Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu III istungjärgu 18. töönädal 15. – 18. juunini.

Esmaspäev, 15. juuni

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Peaminister Jüri Ratase poliitiline avaldus.

Kolmas lugemine – üks eelnõu: taimekaitseseaduse, mahepõllumajanduse seaduse, riigilõivuseaduse ning taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (142 SE).

Teine lugemine – viis eelnõu: päästeseaduse ja relvaseaduse muutmise seaduse eelnõu (128 UA); ehitusseadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (173 SE); Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (187 SE); vedelkütuse erimärgistamise seaduse muutmise ning sellega seonduvalt maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (203 SE); keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (204 SE).

Esimene lugemine – kuus eelnõu: Riigikogu otsuse „Eesti Panga Nõukogu liikmete nimetamine“ eelnõu (209 OE); alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (207 SE); Riigikogu otsuse „Riigigarantii andmine nõukogu määruse (EL) 2020/672, millega luuakse COVID-19 puhanguga kaasnenud eriolukorras töötuseriski leevendamiseks pakutava ajutise toetuse Euroopa rahastu (TERA), artikli 11 alusel“ eelnõu (210 OE); liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (191 SE); raudteeseaduse eelnõu (201 SE); energiamajanduse korralduse seaduse ja maagaasiseaduse muutmise seaduse eelnõu (202 SE).

Riigikogu liikmete esitatud arupärimistele vastavad peaminister Jüri Ratas tööturu olukorra kohta (nr 34) ja eelarve kulude seire kohta (nr 35) ning majandus- ja taristuminister Taavi Aas teehoiukava aastateks 2020–2030 kohta (nr 25).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjoni videoistungil – kell 13.15: Eesti seisukohtadest Euroopa Liidu taaskäivitamise kava ja 2021-2027 pikaajalise Euroopa Liidu eelarve kohta, kutsutud Rahandusministeeriumi ja Riigikantselei esindajad; Eesti seisukohtadest 16. juunil toimuval üldasjade nõukogu Euroopa ministrite videokonverentsil, kutsutud Välisministeeriumi esindaja; Eesti seisukohtadest 15. juunil toimuval mitteametlikul Euroopa Liidu välisasjade nõukogu kohtumisel, kutsutud Välisministeeriumi esindaja;

keskkonnakomisjoni ja maaelukomisjoni ühisel videoistungil – kell 11.10: Eesti Avamere Vesiviljelejate Ühistu pöördumisest, kutsutud Keskkonnaministeeriumi asekantsler Harry Liiv, Maaeluministeeriumi asekantsler Siim Tiidemann ja Eesti Avamere Vesiviljelejate Ühistu esindajad (ruum L 332);

kultuurikomisjonis – kell 11.10: Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu tegevusest, kutsutud nõukogu esimees Rein Veidemann ning juhatuse esimees Erik Roose; välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse ja ehitusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (179 SE);

majanduskomisjoni videoistungil – kell 11.10: tööturu teemadest, kutsutud Eesti Tööandjate Keskliidu volikogu esinaine Kai Realo ja tegevjuht Arto Aas, Eesti Töötukassa juhatuse esimees Meelis Paavel, Arenguseire Keskuse juhataja Tea Danilov; OSKA Kutsekoja, Siseministeeriumi ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa rohelise kokkuleppe (COM(2019) 640) ja Euroopa kliimaseaduse eelnõu (COM(2020) 80) kohta, kutsutud Keskkonnaministeeriumi asekantsler Kristi Klaas, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler Timo Tatar ning Rahandusministeeriumi esindaja;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: Eesti põhiseaduse 100. aastapäevale pühendatud pidulik istung „Põhiseadus 100. Rahvas kõrgeima riigivõimu kandjana“, ettekannete ja sõnavõttudega esinevad komisjoni esimees Paul Puustusmaa, Vabariigi President Kersti Kaljulaid, Riigikogu esimees Henn Põlluaas, Peaminister Jüri Ratas, Riigikogu liige ja ajaloolane Jaak Valge, Põhiseaduse Assamblee ekspertkomisjoni juht Jüri Raidla, ajakirjanik Dario Cavegni ja põhiseaduskomisjonis esindatud fraktsioonide esindajad, istung on avalik, toimub veebiülekanne (konverentsisaal);

rahanduskomisjoni videoistungil – kell 11.15: rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (130 SE); sotsiaalvaldkonna eriolukorra meetmete rakendamisest ja kuludest, kutsutud sotsiaalminister Tanel Kiik; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa Liidu taaskäivitamise kava ja 2021-2027 pikaajalise EL eelarve kohta; kollektiivsest pöördumisest „Mahetoodete hinda on vaja langetada! Soovime tunnustatud mahetoidule 9% käibemaksumäära!“, Kredexi meetmetest;

riigikaitsekomisjoni videoistungil – mereseire arengutest, kutsutud Mereväe ülem Jüri Saska ja riigi merelise ressursi arenguperspektiivide analüüsimiseks loodud Riigikantselei töörühma esindaja;

sotsiaalkomisjoni videoistungil – kell 11.10: ametiühingute seaduse, Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (158 SE); psühhiaatrilise abi seaduse § 3 täiendamise seaduse eelnõu (115 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi ja Õiguskantsleri Kantselei esindajad, SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks juhatuse esimees Varro Vooglaid, Laste Vaimse Tervise Keskuse kliiniku juhataja Anne Kleinberg ning MTÜ Eesti Abikeskused juhatuse esimees Imre Rammul;

väliskomisjonis – Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku kandidaadist Saudi-Araabia Kuningriigis ja Bahreini Kuningriigis, Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku kandidaadist Omaani Sultaniriigis ning Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku kandidaadist Mali Vabariigis, kutsutud Välisministeeriumi kantsler Rainer Saks ja suursaadikukandidaadid; arengukoostöö ja humanitaarabi programmist aastatel 2021-2024 ja Aafrika strateegia koostamisest, kutsutud Välisministeeriumi kantsler Rainer Saks;

õiguskomisjonis kell 11.15: väärteomenetluse seadustiku muutmise eelnõu, kutsutud Justiitsministeeriumi, Siseministeeriumi ja Õiguskantsleri Kantselei esindajad; väärteomenetluse seadustiku ja liiklusseaduse muutmise seaduse (nn rahunemispeatuse eelnõu) eelnõu, kutsutud Justiitsministeeriumi ja Siseministeeriumi esindajad;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: komisjoni tööst;

korruptsioonivastase erikomisjoni videoistungil – kell 13.30: kriisiaja meetmete jagamise ja kasutamise läbipaistvuse tagamisest ja selle kontrollist, kutsutud riigikontrolör Janar Holm;

riigieelarve kontrolli erikomisjoni videoistungil – kell 13.15: Riigikontrolli kontrolliaruandest „Eesti Haigekassa kontrollitegevus tervishoiuteenuste rahastamise üle“, kutsutud sotsiaalminister Tanel Kiik, Eesti Haigekassa juhatuse esimees Rain Laane, Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse ning Riigikontrolli esindajad, istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L 333).

eesti keele õppe arengu probleemkomisjonis – kell 13.30: ettepanekutest eesti keele õpetaja muukeelses koolis õpetajakoolituse korralduse kohta;

rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjonis – kell 13.30: rahvastikupoliitika põhialustest;

Teisipäev, 16. juuni

Kell 10 – täiskogu istung

Teise lugemise jätkamine – üks eelnõu: perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (185 SE).

Teine lugemine – üks eelnõu: tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (206 SE).

Esimene lugemine – kaks eelnõu: pankrotiseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (195 SE); Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § 140 muutmise seaduse eelnõu (182 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjoni videoistungil – arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise „Euroopa roheline kokkulepe“ ja Kliimaseaduse kohta, kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjoni väljasõiduistungil – Eesti Rahvusraamatukogu nõukogu tegevusest, kutsutud nõukogu liikmed ning Eesti Rahvusraamatukogu peadirektor Janne Andresoo (Eesti Rahvusraamatukogu);

majanduskomisjonis – Arenguseire nõukoja liikme nimetamisest; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa Liidu liikmesriikidele suunatud konsultatsiooni kohta, mis hindab direktiivi 2014/94/EL (alternatiivkütuste taristu kasutuselevõtu kohta) läbivaatamise vajadust, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; komisjoni tööst (A. Rei nõupidamisruum);

põhiseaduskomisjoni videoistungil – seadusega prokuratuurile pandud ülesannete täitmisest 2019. aastal, kutsutud peaprokurör Andres Parmas; välismaalaste seaduse muutmise seaduse (tööjõukriisi leevendamine) eelnõu (192 SE), kutsutud algataja ja Siseministeeriumi esindajad; kollektiivsest pöördumisest „Mart Helme astu tagasi“;

rahanduskomisjoni videoistungil – kell 13.30: Riigikogu otsuse „Riigigarantii andmine nõukogu määruse (EL) 2020/672, millega luuakse COVID-19 puhanguga kaasnenud eriolukorras töötuseriski leevendamiseks pakutava ajutise toetuse Euroopa rahastu (TERA), artikli 11 alusel“ eelnõu (210 OE); komisjoni tööst;

riigikaitsekomisjoni väljasõiduistungil – energiajulgeolekust, varustuskindlusest ja võrkude juhtimisest, kutsutud ASi Elering juhatuse esimees Taavi Veskimägi (AS Elering);

sotsiaalkomisjonis – perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (185 SE); tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (206 SE); Riigikontrolli kontrolliaruandest „Eesti Haigekassa kontrollitegevus tervishoiuteenuste rahastamise üle“, kutsutud Eesti Haigekassa juhatuse esimees Rain Laane, riigikontrolör Janar Holm, Terviseameti ning Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse esindajad;

riigieelarve kontrolli erikomisjoni videoistungil – kell 13: komisjoni tööst; Riigikontrolli kontrolliaruandest, kutsutud Riigikontrolli esindajad;

väliskomisjonis – välisteenistuse seaduse rakendamisest, kutsutud välisminister Urmas Reinsalu; arenguseirest „Globaalsete jõujoonte muutused ja tähendus Eestile“, kutsutud Arenguseire Keskuse juhataja Tea Danilov; komisjoni tööst;

Sündmused

Kell 9 – Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Anneli Ott ja aseesimees Riina Sikkut osalevad Rahvusparlamentide Euroopa Liidu asjade komisjonide juhtide videokonverentsil.

Kell 16 – metsanduse toetusrühma kohtumine Keskkonnaministeeriumi, Keskkonnaagentuuri ja Riigimetsa Majandamise Keskuse esindajatega (ruum L 332).

Kolmapäev, 17. juuni

Kell 12 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 12 eelnõu: rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (130 SE); Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (187 SE); Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamine) eelnõu (184 SE); ametiühingute seaduse, Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (158 SE); politsei ja piirivalve seaduse muutmise seaduse eelnõu (161 SE); välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse ja ehitusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (179 SE); riigipiiri seaduse muutmise seaduse eelnõu (178 SE); autoveoseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (157 SE); riigihangete seaduse ja kunstiteoste tellimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (177 SE); perioodi 2014‒2020 struktuuritoetuse seaduse ja välissuhtlemisseaduse muutmise seaduse eelnõu (129 SE); välismaalaste seaduse, tulumaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse (Eestis töötamise reeglite väärkasutuse vähendamine) eelnõu (145 SE); alkoholiseaduse, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (194 SE);

Kolmas lugemine, kui teine lõpetatakse – neli eelnõu: päästeseaduse ja relvaseaduse muutmise seaduse eelnõu (128 UA); ehitusseadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (173 SE); vedelkütuse erimärgistamise seaduse muutmise ning sellega seonduvalt maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (203 SE); keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (204 SE).

Teine lugemine, kui esimene lõpetatakse – üks eelnõu: Riigikogu otsuse „Riigigarantii andmine nõukogu määruse (EL) 2020/672, millega luuakse COVID-19 puhanguga kaasnenud eriolukorras töötuseriski leevendamiseks pakutava ajutise toetuse Euroopa rahastu (TERA), artikli 11 alusel“ eelnõu (210 OE).

Õiguskantsler Ülle Madise ettekanne „Õigusriik eriolukorras“.

Esimene lugemine – kaks eelnõu: ruumiandmete seaduse ning korteriomandi- ja korteriühistuseaduse muutmise seaduse eelnõu (196 SE); kohanimeseaduse muutmise seaduse eelnõu (186 SE).

Komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjoni ja väliskomisjoni ühisel videoistungil – kell 9: Eesti seisukohtadest 18. juunil toimuval Idapartnerluse liidrite videokohtumisel, kutsutud peaminister Jüri Ratas; Euroopa Liidu asjade komisjonis pärast ühisistungi lõppu kell 9.15 – Eesti seisukohtadest 19. juunil toimuval Euroopa Ülemkogu kohtumisel, kutsutud peaminister Jüri Ratas.

Neljapäev, 18. juuni

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine, kui teine lõpetatakse – kaks eelnõu: perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (185 SE); tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (206 SE).

Teine lugemine – üks eelnõu: isikuandmete automatiseeritud töötlemisel isiku kaitse konventsiooni muutmise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (143 SE).

Kell 14 – komisjoni istung

keskkonnakomisjoni erakorralisel istungil – kell 9.30: arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise „Euroopa roheline kokkulepe“ ja Kliimaseaduse kohta;

kultuurikomisjoni erakorralisel istungil – komisjoni tööst;

korruptsioonivastase erikomisjoni istungil – lobitööst; komisjoni tööst.

Sündmus

Kell 10.30 – Riigikogu juhatus annab pressikonverentsi. Riigikogu esimees Henn Põlluaas ja aseesimehed Helir-Valdor Seeder ning Siim Kallas teevad kokkuvõtteid Riigikogu kevadistungjärgu tööst (ruum O. Strandman).

Reede, 19. juuni

Komisjoni istung

Euroopa Liidu asjade komisjoni videoistungil – kell 10: Euroopa rohelise kokkuleppe tegevuste raames esitatud algatuste arengutest Euroopa Liidu tasandil, kutsutud Euroopa Liidu juures asuva Eesti alalise esinduse suursaadik Marten Kokk; seisukoha andmine: Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise „Euroopa roheline kokkulepe“ ja „Euroopa kliimaseadus“ kohta, kutsutud keskkonnaminister Rene Kokk ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; Eesti seisukohtadest 22. juunil toimuval mitteametlikul Euroopa Liidu keskkonnaministrite videokohtumisel, kutsutud keskkonnaminister Rene Kokk; Eesti seisukohtadest 23. juunil toimuval Euroopa Liidu haridusministrite videokohtumisel, kutsutud haridus- ja teadusminister Mailis Reps.

Sündmus

Kell 16 – NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni esimees Oudekki Loone osaleb assamblee veebiseminaril „The Global Economic Crisis and the International Response“.

Riigikogu pressiteenistus
Veiko Pesur
tel 631 6353, 55 590 595
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside