakaitseseaduse, loomatauditõrje seaduse ning loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi seaduse muutmise seaduse eelnõu (222 SE), kutsutud maaeluministeeriumi esindajad; maaelukomisjoni arvamus sotsiaalministeeriumile töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsuse kohta;

majanduskomisjonis – kell 11.10: ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (188 SE) arutelu huvigruppidega, kutsutud taksoettevõtjate liidu, jagamismajanduse ühenduse, taksojuhtide liidu, Tallinna transpordiameti ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise seaduse eelnõu algatamise arutelu (konverentsisaal);

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: hädaolukorra seaduse eelnõu (205 SE), kutsutud siseminister Hanno Pevkur; kohtute seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (203 SE), kutsutud Riigikohtu esimees Priit Pikamäe, Eesti Advokatuuri esimees Hannes Vallikivi ning justiitsministeeriumi ja rahandusministeeriumi esindajad; Riigikohtule arvamuse andmine vanemahüvitise seaduse § 3 lg 7 põhiseaduspärasuse kohta; riigivalitsemise reformi töörühma moodustamise arutelu;

riigikaitsekomisjonis – riigikaitsekomisjoni koostatava raporti “NATO heidutus Läänemere piirkonnas, hetkeseis ja perspektiivid” heakskiitmine; Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muudatused;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (206 SE), kutsutud tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski; ohvriabi seaduse muutmise seaduse eelnõu (236 SE), kutsutud sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna; riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (199 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja;

väliskomisjonis – arutelu väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse võimaliku muutmise üle, kutsutud välisministeeriumi, siseministeeriumi ja kaitsepolitseiameti esindajad;

õiguskomisjonis kell 11.15: Eesti seisukoht nõukogu otsuse, millega antakse luba tõhustatud koostööks kohtualluvuse, kohaldatava õiguse ning otsuste tunnustamise ja täitmise valdkonnas rahvusvaheliste paaride varalisi suhteid käsitlevates asjades, mis hõlmavad nii abieluvararežiime kui ka registreeritud kooselust tulenevaid varalisi tagajärgi, eelnõu kohta, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile, kutsutud justiitsministeeriumi esindaja; ettekandja määramine õiguskantsleri ettepaneku arutamiseks;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: ülevaade rahvusvahelisest olukorrast, kutsutud Teabeameti ja Kaitseväe luurekeskuse esindajad;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: ülevaade maavanemate tegevuse läbipaistvusest, kutsutud riigihalduse minister Arto Aas (ruum L 332);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.30: Riigikontrolli kontrolliaruande „Õppeinfosüsteemiga tehtud tehingute õiguspärasus Tallinna Inglise Kolledžis“ arutelu, kutsutud Tallinna Inglise Kolledži direktor Toomas Kruusimägi, Tallinna haridusameti ja Riigikontrolli esindajad, istung on avalik (ruum L 333).

Sündmused

Kell 12 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Kreeka suursaadiku Constantine Catsambisega.

Teisipäev, 17. mai

Kell 10 – täiskogu istung

Teine lugemine – 3 eelnõu: haldusreformi seaduse eelnõu (200 SE); Riigikogu liikme staatuse seaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (181 SE); toiduseaduse ja toiduseaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (198 SE).

Esimene lugemine – 8 eelnõu: karistusseadustiku muutmise seaduse (turukuritarvituse direktiivi ülevõtmine) eelnõu (220 SE); riigihangete seaduse eelnõu (204 SE); riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse muutmise seaduse eelnõu (202 SE); riigikaitseseaduse § 13 muutmise seaduse eelnõu (209 SE); veeseaduse § 17 täiendamise seaduse eelnõu (226 SE); arenguseire seaduse eelnõu (239 SE); ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (238 SE); Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (201 SE).

Heaolu arengukava 2016–2023
Ettekandjad sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna ja sotsiaalkomisjoni esimees Aivar Kokk

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – arutelu veeseaduse muutmisest, kutsutud keskkonnaministeeriumi, maaeluministeeriumi ja huvigruppide esindajad; atmosfääriõhu kaitse seaduse eelnõu (165 SE), kutsutud keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjonis – Riigikogu otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” (219 OE) eelnõu, kutsutud haridus- ja teadusministeeriumi, SA Innove, Eesti Keele Instituudi, keeleinspektsiooni ning Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) esindajad (ruum L241);

maaelukomisjonis – tsemendi tootmisel tekkiva tuha kasutamine väetisena, kutsutud maaeluministeeriumi, keskkonnaministeeriumi ja Kunda Nordic Tsement AS esindajad (ruum L332);

majanduskomisjonis – kell 13 – 15.30: riigihangete seaduse eelnõu (204 SE) arutelu huvigruppidega, avalikust istungist toimub veebiülekanne (konverentsisaal);

rahanduskomisjonis – tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (218 SE); Riigikogu otsuse „ Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele seoses riigi maksevahendite valdkonnaga“ eelnõu (216 OE);

riigikaitsekomisjonis – Kaitseliidu seaduse, kaitseväeteenistuse seaduse ja riigikaitseliste sundkoormiste seaduse muutmise seaduse eelnõu (212 SE), kutsutud kaitseministeeriumi kaitseplaneerimise asekantsler Meelis Oidsalu; pöördumine veteranide küsimuses; Riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni tööst, kutsutud Riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni esimees Ken-Marti Vaher;

sotsiaalkomisjonis – kohtumine Soome perehooldajatega; õiguskantsleri kiri tööandja avaldusest kindlustushüvitise saamiseks koondamise korral, kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja; tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (206 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja (ruum L333);

väliskomisjonis – Eesti seisukohad 19.-20. mail toimuval NATO välisministrite kohtumisel; Eesti seisukohad 23. mail toimuval ELi välisasjade nõukogu istungil, kutsutud välisministeeriumi esindaja;

õiguskomisjonis – riigi õigusabi seaduse muutmise seaduse eelnõu (210 SE), kutsutud Riigikogu liige Dmitri Dmitrijev, justiitsminister Urmas Reinsalu, Advokatuuri kantsler Kristel Voltenberg ja Juristide Liidu direktor Krista Paal; karistusseadustiku muutmise seaduse (turukuritarvituse direktiivi ülevõtmine) eelnõu (220 SE).

põhiseaduskomisjonis kohtute seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (203 SE) teise lugemise arutelu jätkamine; Riigikohtule arvamuse andmine vanemahüvitise seaduse § 3 lg 7 1. lause (01.09.2007–31.12.2013 kehtinud redaktsioonis) põhiseaduspärasuse kohta; Riigivalitsemise reformi töörühma moodustamise arutelu.

Sündmused

Kell 12 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Soome presidendi Sauli Niinistöga. Kohtumisel osalevad riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson, väliskomisjoni esimees Sven Mikser, ELAKi esimees Kalle Palling ja rahanduskomisjoni liige Kadri Simson.

Kell 16.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor avab Jaan Tõnissoni Instituudi juubeliseminari „Arenduskoostöö või pagulasabi“ (Riigikogu konverentsikeskus).

Kell 18 – Riigikogu korvpallimeeskonna sõpruskohtumine LHV panga meeskonnaga. Riigikogu meeskonnas mängivad Jüri Ratas, Kalvi Kõva, Rainer Vakra, Remo Holsmer, Riho Kangur, Herkki Leemet, Rannar Vassiljev, Hanno Pevkur ja Indrek Saar. Mäng toimub Tiit Soku Korvpallikoolis aadressil Tervise 21, Tallinn.

Kolmapäev, 18. mai

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine, kui teine lõpetatakse – 1 eelnõu: toiduseaduse ja toiduseaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (198 SE).

Teine lugemine – 2 eelnõu: sunniviisilise töö konventsiooni 2014. aasta protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (190 SE); riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (199 SE).

Esimene lugemine – 3 eelnõu: isikut tõendavate dokumentide seaduse, krediidiasutuste seaduse ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (232 SE); kaitseväe korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (231 SE); maapõueseaduse eelnõu (213 SE).

Komisjonides

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 8.30: Riigikontrolli kontrolliaruannete tutvustus, kutsutud Riigikontrolli esindajad (ruum L263).

Sündmused

Kell 9 – riigikaitsekomisjoni avalik ümarlaud mehitamata lennuvahendite kasutusvaldkondadest ja praktikatest Eestis, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, kaitseministeeriumi, siseministeeriumi, keskkonnaministeeriumi, Lennuakadeemia ja valdkonnaga seotud eraettevõtete esindajad (konverentsisaal).

Kell 11 – laulupeoliikumise toetusrühma koosolek (ruum L241).

Neljapäev, 19. mai

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – 1 eelnõu: põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ja kutseõppeasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (207 SE).

Kell 14 – komisjonides istungid

kultuurikomisjonis – kohtumine kollektiivse pöördumise „Riik peab suhtuma kõigi laste haridusse võrdselt“ esindajatega, kutsutud kodanikuliikumise Avalikult Haridusest esindajad;

riigikaitsekomisjonis – kell 13: Riigikogu otsuse ” Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil Inherent Resolve” eelnõu, kutsutud kaitseminister Hannes Hanso; informatsioon Eesti Kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel, kutsutud Kaitseväe esindajad;

väliskomisjonis – 22.-24. mail toimuva väliskomisjoni Prantsusmaa töövisiidi ettevalmistamine, kutsutud välisministeeriumi esindaja;

Sündmused

Kell 9 – Euroopa Liidu asjade komisjoni ja majanduskomisjoni liikmed kohtuvad Euroopa Parlamendi ITRE (tööstuse, teadusuuringute ja energeetika) komisjoni delegatsiooniga.

Kell 11 – väliskomisjoni esimees Sven Mikser kohtub Tšehhi suursaadiku Richard Kadlčákuga (ruum L253).

Kell 11.30 – Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kalle Palling kohtub Euroopa Komisjoni siseturu voliniku Elżbieta Bieńkowskaga.

Kell 12 – Euroopa Liidu asjade komisjoni seminari „Innovatsioon transpordilahendustes: jagamismajandusest isejuhtivate autodeni“ avavad Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kalle Palling ja Euroopa Komisjoni siseturu volinik Elżbieta Bieńkowska, sõna võtavad valdkonna ettevõtete ja asutuste esindajad. Lisainfo veebilehel, seminarist toimub veebiülekanne (konverentsisaal).

Reede, 20. mai

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10: Eesti seisukohad 23. mail toimuval välisasjade nõukogu istungil; Eesti seisukohad 24. mail toimuval üldasjade nõukogu kohtumisel, kutsutud välisminister Marina Kaljurand; seisukoha andmine ELi teatisele käibemaksu tegevuskava kohta Ühtse ELi käibemaksuala suunas, kutsutud rahandusministeeriumi esindaja; Eesti seisukohad 24. mail toimuval eurorühma kohtumisel ja 25. mail toimuval ELi majandus- ja rahandusnõukogu istungil, kutsutud rahandusminister Sven Sester; seisukoha andmine avalikule konsultatsioonile vedurijuhtide sertifitseerimise kohta, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindaja.

Sündmused

Kell 9.30 – Balti Assamblee majandus-, energeetika- ja innovatsioonikomisjoni ning õigus- ja julgeolekukomisjoni ühisistung (konverentsisaal).

Kell 12 – Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder avab XXXIX Türi lillelaada.

Laupäev, 21. mai

Kell 12 – jalgpalliturniir Riigikogu, Soome parlamendi Eduskunta, Tallinna linna ja Hyvinkää linna meeskondade vahel (Kadrioru staadion). Riigikogu meeskonnas mängivad Jüri Ratas, Dmitri Dmitrijev, Rannar Vassiljev, Riho Kangur, Jaan Männik, Aaro Mõttus, Kalvi Kõva, Rainer Vakra, Kerly Vompa, Maarja Punak ja Annika Tikk.

Kell 17.30 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas osaleb tantsuansambli Sõleke 40. juubelikontserdil (Nordea kontsertmaja).

Välislähetused

8. – 18. mai
Riigikogu liikmed Andrei Novikov ja Urve Tiidus osalevad seminaril Hiina 13. viie aasta plaani ja kaubateede võrgustiku projekti (OBOR Initiative) tutvustamisel Pekingis.

17. – 18. mai
Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kalle Palling osaleb Prantsuse Rahvusassamblee korraldatud parlamentidevahelisel seminaril korporatiivse sotsiaalse vastutuse ning lähetatud töötajate teemal Pariisis.

18. – 19. mai
Kultuurikomisjoni aseesimees Aadu Must osaleb Balti Assamblee, Põhjamaade Nõukogu ja Beneluxi parlamendi kolmepoolsel kohtumisel idapartnerluse küsimustes Kopenhaagenis.

18. – 21. mai
Riigikogu liige Juhan Parts esineb New Europe Business Forumi konverentsil „Small is beautiful: How small and successful countries compete in a globalized and interconnected world?“ Zagrebis, Horvaatias.

18. – 21. mai
Riigikogu liige Jaanus Marrandi osaleb piimanduskonverentsil Londonis.

18. – 24. mai
Riigikogu liige Imre Sooäär osaleb rahvusvahelisel investeerimis- ja ettevõtlusfoorumil CCISF 2016 ja kohtumistel Hiina turismiettevõtjatega Chongqingis ja Shanghais Hiinas.

21. – 25. mai
Riigikogu liige Mati Raidma osaleb ÜRO humanitaarabi tippkohtumisel Istanbulis, Türgis.

22. – 23. mai
Riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson ning liikmed Oudekki Loone ja Ants Laaneots osalevad Põhjamaade, Balti riikide ja Poola parlamentide riigikaitsekomisjonide iga-aastasel julgeoleku- ja riigikaitsealasel foorumil Bornholmis, Taanis.

22. – 24. mai
Riigikogu esimees Eiki Nestor peab kõne ELi spiikrite konverentsil Luksemburgis.

22. – 24. mai
Väliskomisjoni esimees Sven Mikser ning liikmed Andres Herkel, Juhan Parts, Keit Pentus-Rosimannus ja Henn Põlluaas on väliskomisjoni töövisiidil Pariisis.

22. – 25. mai
Keskkonnakomisjoni esimees Rainer Vakra osaleb Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu korraldataval puitarhitektuuri õppevisiidil Londonis.

Riigikogu pressiteenistus
Kati Varblane
T: 631 6353, 516 9152
[email protected]
Päringud: [email protected]

 

Tagasiside