Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VII istungjärgu 12. töönädal 16. – 22. aprillini

Esmaspäev, 16. aprill

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete esitatud arupärimistele vastavad tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski kindlustusmeditsiini printsiipide kehtivuse kohta (nr 420), siseminister Andres Anvelt päästeteenuste osutamise katkemise ohu kohta lähitulevikus (nr 425) ja narkopoliitika olukorra kohta (nr 428) ning haridus- ja teadusminister Mailis Reps Narva linna riigigümnaasiumi rajamise ja vene emakeelega laste hariduskorralduse kohta (nr 421), Eesti kõrghariduses toimuva kohta (nr 427), Eesti kõrgkoolide rahvusvahelistumise ja eestikeelse kõrghariduse kohta (nr 429) ning eestikeelse õppe- ja kasvatustöö kohta alushariduses (nr 430).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: Eesti seisukohad 19. – 20. aprillil toimuval mitteametlikul ELi transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika ministrite kohtumisel, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; seisukoha andmine: liikmesriikidevahelise kaubanduse maksustamise lõpliku käibemaksusüsteemi kehtestamise ja teatavate eeskirjade ühtlustamise ja lihtsustamise pakett (COM(2017) 566-569), kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja; Eesti seisukohad 17. – 18. aprillil ja 22. – 23. aprillil toimuval mitteametlikul ELi tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste (EPSCO) nõukogu kohtumisel, kutsutud tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski; seisukoha andmine: teise liikuvuse paketi bussiteenuste turgu ja kombineeritud vedusid käsitlevad eelnõud (COM (2017) 647, 648), kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad;

keskkonnakomisjonis Eesti metsavaru ja raiemahu 2017. aasta andmetest, kutsutud Keskkonnaagentuuri ja Keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: rakenduskõrgharidusest, kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu esindajad (ruum L241);

maaelukomisjonis – kell 11.10: regionaaltoetustega seonduvatest ümberkorraldustest, kutsutud riigihalduse minister Jaak Aab; haneliste poolt põllumajandusele tekitatava kahju vähendamise võimalused, kutsutud Maaeluministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi, Keskkonnaameti, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja, Eestimaa Talupidajate Keskliidu, OÜ Põhara Agro, Jõgevamaa Põllumeeste Liidu, Jahimeeste Seltsi, SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse ja Eesti Ornitoloogiaühingu esindajad (ruum L262);

majanduskomisjonis – kell 11.10: mõõteseaduse eelnõu (566 SE), kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamine“ muutmine“ eelnõu (612 OE); Euroopa Parlamendi valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (400 SE), kutsutud riigi valimisteenistuse esindajad; Andmekaitse Inspektsiooni peadirektori ettekanne isikuandmete kaitse seaduse ning avaliku teabe seaduse täitmisest 2017. aastal, kutsutud Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor Viljar Peep;

rahanduskomisjonis – kell 11.10: kohtumine Eesti Panga esindajatega; Riigikogu otsuse „Eesti esindaja nimetamine Põhjamaade Investeerimispanga kontrollkomiteesse“ eelnõu algatamine;

riigikaitsekomisjonis relvaseaduse, strateegilise kauba seaduse, lõhkematerjaliseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (615 SE), kutsutud Kaitseministeeriumi ametnikud; ülevaade Balti riikide ja Põhjamaade kaitsekoostööst ning arengutest Poolas ja Rumeenias, kutsutud Kaitseministeeriumi ja Välisministeeriumi esindajad; julgeolekuolukorra arengutest;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (613 SE), kutsutud sotsiaalkaitseminister Kaia Iva;

väliskomisjonis Välisministeeriumi personalipoliitikast Eesti välisteenistuse tugevdamisel, kutsutud Välisministeeriumi esindajad; ülevaade Vabariigi Presidendi välissuhtlemisest, kutsutud Vabariigi Presidendi esindaja;

õiguskomisjonis – kell 11.15: Kaitsepolitseiameti ning Politsei- ja Piirivalveameti juhi kandidaatide suhtes seisukoha kujundamine, kutsutud siseminister Andres Anvelt; advokatuuriseaduse, kohtute seaduse, kohtutäituri seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (583 SE), kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu ning Registrite ja Infosüsteemide Keskuse, Justiitsministeeriumi, Eesti Advokatuuri, Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja ning Riigikohtu esindajad;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: parlamentaarne kuulamine: Kaitseministeeriumi järelevalve toimimisest julgeolekuasutuses ja kaitseväeluures (vastavalt Julgeolekuasutuste seaduse § 36 lõige 2 ja Kaitseväe korralduse seaduse § 42), kutsutud kaitseminister Jüri Luik;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: komisjoni edasisest tegevuskavast;

probleemkomisjonis rahvastikukriisi lahendamiseks – kell 13.30: rahvastikupoliitika põhialustest; olulise tähtsusega riikliku küsimuse algatamisest, kutsutud TransferWise’i esindaja;

probleemkomisjonis riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks – kell 13.15: riigi ja kohalike omavalitsuste teenuste ülevaade ja jaotus pärast haldusreformi;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13: Riigikontrolli kontrolliaruande „Riigiasutuste tugiteenuste tsentraliseerimine“ arutelu, kutsutud riigihalduse minister Jaak Aab, Rahandusministeeriumi, Riigi Tugiteenuste Keskuse ja Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333).

Sündmused

Kell 14.45 – Riigikogu aseesimees Kalle Laanet külastab Tartu Ülikooli arstiteaduskonda.

Kell 15.15 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Poola suursaadiku Grzegorz Kozłowskiga.

Teisipäev, 17. aprill

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – 2 eelnõu: Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamine“ muutmine“ eelnõu (605 OE); kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse täiendamise seaduse eelnõu (592 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

kultuurikomisjonis arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad Euroopa kõrgjõudlusega andmetöötluse ühisettevõtte eelnõu kohta, kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja;

maaelukomisjonis – kell 13: ülevaade riigi eelarvestrateegia 2019 – 2022 maaelu valdkonnast, kutsutud maaeluminister Tarmo Tamm; arvamuse andmine majanduskomisjonile: kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse eelnõu (598 SE), kutsutud Maa-ameti esindaja;

majanduskomisjoni, maaelukomisjoni, keskkonnakomisjoni ja riigikaitsekomisjoni ühisistung energiavarustusest; istung on avalik, toimub veebiülekanne (Riigikogu konverentsisaal);

rahanduskomisjonis – Rahandusministeeriumi ülevaade 2018. aasta kevadprognoosist; alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (587 SE);

sotsiaalkomisjonis – töölepingu seaduse ning perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (596 SE), kutsutud huvigruppide ja Sotsiaalministeeriumi esindajad; Õiguskantsleri kiri toitjakaotuspensioni maksmisest, kutsutud Õiguskantsleri Kantselei ja Sotsiaalministeeriumi esindaja;

väliskomisjonis – arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad Euroopa Liidu Türgi pagulasrahastu teise osamakse kohta C(2015) 9500, kutsutud Välisministeeriumi ja Rahandusministeeriumi esindaja; ülevaade Riigikogu 2018. aasta välislähetuste eelarve prognoosist, kutsutud Riigikogu Kantselei esindajad; ülevaade Riigikogu esimehe välissuhtlemisest, kutsutud Riigikogu Kantselei esindaja;

õiguskomisjonis – kell 13: väärteomenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (580 SE), kutsutud ministeeriumide esindajad ja kriminoloog Jako Salla; rahapesuvastase võitluse tõhustamisest, kutsutud Justiitsministeeriumi, Siseministeeriumi ja Rahandusministeeriumi esindajad; olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Riikliku vastutuse probleem VEB Fondi juhtumi põhjal“ ettevalmistamine.

Sündmused

Kell 14 – Riigikogu aseesimees Kalle Laanet kohtub Aserbaidžaani suursaadiku Murad N. Najafbayliga.

Kell 14.30 – Riigikogu aseesimees Kalle Laanet tutvustab Riigikogu tööd Saaremaa Täiskasvanute Gümnaasiumi õpilastele.

Kell 15 – Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb parima seaduse auhinna üleandmise tseremoonial.

Kell 19 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Türgi suursaadikuga.

Kolmapäev, 18. aprill

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 1 eelnõu: pankrotiseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (575 SE).

Teine lugemine – 1 eelnõu: välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu (590 SE).

Komisjoni istung

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 9: ülevaade avaliku valitsemise uuringu vahetulemustest, kutsutud Arenguseire Keskuse ja Praxise esindajad.

Sündmused

Kell 10 – Riigikogu aseesimees Kalle Laanet kohtub Itaalia suursaadiku Filippo Formicaga.

Kell 12 – Riigikogu aseesimees Kalle Laanet tutvustab Riigikogu tööd Kuressaare Gümnaasiumi õpilastele.

Kell 15.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Austraalia suursaadiku Kerin Ann Burns Ayyalarajuga.

Neljapäev, 19. aprill

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – 1 eelnõu: alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (587 SE).

Komisjonide istungid

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 9: kohtumine Tallinna linnapea Taavi Aasa ja abilinnapea Aivar Riisaluga (ruum L332).

riigikaitsekomisjonis – kell 11: küberturvalisuse seaduse eelnõu (597 SE);

sotsiaalkomisjonis – kell 13: naiste tugikeskuste teenustest, kutsutud Sotsiaalministeeriumi, Sotsiaalkindlustusameti ja pöördumise esindajad;

väliskomisjonis – kell 12.30: väliskomisjoni tellitud uuringu „Eesti välisteenistuse tugevdamine“ vahearuanne, kutsutud Kaitseuuringute Keskuse esindajad; Eesti seisukohad 27. aprillil toimuval NATO välisministrite kohtumisel, ülevaade 16. aprillil toimunud Euroopa Liidu välisasjade nõukogu istungist, kutsutud välisminister Sven Mikser; Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele mitte toetada Euroopa Liidu lepingu 7. artikli rakendamist Poola Vabariigi suhtes“ (600 OE), kutsutud Välisministeeriumi ja Justiitsministeeriumi esindaja;

Sündmus

Kell 19.30 väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb kohtumisel Ühendkuningriigi Eesti ja Soome suursaadikutega.

Reede, 20. aprill

Komisjoni istung

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10: Eesti seisukohad 27. – 28. aprillil toimuval mitteametlikul ELi majandus- ja rahandusnõukogu (ECOFIN) istungil, kutsutud rahandusminister Toomas Tõniste; seisukoha andmine: Nõukogu määruse eelnõu, millega asutatakse Euroopa kõrgjõudlusega andmetöötluse ühisettevõte (COM(2018) 8), kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja.

Sündmus

Kell 15 – Riigikogu esimees Eiki Nestor tervitab Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu tänuüritusel „Aasta Tegu 2017“ osalejaid.

Laupäev, 21. aprill

Riigikogu lahtiste uste päev:

Kell 10.45 – tervituskontsert lossi rõdult
Kell 10.55 – Riigikogu esimehe Eiki Nestori tervitus
Kell 11-16 – ekskursioonid lossis, pääs Pika Hermanni torni
Kell 11-16 – kohtumised fraktsioonides Riigikogu liikmetega
Kell 11-16 – vestibüülis Eesti Vabaõhumuuseumi rehetuba koos vokiratta, sukapaela punumise ja kaltsutite tegemisega
Kell 11-16 – lastetoas „Teeme vanad väärtused korda“, Eesti Vabaõhumuuseumi Konserveerimis- ja Digiteerimiskeskuse Kanut töötuba
Kell 11-16 – kunstisaalis Eesti Meremuuseumi Lennusadama näituse „100 aastat kiilu all“ töötoad ja Lennusadama jahisadam
Kell 11-16 – NUKU muuseumi töötuba „NUKU mängud“ nõupidamiste ruumis L333
Kell 11-16 – konverentsisaalis Eesti Ajaloomuuseumi Laste Vabariik, laste unistuste riigi ehitamine, presidendi portreede meisterdamine ja tegusteeriumide loomine
Kell 11-16 – konverentsisaalis igal täistunnil Eesti multifilmiklassika
Kell 12-13 – infotund Riigikogu istungisaalis, rahva küsimustele vastavad peaminister Jüri Ratas, kaitseminister Jüri Luik ja kultuuriminister Indrek Saar
Kell 13-14 – mälumäng „Eesti Vabariik 100“ Komandandi maja saalis
Kell 13-14 – arutelu „100 saabunud. Kuidas ja kuhu edasi?“ kohvikus, arutlevad Riigikogu liikmed Monika Haukanõmm, Liisa Oviir, Henn Põlluaas, Kersti Sarapuu, Helir-Valdor Seeder ja Urve Tiidus, arutelu juhib Urmas Vaino
Kell 15-16 –
hea tuju kontsert valges saalis, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia pärimusmuusikud

Lahtiste uste päeval osalevad Riigikogu esimees Eiki Nestor, aseesimehed Enn Eesmaa ja Kalle Laanet ning mitmed Riigikogu liikmed.

Lisainfo Riigikogu veebilehel

Sündmus

Kell 10.30 – riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso ja liige Johannes Kert kohtuvad USA Riigikaitse Ülikooli (NDU) Eisenhower kooli vanemohvitseridest kuulajatega.

Välislähetused

14. – 18. aprill
Majanduskomisjoni esimees Sven Sester ja rahanduskomisjoni aseesimees Remo Holsmer osalevad Maailmapanga ja Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) korraldataval Globaalsel Parlamentaarsel Konverentsil Washingtonis Ameerika Ühendriikides.

15. – 17. aprill
Väliskomisjoni liige Anne Sulling tutvub riigi ja ettevõtjate innovatsioonipoliitikaga Helsingis Soomes.

16. – 19. aprill
Riigikogu liige Johannes Kert osaleb Rheinland-Pflatzi liidumaa Maapäeva presidendi kutsel visiidil Saksamaal.

17. – 19. aprill
Riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso osaleb NATO idapoolsete riikide (B9) spiikrite kohtumisel Bukarestis Rumeenias.

17. – 19. aprill
Riigikogu liikmed Kalle Palling ja Heidy Purga osalevad seminaril “A European Liberal Leadership after 2019” Stockholmis Rootsis.

18. – 19. aprill
Riigikogu liige Barbi Pilvre osaleb vägivallavastasel seminaridel Rootsi parlamendis Stockholmis ja Uppsalas.

19. – 20. aprill
Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liikmed Sven Sester ja Rainer Vakra osalevad BA majanduskomisjoni ja keskkonnakomisjoni ühisistungil Vilniuses Leedus.

21. – 24. aprill
Euroopa Liidu asjade komisjoni aseesimees Jaak Madison ning liikmed Monika HaukanõmmTarmo Kruusimäe ja Liisa Oviir on visiidil Tbilisis Georgias.

22. – 27. aprill
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni esimees Marianne Mikko (22. – 27. aprill) ning liikmed Jaak Madison (23. – 25. aprill) ja Tiit Terik osalevad ENPA 2018. aasta teisel osaistungil Strasbourgis Prantsusmaal.

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
631 6353, 510 6179
[email protected]
päringud: [email protected]

Tagasiside