Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VII istungjärgu 2. töönädal 15. – 21. jaanuarini

Esmaspäev, 15. jaanuar

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – olukorrast Eesti metsamajanduses, kutsutud Eesti Erametsaliidu, Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu, Keskkonnaministeeriumi, Riigimetsa Majandamise Keskuse, Keskkonnaameti ning Keskkonnaministeeriumi esindajad; Eesti puiduturust ja uue metsanduse arengukava koostamise plaanidest, kutsutud Keskkonnaministeeriumi ja Riigimetsa Majandamise Keskuse esindajad;

kultuurikomisjonis – kell 11.15: Riigikontrolli aruande „Riigi ülesannete rahastamine Euroopa Liidu toetusest“ valdkondlikust alaaruandest: hariduse ja teaduse, tööturul vajalike oskuste arengut ning lõimumist ja kohanemist soosivate tegevuste rahastamine Euroopa Liidu toetustest, kutsutud Riigikontrolli, Kultuuriministeeriumi ning Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad (ruum L332);

maaelukomisjonis – kell 11.10: kohtumine Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) peadirektori Jaan Kallasega;

majanduskomisjonis – kell 11.10: Riigikogu otsuse „„Transpordi arengukava 2014–2020“ muutmine“ eelnõu (573 OE), Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi õigusloome plaanidest, kutsutud majandus- ja taristuminister Kadri Simson;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: Riigikogu valimise seaduse ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (550 SE), kutsutud algataja esindaja; kollektiivne pöördumine „Poliitikud ei või istuda kahel toolil!“, kutsutud pöördumise algatajad;

rahanduskomisjonis – kell 11.10: käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (556 SE);

riigikaitsekomisjonis – julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud Kaitseministeeriumi valitsemisala esindajad;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: ülevaade töövõimereformi rakendamisest 2017. aastal, kutsutud Eesti Töötukassa ja Sotsiaalministeeriumi esindajad;

õiguskomisjonis – kell 11.15: relvaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (494 SE), kutsutud Siseministeeriumi esindajad;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: kohtumine Välisluureameti peadirektori Mikk Marraniga;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: kohtumine Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) peadirektori Jaan Kallasega (ruum L332);

probleemkomisjonis rahvastikukriisi lahendamiseks – kell 13.30: laste vigastushaigestumisest ja -suremisest, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja;

probleemkomisjonis riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks – kell 13.15: kevadistungjärgu töökava ja riigireformi arengusuundade raamistiku arutelu;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13: Riigikontrolli aruanne „Euroopa Liidu ja muude taristutoetuste kasutamise probleemid kohalikes omavalitsustes“, kutsutud Rahandusministeeriumi, Eesti Linnade Liidu, Eesti Maaomavalitsuste Liidu ja Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333).

Sündmused

Kell 12 – väliskomisjon kohtub president Kersti Kaljulaidiga (Kadriorg).

Teisipäev, 16. jaanuar

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 2 eelnõu: alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (559 SE); looduskaitseseaduse ja metsaseaduse muutmise seaduse eelnõu (560 SE).

Esimene lugemine – 1 eelnõu: Riigikogu otsuse „Tagatisfondi nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine“ eelnõu (565 OE).

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – kell 12: Eesti Keskkonnaühenduste Koja kiri: ettepanekud looduskaitseseaduse muutmise kohta, kutsutud Eesti Keskkonnaühenduste Koja ja Keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjonis – Eesti Rahvusringhäälingu (ERR) tegevusest ja tulevikuplaanidest, kutsutud ERRi nõukogu ja juhatuse liikmed (ruum L241);

maaelukomisjonis – Riigikontrolli aruande „Riigi ülesannete rahastamine Euroopa Liidu toetustest“ kolmest valdkondlikust alaaruandest: regionaalarengust; transporditaristu renoveerimisest ja ehitamisest ning ettevõtluse rahastamisest Euroopa Liidu toetustest, kutsutud Riigikontrolli, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Rahandusministeeriumi esindajad (ruum L332);

majanduskomisjonis – kell 12: väljasõiduistung Lääne-Virumaale, kohtumised AS OG Elektra, Rakvere Lihakombinaadi ja Aqva Spa esindajatega ning Rakvere linnapea Marko Tormi ja linnavolikogu esimehe Mihkel Juhkamiga;

põhiseaduskomisjonis – kell 13: Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmiseks tehtud ettepanekute arutelu, kutsutud Riigikogu liige Johannes Kert ja Riigikogu Kantselei esindajad;

rahanduskomisjoni ja sotsiaalkomisjoni ühisistung – parlamentaarne kuulamine: kollektiivne pöördumine „Viia läbi II samba väljamaksete reform: maksimaalne kasu kogutud säästudest“, kutsutud Rahandusministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi, Tulundusühistu Tuleva, SEB Elu- ja Pensionikindlustuse, Eesti Kindlustusseltside Liidu, Eesti Ametühingute Keskliidu, LHV Varahalduse ja MTÜ Eesti Fondihaldurite Liidu esindajad (Riigikogu Komandandi maja, Toompea 1);

riigikaitsekomisjonis – seisukoha võtmine Kaitseväe juhataja kandidaadi brigaadikindral Martin Heremi ametisse nimetamise kohta, kutsutud kaitseminister Jüri Luik ja Kaitseväe Peastaabi ülem brigaadikindral Martin Herem; hädaolukorra seaduse, maksukorralduse seaduse ja riigikaitseliste sundkoormiste seaduse muutmise seaduse eelnõu (571 SE), riigikaitseliste sundkoormiste seaduse muutmise seaduse eelnõu (572 SE), kutsutud kaitseminister Jüri Luik;

väliskomisjonis – kuulamised Eesti välismajanduspoliitikast: välismajanduspoliitika ja väliskaubanduspoliitika elluviimisest ning koordineerimisest, kutsutud välisminister Sven Mikser, ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS), Eesti Kaubandus-Tööstuskoja, Eesti Kaitsetööstuse Liidu, Logistika ja Transiidi Assotsiatsiooni, Metsa- ja Puidutööstuse Liidu, Eesti Toiduainetööstuse Liidu ning Teenusmajanduse Koja esindajad (Riigikogu konverentsisaal).

Sündmus

Kell 11.30 – Eesti-Suurbritannia parlamendirühma esimees Yoko Alender kohtub Suurbritannia saatkonna asejuhi Alison Beckettiga (ruum L333).

Kolmapäev, 17. jaanuar

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 1 eelnõu: asjaõigusseaduse rakendamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (tehnovõrgu talumise tasu muutmine) eelnõu (405 SE).

Esimene lugemine – 3 eelnõu: sotsiaalhoolekande seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (558 SE); laevade ballastvee ja selle setete kontrolli ning käitlemise 2004. aasta rahvusvahelise konventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu (557 SE); Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel väljaõppe- ja nõustamismissioonil Afganistanis“ muutmine“ eelnõu (564 OE).

Sündmused

Kell 10 – Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb arutelul „Õpetajate järelkasv – kes õpetavad tulevikus meie lapsi?“ (Riigikogu konverentsisaal).

Kell 12.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor avab Tiit Pääsukese isikunäituse (Toompea lossi kunstisaal).

Neljapäev, 18. jaanuar

Kell 10 – täiskogu istung

Teine lugemine – 1 eelnõu: kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (525 SE).

Komisjonide istungid

riigikaitsekomisjonis – kell 13.05: merejulgeolekust, kutsutud Siseministeeriumi esindajad;

väliskomisjonis – kell 13: Eesti seisukohad 22. jaanuaril toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu istungil, välispoliitika arutelu olulise tähtsusega riikliku küsimusena Riigikogu täiskogu 13. veebruari istungil: Vabariigi Valitsuse ettekande teesid, Eesti välisteenistuse tugevdamine ja õigusloome plaanid, aktuaalsed välispoliitilised teemad, kutsutud välisminister Sven Mikser.

Sündmused

Kell 15 – Riigikogu esimees Eiki Nestor avab kodanikuühiskonna aasta tegijate tunnustamisürituse (Riigikogu valge saal).

Reede, 19. jaanuar

Komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjoni ja riigieelarve kontrolli erikomisjoni ühisistung – kell 10: Euroopa Kontrollikoja 2016. aasta aastaaruanne, kutsutud Euroopa Kontrollikoja liige Juhan Parts; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333);

Euroopa Liidu asjade komisjonis – Eesti seisukohad 22. jaanuaril toimuval eurorühma kohtumisel ja 23. jaanuaril toimuval Euroopa Liidu (EL) majandus- ja rahandusnõukogu (ECOFIN) istungil, kutsutud rahandusminister Toomas Tõniste; Eesti seisukohad 22. jaanuaril toimuval ELi välisasjade nõukogu istungil, kutsutud välisminister Sven Mikser; Eesti seisukohad 25. – 26. jaanuaril toimuval mitteametlikul ELi justiits- ja siseküsimuste nõukogu kohtumisel, kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu ja siseminister Andres Anvelt; arutelu jätkamine: Euroopa Komisjoni rände tegevuskava teatis ja Eesti seisukohad ümberasustamisest 2018. – 2019. aastal, kutsutud valitsuse esindaja.

Välislähetused

11. – 23. jaanuar
Riigikogu liige Marianne Mikko on Eesti ÜRO Julgeolekunõukogu liikmeks kandideerimise kampaania raames visiidil Surinames, Guyanas, Trinidadis ja Tobagos ning Grenadas.

14. – 15. jaanuar
Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni esimees Mart Nutt ning liikmed Külliki Kübarsepp ja Jaanus Marrandi osalevad Põhjamaade ja Balti riikide (NB8) kohtumisel Oslos Norras.

21. – 23. jaanuar
Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson on töövisiidil Madridis Hispaanias.

21. – 22. jaanuar
Euroopa Liidu asjade komisjoni aseesimees Jaak Madison osaleb Euroopa Liidu asjade komisjonide konverentsi (COSAC) esimeeste kohtumisel Sofias Bulgaarias.

21. – 26. jaanuar
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni esinaine Marianne Mikko (23. – 26. jaanuar) ning delegatsiooni liikmed Raivo Aeg (21. – 26. jaanuar), Andres Herkel (21. – 23. jaanuar), Eerik-Niiles Kross (21. – 25. jaanuar) ja Tiit Terik (21. – 25. jaanuar) osalevad ENPA 2018. aasta I osaistungil Strasbourgis Prantsusmaal.

21. – 26. jaanuar
Väliskomisjoni liige Anne Sulling on töövisiidil Tel Avivis, et tutvuda Iisreali innovatsioonipoliitika ja selle institutsionaalsete tugistruktuuridega.

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
631 6353, 510 6179
[email protected]
päringud: [email protected]

Tagasiside