Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu XIV istungjärgu 12. töönädal 16.–19. detsembrini.

Esmaspäev, 16. detsember

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Kolmas lugemine – üks eelnõu: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/788 „Euroopa kodanikualgatuse kohta“ rakendamise seaduse eelnõu (74 SE).

Esimene lugemine – üks eelnõu: Riigikogu otsuse „Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine tõe väljaselgitamiseks siseministri väidete kohta prokuratuuri poliitilisest kallutatusest“ eelnõu (107 OE).

Riigikogu liikmete esitatud arupärimistele vastavad haridus- ja teadusminister Mailis Reps haridusvaldkonna kohta (nr 13) ja eestikeelsetes koolides õppivate mitte-eesti koduse keelega laste ebavõrdse kohtlemise kohta (nr 9) ning keskkonnaminister Rene Kokk jäätmemajanduse kohta (nr 8).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: Eesti seisukohtadest 19. detsembril toimuval Euroopa Liidu keskkonnanõukogu istungil, kutsutud Keskkonnaministeeriumi asekantsler Marku Lamp; olmevee kvaliteedi direktiivi eelnõust, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindajad;

keskkonnakomisjonis – kell 11.10: metsavargustest; Madridis toimunud COP25 kliimakonverentsist;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: Haridus- ja Teadusministeeriumi asutuste ja sihtasustuste ühendamisest, kutsutud ministeeriumi kantsler Mart Laidmets; komisjoni tööst;

maaelukomisjonis – kell 12: komisjoni tööst;

majanduskomisjonis – kell 11.10: kohtumine Elektrilevi juhtidega;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: õiguskantsleri 10. mai pöördumisest, kutsutud Õiguskantsleri Kantselei, Rahandusministeeriumi, Justiitsministeeriumi ja Eesti Linnade ja Valdade Liidu esindajad ning Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni esimees Katri Raik;

rahanduskomisjonis – kell 11.15: kollektiivsest pöördumisest „Jagame Eesti Euroopa Liidu toetuste taotlemisel ja rakendamisel kaheks piirkonnaks“; maksualase teabevahetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (89 SE); Eesti Vabariigi ja Guernsey vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise ja maksupettuste tõkestamise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (116 SE); Eesti Panga seaduse muutmise seaduse eelnõu (97 SE);

riigikaitsekomisjonis – 9.–11. detsembril Washingtonis toimunud NATO PA Transatlantilisest foorumist;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (99 SE); ravimite kättesaadavusest, kutsutud Sotsiaalministeeriumi, Ravimiameti, Eesti Apteekrite Liidu, Eesti Ravimihulgimüüjate Liidu, MTÜ Ravimitootjate Liidu ja Eesti Haiglate Liidu esindajad; Eesti Panga mõjuanalüüsist pensionisüsteemi muudatuste kohta, kutsutud Eesti Panga president Madis Müller;

väliskomisjonis – 12. detsembril toimunud Ühendkuningriigi erakorralistest parlamendivalimistest, kutsutud Eesti Londoni saatkonna esindaja (videokonverents); arengutest Moldovas, kutsutud Eesti diplomaat Moldovas (videokonverents) ja Välisministeeriumi esindaja; ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Singapuri Vabariigi vahelise investeeringute kaitse lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (104 SE); esindajate nimetamisest Välisministeeriumi poolt loodavasse Arktika Nõukogu töörühma; välispoliitika arutelust olulise tähtsusega riikliku küsimusena Riigikogu täiskogul;

õiguskomisjonis kell 11.15: relvaseaduse, riigilõivuseaduse ja strateegilise kauba seaduse muutmise seaduse (tulirelvadirektiivi ülevõtmine) eelnõu (62 SE), kutsutud Siseministeeriumi esindajad;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: komisjoni tööst;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: rahandusministri osalusest Aidu tuulepargi vaidluses, kutsutud rahandusminister Martin Helme;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: Riigikontrolli kontrolliaruandest, kutsutud Riigikontrolli esindajad;

rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjonis – kell 13.30: Eesti rändestatistikast, kutsutud Statistikaameti esindaja.

Sündmus

Kell 19  – Eesti-Jaapani parlamendirühma liikmed kohtuvad Jaapani suursaadiku Hajime Kitaokaga.

Teisipäev, 17. detsember

Kell 10 – täiskogu istung

Teine lugemine – üks eelnõu: Eesti Panga seaduse muutmise seaduse eelnõu (97 SE).

Esimene lugemine – üks eelnõu: ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (118 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisonis – kell 13: komisjoni tööst;

majanduskomisjonis – kohtumine väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kaimar Karuga; komisjoni tööst;

rahanduskomisjonis – kell 15: kohtumine Pangaliidu esindajatega (LHV pank);

riigikaitsekomisjonis – riigikaitseseaduse eelnõu (112 SE), karistusseadustiku muutmise seaduse (riigikaitsevastased süüteod) eelnõu (113 SE), kriminaalmenetluse seadustiku, halduskohtumenetluse seadustiku ja karistusseadustiku ning teiste seaduste muutmise seaduse (kriminaal-, väärteo- ja kohtumenetluse erisused erakorralise ja sõjaseisukorra ajal) eelnõu (114 SE), kutsutud justiitsminister Raivo Aeg ja Kaitseministeeriumi ametnikud;

sotsiaalkomisjonis – psühhiaatrilise abi seaduse § 3 täiendamise seaduse eelnõu (115 SE), kutsutud: eelnõu algataja esindaja, Sotsiaalministeeriumi, Õiguskantsleri Kantselei ning Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad; komisjoni tööst;

väliskomisjonis – Eesti liikmesusest ÜRO Julgeolekunõukogus aastatel 2020–2021 ja aktuaalsetest välispoliitilistest küsimustest, kutsutud välisminister Urmas Reinsalu;

õiguskomisjonis – aktuaalsetest probleemidest kriminaalmenetluses, kutsutud Riigikohtu esimees Villu Kõve ja Tartu Ringkonnakohtu esindaja; äriseadustiku, tõestamisseaduse ja notari tasu seaduse muutmise seaduse eelnõu (101 SE).

Sündmus

Kell 11 – väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa kohtub Jaapani suursaadiku Hajime Kitaokaga.

Kolmapäev, 18. detsember

Kell 12 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – kaks eelnõu: tarbijakaitseseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (103 SE); maksualase teabevahetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (89 SE).

Sündmused

Kell 9.30 – parlamendirühmade juhtide kohtumine (Riigikogu konverentsisaal).

Kell 10 – riigikaitsekomisjon külastab kaitsetööstusettevõtet Milrem LCM.

Neljapäev, 19. detsember

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – üks eelnõu: narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (99 SE).

Pärast istungit on Riigikokku oodata jõuluvana.

Komisjoni istung

õiguskomisjonis – kell 9: riigi peaprokuröri kandidaadist, kutsutud justiitsminister Raivo Aeg ja peaprokuröri kandidaat Andres Parmas;

Sündmus

Kell 9 – väliskomisjoni ja rahanduskomisjoni liikmed kohtuvad USA Kongressi nõunikega.

Välislähetus

18.–23. detsember
Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni Parlamentaarse Assamblee (OSCE PA) Eesti delegatsiooni liikmed Heljo Pikhof ja Johannes Kert osalevad parlamendivalimiste vaatlemisel Taškendis Usbekistanis.

Riigikogu pressiteenistus
Veiko Pesur
tel 631 6353, 55 590 595
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside