Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu V istungjärgu 2. töönädal 16. – 19. jaanuarini

Esmaspäev, 16. jaanuar

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Peaminister Jüri Ratas vastab Riigikogu liikmete esitatud arupärimisele Rail Balticu kohta (nr 287).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: ettevalmistused Eesti ELi Nõukogu eesistumiseks, kutsutud Riigikantselei ELi sekretariaadi ELi asjade direktor Klen Jäärats; ülevaade Malta ELi Nõukogu eesistumise programmist, kutsutud Malta suursaadik Eestis Charles L. Mifsud;

keskkonnakomisjonis – ülevaade keskkonnaministeeriumi 2017. a I poolaasta õigusloome plaanidest, kutsutud keskkonnaministeeriumi esindajad; looduskaitseseaduse § 20 muutmise seaduse eelnõu algatamine, kutsutud keskkonnaministeeriumi, rahandusministeeriumi ning maa-ameti esindajad; pakendiseaduse muutmise seaduse eelnõu (358 SE), kutsutud keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: Eesti seisukohad ELi otsuse eelnõu osas, milles käsitletakse oskuste ja kvalifikatsioonidega seotud paremate teenuste pakkumise ühist raamistikku (Europass), arvamuse andmine ELi asjade komisjonile, kutsutud haridus- ja teadusministeeriumi esindajad; ülevaade kultuuriministeeriumi 2017. a I poolaasta tööplaanidest, kutsutud kultuuriminister Indrek Saar;

maaelukomisjonis – kohtumine maaeluminister Tarmo Tammega;

majanduskomisjonis – kell 11.10: Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise „Euroopa kosmosestrateegia“ kohta, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; liiklusseaduse, riigilõivuseaduse ja toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (281 SE); majanduskomisjoni kevadistungjärgu tööplaanide arutelu;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: hädaolukorra seaduse eelnõu (205 SE), kutsutud siseministeeriumi ja Eesti Panga esindajad; Riigikohtule arvamuse andmine tööturuteenuste ja -toetuste seaduse § 6 lõike 5 punkt 4 koostoimes töötuskindlustuse seaduse § 6 lõike 1 punktiga 1 põhiseaduspärasuse kohta;

rahanduskomisjonis – kindlustustegevuse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (275 SE); arvamuse andmine põhiseaduskomisjonile maksukorralduse seaduse § 117 lõige 1 põhiseadusega vastuolu kohta;

riigikaitsekomisjonis – naisparlamendiliikmete ülemaailmse foorumi ümarlaud “Euroopa kaitse ja julgeolek” 25. aprillil Maltal; energiatuulikute ehitamine – tuuleparkidest ja riigikaitselisest eelhoiatusest; väljasõiduistung: kohtumine riigikaitse kõrgeima juhi, Vabariigi Presidendi Kersti Kaljulaidiga;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (360 SE), kutsutud sotsiaalkaitseminister Kaia Iva; töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (292 SE); tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (318 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja;

väliskomisjonis – ülevaade Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni tegevusest, kutsutud Eesti delegatsiooni juht Marianne Mikko; seisukoha andmine ELi otsuse eelnõu kohta, millega antakse luba alustada läbirääkimisi ELi ja Hiina vahelise lühiajaliste viisade väljastamise lihtsustamise lepingu üle, kutsutud välisministeeriumi esindaja; seisukoha andmine ELi nõukogu määruse eelnõule, millega kehtestatakse liidu kord kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise, tehnilise abi ja transiidi kontrollimiseks, kutsutud välisministeeriumi esindaja; Riigikogus moodustatud välisdelegatsioonide muutmine – eelnõude algatamine; väliskomisjoni kuulamiste ettevalmistamine Eesti välismajandus- ja väliskaubanduspoliitika ning strateegilise kommunikatsiooni teemadel; Riigikogu välissuhtlemise eelarve;

õiguskomisjonis kell 11.15: kohtutäituri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (280 SE), kutsutud justiitsministeeriumi, Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja, Lindorff Eesti AS, Krediidihaldusettevõtete Liidu, Julianus Inkasso, Krediidihaldusettevõtete Liidu, SEB, Swedbanki, Notarite Koja ning Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu esindajad;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: kohtumine kaitsepolitseiameti peadirektori Arnold Sinisalu ja teabeameti peadirektori Mikk Marraniga;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: ülevaade kohalikes omavalitsustes toimunud rikkumistest ja korruptsiooniilmingutest, kutsutud politsei- ja piirivalveameti keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo juht Mati Ombler (ruum L332);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13: Riigikontrolli kontrolliaruande „Eesti Energia välisinvesteeringud“ arutelu, kutsutud rahandusminister Sven Sester, Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter, rahandusministeeriumi, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L 333).

Sündmused

Kell 12 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Belgia suursaadiku Philippe Bekega.

Teisipäev, 17. jaanuar

Kell 10 – täiskogu istung

Peaministri ülevaade teadus- ja arendustegevuse olukorrast ning valitsuse poliitikast selles valdkonnas
Ettekandja peaminister Jüri Ratas

Esimene lugemine – 2 eelnõu: ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (315 SE); Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse, millega tugevdatakse parlamentaarset kontrolli, eelnõu (313 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjoni ja maaelukomisjoni avalik istung – „Eesti metsa kaitseks“, ettekanded teevad Eestimaa Looduse Fondi, Tartu Ülikooli, Eesti Maaülikooli ja Keskkonnaagentuuri esindajad, sõnavõtud Eesti Taastuvenergia Koja, Erakond Eestimaa Rohelised ja Keskkonnaministeeriumi esindajatelt; toimub veebiülekanne (konverentsikeskus);

kultuurikomisjonis – noorsootöö seaduse, Eesti Vabariigi haridusseaduse ja huvikooli seaduse muutmise seaduse eelnõu (341 SE), kutsutud haridus- ja teadusminister Mailis Reps ning kultuuriminister Indrek Saar; ülevaade haridus- ja teadusministeeriumi 2017. a I poolaasta tööplaanidest, kutsutud haridus- ja teadusminister Mailis Reps;

majanduskomisjonis – energiamajanduse arengukava aastani 2030 arutelu, kutsutud majandus- ja taristuminister Kadri Simson;

põhiseaduskomisjonis – erakonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu (325 SE), kutsutud algajata esindaja Vabaerakonna fraktsioonist; Riigikogu otsuse „Riigikogu probleemikomisjoni moodustamine riigireformi arengusuundade läbitöötamiseks“ eelnõu (368 OE), kutsutud esitaja esindaja; Riigikogu otsuse „Riigikogu probleemikomisjoni moodustamine rahvastikukriisi lahendamiseks“ eelnõu (367 OE), kutsutud esitaja esindaja;

rahanduskomisjonis – ülevaade Euroopa Semestri majanduspaketist, kutsutud Euroopa Komisjoni Esindusega Eestis esindajad; ülevaade Euroopa parlamentaarsest nädalast 2017, kutsutud rahandusministeeriumi esindajad;

riigikaitsekomisjonis – Eesti Kaitsetööstuse Liidu tutvustus, kutsutud Eesti Kaitsetööstuse Liidu esindajad; 2016. aasta oktoobris läbiviidud uuring „Eesti kodanike hoiakud kaitseküsimustes“, kutsutud kaitseministeeriumi ja Turu-uuringute AS-i esindajad;

sotsiaalkomisjonis – kell 13: õiguskantsleri kiri igapäevaelu toetamise teenuse osutamise kulude kohta, kutsutud õiguskantsleri ja sotsiaalministeeriumi esindajad; Riigikogu otsuse „ Eesti Haigekassa nõukogu liikme nimetamine“ eelnõu algatamine; kollektiivsete pöördumiste „Kanepituru parema reguleerimise ettepanekud“ ja „Ravikanep tuleb patsientidele reaalselt kättesaadavaks teha“ arutelude ettevalmistamine;

väliskomisjonis – välispoliitika arutelu olulise tähtsusega riikliku küsimusena Riigikogu täiskogul 9. veebruaril – Vabariigi Valitsuse ettekande teesid, kutsutud välisminister Sven Mikser; välisteenistuse seaduse ja avaliku teenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (324 SE), kutsutud välisminister Sven Mikser;

õiguskomisjonis – arvamuse andmine põhiseaduskomisjonile kriminaalmenetluse seadustiku (KrMS) § 403 lõike 4 vastavusest põhiseadusele.

Sündmused

Kell 12 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Hiina Rahvavabariigi suursaadiku Qu Zhega.

Kolmapäev, 18. jaanuar

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 1 eelnõu: elektrituruseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (270 SE).

Esimene lugemine – 5 eelnõu: isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seaduse eelnõu (323 SE); maksukorralduse seaduse ja elektroonilise side seaduse muutmise seaduse eelnõu (320 SE); maksualase teabevahetuse seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (322 SE); äriseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (juriidilise isiku ja tema juhatuse või seda asendava organi asukoht) eelnõu (347 SE); töölepingu seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (356 SE).

Sündmused

Kell 10.30 – riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso ning riigikaitsekomisjoni ja Eesti-Ukraina parlamendirühma liige Ants Laaneots kohtuvad Ukraina välisministeeriumi ametnike delegatsiooniga (ruum L241).

Kell 12.30 – Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa avab Toompea lossi kunstisaalis kunstnik Gudrun Heamägi isiknäituse „Kõik mis on maa oli kunagi taevas“. Näitus jääb avatuks 23. märtsini. Külastamiseks on vaja kaasa võtta isikut tõendav dokument.

Neljapäev, 19. jaanuar

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – 2 eelnõu: Riigikogu otsuse “Rahvusooperi nõukogu liikmete nimetamine” eelnõu (363 OE); ruumiandmete seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (355 SE).

Kell 14 – komisjonides istungid

õiguskomisjonis kell 11: karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (suhtumise karmistamine sõiduki joobes juhtimisse) eelnõu (328 SE), kutsutud Riigikohtu, Eesti Advokatuuri, Riigiprokuratuuri ja justiitsministeeriumi esindajad.

Reede, 20. jaanuar

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10: Eesti seisukohad 23. jaanuaril toimuval eurorühma istungil ja 24. jaanuaril toimuval ELi majandus- ja rahandusnõukogu (ECOFIN) istungil, kutsutud rahandusminister Sven Sester; Eesti seisukohad 23. jaanuaril toimuval ELi põllumajanduse ja kalanduse nõukogu istungil, kutsutud maaeluminister Tarmo Tamm; Eesti seisukohad 23.-24. jaanuaril toimuval mitteametlikul ELi üldasjade nõukogu istungil, kutsutud välisministeeriumi esindaja; seisukoha andmine Euroopa Komisjoni teatisele “Euroopa kosmosestrateegia“, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; seisukoha andmine ELi otsuse eelnõule, milles käsitletakse oskuste ja kvalifikatsioonidega seotud paremate teenuste pakkumise ühist raamistikku (Europass), kutsutud haridus- ja teadusministeeriumi esindaja; Eesti seisukohad 26.-27. jaanuaril toimuval mitteametlikul ELi justiits- ja siseasjade nõukogu istungil, kutsutud justiitsministeeriumi ja siseministeeriumi esindajad.

Sündmused

Kell 18 – Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb USA suursaadiku James D. Melville korraldatud USA uue presidendi inauguratsiooni ühisvaatamisel.

Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa on väljasõidul Ida-Virumaal.

Välislähetused

17. – 19. jaanuar
Riigikogu liige Yoko Alender osaleb konverentsil “Nordic Place Branding Conference” Helsingis.

18. – 21. jaanuar
Riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso ja komisjoni liige Johannes Kert ning väliskomisjoni aseesimees Keit Pentus-Rosimannus ja komisjoni liige Marko Šorin osalevad George C. Marshalli keskuse seminaril „Regionaalne julgeolek: jagatud väljakutsed ja võimalused“ Saksamaal.

18. – 25. jaanuar
Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb NATO Parlamentaarse Assamblee kaitse-ja julgeolekukomitee istungil Washingtonis, Ameerika Ühendriikides.

19. – 20. jaanuar
Maaelukomisjoni liige Martin Repinski osaleb rahvusvahelisel põllumajandus-, toiduainete- ja aiandusmessil Internationale Grüne Woche 2017 ning ülemaailmsel toidu- ja põllumajandusfoorumil Berliinis, Saksamaal.

22. – 23. jaanuar
Euroopa Liidu asjade komisjoni aseesimees Jaak Madison osaleb rahvusparlamentide ELi asjade komisjonide esimeeste kohtumisel (COSAC) Maltal.

22. – 24. jaanuar
Balti Assamblee delegatsiooni aseesimees Aadu Must osaleb Balti Assamblee presiidiumi töös, LMPK Alalise Komitee istungil ja töörühma töös Brüsselis, Belgias.

22. – 27. jaanuar
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Marianne Mikko ning delegatsiooni liikmed Raivo Aeg (22.-25.01), Jaak Madison (23.-27.01), Eerik-Niiles Kross (22.-27.01) ja Andrei Novikov (22.-26.01) osalevad ENPA 2017. aasta esimesel osaistungil Strasbourgis, Prantsusmaal.

Riigikogu pressiteenistus
Kati Varblane
T: 631 6353, 516 9152
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside