Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu V istungjärgu 15. töönädal 15. – 18. maini

Esmaspäev, 15. mai

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete esitatud arupärimistele vastavad peaminister Jüri Ratas Riigikontrolli auditi “Kohalike omavalitsuste rahastamine” kohta (nr 343), sotsiaalvaldkonna digiarenduste probleemide kohta (nr 345) ja Eesti Euroopa Liidu eesistumise programmi kohta (nr 353); sotsiaalkaitseminister Kaia Iva projekti SKAIS2 elluviimise kohta (nr 344) ja sotsiaalkaitse valdkonna tuleviku kohta (nr 351); siseminister Andres Anvelt Magnitski nimekirja kohta (nr 338), pagulaste kohta (nr 339) ja tundmatute haudade seadusevastase kaevamise kohta PPA töötajate poolt (nr 341).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13: seisukoha andmine: Euroopa Komisjoni teenuste pakett, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; Eesti seisukohad 18.-19. mail toimuval mitteametlikul ELi transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika (TTE) nõukogu kohtumisel, kutsutud majandus- ja taristuminister Kadri Simson; Eesti seisukohad 18. mail toimuval ELi justiits- ja siseasjade nõukogu istungil, kutsutud siseminister Andres Anvelt; Eesti ELi Nõukogu eesistumise programmi tutvustamine, kutsutud peaminister Jüri Ratas; Eesti seisukohad 16. mail toimuval ELi üldasjade nõukogu istungil ja 22. mail toimuval ELi üldasjade nõukogu istungil, kutsutud eriesindaja ELi institutsioonide juures Matti Maasikas;

keskkonnakomisjonis – Riigikogu otsuse „Maapõuepoliitika põhialused aastani 2050“ heakskiitmine eelnõu (410 OE); atmosfääriõhu kaitse seaduse ja keskkonnaseadustiku üldosa seaduse muutmise seaduse eelnõu; atmosfääriõhukaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu; kiirgusseaduse muutmise seaduse eelnõu;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: arutelu tervishoiutöötajate vajadusest lasteaias, kutsutud Õiguskantsleri Kantselei, haridus- ja teadusministeeriumi, Eesti Lasteaednike Liidu, Eesti Linnade Liidu ning Eesti Maaomavalitsuste Liidu esindajad (ruum L241);

maaelukomisjonis – maaeluministeeriumi ülevaade Eesti ELi Nõukogu eesistumise teemalehtedest, kutsutud maaeluminister Tarmo Tamm;

majanduskomisjonis – kell 11.10: riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu (455 SE), kutsutud rahandusminister Sven Sester; Euroopa patentide väljaandmise konventsiooni kohaldamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (440 SE), kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu; ühtset patendikohut käsitleva lepingu ja ühtse patendikohtu Põhjamaade ja Balti riikide piirkondliku talituse asutamise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (441 SE), kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu; välisministeeriumi, justiitsministeeriumi ja keskkonnaministeeriumi ülevaate Eesti ELi Nõukogu eesistumise teemalehtedest;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: oluliselt tähtsa riikliku küsimuse ettevalmistav arutelu täiskogus teemal Eesti inimarengu aruanne (EIA) 2016/2017, kutsutud Eesti Koostöö Kogu ja EIA esindajad;

rahanduskomisjonis – kell 11.10: alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (380 SE);

riigikaitsekomisjonis – ülevaade Kaitseväe suurõppusest “Kevadtorm 2017”, kutsutud Kaitseväe esindajad; riigikaitseseaduse § 7 muutmise seaduse eelnõu (438 SE);

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: töövaidluse lahendamise seaduse eelnõu (407 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi, TALO, ametiühingute, tööinspektsiooni, Eesti Kohtunike Ühingu ja Eesti Advokatuuri esindajad; töövõimetoetuse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise eelnõu algatamine, kutsutud tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski;

väliskomisjonis – ülevaade arengutest Gruusias ja Armeenias, kutsutud Eesti suursaadik Gruusias ja Armeenias Kai Kaarelson; ülevaade Eesti ELi Nõukogu eesistumise välisasjade nõukogu kaitseministrite kohtumiste teemalehtedest, kutsutud kaitseministeeriumi esindaja; Eesti seisukohad 18. mail toimuval ELi välisasjade nõukogu (kaitseministrid) istungil, kutsutud kaitseminister Margus Tsahkna;

õiguskomisjonis kell 11.15: politsei ja piirivalve seaduse ning päästeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (416 SE); Eesti seisukohad seoses Euroopa Prokuratuuri asutamisega tõhustatud koostöö vormiga ning Eesti osalemisega tõhustatud koostöös, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile, kutsutud justiitsministeeriumi esindajad; Eesti ELi Nõukogu eesistumise teemalehed, kutsutud justiitsministeeriumi ja siseministeeriumi esindajad;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: kohtumine Teabeameti esindajaga;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: vaade Tallinna jäätmemajanduse korraldamisele ja jäätmemajanduse valdkonnaga seotud õigusloomest, kutsutud keskkonnakomisjoni esimees Rainer Vakra (ruum L332);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13: haridus- ja teadusministeeriumi, siseministeeriumi ning sotsiaalministeeriumi ülevaade Eesti ELi Nõukogu eesistumise teemalehtedest; riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (456 SE), kutsutud Riigikontrolli esindajad.

rahvastikukriisi probleemkomisjonis – kell 13.30: uued lahendused hajaasustuse transpordi valdkonnas, kutsutud Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse (SEI), majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ja sotsiaalministeeriumi esindajad (ruum R407);

riigireformi probleemkomisjonis – kell 13.15: kohtumine justiitsminister Urmas Reinsaluga: justiitsministeeriumi analüüs rahvaalgatuste kehtestamiseks ja rahvahääletuste laiendamiseks, justiitsministeeriumi kontseptsioon Vabariigi Valitsuse seaduse eelnõu kohta, justiitsministeeriumi kontseptsioon halduskorralduse seaduse kohta ja justiitsministeeriumi informatsioon põhiseaduse analüüsi kava kohta (ruum R406).

Sündmused

Kell 15 – riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso peab Tartu Ülikooli Aasia keskuses loengu konfliktidest Lähis-Idas ja Türgi referendumist.

Teisipäev, 16. mai

Kell 10 – täiskogu istung

Olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise prioriteedidˮ arutelu
Ettekandjad peaminister Jüri Ratas ja Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Toomas Vitsut

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – metsaseaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (396 SE); metsaseaduse § 40 muutmise eelnõu (420 SE), kutsutud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esindaja; Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele „Eesti metsanduse arengukava aastani 2020“ muutmiseks eelnõu (425 OE), kutsutud Vabaerakonna fraktsiooni esindaja;

kultuurikomisjonis – Eesti Koorijuhtide Liidu pöördumine, kutsutud Eesti Koorijuhtide Liidu juhatuse esimees Hirvo Surva;

maaelukomisjonis – õiguskantsleri kiri “Ebaseaduslikult tagasinõutud toetuselt intressi maksmine”, kutsutud maaeluministeeriumi ning Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti esindajad;

majanduskomisjoni väljasõiduistung – kell 7.30: AS Eesti Gaas juhatuse esimehe Ants Noodi ülevaade gaasivaldkonna arenguvõimalustest; tutvumine Helsingi sadamaga; AS Tallink Duty Free juhatuse esimehe ülevaade laevandusettevõtte väljakutsetest seoses alkoholiseaduse ja reklaamiseaduse kavandatavate muudatustega (Tallink Megastar laev);

põhiseaduskomisjonis – kollektiivse pöördumise „Lisame riigipüha. Lisame puhkepäeva, kui rahvuspüha või riigipüha langeb nädalavahetusele“ arutelu, kutsutud pöördumise esitaja; valitsuse seisukohad Euroopa Prokuratuuri tõhustatud koostöö vormis asutamise ning Eesti Euroopa Prokuratuuri tõhustatud koostöös osalemise kohta, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile, kutsutud justiitsministeeriumi esindaja; kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse, millega keelatakse peibutuspardid eelnõu (413 SE), kutsutud justiitsministeeriumi esindaja; Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (414 SE), kutsutud algataja esindaja Igor Gräzin;

majanduskomisjoni ja riigikaitsekomisjoni ühisistung – Tapa valla teede ja tänavate seisunditase ning täiendav rahastamine seoses Kaitseväe 1. jalaväebrigaadi linnaku laiendamisega, kutsutud Tapa vallavanem Alari Kirt, kaitseministeeriumi, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajad ning rahanduskomisjon (ruum L241);

majanduskomisjoni ja rahanduskomisjoni ühisistung – kell 15: transpordi- ja logistikasektori alaliitude ühispöördumine bensiini ja vedelkütuste aktsiisi tõusu kohta, kutsutud pöördumise esitajad (ruum L241);

rahanduskomisjonis – alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (380 SE);

sotsiaalkomisjonis – tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 14 täiendamise seaduse eelnõu (293 SE), kutsutud eelnõu algatajate, Eesti Perearstide Seltsi, Eesti Arstide Liidu, Eesti Radioloogia Ühingu, sotsiaalministeeriumi, Eesti Haigekassa ja Terviseameti esindajad ning perearst Madis Veskimägi; sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (360 SE), kutsutud justiitsministeeriumi ja sotsiaalministeeriumi esindajad (ruum L333);

väliskomisjonis – kell 13.30: Eesti seisukohad 19. mail toimuval ELi välisasjade nõukogu (arenguministrid) istungil, kutsutud välisministeeriumi esindaja; ülevaade Eesti ELi Nõukogu eesistumise välisasjade nõukogu arenguministrite kohtumiste teemalehtedest, kutsutud välisministeeriumi esindaja; väliskomisjoni töövisiidi Hiina Rahvavabariiki ettevalmistamine, kutsutud välisministeeriumi ja Tartu Ülikooli esindajad;

õiguskomisjonis – välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muudatuste arutelu; inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni protokolli nr 16 ratifitseerimise seaduse eelnõu (408 SE), kutsutud välisministeeriumi esindaja; tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seadus (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 655/2014, millega luuakse pangakontode Euroopa arestimismääruse menetlus, et hõlbustada võlgade piiriülest sissenõudmist tsiviil- ja kaubandusasjades, rakendamine ning inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni protokollist nr 16 tuleneva menetluse loomine) eelnõu (404 SE), kutsutud justiitsministeeriumi esindaja; jätkatakse arvamuse kujundamist ELAKile „Eesti seisukohad seoses Euroopa Prokuratuuri asutamisega tõhustatud koostöö vormis ning Eesti osalemisega tõhustatud koostöös”.

Sündmused

Kell 11 – Riigikogu aseesimees Taavi Rõivas kohtub Tallinna Reaalkooli 11. klassi õpilastega.

Kell 12 – Riigikogu aseesimees Taavi Rõivas kohtub 21. Kooli 7. klassi õpilastega.

Kell 15.45 – väliskomisjon kohtub Euroopa Komisjoni kaubanduse peadirektoraadi peadirektori Jean Luc Demarty’ga (ruum L240).

Kolmapäev, 17. mai

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

NB! Eelnõude täpne järjekord on Riigikogu istungi päevakorras.

Kolmas lugemine – 1 eelnõu: välisteenistuse seaduse ja avaliku teenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (324 SE).

Teine lugemine – 4 eelnõu: alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (380 SE); tolliseaduse eelnõu (374 SE); ühistranspordiseaduse, liiklusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (188 SE); riigikaitseseaduse § 7 muutmise seaduse eelnõu (438 SE).

Esimene lugemine – 19 eelnõu: Riigikogu otsuse “Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni juhitud Iraagi kaitsevõime ülesehituse toetamise koolitusprogrammis” eelnõu (451 OE); Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele peatamaks Eesti osalemine pagulaste ümberjaotuskavas” eelnõu (403 OE); rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse eelnõu (459 SE); ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seaduse eelnõu (454 SE); pakendiaktsiisi seaduse, pakendiseaduse ja keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (460 SE); magustatud joogi maksu seaduse eelnõu (457 SE); tulumaksuseaduse, käibemaksuseaduse ja liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (458 SE); riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (456 SE); riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu (455 SE); Eesti Vabariigi valitsuse, Leedu Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse vahelise Rail Balticu / Rail Baltica raudteeühenduse arendamise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (449 SE); Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse muutmise seaduse eelnõu (434 SE); politsei ja piirivalve seaduse ning päästeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (416 SE); kriminaalmenetluse seadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku rakendamise seaduse muutmise seaduse (Euroopa uurimismääruse direktiivi ülevõtmine) eelnõu (442 SE); looduskaitseseaduse muutmise seaduse (Nagoya protokolli rakendamine) eelnõu (444 SE); keskkonnaseire seaduse muutmise seaduse eelnõu (443 SE); kalapüügiseaduse ja keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (452 SE); Vabariigi Presidendi ametihüve seaduse ja Vabariigi Presidendi töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (436 SE); Euroopa Parlamendi valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (400 SE); Euroopa Parlamendi valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (401 SE).

Sündmused

Kell 10 -12 – Riigikogu lairibavõrgu toetusrühma avalik arutelu „Lairiba aasta“, kutsutud Elektrilevi, Eesti Maaomavalitsuste Liidu ning Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu ning valdkonna eksperdid. Arutelust toimub veebiülekanne (konverentsisaal).

Kell 11 – Riigikogu aseesimees Taavi Rõivas osaleb õppuse Kevadtorm 2017 külastuspäeval (Keskpolügoon).

Kell 18.30 – Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa kohtub Kehra rahvamajas kohalike elanikega.

Neljapäev, 18. mai

Kell 10 – täiskogu istung

Olulise tähtsusega riikliku küsimuse “Kutsehariduse hetkeolukord ja arengusuunad” arutelu
Ettekandjad kultuurikomisjoni esimees Aadu Must, haridus- ja teadusminister Mailis Reps, AS Standard juhatuse esimees Enn Veskimägi ning Eesti Kutseõppe Edendamise Ühingu juhatuse esimees Tarmo Loodus

Kell 14 – komisjonides istungid

majanduskomisjonis – kohtumine Euroopa Komisjoni asepresidendi Andrus Ansipiga Euroopa Komisjoni Ühtse Digitaalse Turu vahearuande ning Euroopa Komisjoni riigipõhiste majanduspoliitika soovituste teemadel;

rahanduskomisjonis – kogumispensionide seaduse ja investeerimisfondide seaduse muutmise seaduse eelnõu (427 SE); Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (428 SE);

riigikaitsekomisjoni ja väliskomisjoni ühisistung – kell 13.15: Eesti seisukohad 25. mail toimuval NATO tippkohtumisel, kutsutud peaminister Jüri Ratas (ruum L241);

riigikaitsekomisjonis – Riigikogu otsuse “”Eesti julgeolekupoliitika alused” heakskiitmine” eelnõu (395 OE); riigikaitseseaduse § 7 muutmise seaduse eelnõu (438 SE);

sotsiaalkomisjonis – kell 9: töövõimetoetuse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise eelnõu arutelu.

Sündmused

Kell 11 – Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa kohtub Haabersti Sotsiaalkeskuse eakatega.

Reede, 19. mai

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10: kohtumine Euroopa Komisjoni asepresidendi Andrus Ansipiga; Eesti seisukohad 21.-23. mail toimuval mitteametlikul ELi põllumajanduse ja kalanduse nõukogu istungil, kutsutud maaeluminister Tarmo Tamm ja keskkonnaminister Marko Pomerants; Eesti seisukohad 22. mail toimuval eurorühma istungil ja 23. mail toimuval ELi majandus- ja rahandusnõukogu (ECOFIN) istungil, kutsutud rahandusminister Sven Sester; Eesti seisukohad 22.- 23. mail toimuval ELi haridus-, noorte, kultuuri- ja spordinõukogu istungil, kutsutud haridus- ja teadusminister Mailis Reps.

Sündmused

Kell 10 – Riigikogu esimees Eiki Nestor esineb kõrgematel sotsiaalkaitse kursustel (Vihula mõis).

Kell 18 – Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa kohtub Sillamäe kultuurikeskuses kohalike elanikega.

Pühapäev, 21. mai

Kell 17 – Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa osaleb toimuval festivalil JazzTime 2017 (Sillamäe kultuurikeskus).

Välislähetused

10. – 21. mai
Riigikogu liige Anne Sulling tutvub ettevõtete ja teadusasutuste koostöö ning tootearendustega Maailmapangas, Rahvusvahelises Valuutafondis (IMF), Stanfordi Ülikoolis, California Ülikoolis Berkeleys ning innovatsioonikeskustes Plug and Play Tech Center Washingtonis, San Fransiscos ja Silicon Valleys Ameerika Ühendriikides.

15. – 16. mai
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Marianne Mikko osaleb ENPA monitooringukomitee istungil Helsingis.

16. – 20. mai
Riigikogu liige Jaanus Marrandi osaleb piimandussektori konverentsil Londonis, Suurbritannias.

17. – 19. mai
Väliskomisjoni liige Eerik-Niiles Kross osaleb mõttekoja European Values korraldatud üritusel STRATCOM Summit 2017 Prahas, Tšehhis.

17. – 19. mai
Riigikogu liige Oudekki Loone osaleb ettekandega konverentsil “International Conference on Somaliland” Suurbritannias.

17. – 20. mai
Riigikogu liige Johannes Kert osaleb Euroopa Merepäeva üritustel Pooles, Suurbritannias.

18. mai
Eesti-Soome parlamendirühma esimees Kalle Palling ning liikmed Arto Aas, Urve Tiidus, Taavi Rõivas, Yoko Alender ja Meelis Mälberg kohtuvad Eduskunta Soome-Eesti sõprusrühmaga Helsingis, Soomes.

18. – 21. mai
Riigikogu liige Helmut Hallemaa osaleb Läänemeremaade Kodanikeühenduste Foorumil Reykjavikis, Islandil.

20. – 23. mai
Eesti-Küprose parlamendirühma esimees Kalle Palling ning liikmed Taavi Rõivas, Meelis Mälberg, Toomas Kivimägi ja Oudekki Loone kohtuvad Küprose-Eesti parlamendirühmaga Nikosial, Küprosel.

20. – 25. mai
Riigikogu väliskomisjon on töövisiidil Hiina Rahvavabariiki. Delegatsiooni kuuluvad väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson (20. – 26. mai), aseesimees Keit Pentus-Rosimannus ja liikmed Marko Šorin ning Henn Põlluaas.

21. – 22. mai
Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Toomas Vitsut ning Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) Eesti delegatsiooni liikmed Mart Nutt ja Külliki Kübarsepp osalevad OSCE Parlamentaarse Assamblee raames Põhjamaade ja Balti riikide NB8 kohtumisel Kopenhaagenis, Taanis.

21. – 22. mai
Riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso ning komisjoni liikmed Tiit Terik, Ants Laaneots ja Madis Milling osalevad Põhjamaade, Balti riikide ja Poola parlamentide kaitsekomisjonide iga-aastasel julgeolekualasel foorumil Bergenis, Norras.

Riigikogu pressiteenistus
Kati Varblane
T: 631 6353, 516 9152
[email protected]
Päringud: [email protected]

 

Tagasiside