Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu V istungjärgu 8. töönädal 15. – 18. märtsini

Head ajakirjanikud!

Riigikogu Kantselei on seoses viirushaiguse COVID-19 puhanguga võtnud kasutusele vajalikud ettevaatusabinõud. Palume ajakirjanikel Toompea lossis olles kanda maske ja hoida intervjueeritavaga vähemalt kahemeetrist vahet.

Täname mõistva suhtumise eest!

Esmaspäev, 15. märts

Kell 15 – Riigikogu kaugosalusega istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Teine lugemine – kaks eelnõu: täitemenetluse seadustiku ja kohtutäituri seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (291 SE); kemikaaliseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (296 SE).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjoni ja väliskomisjoni ühisel videoistungil – kell 13.15: Eesti seisukohad 15. märtsil toimuval sise- ja välisministrite mitteametlikul videokohtumisel, kutsutud välisminister Eva-Maria Liimets;

Euroopa Liidu asjade komisjoni videoistungil – kell 13.45: seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb patareisid ja akusid ning patarei- ja akujäätmeid ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2006/66/EÜ ja muudetakse määrust (EL) 2019/1020, kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindaja; Eesti seisukohad 18. märtsil toimuval Euroopa Liidu keskkonnanõukogu istungil, kutsutud keskkonnaminister Tõnis Mölder; seisukoha andmine: Nõukogu direktiiv, millega muudetakse käibemaksudirektiivi 2006/112/EÜ seoses komisjonile rakendamisvolituste andmisega, et määrata kindlaks selle direktiivi teatavates sätetes kasutatud mõistete tähendus, kutsutud Rahandusministeeriumi esindajad; Riigikogu täiskogu debatist: ülevaade Vabariigi Valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel, kutsutud peaminister Kaja Kallas;

keskkonnakomisjoni videoistungil – kell 11.10: transpordi ja liikuvuse arengukava aastateks 2021–2030 eesmärkidest, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa Liidu transpordistrateegia „Säästev ja arukas liikuvus“ kohta – COM(2020) 789, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjoni videoistungil – kell 11.10: meediateenuste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (327 SE), kutsutud kultuuriminister Anneli Ott ning Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti esindajad; kollektiivsest pöördumisest „Kõrghariduse ja teadus-arendustegevuse rahastuse korrastamine“;

maaelukomisjoni videoistungil – kell 11.10: kalandusturu korraldamise seaduse ja karistusregistri seaduse muutmise seaduse eelnõu (310 SE), maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (309 SE), kutsutud Maaeluministeeriumi esindajad;

majanduskomisjoni videoistungil – elektrituruseaduse täiendamise seaduse eelnõu (344 SE), kutsutud majandus- ja taristuminister Taavi Aas; elektroonilise side seaduse, ehitusseadustiku ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (301 SE), kutsutud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt;

rahanduskomisjoni videoistungil – kell 11.15: tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu  (293 SE); Rahandusministeeriumi ettevalmistatavatest eelnõudest;

riigikaitsekomisjoni videoistungil – kaitseväeteenistuse seaduse § 15 muutmise seaduse eelnõu (324 SE), kutsutud Kaitseministeeriumi ja Eesti Reservohvitseride Kogu esindajad; energeetikat puudutavatest valikutest (2-7/21-51);

sotsiaalkomisjoni videoistungil – kell 11.10: sotsiaalkaitseministri töökavadest ja tegevusplaanidest, kutsutud sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo; nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (347 SE), kutsutud tervise- ja tööminister Tanel Kiik; psühhiaatrilise abi seaduse § 3 muutmise seaduse eelnõu (115 SE);

väliskomisjoni videoistungil – Eesti ja Soome suhetest ning arengutest Soomes, kutsutud Eesti suursaadik Soomes Sven Sakkov; Riigikogu liikmete algatatud pöördumise „Eesti Vabariigi Riigikogu pöördumine Soome Vabariigi Eduskunta poole“ eelnõu (322 PE), kutsutud pöördumise eelnõu algatajate esindaja; Eesti Vabariigi valitsuse ja Soome Vabariigi valitsuse vahelise investeeringute soodustamise ja kaitsmise lepingu muutmise ja lõpetamise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (294 SE);

õiguskomisjoni videoistungil – kell 11.15: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, milles käsitletakse arvutipõhist süsteemi piiriüleste tsiviil- ja kriminaalmenetluste andmete vahetamiseks (e-CODEX süsteem), eelnõu kohta – COM(2020) 712, kutsutud Justiitsministeeriumi esindajad; Eesti seisukohad Prümi raamistiku alusel toimuva õiguskaitseasutuste automatiseeritud andmevahetuse tugevdamise avaliku konsultatsiooni kohta, kutsutud Siseministeeriumi esindajad;

korruptsioonivastase erikomisjoni videoistungil – kell 13.30: erikomisjoni peamiste koostööpartnerite tehtud tööst, tuvastatud ja lahendamist vajavatest probleemidest ning lähiaja plaanidest, kutsutud justiitsminister Maris Lauri, Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni esimees Liisa Oviir ja aseesimees Kaarel Tarand, MTÜ Korruptsioonivaba Eesti juhatuse esimees Steven-Hristo Evestus ja tegevjuht Carina Paju ning Riigikontrolli nõunik Airi Mikli; istung on avalik, toimub veebiülekanne;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: koroonaviiruse tõkestamisest, kutsutud hädaolukorra meditsiinijuht ja Pärnu haigla juhatuse esimees Urmas Sule, Põhja-Eesti Regionaalhaigla juhatuse liige ja haigla ülemarst Peep Talving, Lääne-Tallinna Keskhaigla juhatuse esimees Arkadi Popov, Ida-Tallinna Keskhaigla juhatuse esimees Ralf Allikvee, Rakvere haigla juhatuse esimees Ain Suurkaev, Ida-Viru Keskhaigla juhatuse esimees Tarmo Bakler, Tallinna kiirabi peaarst Raul Adlas ja riigikontrolör Janar Holm; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333 ja videosild).

Sündmused

Kell 10 – Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liige Erki Savisaar osaleb videosilla vahendusel Läänemeremaade parlamentaarse konverentsi (LMPK) kliimamuutuse ja bioloogilise mitmekesisuse töörühma kohtumisel.

Kell 10.45 – Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni asendusliige Vilja Toomast osaleb videosilla vahendusel ENPA võrdsete võimaluste ja diskrimineerimisvastase komitee istungil.

Kell 15 – keskkonnakomisjoni esimees Yoko Alender ja aseesimees Andres Metsoja kohtuvad videosilla vahendusel president Kersti Kaljulaidiga.

Teisipäev, 16. märts

Kell 10 – Riigikogu kaugosalusega istung

Ülevaade Vabariigi Valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel. Ettekande teevad peaminister Kaja Kallas ja Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Siim Kallas.

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjoni videoistungil – raport vääriselupaikade hävimisest riigimetsas, kutsutud Eestimaa Looduse Fondi, Keskkonnaministeeriumi ja Riigimetsa Majandamise Keskuse esindajad;

kultuurikomisjoni videoistungil põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (2021. aasta riigieksamite korraldusest), kutsutud haridus- ja teadusminister Liina Kersna; riiklikult tähtsatest kultuuriehitistest, kutsutud Muinsuskaitseameti peadirektor Siim Raie;

maaelukomisjoni videoistungilkollektiivsest pöördumisest „AITAB! Rahvaalgatus loomakaitseseaduse ja sellega seonduvate õigusaktide muutmiseks“;

majanduskomisjoni videoistungil – arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa Liidu transpordistrateegia „Säästev ja arukas liikuvus“ kohta, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; 2021. aasta teedeehituse objektidest, kutsutud Transpordiameti esindajad;

põhiseaduskomisjoni videoistungil – korruptsioonivastase seaduse muutmise seaduse (GRECO soovituste täitmine ja julgeolekuasutuste juhtide huvide deklaratsioonide avalikkuse piiramine) eelnõu (323 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi ja Siseministeeriumi esindajad; Euroopa Liidu asjade komisjonile arvamuse andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, mis käsitleb kriitilise tähtsusega üksuste vastupanuvõimet, eelnõu ja Eesti seisukohad selle kohta, kutsutud Siseministeeriumi esindajad;

rahanduskomisjoni videoistungil kohtumine Maksu- ja Tolliameti esindajatega; Finantsinspektsiooni seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (326 SE);

riigikaitsekomisjoni videoistungil – riigikaitsekomisjoni algatatud olulise tähtsusega riiklikust küsimusest „Riigi sõjalise kaitse jätkusuutlik areng“;

sotsiaalkomisjoni videoistungil – OECD ülevaatest „Inimeste kokku viimine töökohtadega: aktiivse tööturupoliitika pakkumise parandamine Eestis“, kutsutud Sotsiaalministeeriumi, OECD ja Töötukassa esindajad;

väliskomisjoni videoistungil – Eesti ja Hiina suhetest, kutsutud välisminister Eva-Maria Liimets.

Sündmused

Kell 10.30 Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni asendusliige Vilja Toomast osaleb videosilla vahendusel ENPA sotsiaal-, tervishoiu ja säästliku arengu komitee istungil.

Kell 10.30 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ja aseesimees Jüri Luik kohtuvad videosilla vahendusel president Kersti Kaljulaidiga.

Kell 12 – majanduskomisjoni esimees Kristen Michal ja aseesimees Sven Sester kohtuvad videosilla vahendusel president Kersti Kaljulaidiga.

Kolmapäev, 17. märts

Kell 12 – infotund

Kell 14 – Riigikogu kaugosalusega istung

Kolmas lugemine – kolm eelnõu: tulumaksuseaduse, käibemaksuseaduse ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (293 SE); psühhiaatrilise abi seaduse § 3 muutmise seaduse eelnõu (115 SE); liiklusseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (299 SE).

Teine lugemine – üks eelnõu: 1996. aasta rahvusvahelise konventsiooni vastutusest ja kahju hüvitamisest ohtlike ja kahjulike ainete mereveol (HNS-konventsiooni) 2010. aasta protokolliga ühinemise seaduse eelnõu (302 SE).

Esimene lugemine – kuus eelnõu: Keskkonnakomisjoni esitatud Riigikogu otsuse „Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus nõukogu liikmete tagasikutsumine ja uute liikmete nimetamine“ eelnõu (342 OE); Riigikogu otsuse „Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine“ eelnõu (343 OE); Riigikogu otsuse „Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud kriisi ja sellest tuleneva eriolukorra mõju leevendamiseks ette nähtud toetusmeetmete otstarbekuse, tõhususe ning meetmete rakendamisel toimunud võimaliku korruptsiooni uurimiseks“ eelnõu (319 OE); Eesti Vabariigi ja Moldova Vabariigi vahelise sotsiaalkindlustuslepingu muutmise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (318 SE); tolliseaduse muutmise seaduse eelnõu (311 SE); audiitortegevuse seaduse ja raamatupidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (313 SE).

Sündmused

Kell 10 – kultuurikomisjoni esimees Aadu Must kohtub videosilla vahendusel president Kersti Kaljulaidiga.

Kell 12 riigikaitsekomisjoni esimees Enn Eesmaa ja aseesimees Leo Kunnas kohtuvad videosilla vahendusel president Kersti Kaljulaidiga.

Neljapäev, 18. märts

Kell 10 – täiskogu istung

Riigikogu juhatuse valimine.

Head ajakirjanikud! Kui soovite juhatuse valimisi tulla kajastama Toompea lossi, siis andke sellest palun teada kolmapäevaks aadressil [email protected].

Komisjonide istungid

kultuurikomisjoni videoistungil – 10 minutit pärast täiskogu istungi lõppu: riiklikult tähtsatest kultuuriehitistest, kutsutud Muinsuskaitseameti peadirektor Siim Raie;

rahanduskomisjoni erakorralisel videoistungil – kell 13.20: riigi 2021. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu;

õiguskomisjoni videoistungil – kell 13: väärteomenetluse seadustiku § 62 muutmise seaduse eelnõu (215 SE), kutsutud Siseministeeriumi, Justiitsministeeriumi, Eesti Advokatuuri ja Õiguskantsleri Kantselei esindajad.

Sündmus

Kell 16 – NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni esimees Oudekki Loone osaleb NATO PA veebiseminaril „A Decade after the Arab Uprisings – Lessons and Implications“.

Reede, 19. märts

Komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjoni videoistungil – kell 11: Eesti seisukohad 22. märtsil toimuval Euroopa Liidu mitteametlikul konkurentsivõime nõukogu kohtumisel (ühisturg ja tööstus), kutsutud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt; Eesti seisukohad 22.–23. märtsil toimuval Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusnõukogu istungil, kutsutud maaeluminister Urmas Kruuse ja Keskkonnaministeeriumi esindaja; Eesti seisukohad 22. märtsil toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu istungil, Eesti seisukohad 23. märtsil toimuval Euroopa Liidu üldasjade nõukogu istungil, kutsutud välisminister Eva-Maria Liimets; seisukoha andmine: Euroopa transpordivaldkonna strateegia „Säästev ja arukas liikuvus“, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad;

väliskomisjoni videoistungil – kell 9: vaktsiinidiplomaatiast ja mõjutustegevusest, kutsutud välisminister Eva-Maria Liimets ja tervise- ja tööminister Tanel Kiik; Eesti seisukohad 22. märtsil toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu istungil, Eesti seisukohad 23.–24. märtsil toimuval NATO välisministrite kohtumisel, kutsutud välisminister Eva-Maria Liimets.

Sündmused

Kell 11 – Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni esimees Maria Jufereva-Skuratovski, liige Urmas Reitelmann ning asendusliikmed Raivo Tamm ja Vilja Toomast osalevad videosilla vahendusel ENPA alalise komitee istungil.

Kell 11.30 – Riigikogu esimees Jüri Ratas kohtub videosilla vahendusel Soome parlamendi esimehe Anu Vehviläineniga.

Kell 12.30 – Riigikogu esimees Jüri Ratas kohtub videosilla vahendusel Läti parlamendi esimehe Ināra Mūrniece’ga.

Kell 13 – väliskomisjon kohtub videosilla vahendusel Läti ja Leedu parlamentide väliskomisjonidega.

Kell 15 – Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Siim Kallas kohtub videosilla vahendusel Leedu parlamendi Euroopa Liidu asjade komisjoni esinaise Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė’ga.

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
tel 631 6592, 510 6179
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside