Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VI istungjärgu 8. töönädal 15. – 18. novembrini

Head ajakirjanikud! Palume Toompea lossi tulles esitada COVID-tõend. Selle puudumisel palume Riigikogus viibimise ajal kanda maski.

Esmaspäev, 15. november

Kell 15 – Riigikogu kaugosalusega istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjoni videoistungil – kell 13.30: Eesti seisukohad 19. novembril toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu arenguministrite istungil, kutsutud Välisministeeriumi esindajad; seisukoha andmine Schengeni strateegia teatise ning Schengeni hindamis- ja järelevalvemehhanismi muudatusi käsitleva määruse eelnõu kohta, kutsutud Siseministeeriumi esindajad; Eesti seisukohad 18. novembril toimuval Euroopa Liidu üldasjade (ühtekuuluvus) nõukogu istungil, kutsutud Rahandusministeeriumi esindajad; Eesti seisukohad 16. – 17. novembril toimuval Euroopa Liidu turismiministrite mitteametlikul kohtumisel, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad;

keskkonnakomisjoni videoistungil – kell 11.10: Keskkonnaseire seaduse muutmise seaduse eelnõu (440 SE), kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindaja; kollektiivsest pöördumisest „Kohustuslik pesitsusrahu looduskaitseseadusesse!“;

kultuurikomisjoni videoistungil – kell 11.10: kõrghariduse rahastamise teemalisest olulise tähtsusega riiklikust küsimusest;

maaelukomisjoni videoistungil – kell 11.10: arvamuse andmine EL asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa Liidu maapiirkondade arengu pikaajalise visiooni aastani 2040 teatise kohta – COM(2021) 345, kutsutud Maaeluministeeriumi esindajad;

majanduskomisjoni videoistungil – kell 11.10: Riigikogu otsuse „Ettepanekute tegemine Vabariigi Valitsusele elektrienergia hinnatõusu vähendamiseks“ eelnõu (429 OE), kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi ning Rahandusministeeriumi esindajad; Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele“ eelnõu (434 OE); liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (433 SE);

rahanduskomisjoni videoistungil – kell 11.15: pandikirjaseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (407 SE); Finantsinspektsiooni seaduse muutmise seaduse eelnõu (422 SE); riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (436 SE); alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (458 SE); kogumispensionide seaduse, maksukorralduse seaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (468 SE); tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (469 SE); ELAKile arvamuse andmine. Eesti seisukohad kestliku rahanduse strateegia teatise, rohevõlakirjade standardi loomise määruse eelnõu ning delegeeritud määruse osas, mida finants- ja mittefinantsettevõtjad peavad avaldama oma tegevuse kestlikkuse kohta-  – COM(2021) 390; COM(2021) 391; C(2021) 4987; Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele“ eelnõu (428 OE);

riigikaitsekomisjonis – Riigikaitseseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (417 SE), kutsutud Kaitseministeeriumi, Eesti Linnade ja Valdade Liidu ning Eesti Reservohvitseride Kogu esindajad (J. Tõnissoni nõupidamisruum);

sotsiaalkomisjoni videoistungil – kell 11.10: riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (466 SE), kutsutud sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo; ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (467 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi ja Eesti Haigekassa esindajad; töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse ning töölepingu seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (456 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi, Eesti Haigekassa, Eesti Tööandjate Keskliidu, Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtete Assotsiatsiooni ning Eesti Ametiühingute esindajad; ravimiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (413 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi ja Ravimiameti esindajad;

väliskomisjoni väljasõiduistungil – kell 11.30: julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud Kaitseministeeriumi esindajad (Välisluureamet);

õiguskomisjonis – kell 11.15: töölepingu seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (403 SE); Riigikogu otsus „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele ebaseadusliku rände tõkestamiseks Kagu-Eestis ajutisele kontrolljoonele füüsilise tõkke kiirkorras ehitamiseks“ (435 SE), kutsutud Siseministeeriumi esindajad;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: kohtumine Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori Elmar Vaheriga;

korruptsioonivastase erikomisjoni videoistungil – kell 13.30: korruptsiooniennetamise teemadest Justiitsministeeriumi haldusalas, kutsutud Justiitsministeeriumi esindajad;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: Riigikontrolli kontrolliaruandest „Vahekokkuvõte Rail Balticu elluviimise kohta“, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, OÜ Rail Baltic Estonia, Maa-ameti, Euroopa Komisjoni liikuvuse peadirektoraadi DG MOVEi, Euroopa Komisjoni esindus Eestis ja Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333 ja videosild);

eesti keele õppe arengu probleemkomisjoni videoistungil – kell 13.30: kohtumine kirjastuse Argo esindajatega.

Sündmus

Kell 13 – Eesti-Suurbritannia parlamendirühm kohtub Briti suursaadiku Ross Alleniga (A. Rei nõupidamisruum).

Teisipäev, 16. november

Kell 10 – Riigikogu kaugosalusega istung

Teine lugemine – üks eelnõu: elektroonilise side seaduse, ehitusseadustiku ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (437 SE).

Esimene lugemine – üks eelnõu: perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (474 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

kultuurikomisjoni videoistungil autoriõiguse seaduse muutmise seaduse (autoriõiguse direktiivide ülevõtmine) eelnõu (368 SE); meediateenuste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (327 SE), kutsutud Kultuuriministeeriumi esindajad;

maaelukomisjoni videoistungil lemmikloomade registrist, kutsutud Maaeluministeeriumi, Eesti Linnade ja Valdade Liidu, Eesti Väikeloomaarstide Seltsi, Eesti Loomaarstide Ühingu ning Eesti Kennelliidu esindajad;

majanduskomisjoni videoistungil – Eesti digiühiskonna 2030 arengukavast, kutsutud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt; planeerimisseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (378 SE); kütteturul toimuvast, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Rahandusministeeriumi ning Konkurentsiameti esindajad;

põhiseaduskomisjoni videoistungil – erakonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsusest, kutsutud justiitsminister Maris Lauri; Riigikogu otsuse „Heili Sepa Riigikohtu liikmeks nimetamine“ eelnõu (485 OE), kutsutud Riigikohtu esimees Villu Kõve ja Riigikohtu liikme kandidaat Heili Sepp;

rahanduskomisjoni videoistungil 2021. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (431 SE); Eesti Panga ülevaade majanduse olukorrast, kutsutud Eesti Panga president Madis Müller; Euroopa stabiilsusmehhanismi asutamislepingu muutmise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (479 SE); Euroopa stabiilsusmehhanismi asutamislepingu ratifitseerimise ja rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (480 SE); osamaksete ühtsesse kriisilahendusfondi ülekandmise ja ühiskasutusse võtmise lepingu muutmise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (481 SE); Riigikogu otsuse „Riigi 2020. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine“ eelnõu (432 OE); alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (427 SE);

riigikaitsekomisjoni väljasõiduistungil – kell 14.45: kaitseplaneerimisest, kutsutud Kaitseministeeriumi esindaja; Kaitseväe võimearendusest, kaitsevalmidusest ja koroonavastastest meetmetest, kutsutud Kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Herem (Kaitseministeerium);

sotsiaalkomisjoni videoistungil – kollektiivsest pöördumisest „Peatage Covid-19 massvaktsineerimine laste ja noorte peal“, kutsutud kollektiivse pöördumise esitajate, Ravimiameti ja immunoprofülaktika ekspertkomisjoni esindajad; Arenguseire Keskuse uuringust „Pikaajalise hoolduse tulevik“, arengusuundumustest aastaks 2035, kutsutud Arenguseire Keskuse esindaja;

väliskomisjoni videoistungil – aktuaalsetest välispoliitilistest küsimustest, Eesti seisukohad 19. novembril toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu arenguministrite istungil, kutsutud välisminister Eva-Maria Liimets;

õiguskomisjonis väärteomenetluse seadustiku, liiklusseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (457 SE), kutsutud Siseministeeriumi, Justiitsministeeriumi, Eesti Linnade ja Valdade Liidu, Vanalinna Seltsi ning Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti esindajad.

Sündmused

Kell 9.45 – Riigikogu esimees Jüri Ratas võtab vastu Eesti VI Omavalitsuspäeva ja Harjumaa Omavalitsuspäeva deklaratsioonid.

Kell 11 – Riigikogu esimees Jüri Ratas kohtub Tallinna Ülikooli rektori Tõnu Viigiga.

Kell 11 – Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Eerik-Niiles Kross osaleb videosilla vahendusel ENPA liikmesriikide kohustuste täitmise järelevalve ehk monitooringu komitee istungil.

Kell 12 – Riigikogu esimees Jüri Ratas osaleb kohalike omavalitsuste foorumil „Eesti riiklus, kohalik omavalitsus ja omavalitsuspäev – homne sünnib ajaloost“ Tallinna Ülikoolis.

Kell 12 – Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Läti, Leedu ja Poola parlamentide väliskomisjonide esimeestega.

Kell 13 – Riigikogu esimees Jüri Ratas osaleb Eesti Kaitseväe aastapäeva mälestustseremoonial Kaitseväe kalmistul.

Kolmapäev, 17. november

Kell 12 – infotund

Kell 14 – Riigikogu kaugosalusega istung

Kolmas lugemine – neli eelnõu: pandikirjaseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (407 SE), ehitusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (395 SE), avaliku teabe seaduse muutmise seaduse eelnõu (409 SE), liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (414 SE).

Teine lugemine – üheksa eelnõu: maareformi seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (418 SE), perelepitusseaduse eelnõu (438 SE), riigilõivuseaduse, tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (443 SE), Finantsinspektsiooni seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (422 SE), hasartmängumaksu seaduse ja riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (459 SE), käibemaksuseaduse, Eesti Panga seaduse ning käibemaksuseaduse ja tolliseaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (460 SE), alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (461 SE), riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (436 SE), 2022. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (464 SE).

Esimene lugemine – üks eelnõu: meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (470 SE).

Komisjoni istung

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 8.30: Haridus- ja Teadusministeeriumi koroonaviiruse kiirtestide hankest, kutsutud haridus- ja teadusminister Liina Kersna, riigikontrolör Janar Holm ning Terviseameti esindaja; istungi esimene osa on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333 ja videosild); kell 9.30 – Riigikontrolli kontrolliaruandest, kutsutud Riigikontrolli esindajad.

Sündmused

Kell 11 – Arenguseire Keskuse seiretöö „Tulevikukindel maksustruktuur. Stsenaariumid aastani 2035“ pressiesitlus. Otseülekannet saab jälgida Arenguseire Keskuse veebilehel.

Kell 13 –  Eesti-Aserbaidžaani parlamendirühm kohtub Aserbaidžaani suursaadiku Anar Abel oglu Maharramoviga.

Kell 17 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Martti Ahtisaari nimelise rahu fondi tegevdirektori Janne Taalasega.

Neljapäev, 18. november

Kell 10 – Riigikogu kaugosalusega istung

Euroopa Liidu asjade komisjoni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu teemal Euroopa Liidu ja Eesti kliimaeesmärgid aastani 2030 – „Eesmärk 55“ saavutamine.

Ettekande teevad Euroopa Komisjoni juhtiva asepresidendi Frans Timmermansi kabineti liige Helena Braun, Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse direktor Lauri Tammiste, Tartu Ülikooli professor, ASi Milrem teadus- ja arendusdirektor Mart Noorma ning Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Siim Kallas.

Kell 14 – komisjonide istungid

kultuurikomisjoni videoistungil – keeleseaduse muutmise seaduse eelnõu (463 SE), kutsutud eelnõu algatajate, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Keeleameti esindajad; meediateenuste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (327 SE), kutsutud Kultuuriministeeriumi esindajad;

riigikaitsekomisjoni väljasõiduistungil – julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud Kaitseministeeriumi valitsemisala esindajad (Kaitsevägi);

sotsiaalkomisjoni erakorralisel videoistungil – ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (467 SE);

väliskomisjoni videoistungil – kell 15: komisjoni töövisiidist Ameerika Ühendriikidesse, kutsutud Eesti suursaadik Ameerika Ühendriikides Kristjan Prikk ja Eesti alaline esindaja Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juures, suursaadik Sven Jürgenson; Eesti tegevusest ÜRO Julgeolekunõukogu valitud liikmena, kutsutud Eesti alaline esindaja Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juures, suursaadik Sven Jürgenson;

korruptsioonivastase erikomisjoni videoistungil – kell 16: COVID-19 toetusmeetmete rakendamisest Maaelu Edendamise Sihtasutuses, kutsutud maaeluminister Urmas Kruuse; kohtumine MTÜ Korruptsioonivaba Eesti esindajatega.

Sündmus

Kell 11.20 – Riigikogu esimees Jüri Ratas kohtub Rootsi suursaadiku Ingrid Tersmaniga.

Reede, 19. november

Komisjoni istung

Euroopa Liidu asjade komisjoni videoistungil – kell 10: Eesti seisukohad 23. novembril toimuval Euroopa Liidu üldasjade nõukogu istungil, kutsutud välisminister Eva-Maria Liimets; seisukoha andmine Euroopa Komisjoni teatise „Maapiirkondade arengu pikaajaline visioon – Tugevamad, ühendatud, vastupanuvõimelised ja jõukad ELi maapiirkonnad 2040. aastaks“ kohta, kutsutud Maaeluministeeriumi esindaja; seisukoha andmine kestliku rahanduse strateegia teatise, rohevõlakirjade standardi loomise määruse eelnõu ning delegeeritud määruse osas, mida finants- ja mittefinantsettevõtjad peavad avaldama oma tegevuse kestlikkuse kohta, kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja.

Sündmused

Riigikogu esimees Jüri Ratas on visiidil Saaremaal.

Kell 10 – rahanduskomisjoni endine esimees Erki Savisaar avab rahanduskomisjoni ja Arenguseire Keskuse konverentsi „Kas Eesti maksusüsteem vajab muutmist?“. Konverentsil kõnelevad ka komisjoni aseesimees Aivar Kokk ning liikmed Jürgen Ligi ja Riina Sikkut. Ajakava ja registreerimine Arenguseire Keskuse veebilehel.

Pühapäev, 21. november

Sündmus

Kell 19 – riigikaitsekomisjoni esimees Enn Eesmaa ja komisjoni liige Mati Raidma ning väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ja liikmed Mailis Reps ja Eerik-Niiles Kross kohtuvad Prantsuse Rahvusassamblee riigikaitsekomisjoni delegatsiooniga (Toom-Kooli 2).

Välislähetused

11. – 15. november
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Raivo Tamm osaleb presidendi- ja parlamendivalimiste vaatlemisel Bulgaarias.

18. – 19. november
Riigikogu liige Martin Helme osaleb kohtumistel Euroopa Parlamendis Brüsselis Belgias.

18. – 20. november
Riigikogu liige Eerik-Niiles Kross osaleb Magnitsky Human Rights Awards 2021 üritusel Londonis Suurbritannias.

18.–20. november
Väliskomisjoni liige Eerik-Niiles Kross osaleb Magnitski ülemaailmse inimõiguste auhinna üritusel Londonis Suurbritannias.

18. – 21. november
NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni esimees Oudekki Loone osaleb NATO PA Vahemere ja Lähis-Ida (GSM) rühma seminaril Barcelonas Hispaanias.

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
tel 631 6592, 510 6179
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside