Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu V istungjärgu 5. töönädal 15. – 18. veebruarini

Head ajakirjanikud!

Riigikogu Kantselei on seoses viirushaiguse COVID-19 puhanguga võtnud kasutusele vajalikud ettevaatusabinõud. Palume ajakirjanikel Toompea lossis olles kanda maske ja hoida võimalusel intervjueeritavaga distantsi.

Täname mõistva suhtumise eest!

Esmaspäev, 15. veebruar

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Esimene lugemine – kaks eelnõu: Riigikogu otsuse „Riigikogu liikmest Eesti Panga Nõukogu liikme nimetamine“ eelnõu (332 OE); Riigikogu avalduse „Euroopa Liidu ühtse välispoliitika toetuseks ja kodanikuvabaduste kaitseks Venemaal“ eelnõu (333 AE).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjoni videoistungil – kell 13.30: Eesti seisukohad 19. veebruaril toimuval Euroopa Liidu haridus-, noorte, kultuuri- ja spordinõukogu istungil (EYCS), kutsutud haridus- ja teadusminister Liina Kersna;

keskkonnakomisjoni videoistungil – kell 11.10: arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Nõukogu otsuse, millega antakse luba alustada läbirääkimisi Euroopa Liidu ja Norra Kuningriigi vahelise uue kalanduslepingu üle COM(2020) 787, kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindaja;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: meediateenuste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (327 SE); kollektiivsest pöördumisest „Kõrghariduse ja teadus-arendustegevuse rahastuse korrastamine“ (Riigikogu konverentsisaal);

maaelukomisjoni videoistungil – kell 11.10: kohtumine Põllumajandus- ja Toiduameti juhtkonnaga, kutsutud Põllumajandus- ja Toiduameti (PTA) esindajad;

majanduskomisjoni videoistungil – kell 11.10: majandus- ja taristuministri tööplaanist, kutsutud majandus- ja taristuminister Taavi Aas;

rahanduskomisjoni videoistungil – kell 11.15: Finantsinspektsiooni seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (326 SE); alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (297 SE); Euroopa Komisjoni Eesti esinduse ülevaade Euroopa poolaasta protsessist; Rahandusministeeriumi ülevaade Taaskäivitamise kava (RRP) hetkeseisust;

riigikaitsekomisjoni videoistungil – Kaitseministeeriumi uuest kaitsevalmiduse asekantsleri ametikohast, kutsutud Kaitseministeeriumi esindaja;

sotsiaalkomisjoni videoistungil – kell 11.10: Eesti Vabariigi ja Moldova Vabariigi vahelise sotsiaalkindlustuslepingu muutmise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (318 SE), kutsutud sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo; sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (295 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi ning Eesti Linnade ja Valdade Liidu esindajad; psühhiaatrilise abi seaduse § 3 täiendamise seaduse eelnõu (115 SE), kutsutud Õiguskantsleri Kantselei ja Sotsiaalministeeriumi esindajad; psühhiaatrilise abi seaduse § 3 muutmise seaduse eelnõu (303 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi ja eelnõu algataja esindajad; sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (281 SE); Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liikme nimetamine;

väliskomisjoni videoistungil – välispoliitika arutelust olulise tähtsusega riikliku küsimusena Riigikogu täiskogul 16. veebruaril, Eesti Vabariigi valitsuse ja Soome Vabariigi valitsuse vahelise investeeringute soodustamise ja kaitsmise lepingu muutmise ja lõpetamise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (294 SE), kutsutud välisminister Eva-Maria Liimets; väliskomisjoni ettekandest välispoliitika arutelul;

õiguskomisjoni videoistungil – kell 11.15: väärteomenetluse seadustiku § 62 muutmise seaduse eelnõu (215 SE), väärteomenetluse seadustiku ja liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (216 SE), kutsutud Siseministeeriumi, Justiitsministeeriumi ja Eesti Advokatuuri esindaja; arvamuse andmine Riigikohtule haldusasjas nr 3-20-129;

eesti keele õppe arengu probleemkomisjonis – kell 13.30: komisjoni tööst; erakorralisel istungil – kell 13.40: esimehe ja aseesimehe valimine;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: kevadistungjärgu töökavast ja komisjonile laekunud avaldustest;

korruptsioonivastase erikomisjonis – kell 13.30: komisjoni käsitluses olevatest ja kevadise istungjärgu teemadest (ruum L332);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.30: komisjoni tööst; Riigikontrolli tegevuse tutvustus, kutsutud Riigikontrolli esindajad (ruum L333 ja videosild).

Teisipäev, 16. veebruar

Kell 10 – Riigikogu kaugosalusega istung

Väliskomisjoni algatatud välispoliitika arutelu olulise tähtsusega riikliku küsimusena. Ettekande teevad välisminister Eva-Maria Liimets ja väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson.

Esimene lugemine – kaks eelnõu: täitemenetluse seadustiku ja kohtutäituri seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (291 SE); täitemenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (315 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjoni videoistungil Single Earth tutvustus, kutsutud iduettevõtte Single Earth esindajad;

kultuurikomisjonis õpetajakutse väärtustamisest ja õpetajate järelkasvust (A. Rei nõupidamisruum);

majanduskomisjoni videoistungil ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri tööplaanist, kutsutud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt;

põhiseaduskomisjoni videoistungil – korruptsioonivastase seaduse muutmise seaduse (GRECO soovituste täitmine ja julgeolekuasutuste juhtide huvide deklaratsioonide avalikkuse piiramine) eelnõu (323 SE), kutsutud justiitsminister Maris Lauri ja Siseministeeriumi esindaja; välismaalaste seaduse muutmise seaduse (viisavaide otsuse kohtukaebeõigus) eelnõu (328 SE), kutsutud siseminister Kristian Jaani ja Justiitsministeeriumi esindaja; Riigikohtule arvamuse andmine välismaalaste seaduse § 10018 koosmõjus § 10010 lõikega 1 ja § 10013 lõikega 2 osas, milles need välistavad viibimisaja ennetähtaegse lõpetamise vaidlustamisel kaebuse esitamise halduskohtule põhiseaduspärasuse kohta;

rahanduskomisjoni videoistungiltulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (293 SE); Riigikogu otsuse „Riigi pikaajaline arengustrateegia „Eesti 2035“ heakskiitmine“ eelnõu (262 OE);

riigikaitsekomisjoni videoistungil – kell 15: kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (324 SE), kutsutud kaitseminister Kalle Laanet;

sotsiaalkomisjonis – jätkuarutelu COVID-19 vaktsineerimise plaani täitmisest Eestis, kutsutud Sotsiaalministeeriumi, Terviseameti, Eesti Perearstide Seltsi, Eesti Õdede Liidu, Eesti Haiglate Liidu, Eesti Patsientide Liidu, Ravimiameti, Eesti Arstide Liidu, Eesti Haigekassa, Eesti Puuetega Inimeste Koja, Eesti Sotsiaalasutuste Juhtide Nõukoja, Eesti Apteekrite Liidu, Proviisorite Koja, Eesti Proviisorapteekide Liidu ning Eesti Linnade ja Valdade Liidu esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (Riigikogu konverentsisaal ja videosild).

Kolmapäev, 17. veebruar

Kell 12 – infotund

Kell 14 – Riigikogu kaugosalusega istung

Kolmas lugemine – üks eelnõu: vangistusseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (arestimaja ülesannete üleandmine) eelnõu (275 SE).

Esimene lugemine – neli eelnõu: kemikaaliseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (296 SE); keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (keskkonnaregistri seaduse kehtetuks tunnistamine) eelnõu (292 SE); 1996. aasta rahvusvahelise konventsiooni vastutusest ja kahju hüvitamisest ohtlike ja kahjulike ainete mereveol (HNS-konventsiooni) 2010. aasta protokolliga ühinemise seaduse eelnõu (302 SE).

Sündmus

Kell 13.30 riigikaitsekomisjoni esimees Enn Eesmaa kohtub videosilla vahendusel Leedu Seimi julgeoleku- ja kaitsekomisjoni esimehe Laurynas Kasčiūnasega.

Kell 14.15 väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Hollandi suursaadiku Özlem Caneliga.

Neljapäev, 18. veebruar

Kell 10 – Riigikogu kaugosalusega istung

Esimene lugemine – üks eelnõu: krediidiasutuste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (312 SE).

Sündmus

Kell 11 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Vene Föderatsiooni suursaadiku Aleksandr Mihhailovitš Petroviga.

Reede, 19. veebruar

Komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjoni videoistungil – kell 11: Eesti seisukohad 22.–23. veebruaril toimuval mitteametlikul Euroopa Liidu tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste (EPSCO) nõukogu kohtumisel, kutsutud tervise- ja tööminister Tanel Kiik ning sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo; seisukoha andmine: Eesti seisukohad nõukogu otsuse kohta, millega antakse luba alustada läbirääkimisi Euroopa Liidu ja Norra Kuningriigi vahelise uue kalanduslepingu üle, kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindaja; Eesti seisukohad 22. veebruaril toimuval Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusministrite mitteametlikul videokohtumisel, kutsutud maaeluminister Urmas Kruuse ja keskkonnaminister Tõnis Mölder; Eesti seisukohad 22. veebruaril toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu istungil, kutsutud välisminister Eva-Maria Liimets; Eesti seisukohad 23. veebruaril toimuval Euroopa Liidu üldasjade nõukogu istungil, kutsutud Välisministeeriumi esindaja;

väliskomisjoni videoistungil – kell 10: Eesti seisukohad 22. veebruaril toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu istungil, kutsutud välisminister Eva-Maria Liimets.

Sündmused

Kell 10 – Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liige Sven Sester osaleb Balti Assamblee eelarvekomisjoni videoistungil.

Kell 12.30 – Balti Assamblee Eesti delegatsiooni esimees Aadu Must ja aseesimees Johannes Kert osalevad Balti Assamblee presiidiumi videoistungil.

Kell 13 – Eesti-Prantsusmaa parlamendirühm kohtub videosilla vahendusel Eesti Vabariigi suursaadikuga Prantsusmaal Clyde Kulliga.

Kell 14 – Eesti-Aafrika parlamendirühm osaleb AfriKo Balti-Euroopa Liidu-Aafrika projekti konverentsil.

Laupäev, 20. veebruar

Sündmus

Kell 10 ja 11 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas osaleb soomepoiste mälestusüritusel Tallinna Metsakalmistul ning jumalateenistusel Kaarli kirikus.

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
tel 631 6592, 510 6179
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside