Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu III istungjärgu 5. töönädal 15. – 18. veebruar

Esmaspäev, 15. veebruar

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete esitatud arupärimistele vastavad majandus- ja taristuminister Kristen Michal ja haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi.

Michalile on esitatud arupärimine mandri ja suursaarte vahelise parvlaevaliikluse teenuse osutamise kohta 2016–2017 (nr 122). Ligile esitatud arupärimised on tehnika-, täppis- ja loodusteaduse alase huvihariduse edendamise kohta Haridus- ja Teadusministeeriumis (nr 125) ning üldhariduskoolide finantseerimise kohta lastevanemate rahast (nr 127).

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis kell 13: Eesti Euroopa Liidu eesistumine: Riigikogu roll; seisukoha andmine: Prantsuse Rahvusassamblee Euroopa Liidu asjade komisjoni sotsiaalse korporatiivse vastutuse algatust puudutav ettepanek; seisukoha andmine: Avalik konsultatsioon, mis käsitleb võimalikke meetmeid pakkumaks lahendusi töötavate lapsevanemate ja hooldajate väljakutsetele seoses töö ja pereelu ühitamisega, kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja; seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu, mis käsitleb relvade omandamist ja valduse kontrolli, kutsutud siseministeeriumi esindaja;

keskkonnakomisjonis – atmosfääriõhu kaitse seaduse eelnõu (165 SE), kutsutud huvigruppide esindajad; kiirgusseaduse eelnõu (169 SE) (ruum L332);

kultuurikomisjonis kell 11.10: Teadus- ja Arendusnõukogu raporti järgsed Haridus- ja Teadusministeeriumi planeeritud tegevused, kutsutud haridus- ja teadusministeeriumi esindajad; kohtumine Eesti Keele Instituudi esindajatega, kutsutud Eesti Keele Instituudi esindajad;

maaelukomisjonis kell 13: ühisistung riigieelarve kontrolli erikomisjoniga „Lairiba ehk kiire interneti väljaehitamise arendamine“, kutsutud majandus- ja taristuminister Kristen Michal. Laiapõhjalisest arutelust võtavad osa asjaomaste asutuste ja organisatsioonide esindajad. Istung on avalik, toimub veebiülekanne (Riigikogu konverentsisaal);

majanduskomisjonis – kell 11.10: riigivaraseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (171 SE), kutsutud riigihalduse minister Arto Aas; raudteeseaduse muutmise seaduse eelnõu (129 SE); lennundusseaduse muutmise seaduse eelnõu (161 SE);

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: korruptsioonivastase seaduse muutmise seaduse eelnõu (143 SE), kutsutud korruptsioonivastase erikomisjoni esimees Artur Talvik, justiitsministeeriumi esindaja; Riigikohtule arvamuse andmine; Riigieelarve kontrolli erikomisjoni kodakondsuse seadust puudutava kirja arutelu; Riigikogu otsuse „Nele Parresti Riigikohtu liikmeks nimetamine“ eelnõu (179 OE) kutsutud Riigikohtu esimees Priit Pikamäe;

rahanduskomisjonis – kohtumine Riigi Tugiteenuste Keskuse esindajatega;

riigikaitsekomisjonis – Riigikaitseseaduse § 34 muutmise seaduse eelnõu (182 SE); NATO rahvusvahelise sõjalise staabi ning poliitika ja võimete osakonna tegevusest, kutsutud kindralmajor Neeme Väli;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (118 SE); Eesti ja Austraalia vahelise sotsiaalkindlustuslepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (180 SE), kutsutud sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna; pensionisüsteemi jätkusuutlikkusest, kutsutud sotsiaalministeeriumi ja rahandusministeeriumi esindajad;

õiguskomisjonis – kell 11.15: turvalisuspoliitika põhisuundade lõpparuanne; siseminister Hanno Pevkuri ülevaate Politsei- ja Piirivalveameti juhi krediitkaardi kasutamisega seonduva kontrollimise tulemustest; karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus, millega suurendatakse trahviühikut seaduse eelnõu (146 SE), kutsutud muudatusettepanekute esitajate esindaja, justiitsministeeriumi esindaja; võlaõigusseaduse § 403¹ täiendamise seaduse eelnõu (106 SE), kutsutud justiitsministeeriumi esindajad;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: ülevaade jälitusametkonna tegevusest ja järelevalve tõhususest, planeeritavad tegevused aastaks 2016, kutsutud justiitsministeeriumi esindaja;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: riigihangete üle riikliku järelevalve teostamine, kutsutud rahandusministeeriumi esindajad; huvide deklaratsioonide kontrolltulemuste läbivaatamine (ruum L 332);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis kell 13: ühisistung maaelukomisjoniga „Lairiba ehk kiire interneti väljaehitamise arendamine“, kutsutud majandus- ja taristuminister Kristen Michal. Laiapõhjalisest arutelust võtavad osa asjaomaste asutuste ja organisatsioonide esindajad. Istung on avalik, toimub veebiülekanne (Riigikogu konverentsisaal).

Sündmused

Kell 15.15 – Riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson ja liige Johannes Kert kohtuvad Belgia Kaitseväe juhataja kindral Gerard Van Caelenberge´ga .

Teisipäev, 16. veebruar

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 2 eelnõu: perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (112 SE); pärimisseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (113 SE);

Teine lugemine – 1 eelnõu: isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seaduse eelnõu (55 SE);

Esimene lugemine – 6 eelnõu: paarkonna seaduse eelnõu (151 SE); kooseluseaduse kehtetuks tunnistamise seaduse eelnõu (149 SE); advokatuuriseaduse muutmise seaduse eelnõu (164 SE); kiirgusseaduse eelnõu (169 SE); ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (159 SE); Riigikogu otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõu (147 OE);

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (155 SE), arutelu teemal: loodusobjektide kaitse alla võtmise protsess ja kaitse planeerimine, kutsutud huvigruppide esindajad (ruum L 262);

kultuurikomisjonis – arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile veebiteenuste kaasaskantavuse kohta, kutsutud justiitsministeeriumi esindaja; tutvumine alushariduse uue kontseptsiooniga, kutsutud Eesti Linnade Liidu ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu esindajad, haridus- ja teadusministeeriumi esindaja;

maaelukomisjonis – Eesti maaelu arengukavas 2014-2020 ettenähtud finantsinstrumendi rakendamine; Ühistulise tegevuse toetamine Eesti maaelu arengukava 2014-2020 raames, kutsutud maaeluministeeriumi esindajad;

majanduskomisjonis – majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi õigusloome plaanide tutvustus, kutsutud majandus- ja taristuminister Kristen Michal; ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (156 SE); arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni riigisisest rändluse hulgiturgu, mõistliku kasutamise poliitikat ja jätkusuutlikkuse mehhanisme käsitleva konsultatsioonidokumendi kohta;

rahanduskomisjonis kohtumine Maaelu Edendamise Sihtasutuse esindajatega; Eesti Panga reservkapitali suurendamise arutelu;

riigikaitsekomisjonis – ülevaade 10.-11. veebruaril Brüsselis toimunud NATO kaitseministrite kohtumisest, kutsutud kaitseministeeriumi esindajad;

sotsiaalkomisjonis – geriaatria arendamisest ja eakate meditsiinist ning sotsiaalabist, kutsutud Eesti Geriaatrite Seltsi, Eesti Haigekassa ja Sotsiaalministeeriumi esindajad (ruum L 333);

õiguskomisjonis – Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni kalandustöö konventsiooni (nr 188) ratifitseerimise seaduse eelnõu (126 SE); Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni meretöö konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (127 SE).

Sündmused

Kell 11 Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Tallinna 21. Kooli õpilastega.

Kell 14.30 Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Valgevene ajakirjanikega.

Kolmapäev, 17. veebruar

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 1 eelnõu: tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (118 SE); “Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020”. 2015. aasta täitmise aruanne;

Teine lugemine – 2 eelnõu: Kaitseliidu seaduse ja kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (153 SE); võlaõigusseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (152 SE);

Esimene lugemine – 4 eelnõu: Riigikogu otsuse “Eesti esindaja nimetamine Põhjamaade Investeerimispanga kontrollkomiteesse” eelnõu (174 OE); narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse eelnõu (170 SE); Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (175 SE); Riigikogu valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (160 SE);

Sündmused

Kell 9.30 – Riigikogu rahvastiku toetusrühm korraldab Eesti demograafilise seisundi ja selle suundumuse konverentsi (Riigikogu konverentsisaal).

Kell 15.15 Riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson, aseesimees Mart Helme, liikmed Ants Laaneots ja Johannes Kert kohtuvad Ameerika Ühendriikide Riigikaitse Ülikooli brigaadikindrali auastmes kursuslastega.

Neljapäev, 18. veebruar

Kell 10 – täiskogu istung

“Eesti turvalisuspoliitika põhisuunad aastani 2015“ täitmise aruanne, ettekandja siseminister Hanno Pevkur.

Kell 14 – komisjonides istungid

kultuurikomisjonis – venekeelse auditooriumi uuringute tutvustamine, kutsutud Tartu Ülikooli, Kaitseuuringute Instituudi ja Eesti Rahvusringhäälingu esindaja;

põhiseaduskomisjonis – 15 minutit peale täiskogu istungi lõppu: Õiguskantsleri ettepanek välismaalaste seaduse põhiseadusega kooskõlla viimiseks;

riigikaitsekomisjonis – Kaitseliidu seaduse ja kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (153 SE); Kaitseväe soomusmanöövervõime arendamine, kutsutud Kaitseväe juhataja kindralleitnant Riho Terras;

väliskomisjonis – välisministeeriumi ülevaade 2015. aasta tegevustest konsulaarvaldkonnas, kutsutud välisministeeriumi esindaja; ülevaade arengutest Ukrainas ning Ukraina ja Eesti kahepoolsetest suhetest, kutsutud Eesti suursaadik Ukrainas Sulev Kannike; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa Liidu välispiirihalduse paketi kohta, kutsutud siseministeeriumi esindaja;

õiguskomisjonis – 15 minutit pärast täiskogu istungi lõppu: advokatuuriseaduse muutmise seaduse eelnõu (164 SE), kutsutud justiitsministeeriumi esindajad.

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13: Eesti Energia Asi poolt Ruhnu paigaldatud tuulegeneraatorite otstarbekuse teemaline arutelu, kutsutud Eesti Energia esindaja ja Ruhnu vallavanem Jaan Urvet.

Tallinna Sadama uurimiskomisjon – kell 16: ülevaade õigusauditist seoses AS Tallinna Sadama juhtimise ja tehingute õiguspärasuse hindamisega, juhatuse tegevusest sisekontrollisüsteemide tõhustamisel, kutsutud AS Tallinna Sadam juhatuse liige; ettekanne korruptsiooni vältimise abinõudest, kutsutud Riigikontrolli esindaja (ruum L332).

Sündmused

Kell 17 Riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson avab Eesti NATO Ühingu XV üldkoosoleku (Komandandi maja).

Reede, 19. veebruar

Euroopa Liidu asjade komisjonis kell 10: seisukoha andmine: Euroopa Komisjoni aruanne toiduainetes ja liidu elanike üldises toidus sisalduvate transrasvade kohta, kutsutud maaeluministeeriumi esindaja; seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja komisjoni direktiivi eelnõu, mis käsitleb terrorismivastast võitlust, kutsutud justiitsministeeriumi esindaja; seisukoha andmine: Avalik konsultatsioon, mis puudutab riigisisest rändluse hulgiturgu, mõistliku kasutamise poliitikat ja jätkusuutlikkuse mehhanisme, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindaja.

Sündmused

Kell 11 – Riigikogu esimees Eiki Nestor esineb Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi aktusel.

Riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb konverentsil “Võitlus Vene revisjonismiga” Tartus (Dorpat Konverentsikeskus).

Kell 12 Naisorganisatsioone ühendav Eesti Naiste Koostöökett annab üle Teenäitaja tiitli möödunud aastal enim silmapaistnud naine, kes on eeskujuks teistele (Kalevipoja saal).

Välislähetused

11. – 15. veebruar

Riigikogu liikmed Martin Helme ja Jaak Madison kohtuvad Pärandi Sihtasutuse (Davis Institute for National Security and Foreign Policy The Heritage Foundation) teadur Daniel Kochis’ga Washingtonis.

12. – 15. veebruar

NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni esimees Ants Laaneots osaleb NATO PA poliitika-, kaitse-ja julgeoleku ning majanduskomitee istungil Brüsselis.

15. – 17. veebruar

Majanduskomisjoni liige Maris Lauri osaleb Euroopa Liidu stabiilsuse, majanduse koordineerimise ja juhtimise parlamentaarsel konverentsil Brüsselis.

15. – 17. veebruar

Väliskomisjoni esimees Sven Mikser osaleb Ühendkuningriigis Wilton Parki rahvusvahelisel julgeolekuseminaril.

16. – 20. veebruar

Riigikogu liikmed Kalle Palling, Yoko Alender, Mailis Reps, Peeter Ernits ja Andres Ammas osalevad Eesti-Saksamaa parlamendirühma visiidil Saksamaal.

17. – 20. veebruar

Majanduskomisjoni esimees Toomas Kivimägi osaleb Euroopa mereliste äärealade (CPMR) poliitilise büroo koosolekul Amsterdamis.

18. – 20. veebruar

Riigikogu Vahemere Liidu Parlamentaarse Assamblee (VLPA) Eesti delegatsiooni esimees Imre Sooäär osaleb VLPA kultuuridevahelise dialoogi ja elukvaliteedi parandamise komitee istungil Roomas.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
6316356; 515 3903
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside